mandag, februar 26, 2007

Sankt Petri Kirke


den Dansk-Tyske kirke, København. Foto © Snaphanen, klik

»S T Y R K D E N I N T E R N A T I O N A L E, S O L I D A R I T E T ! «
Hvem skal beskytte Basras befolkning?
Iraqs udenrigsminister var på besøg i København. Han mener, at de danske soldater har gjort et godt arbejde i Basra, og siger, at når de sendes hjem til august, vil lokale myndigheder kunne beskytte civilbefolkningen mod kriminalitet og massakrer. SF’s formand Søvndal siger derimod, at den danske indsats har været en fiasko. Hvordan det vil gå i Basra om et halvt år, udtaler han sig ikke om. Men venstrefløjen plejer at råbe “styrk den internationale solidaritet”. Betyder det, at Søvndal, Lykketoft, Enhedslisten og Folkekirkens Nødhjælp kommer Basras befolkning til hjælp med fredsvagter, hvis røvere og religiøse ritualmordere stadig har frit spil til den tid?
Gorm Strandvang


Det svenske terrorpotentiale
"Det är mycket lättare att rekrytera en självmordsbombare i Sveriges invandrartäta förorter än i Istanbul och Kairo."

Läs: Miicket mera resoorser måste pompas in i de sossioekonomisktdrabbade förorterna.
Kommentar til Nalim Pekgul i Svenska Dagbladet

Journalistlyrik
svenske journalister har raffineret en bagatelliserende skrivestil om tragedier, der fortjener at blive nærlæst. En af yndlingsklicheerne er her. Den skal skjule den relativt deprimerende kendsgerning, at man kan blive myrdet på åben gade - for ingenting, for en jakke, en mobil, for en bærbar, og at det ikke er ganske usædvanligt:
"Var på fel plats - vid fel tidpunkt"
intet er dog så dårligt at det ikke er godt for noget:
Vi tycker polisen har gjort ett fantastiskt arbete
men så har de også masser af muligheder for at finslibe deres optimisme:

Definitionen av mångkulturalisternas samhälle, en allldeles vanlig lördag i februari, observera att alla mindre knivskärningar och rån inte redovisas här -
Tre knivskärningar, två döda
Man mördad av två rånare i Göteborg
27-åring höggs ihjäl i Bergsjön

25-åring hittad mördad vid Marstrand
Man knivhuggen i Göteborg


En steningsimam ?
næh, lyserøde danske politikere:

Mere religion, tak!
Landets to største byer, København og Århus, er på vej med retningslinjer for større hensyntagen til religion - specielt islam - i skoler, daginstitutioner og på arbejdspladser.
I København lægges der ligefrem op til, at man skal kunne stille krav til firmaer om, at de skal have en religiøs politik, hvis de ønsker opgaver fra kommunen. [..]
»Der er stort behov for, at vi politikere forholder os til religionens betydning. Den spiller en meget stor rolle, når vi diskutere integration, og det kommer vi ikke udenom,« siger Jakob Hougaard (S).

Religion skal spille større rolle

Jakob Hougaard Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jeg er 32 år, socialdemokrat og borgmester for beskæftigelses- og integrationsområdet i København
Til hverdag er jeg specialestuderende i antropologi på Københavns Universitet. Under mit studie har jeg blandt andet biddraget til Magtudredningen med afsnittet "Politikeren på scenen" i bogen " Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget"


Carl Bildt ger en doft av makt.
Eva Bergqvist, redaktör Fri Information, intervjuades 1997 i Blågula frågor. Hon var själv moderat, men gav inte mycket för Carl Bildts insatser. Så här sammanfattade hon dessa:
- Räntebördan efter hans förra regeringsinnehav vilar tungt på skattebetalarna och omöjliggör nödvändiga satsningar inom vård-, utbildnings- och omsorgssektorerna.
- Utförsäljningen av svenska nationaltillgångar till kapitalstarka utländska intressen, globaliseringsfanatismen och privatiseringshysterin, visionen om de öppna gränserna är alla utslag av en politik riktad mot Sverige, svenskarna och svenska intressen.

BGF

Alting flyder, eller..................
"Når krybben er tom, bides hestene". Uddrag af et Riksdags skænderi mellem Maurijo Rojas og Luciano Austodillo. Nyamko Sabuni og Desiree Petrhus Engström (det hedder hun !) falder ind. Scroll ned til lidt over midten af dokumentet og læs. Og så er der Gud døde mig en Vänsterpartist der stiller spørgsmål om Situationen för HBT-personer i Nigeria . (Homo-bi-trans ).
Jeg ved godt hvorfor disse politikere ødelægger Sverige. De er for fejge til at lade være. Det var også Danmarks problem præ 2001, men forskellen er et trods alt levende folkestyre, en fatal svensk tornerosesøvn og svenske mediers konformisme. Hvorfor ikke kalde det ved rette navn - forrædderi .......
- Jeg fik debatten (fra 22 februar, 2007) med denne kommentar :

Hej Steen
Debatten här är symptomatisk, men det kommer fram en del intressanta beskrivningar.
Debatten visar att totalt kaos råder och att ordet ansvar i praktiken inte finns. Luciano Astudillo har ställt en skriftlig fråga till Tobias Billström om Danmarks mottagande av Irakiska "flyktingar" Återstår att se vad det svaret blir.

Maurijo Rojas :
Vi pratar om ett sammanbrott på många sätt vad gäller jobb, skola och integration. Det är andra ord som ska användas, kanske till och med det ord som socialdemokraternas företrädare Astudillo använde för att beskriva något annat, nämligen katastrof. Men vi ska kanske vänta med sådana bombastiska ord.
- Och det är värre än så. Vi har också sett att utanförskapet har etnifierats. Det domineras mer och mer av människor som kommer från andra länder, andra kulturer och som inte delar det kulturarv och mycket annat som är typiskt för Sverige. Det skapar en kombination av sociala och ekonomiska problem och utanförskap. Det finns också kulturella, religiösa och många andra drag som gör den här frågan mycket explosiv.
- År 2006 fanns det 270 000 jobb färre än vad det fanns 1990. Samtidigt fanns det 380 000 människor fler i arbetsför ålder, 20–64 år. Vi har ett samlat jobbunderskott på ungefär 650 000 jobb. Det är det dukade bord som Socialdemokraterna har lämnat efter sig. Det är det vi måste rätta till. Det är inte lite, men vi ska försöka i alla fall. [..]
- Det första heter Mona Sahlin. Hon hade ansvaret mellan 2000 och 2004 för integrationspolitiken. Det är precis 2004 som analyserats mera djupgående här. Vad gjorde Mona Sahlin under dessa fyra år? Hon pratade mycket, det vet vi. Hon tillsatte också en utredare som heter Kamali och som sade att alla svenskar är mer eller mindre rasister. Men vad gjorde hon under fyra år för att rätta till kända, erkända, dokumenterade brister i integrationspolitiken? Ingenting, enligt den här rapporten. Det här måste Mona Sahlin givetvis förklara, nu när hon är på väg att bli ledare för det största partiet i landet.
- Men det finns inte bara brister i styrning. Det här ledde till ett regelrätt missbruk av offentliga medel, och det här är mycket allvarligt. Det står i Riksrevisionens rapport att schablonersättningen, det som kommunen får för varje flykting man tar emot, betalades ut i strid med gällande förordning. Jag citerar: ”Genom att inte kontrollera förekomsten av dessa …” förutsättningar eller villkor ”… agerar Integrationsverket i strid med förordningen.” Man betalade alltså pengar – våra gemensamma medel – i strid med gällande regler. Det här är otroligt allvarligt.
- Men ännu allvarligare är att regeringen och statsråden Mona Sahlin och Jens Orback visste om detta. Så står det i rapporten: ”Regeringen är medveten om Integrationsverkets tillämpning av ersättningsförordningen, men har inte agerat för att åstadkomma en förändring.” Mona Sahlin, Jens Orback och Göran Persson agerade inte för att stoppa det här missbruket av våra offentliga medel. Jag tror och tycker att svenska folket förtjänar en ursäkt för och en förklaring till detta. Det här är mycket allvarligt.
Bara år 2004, enligt de beräkningar som Riksrevisionen gjorde, betalades mellan 65 miljoner och 80 miljoner kronor ut felaktigt, och de krävdes inte tillbaka. Om man räknar hela Mona Sahlins period som ansvarig för integrationsfrågor har det betalats ut mellan 418 miljoner och 513 miljoner kronor – felaktigt. Lägger man till Jens Orbacks period så närmar man sig 800 miljoner. Det här måste förklaras. Här går det inte bara att säga att det är passé och att det var lite brister i det hela. Det här är allvarligare än så. [..]

Anf. 86 MAURICIO ROJAS (fp) replik:
Herr talman! Det jag kräver är att ni tar det ansvar som ni ska ta, Astudillo. Jag kräver, Astudillo, att ni inte springer ifrån ansvaret för den misskötsel och det kaos som ni lämnade efter er. Om du läst rapporten vet du vad det handlar om. Jag kräver att ni redovisar för svenska folket hur våra gemensamma medel använts. Jag begär att ni talar om varför en halv miljon människor lever i utanförskap i dag. Jag vill ha en förklaring till varför Sveriges Kommuner och Landsting säger att mer än hälften av de flyktingar som kommunerna tar emot ännu fem år efter att de fått kommunplacering inte har jobb. Jag kräver dessutom att du stannar kvar där du borde stanna, för det här är riksdagen och inte ditt hem.
(Applåder)

Riksdagen se

Sverige: ghettoer ødelægger svenske børns muligheder for at få en uddannelse

Religiøs ekstremisme blandt unge marokkanere i Danmark
Religiøs ekstremisme trives blandt unge marokkanere i Danmark, og det bekymrer forældregenerationen, der forsøger at bygge bro over en historisk intern uenighed i det marokkanske miljø.
Traditionelt har de 9.000 herboende marokkanere levet et stille liv, hvor mændene arbejder som halal-slagtere eller taxachauffører og mødes i marokkanske klubber, mens mange kvinder er hjemmegående. Men nye tider er på vej: Regeringens krav om mindst 150 timers lønnet arbejde for at opretholde kontanthjælp har tvunget mange marokkanske kvinder hjemmefra, og samtidig tiltrækkes unge marokkanere i stigende grad af muslimsk ekstremisme.[..]
»Mange marokkanere her har adgang til seks marokkanske tv-stationer via parabol, så de aner ikke en pind om, hvad der foregår i Danmark.«
Både han og Anouar Touimi er foruroligede over, at den manglende integration trækker spor til næste generation. Hovedparten af de unge dropper ud af skolesystemet allerede efter 9. klasse eller gymnasiet. Anouar Touimi skønner, at det ofte er forældrene, der spænder ben for de unges uddannelse.

»Jeg forstår godt danskernes negative oplevelser med indvandrere. Men det er urimeligt at generalisere. Jeg har været opvasker, rengøringsmand, buschauffør og altmuligmand. Altid knoklet og betalt min skat. Alligevel er jeg bare indvandrer.
Ugebrevet A 4

Sunday Telegraph - Secret report: Terror threat worst since 9/11

Britain to deport suspected terror cleric

Naturlig alliance ?
t var inte många Landskronabor som ville göra upp med sina fördomar på lördagen. Istället fick imamen, bögen, den kvinnliga polisen och den lesbiska kvinnan prata med varandra.
Skralt intresse för att göra upp med fördomar
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net