mandag, marts 26, 2007

William Skotte Olsen, 1945 - 2005

Skotte Olsen var, som hans gamle professor på akademiet Svend Wiig Hansen sagde, sin generations største talent. Desværre blev han uigenkaldeligt sindssyg af stoffer i 1974, og blev en helt anden maler en han ellers ville være blevet. Første gang jeg oplevede ham, var da han spillede med Steppeulvene til en koncert i 1967 - Hasse og William, hed de.
Jeg fotograferede ham på Christiania et par dage i 1995, en ret aparte oplevelse. Jeg medbragte masonit og gamle malerier, som han overmalede frenetisk. Han malede på alt. Jeg lærte ham oprindeligt at kende hos hans sagfører, Arnold Rothenborg. Skotte havde gjort noget forfærdeligt i sin sygdom og Rothenborg, der havde forsvaret ham, havde en del af hans billeder.
fotos© Snaphanen, klik.

Konservativ Hizbollah-tilhænger

Tak til Nyhedsavisens Leny Malacinski. Med sine sobre artikler om den konservative lokalpolitiker Safia Aoude har Malacinski på fornemste vis bidraget til en uhyre vigtig diskussion om parallelsamfund, værdifællesskab eller det modsatte.Ganske vist kan man få det indtryk, at Svend Bergstein, der er for mand for den københavnske vælgerforening, hvor Safia Aoude er bestyrelsesmeldem, 1. kreds Østerbro, tager rimelig let på de oplysninger, der hidtil er lagt frem.

Med til mosaikken af Safia Aoude hører, at hun har et varmt og særdeles personligt forhold til Hizbollah, en organisation som EU ubetinget har valgt at betegne som en terrororganisation. Den kontroversielle lokalpolitiker var da også blandt deltagerne, da en broget flok af islamister, palæstinensere og lokalpolitikere fra København og Frederiksberg for få måneder siden demonstrerede mod "zionisterne" i Israel. Ligesom der var mange plakater - også båret af små børn - der viste et Israel dækket med blod. Efterfølgende kunne man på Safia Aoudes blod opleve en agressiv og ubehagelig retorik, der svarer ganske godt til det, man har kunnet opleve fra den kant på det seneste.

Jette Dali, i Nyhedsavisen

»Peace in our time«
»Hvad handler Europa om, når det kommer til stykket? Muhammed-krisen for et år siden afslørede, at europæiske toppolitikere fra Javier Solana og Franco Frattini til Jack Straw og Jacques Chirac var parat til at ofre fundamentale værdier i vores liberale demokratier og bøje sig for intimidering og en ny totalitær ideologi. Det virkede, som om de havde glemt læren fra München i 1938 og Neville Chamberlains »Peace in our time«
Kulturredaktør Flemming Rose i Jyllands-Posten.

Er forklaringen på fiaskoen i Irak snarere en anden end amerikansk hybris:« »Når der ikke var flere soldater til invasionen, skyldtes det, at det internationale samfund lod amerikanerne gøre arbejdet selv. De muslimske lande med Tyrkiet og Saudi-Arabien i spidsen nægtede. Og europæerne med Frankrig og Tyskland i front nægtede også. Måske er det mere interessante hypotetiske spørgsmål dette: Hvad ville der være sket, hvis en international styrke på 800.000 mand var gået ind i Irak? Måske ligger det virkelige ansvarsbrud et helt andet sted end i Washington.«
Journalist Martin Krasnik i Weekendavisen

Opbyggelige citater
Karl Popper (fra “Conjectures and Refutations”):
" There is no law of progress, and everything will depend on ourselves."
............Respublica

Skall vi indoktrineras till döds?
Är vi föremål för ett gigantiskt socialt, demografiskt och ekonomiskt experiment i detta landet, eller vad kan man dra för slutsatser när det gäller massinvandringsfiaskot som trots alla bakslag fortsätter i oförminskad omfattning, eller t o m ökar?

Frågan är berättigad att ställa när man ser hur riksdagspolitiker aldrig uttalar sig om alla negativa konsekvenser och den massmediala bevakningen i stort sett går ut på att undanhålla information om realiteter istället och framhäva dom få positiva effekter man kan finna.
Har man målat in sig i ett hörn med tidigare decenniers slapphet i frågan och känner nu att problemet är för infekterat och för påtagligt för att ta tag i? Mycket talar för det. När man ser hur regering efter regering, oavsett färg på partiboken, anser att den "generösa" asylpolitiken skall vara det förhärskande (och detta utan folkligt stöd) så måste man ställa sig frågan.
Här har vi en mycket påtaglig och skattefinansierad kostnad, ej redovisad, ej finansierad, och i ökande, som vår "konsensusdemokrati" påstås skall kunna svälja.
- Detta sker samtidigt som nedläggningar och nedskärningar i driften av det som vi betraktar som VÅRT välfärdssamhälle, uppbyggt av VÅRA förfäder skall holkas ur därför att en politisk vision har slagit dunderfel?Är det meningen att vi skall indoktrineras till en acceptansnivå där vi tycker att 40- 50.000 "flyktingar" (plus anhörigpatrask på ca 60.000) om året är en normativ företeelse och inget att fästa någon större uppmärksamhet vid?
Varför är det så svårt att fatta ett politiskt beslut i stil med sossarnas Luciabeslut 1989 där man klart sa ifrån att Sverige i dagsläget inte klarar av den då aktuella anstormingen? Då gällde det "flyktingar" från forna Juggoslackien, varav dom flesta inte alls var flyktingar utan fastmer ekonomiska migranter. Detta är klart fastslaget, UNHCR hade en väl fungerande flyktingmottagning i landet och hade med ekonomiskt bistånd från t ex Sverige kunnat svälja många fler.
- Men istället ville Sverige bli "världsmästare" i flyktingmottagning och anordnade bla bussresor till Sverige för dessa "flyktingar".Skall vi se samma sak nu igen med alla dessa "irakier" som med hjälp av falska pass, flyktingsmugglare mm tar sig in i landet? Förra gången det hände (1991-92) fick vi hysa in folk i tältläger, skall vi få samma sak igen?
- Kommunerna vrider sig i våndor över det faktum att ersättningen för dessa "flyktingarna" inte på långa vägar täcker dom faktiska kostnaderna, bostäder står inte att uppbringa, skolgång blir lidande osv osv.
- Golonka myntade uttrycket "kött-tsunami" vilket jag tycker utmärkt väl beskriver vad det är frågan om. Skillnaden jämfört med en vanlig tsunami är dock att där har vi möjlighet att söka skydd och ducka om vi får reda på det tillräckligt långt i förväg. I Sverige kan vi inte ducka därför att allt är sanktionerat av vår regering och livligt applåderat och understött av massmedia. Hur i hela fridens namn skall vi kunna vända på detta katastrofala scenario och dessa oerhört mörka framtidsutsikter?
Falshback info

»Vi skal ikke have nogen panikløsninger«
nej da, for Gud , Konge og Connie Hedegaards skyld. Stakkels kvinde, hun har jo ikke været infiltreret af sådan en banan før. Vedbæk er langt væk fra alt:
- Safia Aoude: Men jeg vil da gerne sige til andre udlændinge eller indvandrere, som føler at de har behov for en militæruddannelse, men ikke kan få den i Danmark, fordi de bliver opfattet som en sikkerhedsrisiko, at der findes flere lande i den arabiske verden, hvor det er muligt at få en militæruddannelse ­ hvis bare man er araber, behøver man ikke have statsborgerskab. Vi vil meget gerne hjælpe med at formidle kontakten, sagde Safia Aoude i interviewet til Berlingske Tidende som talsmand for foreningen Islamic Student Organization.
Safia Aoude vil dog ikke fortælle, hvor mange medlemmer foreningen har, da hun ikke vil hjælpe Politiets Efterretningstjeneste.
- Men jeg vil da gerne sige til andre udlændinge eller indvandrere, som føler at de har behov for en militæruddannelse, men ikke kan få den i Danmark, fordi de bliver opfattet som en sikkerhedsrisiko, at der findes flere lande i den arabiske verden, hvor det er muligt at få en militæruddannelse ­ hvis bare man er araber, behøver man ikke have statsborgerskab. Vi vil meget gerne hjælpe med at formidle kontakten, sagde Safia Aoude i interviewet til Berlingske Tidende som talsmand for foreningen Islamic Student Organization.
Safia Aoude vil dog ikke fortælle, hvor mange medlemmer foreningen har, da hun ikke vil hjælpe Politiets Efterretningstjeneste.
- Der er ikke grund til at hjælpe PET mere end højst nødvendigt, men jeg kan sige så meget, at vi hverken er hundredevis eller tre-fire personer, men adskillige stykker, siger Safia Aoude og tilføjer, at nogle af organisationens medlemmer har haft besøg af PET.

Militærtræning til danske muslimer


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net