tirsdag, april 10, 2007

Claus Carstensen

Sønderjyde og professor. Tre selvportrætter ved Panum Instituttet.
- Nu er der få nyskabelser i omegnen af Kgl. bygningsinspektør Niels Koppels bygninger, der ikke er en forbedring af det samlede miljø. Carstensen anfører selv Saddam statuerne som forbilleder for sine selvportrætter. En ven tilføjer til mig :

"Umiddelbart peger det tilbage på sovjetkunstens romantiske heroiske realisme, vil jeg mene. Dermed i slægt med bonde- arbejder- soldat-kitsch fra det tredje rige. Og som sådan øser det af samme kilder som Saddams ditto. Carstensens er bare grimmere, ironiske og garneret med passende mængder venstreradikal og uforståelig fransk filosofi." Foto © Snaphanen

Herregud.............
»I dag fejrer vi Kristi opstandelse. Begivenheden giver sig kun minimale udslag på de to public service-kanaler ...
»Herregud, nu har vi kendt historien i snart 2000 år, så nogen nyhed kan det ikke ligefrem kaldes. Det er ikke som ramadanen, der sidste år kunne give anledning til en nøje indføring i den muslimske begrebsverden.«

Tidl. chefredaktør Sven Ove Gade om danskernes uvidenhed og mediernes manglende engagement i kristne spørgsmål.
Berlingske Kultur

Sejr for tøgerismen
Nu har FNs såkaldte Råd for Menneskerettigheder vedtaget en rigid resolution mod krænkelser af religion, oprindelig foreslået af den islamiske organisation OIC. Afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder, påstår, at den vidtgående resolution har stor betydning, »da den etablerer en ny flertalsvurdering af, at man skal viser respekt for religion«.
Af rådets 47 medlemmer er det store flertal lande, der ikke aner, hvad menneskerettigheder i vestlig forstand er. Vesten har kun otte medlemmer. Så meget for afdelingsleder Olsens flertalsvurdering. Men hvis der ellers er sammenhæng i Tøger Seidenfadens tanker, så må han glæde sig, for det var netop denne islamiske forståelse af ytringsfriheden, han som åndelig fører for mange gode danske mænd og kvinder gik ind for under Muhammed-sagen. Som ingeniøren Mac Adam, der lagde navn til makadamiseringen, og lagerforvalteren Peter Rindal, der lagde navn til rindalismen, lagde redaktøren Tøger Seidenfaden hermed navn til tøgerismen. Til forskel fra makadamiseringen, som er en vejbelægning, er både rindalismen og tøgerismen en indskrænkning.
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt Berlingske

"Din mor er fra Finland " ?
Vi sande kosmopolitter kan godt afsløre, at suomiér og sumparabere tilhører helt samme kategori. "Alla människors (kulturers) lika värde" . Svensk journalistik anno 2007:

Hur blir bemötta av de andra partierna?
– Jag känner en stor rädsla för oss. De svarar inte oss i talarstolen och utanför fullmäktigesalen är det en väldig försiktighet, de känner sig obekväma när de talar med oss. – Min egen analys är att det beror på fördomar de får från det egna partiet och den bild man har av om att vi skulle ha en dold agenda bakom vår invandringspolitik, att vi är extrema och har en krass människosyn.
Din mamma, Sirpa Liisa, var ju invandrare. Är det inte konstigt att du vill begränsa invandringen?
– Min mamma kom hit i en tid av arbetsbrist och har bidragit till det svenska samhället. Så jag har inget problem med den invandringen. Mamma och halva min finska släkt röstar på Sverigedemokraterna.

"Det finns en stor rädsla för oss"

Et "forbedret syn på mångfald"
jeg ville tro nogle af disse elever allerede er fuldt udlærte. "Mångfaldskonsulenterne" er orkestret der akkompagnerer Titanics fart mod bunden:
Söderslättsgymnasiets elever ska bli specialister i mångfalds-arbete. Under hösten kommer projektet att dra igång och cirka tio elever ska utbildas.
–Annars är det bara det negativa som får genomslag. Vi vill finna det vi har gemensamt, säger Martin Stenbeck, lärare.
- Efter påsk åker tre elever, två lärare och skolledare iväg för två dagar med Resurscentrum för mångfald i skolan som finns i Malmö. Myndigheten för skolutveckling anser att Trelleborg, som är en av 32 kommuner, behöver förbättra elevernas syn på mångfald. Andra kommuner som är utvalda är Landskrona, Helsingborg, Burlöv och Bjuv.

Elever ska bli experter på mångfald

Den krigeriske sex-mufti
Kvinder skal have formindsket deres klitoris. Hunde kan smitte mennesker med en farlig bændelorm, der har gjort 43 pct. af islændingene syge. Hunde bruges til at trække slæder i Holland. Muslimer bør leve i ghettoer, indtil de kan tage magten i Europa og Amerika. Alt dette fremføres af verdens for tiden måske mest indflydelsesrige islamiske ideolog, Yussef al-Qaradawi, som også er forbillede for Islamisk Trossamfund i Danmark. Når han ikke har travlt med at udsende fatwaer, laver han kursusmateriale for Dansk Journalistforbund. Hans danske tilhængere har hyppigt folkeskoleelever, gymnasieelever mv. på besøg i moskeen.
Af Helle Merete Brix
...........Også i Danmark har Qaradawi tilhængere. Han var en af de prædikanter, som danske imamer besøgte under rundrejsen til Mellemøsten efter Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne, og det var også Qaradawi, der fra den moské i Qatar, hvor han prædiker hver fredag, opfordrede til boykot af danske varer og udråbte en fredag i februar sidste år til at være ”vredens fredag”. Mostafa Chendid, der har efterfulgt Ahmed Abu Laban som leder af Islamisk Trossamfund i København, siger ligeud, at Qaradawi er et forbillede for ham. Så når Trossamfundets repræsentanter har danske folkeskoleklasser, gymnasieklasser og studerende fra højere læreanstalter på besøg – hvilket ifølge Trossamfundets hjemmeside forekommer hyppigt – har Yussef al-Qaradawi grund til at glæde sig. [..]
- Qaradawi lægger ikke skjul på, hvad hans endelige mål er: ”Vi erobrer Europa, vi erobrer Amerika, ikke med sværdet, men med vores budskab.” Altså ikke direkte gennem terror, men gennem fatwaråd, islamiske lobbyorganisationer, propaganda og stempling af islams fjender. Det er sådan, Det Muslimske Broderskab vinder magt i Europa, og i denne proces kan Qaradawis rolle næppe overvurderes.

Sappho.dk

The Islamist-Leftist Convergence
At Egypt’s Al-Ahram Weekly, an account of a meeting with Muslim Brotherhood, Hizballah, Hamas, and Western Marxist idiots; I’ve used that headline before, but this is a truly mind-boggling example of Total Moronic Convergence [..]

"Johannes Anderson* of Denmark criticised the Danish left for not standing behind Muslims during the cartoon controversy, allowing a weak prime minister to emerge unscathed. "I've changed through the past years and grown through criticism. We should not be afraid of it. We fight for democracy in the Middle East and Europe against neo- liberalism which is taking away our rights everywhere."
* Fejl af Al- Ahram, skal være Jørn Andersen, Socialistisk Arbejderavis, en sjælden left-loonie og et åndeligt total-havari: Socialister og muslimer i fælles protest mod Muhammed-tegninger
LGF

»Tolerance Is Good, But It Doesn't Mean We Should Surrender «
Notker Wolf, the Abbot Primate of the Benedictine Order, in an interview with the German newspaper Welt am Sonntag about the islamization of Germany and Europe:
Welt am Sonntag: What do you think about the influence of Islam on the western world?

Notker Wolf: There are certainly some groups that have set the islamization of Europe as their goal. I think that in itself is a serious thing. In Germany the Turkish association Ditib recently demanded that the «Word on Friday» be broadcast on public television. I only wonder: How can it be that these people demand all rights in Germany for themselves, while at the same time Christians are seriously discriminated in Turkey? Why are we, Christians, not allowed a theological faculty in Turkey? Why are we not allowed to have any church property there? Meanwhile, the mayor of Munich even breaks building regulations to approve a mosque, just to win the votes of the Turks. That is unbelievable! Tolerance is good, but it doesn't mean we should surrender.
Brussels Journal
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net