mandag, marts 19, 2007

»Europa´s normaltilstand: Krigen«

Europa nærmer sig kontinentets historiske normaltilstand, nemlig krigen. Det mener Daniel Pipes, som har været i København for at modtage Trykkefrihedsselskabets årlige pris.
Fra NIELS LILLELUND interview i JP, lørdag
foto © Snaphanen

[..]
Sharia-lovgivning
Og kan man det i USA for nærværende? Tale frit om islam? »Situationen i USA ligner den i Europa, men den er forskellig på en række punkter. I USA er andelen af muslimer væsentligt lavere end i Europa. De muslimske immigranter i USA har generelt en højere social og økonomisk status, og der er et betydeligt antal amerikanere, der er konverteret til islam herunder især afro-amerikanere. Det giver en anden tone. Men situationen er identisk for så vidt, som der er muslimer, som ønsker at gennemtrumfe sharia-lovgivningen. Mange europæeres tro på, at det er den amerikanske løsningsmodel, der skal fremme integrationen i Europa, er grundlæggende falsk. Vi har de samme problemer hos os, og det centrale, springende punkt er shariaen.« [..]
Humorens rolle
Men de fleste muslimer er dog almindelige mennesker snarere end islamister. Skulle vi så ikke undgå at træde på deres følelser, hvis det er unødvendigt?
»Vi har i Vesten tradition for at kunne lave sjov, også med religion. Gøre grin med Jesus etc. Vi kan ikke tillade muslimer at lave om på vore traditioner. Det ville være et stort tab.« Kan de det, tror De, i længden og sådan for alvor lave om på det? »Det er et åbent spørgsmål. Europas fremtid er åben. Måske vinder muslimerne, og vi får sharia, et Eurabia. Måske får vi en slags borgerkrig i mange år frem, et meget ubehageligt sceneri. Eller måske kommer vi alle til at leve i fred og harmoni. Det sidste er ikke sandsynligt, om end selvfølgelig ønskeligt. Men dét er det store spørgsmål i vor tid. Vil vi bevare vore frihedstraditioner, eller vil de indføre deres traditioner her? Jeg kender ikke svaret, jeg ved bare, at spørgsmålet er centralt.«
Og hvordan er stillingen lige nu?
»Islamismen er i offensiven. For 20 år siden eksisterede disse spørgsmål ikke, nu vinder de frem hele tiden. Men hvordan det ender, afhænger mindre af dem end af os. Hvis vi i Vesten er forenede i forståelsen af, hvad problemet er, kan vi modstå det. Hvis vi er splittede og slås indbyrdes, så er jeg ikke så sikker.«
Svag og ufokuseret
Mark Steyn skriver i sin bog "America Alone", at i det spørgsmål er Europa allerede tabt, og USA står alene. Set herfra virkede den amerikanske opbakning i forbindelse med Muhammed-krisen nu ikke ligefrem imponerende?
»Nej. Det gjaldt også i Rushdie-affæren. Den amerikanske regering var svag og ufokuseret. I begge tilfælde, tror jeg, fornemmelsen var, at dette var et europæisk anliggende, og derfor var engagementet ikke stort. Men dit spørgsmål understreger egentlig bare, at vi også har et problem i USA. Og vi har ikke svaret heller.«
Er det så utænkeligt, at man kunne finde et kompromis? De har reageret skarpt i spørgsmålet om muslimske taxachauffører i Minneapolis, som nægtede at køre med passagerer, der medbragte alkohol. Den slags dagligdags spørgsmål kan vel løses?
- Det mener jeg ikke. Hvis man tillader det, hvor stopper det så? Hvis en kvinde har sit hår frit, kan hun da afvises? Hvis hun har bare arme? Et ugift par, skal de med? Homoseksuelle? En mand med en amerikansk fodbold af svineskind? Og hvorfor kun taxachauffører, hvorfor så ikke buschauffører? Piloter? Det er uholdbart. Vi kan ikke i Vesten have en orden, hvor sharia spiller en rolle. Og det må vi gøre meget klart for indvandrere, der kommer hertil, at vi har vore frihedsrettigheder, og dem værner vi om. Og det pudsige er, at i lande som Indien, hvor et mindretal af muslimer er under pres fra et religiøst flertal af hinduer, er det netop muslimerne, der råber på sekularisme, så det eksisterer altså også. Det eksisterer også i lande, hvor muslimer er i flertal. Men det mindretal af fanatikere, der ønsker shariaen, er meget offervillige og målrettede.«
De skelner skarpt mellem islamisme og islam. Er det ikke et vanskelig skel, det kræver næsten tankelæsning at estimere og aflæse det revolutionære potentiale blandt muslimer?
»Den totalitære islamisme er ikke, som mange siger, i modsætning til islam. Der findes f.eks. i islam visse ideer om økonomi. De er der, men de er relativt vage. Islamister tager disse ideer og skaber deraf et meget regelret system, som de kræver efterlevet. Det er ikke i modstrid med islam, det er ikke en kidnapning af islam, men det er en rigoristisk, ekstrem fortolkning af religionen. Hvor mange, der vil være med til det, hvis det kom til stykket, kan kun være et overslag, et kvalificeret gæt byggende på undersøgelser.
Problemet er også, at islamisterne er meget truende, det kræver mod at stå op imod dem, derfor er de moderate muslimer så tavse. Eller også er de under politibeskyttelse. Det er den ene side, fra den anden side angribes jeg af højrefløjsfolk, der siger, at islam og islamisme er det samme, at modsætningen altid har eksisteret mellem den og Vesten, og at jeg er politisk korrekt, når jeg ikke vil indse det.«
Historien siger Der findes vel også historiske argumenter for at hævde en modsætning mellem islam og kristendom?
»Ja. Modsætningen er ikke ny, men på den anden side: Da jeg tog dette spørgsmål op i slutningen af 1960'erne, var der ikke nogen jihad. I 1950'erne og 1960'erne var dette ikke et spørgsmål, så hvordan kan man så sige, at problemet altid har været sådan? Jeg er historiker, og jeg mener, at den grundlæggende indsigt, en historiker kan tilbyde, er denne, at tiderne skifter. Det er en fejl at tro, at hvad vi ser i dag, var der også i fortiden og vil være der i fremtiden. Så man på Tyskland i 1940, ville man sige, at hele den tyske historie havde ført frem til dette, og at nu stod vi foran et tusindårsrige. Det varede tolv år, det var en isoleret periode. Det er også, tror jeg, den frygtelige situation, som islam står i dag. Det er generelt folk, der ikke har den store dybde i deres islam-studier, der bilder sig ind, at det er en konstant - folk, der er begyndt at læse op på det efter 11. september. Dette er et frygteligt historisk øjeblik for islam, vi må bekæmpe det, og vi kan forandre det, det arbejder jeg på hver dag.«
Ingen steder at se
Og hvor ser De den moderate islam i dag? »Ingen steder, den eksisterer ikke. Der er moderate muslimer, oftest tavse, men den moderate islam som sådan, det er en fremtidsvision, det indrømmer jeg. Det var ikke alle, der brændte ambassader af i forbindelse med Muhammed-tegningerne, men de sagde heller ikke noget, de rejste sig ikke og sagde stop, I tager fejl. Husk, islamisterne er stærke, det har taget dem 80 år at nå dertil, hvor de er nu. Deres muslimske modstandere har ingen organisation. Det vil tage årtier, hvis det skal lykkes. Og vi må hjælpe dem. For islam er her for at blive, det er en milliard menneskers religion, vi kan ikke bare ønske det væk. Den muslimske verden er i krise, vi må hjælpe. Som vi gjorde med Tyskland efter at have slået dem i krig.« De er selv ofte blevet truet, og deres foredrag er blevet afbrudt af demonstrationer. Har det overrasket Dem? »Ja og nej. Det sker især på universiteterne. Jeg er konservativ, og de studerende er venstreorienterede, sådan er det, men selvfølgelig er det lidt betænkeligt, at man netop på universitet bryder sig så lidt om at høre, hvad anderledes tænkende har at sige.«
Fra bh til burka
Umiddelbart en lidt overraskende alliance, venstrefløjen og islamisterne. Folk, der brændte bh'er af i 1970'erne, støtter nu bevægelser, der påbyder burka eller hvad? »Interessant og mærkeligt. Jeg tror, at en af flere forklaringer er, at islamisterne fungerer som en slags erstatning for de arbejdere, som aldrig revolterede trods alle teorierne. De rejste sig aldrig for at smadre kapitalismen, men endelig er der nogen, som ganske vist ikke er arbejdere, men de er i hvert fald imod systemet. For islamisterne repræsenterer venstrefløjen til gengæld en mulighed for at få fodfæste, som det ellers ville være svært at få. Grundlæggende har de en fælles fjende: Vesten. Personificeret ved George W. Bush.«
Det er ikke noget rart billede, De tegner af fremtiden. Hvor skal min søn flygte hen for at undgå det?
»Jamen, folk flygter allerede. Og det gør kun problemet værre, naturligvis. De oprindelige europæere forsvinder, især hollændere, som ser problemet komme. De flygter til lande som Australien og USA, men det er en stakket frist. Problemet findes også der. Så det er egentlig som at spørge i 1940: Hvor skal jeg rejse hen for at undgå verdenskrigen og nazisterne. Der er ingen helle. Man kan ikke flygte. Europa nærmer sig det, man historisk kan kalde » Konentets normaltilstand: Krigen.«
"Udsigt til borgerkrigen" - JP 17 marts 2007

Zyklon B og Det Konservative Folkeparti
jo,jo, Safia Aoude er skam medlem af bestyrelsen af partiets 1. kreds på Østerbro. Et meget rummeligt parti må man sige.
Hun angiver at være jurist, hvad hendes omtale af politiske modstandere ( "nationalsocialistiske islamofobiske agenter" "undercover agent" "ariske, danske antimuslimer" ) ærlig talt gør det lidt svært at tro. Ikke en retorik jeg før har hørt anvendt af jurister, endsige Konservative partimedlemmer.

Hun synes dog nu at have erhvervet sig en vis faible for national-socialismen selv, antagelig dirigeret af sit slet skjulte had til Israel.
I 2003 fór hun ud og ville trække Uriasposten i retten. Det blev ikke til noget. Måske hun fik et godt råd fra en rigtig jurist ?

Safia Aoude blog:
"Labels from Zyklon B cans containg poisonous gas. Some historians claim that Zyklon B was used to annihilate concentration camp prisoners while revisionists claim it was used to disinfect the camps from lice and rodents. The gas cans from which these labels were taken, were secured in Denmark. Amazingly, Zyklon B is still in production in Czech Republic in Kolín under the tradename Uragan D2, sold for eradicating insects, small animals and rodents. Who on Earth would buy that stuff? It´s gotta be the world´s worst brand mark!"
Museum of Resistance
Sappho skriver:
Formuleringen tyder på, at Aoude som udgangspunkt tillægger begge forklaringer lige stor troværdighed, hvilket må siges at være ganske overraskende for en lærer i en skole, der som alle andre private skoler modtager 85 pct. offentlig støtte.
For yderligere at understrege, at de såkaldte revisionister – der kendetegnes ved, at de sår tvivl om eller direkte benægter, at nazisterne udryddede mellem fem og seks millioner jøder, bl.a. i udryddelseslejre, hvor man brugte Zyklon B til at gasse fangerne – skal tages alvorligt, bringer Safia Aoude et hyperlink til et foretagende, der kalder sig "Focal Point Publications" (
http://www.fpp.co.uk/). Det viser sig at være en reklameportal for den kendte revisionist David Irving, hvis "Nyhedsbrev", der også tilbydes på linken, bringet et righoldigt udvalg af nazistisk propagandamateriale, bl.a. adskillige fotos af Adolf Hitler og af soldaterne i hans militære eskorte.
Mystisk fortid

Safia Aoudes personlige forhold er i øvrigt omgærdet af megen usikkerhed. Så vidt vides kom hun til Danmark i 1978, men hun vil ikke oplyse, hvilket land hun kom fra. Hun har også fortalt, at hun har modtaget militærtræning i et andet land – om det så var før eller efter, at hun efter eget udsagn blev smidt ud af Hjemmeværnet af politiske grunde. Men hun vil ikke ud med hvilket land, det er sket i.
"Der er ingen grund til at hjælpe PET mere end højst nødvendigt" [skrev Aoude] – specielt ikke efter at organisationens blad i november 1996 på forsiden havde bragt et billede af den fatwadømte Salman Rushdie med en skydeskive mellem øjnene.Men hvorfor også hjælpe myndighederne i et land, som hun ikke føler ringeste loyalitet over for? I det nævnte Berlingske interview meddelte hun, at hun aldeles ikke betragter Danmark som sit hjem, selv om hun har opnået statsborgerskab her. Hendes loyalitet ligger hos islam. I anden sammenhæng har hun betegnet Danmark som "et lille taberland i Skandinavien".
- Hvad Safia Aoude vil i Det Konservative Folkeparti – bortset fra at skaffe sig en platform til udbredelse af sine islamiske ideer – står ikke ganske klart. Og det er tydeligvis heller ikke noget, partiet har interesseret sig for at undersøge.

Sapho
I En kronik i Jyllandsposten i 2005 illustrerer Aoude udmærket selv hvor lidt hun har at gøre i Det Konservative Folkeparti. Hvornår mon partiet også opdager det ? Det virker f.eks ikke lige op over at de Konservative går ind for at afskaffe Folkekirken.

”Omfamna äventyret!”
man må sige at politiske slagord bliver stadig mere flamboyante. Sahlins tiltrædelsestale var kemisk renset for politisk indhold, men så meget desto mere flommefed. Her er så Visionerne fra Sahlin i Eventyrland:

Trygghet i förändringen
Nyfikna och självkritiska
Ilskna över moderaternas orättvisor
Lust och glädje
Beslutsamhet att förändra och förnya
Slå vakt om tryggheten
nu kan man ikke bare læse alle 22 sider, man kan også se den tykke retoriksovs på TV online. Det blir´så skjønt at være sosse og svensk !
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net