lørdag, november 25, 2006

Kärringstyre

Jan Milld forglemmer sit diplomatiske jeg og bander i kirken. "Kvindelige værdier", "moralsk supermagt" og verdensrekord i kvinder i politik kan være meget godt, men ikke nødvendigvis i et land der er i næstyderste behov for at forsvare sig selv.
Sverige er et meget "feminint" land, de beskriver sig selv sådan med stolthed. For en del indvandrere betyder det - et land af bøsser og kvinder, som man kan byde hvad somhelst, og det er lige hvad de gør.
(Se f.eks Google News nye svenske søger). Dér mistede Milld og jeg nok vores sidste kvindelige venner.............
Politirektoren Birgit Hansson er psykolog.

Dominansen av kärringar i ledningen för det svenska polisväsendet är, som jag redan tidigare konstaterat, påfallande.
Nu ger sig ytterligare ett exempel påmint: Birgit Hansson, rektor för Polishögskolan.
Polisaspiranter ska inte behöva kunna tala och förstå svenska för att få påbörja utbildning till polis.
Ur DN den 23/11 -06:
"Ett 40-tal sökande till polisens grundutbildning som inte klarade svenskprovet får ändå gå vidare. 'Vi har ett krav att öka mångfalden', säger polishögskolans rektor Birgit Hansson, till DN."
"Genom tuffa fysiska och psykiska prov sållas de sökande ut. Men vad polisen inte informerar om är att den nya satsningen på mångfald gör att en stor grupp som inte klarat svenskproven ändå klarar sig vidare."

Det rör sig alltså, som rektor Hansson ser det, om en målkonflikt:
"Jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna nå vår målsättning med större mångfald om vi inte vågade oss på att göra den här typen av försök."
- I en situation då en stor andel av brottsligheten begås av unga män med utländsk bakgrund upplevs det som angeläget att det även finns poliser med utländsk bakgrund. Redan där är det tveksamt om man tänker rätt.
Det är alls inte säkert att t ex en stökig turk har lättare att acceptera ett ingripande från en polis som är kurd, en stökig serb har lättare att för en albansk polis, osv, än vad de skulle ha för en etnisk svensk polisman.
Dessutom: är det självklart att en ung man från "förorten" inte har kvar en del av sin lojalitet med kompisarna där? Mycket av värdetransportrånen var insiderjobb - det vore intressanst att få veta om hur de olika företagen klarat sig, om något samband kan spåras till företagens rekryteringspolitik!
Den situation som Sverige hamnat i bekräftar bara hur oerhört nödvändigt det är att snabbt få en radikal kursomläggning av invandringspolitiken.

Millds blog

I dårligt selskab

Amnesty International, der præsenterer sig som en verdensomspændende organisation, der arbejder for overholdelse af menneskerettighederne, har i et nyt opråb udpeget Danmark som et af de 16 lande i verden, der frembyder særlige problemer for kvinder.

- Danmark er således anbragt i samme bunke som Pakistan (Tyrkiet, Bahrain, Georgien og Rusland), hvorom man fra andre rapporter ved, at kvinder sjældent anmelder voldtægt af frygt for at blive beskyldt for utugt og ende i fængsel, hvor de næsten alle bliver voldtaget af fangevogterne. Det må altså stå meget slemt til i Danmark.Og det gør det også, for som Amnesty skriver, risikerer voldsramte familiesammenførte kvinder at blive udvist af landet, hvis de ikke vender tilbage til manden – og til flere tæsk. Ikke mindre end 40 pct. af kvinderne på de danske krisecentre tilhører etniske minoriteter. Det skal der sættes fokus på i de kommende 16 dage, og AI opfordrer enhver, der vil være med til at udstrække menneskerettighederne til de ulykkelige kvinder, til at opstille sin personlige aktivitetsplan.

- Det er Groft sagt helt med på, og denne leverandør har derfor lavet den plan, at han vil ringe til nogle politikere og spørge, om det ikke ville være mere nærliggende at udvise voldsmændene i stedet for deres ofre. Og hvor der er tale om kvindetæskere med statsborgerskab, kunne man oprette nogle krisecentre, hvor de kunne opholde sig under behørigt opsyn af bevæbnede vagter, således at deres ofre ikke behøvede at leve i konstant frygt.

Men Groft sagt er bange for, at vi så ville få Amnesty International på nakken, da det ville være en klar overtrædelse af en uendelig mængde menneskerettigheder. Amnesty ville utvivlsomt lave en ny kampagne under mottoet »Mænd uden håb«. Det kunne blive større end Guantanamo. - Lars Hedegaard, GS Berlingske (Amnesty:Danmark som dårligt eksempel)

Blair spiller cricket med fremtidens England i Downing Street (Berl.)

BBC Radio 4

her kan man hør en interessant, ophedet debat om ytringsfrihed i England (via Balder). Nu er England desværre med stormskridt ved at være dér, hvor Enoch Powell frygtede for 38 år siden i Rivers of Blood talen.

Munira Mirza, muslimsk medlem af Manifesto Club som går ind for ytringsfrihed
Claire Fox, kendt venstreorienteret journalist
Weyman Bennett, formand for "United Against Fascism"
Michael Portillo fhv. Konservativ forsvarsminister
Mary Kenny,
kendt katolsk forfatter og journalist
Nick Griffin leder af
BNP
Michael Buerke, studievært

del 1. 27 minutter del 2. 19 minutter

Engulfed by an "Islamic Tsunami"
Geert Wilders, leader of the far-right Freedom Party, says the Netherlands is about to be engulfed by an "Islamic tsunami" and wants bans on building religious schools and mosques.

Europe's tolerance finds its limit

Sørlander : Hirsi Ali og naivisterne

jeg kan kun gøre opmærksom på denne kronik. Af copyright grunde kan jeg ikke blogge den hele, på den anden side er det ikke muligt at plukke afsnit ud af tankerækken uden at øve vold mod argumentationen, så derfor bare indledningen: (foto © Snaphanen)

Kristeligt Dagblad 25. november 2006,
KRONIK: Den somaliskfødte forfatter Ayaan Hirsi Ali har ret, når hun påstår, at islam ikke er forenelig med menneskerettighederne, som de kendes fra FN's erklæring
- For kort tid siden - nærmere bestemt den 17. november - havde Jyllands-Posten et tankevækkende indlæg. Heri blev en række danske politiske debattører og islameksperter af den kategori, som Karen Jespersen og Ralf Pittelkow betegner som naivister, sat på prøve. De blev bedt om at tage stilling til nogle islamkritiske udtalelser af den mordtruede somaliskfødte forfatter Ayaan Hirsi Ali. Nogle fik ikke svaret, og andre krøb udenom.
Men et par af debattørerne tog sagen alvorligt og forsøgte at give et seriøst modspil. Det gælder især chefredaktør Tøger Seidenfaden og religionshistorikeren Michael Rothstein. Selvfølgelig var de ikke enige med Hirsi Ali. Netop derfor var de jo udvalgt. Men hvorpå bygger de deres uenighed? Hvorfor mener de, at Hirsi Alis islamkritik går over stregen? Hvad er hendes argumenter, og hvad er deres?.........................

Krænkende kristendom
rettighedstænkningen ført ad absurdum, DO = Diskriminerinsombudsmanden, en institution danskere bør være små- betænkelige ved at have opfundet og eksporteret til menneskerettighedsfundamentalister østpå. Og så har jeg skrevet at svenske aviser er kedelige.....................................................................
Skolpredikan kan ge skadestånd
Tierps kommun kan tvingas till skadestånd efter att en präst predikat på skolavslutningen på Ol-Andersskolan i Lövstabruk i våras.
Fallet blir det första i sitt slag sedan en ny lag mot diskriminering i skolan infördes tidigare i år.
Enligt den nya lagen som trädde i kraft den första april i år är skolorna skyldiga att se till att inga elever kränks på grund av religion eller etnisk tillhörighet.
Om en elev kränkts eller trakasserats kan diskrimineringsombudsmannen, DO, driva skadeståndsprocess mot skolan i domstol. Tidigare riskerade en skola bara kritik från Skolverket.
DO varnade
Med anledning av den nya lagen varnade DO för att skolavslutningar med religiösa inslag kunde innebära diskriminering av elever med annan trosuppfattning, och rekommenderade att skolavslutningar hålls på en neutral plats.
Efter att lagen trädde i kraft har tre fall av skolavslutningar med religiösa inslag anmälts till DO. Ett i Göteborg, ett i Lund och så Ol-Andersskolan i Lövstabruk, där en präst bland annat ska ha sagt att våren är "herrens verk".
Två av anmälningarna är ovanliga på så sätt att de som anmält är ateister.
- Lagen skyddar inte bara minoriteter, utan alla. Att inte tro räknas också som ett religiöst ställningstagande som ska respekteras, säger Maja Rajs Lundström, jurist hos DO ..................Uppsala Nya Tidning

Bertel Haarder: Den politiserende Svenska Kyrkan

man ville ønske at unge borgerlige politikere vidste hvad de plæderer for, når de ønsker Folkekirken afskaffet. Bortset fra masseflugt fra kirken - pt. 85.000 udmeldelser om året , en åndelig SF sekt med en smal folkelig appel:
I den svenske kirke har man organer, som udtaler sig på kirkens vegne om politiske emner. Hvis folkekirken også havde det, ville adskillige danskere – heriblandt jeg selv – overveje det fortsatte medlemskab af en sådan kirke
Af Bertel Haarder
Den 16. november havde jeg den glæde at møde en stor forsamling af menighedsrådsmedlemmer i Herning provsti. Under debatten kom vi blandt andet ind på spørgsmålet om kirker, der kommer med politiske udtalelser.
Jeg nævnte den svenske kirke som et eksempel på det. Det blev stærkt betvivlet af en af mødets deltagere, at den svenske kirke udtaler sig politisk.
Derfor vil jeg gerne gengive overskrifter og nogle få ord fra eksempler, som man kan finde på Svenska Kyrkans officielle hjemmeside – www.svenskakyrkan.se – sammen med adskillige andre.
1) "Ærkebiskoppen kræver foranstaltninger mod volden i Mellemøsten" – den 11. november 2006. I et brev til udenrigsministeren opfordrede ærkebiskoppen regeringen til at gå i aktion for at få stoppet "Israels brutale kollektive afstraffelse af befolkningen i Gaza".
2) - "Beslutning om øget engagement for fred og retfærdighed" den 26. oktober 2006. Kyrkomötet, som er den svenske kirkes højeste besluttende organ, besluttede at "intensivere Svenska Kyrkans humanitære arbejde i Mellemøsten, inklusive arbejdet for at hæve okkupationen af Palæstina og for en retfærdig fred i Mellemøsten".
3) - "Protest mod flygtningepolitik" – Svenska Kyrkans officielle årsberetning for 2005, offentliggjort i foråret 2006. Overskriften sigter blandt andet til, at Bispemødet og Kyrkostyrelsen i en fælles udtalelse i september 2005 krævede omgående stop for udvisning af flygtninge fra Sverige, indtil nye bestemmelser trådte i kraft senere på året. Det betegnes i årsberetningen som "en kirkehistorisk vigtig begivenhed – at et kirkeligt initiativ og opinionsdannelse førte til en beslutning i Riksdagen. Arbejdet gav et resultat, som gjorde forskel, selv om amnestien ikke blev så omfattende som først krævet".
4) - "Europæisk landbrugspolitik til ugunst for fattige" – samme årsberetning. Det oplyses blandt andet, at "Svenska Kyrkan arbejder for, at en bred reform af EU's landbrugspolitik skal gennemføres på sigt".
5) - "Svenska Kyrkan kritisk over for KRUT-udredningen" – 2. juni 2005. En officiel udtalelse fra Svenska Kyrkan om en betænkning om reglerne for svensk handel med krigsmateriel............................................................

Kristeligt Dagblad

Har islam indbygget terror?
Hvad har Islam at gøre med terrorisme? Det skal undersøges med 10 millioner kroner specielt sat af på den nye finanslov. Men kan man overhovedet meningsfuldt stille det spørgsmål?
Debat mellem folketingsmedlem Jesper Langballe (DF) og islamforskeren Jørgen Bæk Simonsen.Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jesper Langballe, vil vide hvad det er i islams ånd der gør rettroende muslimer til terrorister. Det svar hverken kan eller vil lektor i Arabisk ved Carsten Niebuhr Afdelingen Jørgen Bæk Simonsen give ham. Så skarpt kan man egentlig ridse fronterne op i den diskussion Universitetsavisen har arrangeret mellem folketingsmedlemmet og præsten Jesper Langballe og islamforskeren og tidligere direktør for Det Danske Institut i Damaskus Jørgen Bæk Simonsen
-. Udgangspunktet er de ti mio. kroner som Dansk Folkeparti har fået øremærket på finansloven til ‘målrettet islamkritisk terrorforskning’, en forskning DF altså ikke mener bl.a. forskerne på Carsten Niebuhr Afdelingen, CNA, har været gode nok til udføre.
- I medierne har Jesper Langballe langet kraftigt ud efter Jørgen Bæk Simonsen og hans kolleger og anklaget dem for med vilje at vende det blinde øje til nogle af islams mere dystre og kritisable sider. Således kunne man i DR2’s Deadline høre Langballe kalde Bæk Simonsens arbejde for »en fims af politisk korrekthed«.
- Det har på den anden side fået kritikere til at hævde at Langballe derved allerede de facto har udelukket Bæk Simonsen fra forskningsprojektet og styret forskningen i en grad man ellers ikke er vant til i Danmark.
- Klokken er lidt i fire da Jørgen Bæk Simonsen, fotografen og Universitetsavisens udsendte møder op på Jesper Langballes kontor på Christiansborg. Vi har afsat en times tid til interviewet, men den tidsramme bliver langt overskredet. Først lidt i seks kan vi stoppe båndoptageren og det efter en lang og uhyre interessant diskussion om bl.a. islams ånd, Jihad, teologi kontra humanistisk videnskab, Ayatollah Khomeinis islamiske revolution, Bæk Simonsens politiske korrekthed og Jesper Langballes endnu større politiske korrekthed.........................................................
Universitetsavisen klik "seneste nyt"

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net