lørdag, april 21, 2007

Ingrid Björkman: Den Nya Integrationspolitiken

(det ses at bogen allerede skyder knopper på nettet efter en uge)

Oh, at være en flue.........

på indersiden af "den kontroversielle" Ulrike Meinhofs kranium. Min hemmelige drøm siden 1976. Instruktøren sagde på P 1 : "Terror er ondt, demokrati er godt." Så får vi alle "noget med hjem". Dansk ARTE- teater, oh, la,la......................(foto Snaphanen)

30.000 analfabeter det er 300.000 på ti år, en gigantisk møllesten om halsen på et moderne samfund, der har næsten intet at bruge dem til. I mange år vil vi blive mindet om hvordan S og R varetog velfærdssamfundets bedste interesser. .......................
Andelen af tosprogede børn i folkeskolen vokser, og flere end hvert 10. barn har nu et andet sprog end dansk som førstesprog, når det begynder i skole.
På ét år er antallet vokset med 950, så der første skoledag i skoleåret 2006-2007 var næsten 60.000 tosprogede børn på landets omkring 1.600 folkeskoler.
Mødet mellem kulturer har mange positive sider, mener professor, dr.pæd. og institutleder ved Institut for Pædagogisk Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund. Men der er samtidig store udfordringer:
»Undervisning i dansk som andetsprog og interkulturalitet er kommet sent ind i læreruddannelsen. Det har betydet, at mange lærere gennem de seneste 10-15 år er blevet sat til at løse opgaver, som de ikke har været uddannet til,« siger Niels Egelund, der tilføjer, at op mod halvdelen af de tosprogede børn forlader folkeskolen uden funktionelle læsekompetencer; som analfabeter

"Copenhagen Grand Mosque"

Politiken og DR om “den moderate muslimske organisation The Tabah Foundation”
DR Online (og tekst-tv) kan man idag læse hvorledes “den moderate muslimske organisation The Tabah Foundation” i samarbejde med et dansk arkitektfirma planlægger opførelsen af en større moske på Amager. Originalartiklen i Politiken:
“Arkitektfirmaet Wenzel + Tuxen har allieret sig med den moderate muslimske paraplyorganisation The Tabah Foundation for at sikre sig finansiering til moskeen. Men danske muslimer er endnu ikke orienteret om projektet….
Tabah-organisationen er en relativt ny aktør i den muslimske verden. Den blev stiftet med det formål at fremme moderat islamisk tankegang. Efter Muhammedkrisen sidste år arrangerede organisationen en dialogkonference i Abu Dhabi med unge fra Danmark og den arabiske verden.“

Relativt ukendt ?......... -den blev stiftet for at “fremme moderat islamisk tankegang”. Eneste konkret er henvisningen til Abu Dhabi-konference april 2006. Urias-læsere vil nok huske, hvorledes Karsten Lauritzen fra Venstres Ungdom hjemvendte fra Abu Dhabi med tørklæde.
Det står ikke i artiklen, men Tabah-organisationen deltog også i dialogkonferencen
Dialogical - Youth Empowerment , som fandt sted i Istanbul for et par måneder siden. Her deltog flere danskere, herunder KU’eren Erik Winther Paisley, der på Konservativ Ungdoms hjemmeside giver følgende førstehåndsberetning.

“Vi havde en paneldebat om religion og politik, i praksis mest om Islam, hvor panelisterne kom med hver deres indspark paa hvorfor eller hvorfor vı ıkke har brug for sekuralisme. Jeg oplevede her noget lidt … tjae, foruroligende, men ogsaa interessant. En af panelisterne, en egypter ved navn Walead, som repraesenterede den ıslamıske organısatıon Tabah Foundatıon, gav en præsentation om hvad han mente om sekuralısme og om hvad ıslam kan bıdrage tıl polıtık med… her kunne man opleve en belaest, karismatisk, troende muslım, der paa perfekt amerıkansk-klıngende engelsk rolıgt fortaelle om det vestlige ‘kødmarked’ (powerpoınt slıde: Ublufaerdıge reklamepiger på Times Square i New York) og om det islamiske alternatıv, hvordan sekuralısme er et skalkeskjul for religiös ulighed og i det hele taget saette ortodoks ıslamısk tankegang ı en moderne polıtısk kontekst paa en maade, som uden tvıvl har fundet genklang og fınder genklang ı store dele af regıonen. Naar vi i Danmark taler om ‘islamister’ og ‘politisk islam’ ser folk ofte for sıg bılleder af vrede horder ı gaderne, gamle skrıftkloge paa 90 og talebanere, og man forestıller sıg, at det er folk med mıddelalderlıge normer som lever ı en anden verden, der er paa tale. Dette er en usandhed. Vırkeligheden er mere farlig for vores værdier om ytringsfrıhed og frisind - de er veltalende, dannede og deres holdnınger skyldes ikke, at de ikke forstaar frıhed. De gör folk - men som han sagde, da jeg talte med ham senere om kvınders påklædning og tilsløring ‘You see this [friere former] as progress; we see it as decline’.“ Tabah Foundation, grundlæggeren Shaykh al-Habīb ’Alī Zayn al-’Abidīn al-Jifrī er Yemenit, men opvokset i Saudi Arabien. Hvor han lige har tre mia fra forlyder der intet om. Shaykh Al Habib Ali holdt en tale i København 11 marts 2006, hvor han "bestemt ikke undervurderede eller nedgjorde den dystre situation Danmarks muslimer befinder sig i ". Sheiken , der er en direkte efterkommer af profeten, ser således ud:

Ifølge lidt research er http://www.tabahfoundation.org/registreret af ‘Abu Dhabi’ fra de Arabiske Emirater.
Hovedsiden fører brugeren over på cairoit.net som er registreret af: El Sawi, Hesham (h_sawi@hotmail.com )34 Hesham Labeeb off Makram Ebeid - Nasr CityCairo 6542Egypt.

På denne side kan man studere sheikens tanker: Welcome you all to Al Habib Ali Al Jifri's official website.

Uriasposten

"Har vi censur i Sverige?"

av Ulf Nilsson
Får man inte framföra på allvar kritiska synpunkter på det svenska systemet?Observera att jag skrev ”på allvar”. Gnäll och detaljsynpunkter, krav på justeringar (i den ena eller den andra gruppens namn) läser vi i tidningarna varje dag.

- Tv:s nyhetsuppläsare inleder snart sagt varje sändning med att referera en eller annan utredning som talar om att en eller annan sjukskriven fuskar, att den psykiska ohälsan tilltar hos unga svenskar, att gängbråk är vanliga i Malmö, etc, etc.Allt detta är tillåtet. Dessbättre. Men får man skriva att systemet i sig själv är förlamande och bygger på en jättelik lögn: det förnekade samarbetet mellan storfinansen (läs: Wallenberg ) och den politiska makteliten (läs: SAP). Får man tala om att vi styrs av en liten grupp män (och några få kvinnor) som föraktar oss.Nej, då börjar det kärva. Förlagen säger nej, tidningarna refuserar. Man börjar förstå att när det verkligen räknas är det tig-ihjäl som gäller … [..]
- Boken tillhör de viktigaste som kommit ut i Sverige under de senaste åren. Givetvis (vågar jag påstå) refuserades den av alla ledande förlag. Varför?Ja, tänk efter…

Världen idag

IMMIGRANTS RUINING BRITISH WAY OF LIFE

BRITAIN is losing its identity as a nation thanks to record immigration levels, a think-tank warned yesterday.
Mass, unchecked flows into the country – especially under Labour – will soon lead to political breakdown, said Civitas.

Fast-growing, segregated en­claves across the country do not accept our values.And the 7/7 bombers are an alarming example of how our stability is threatened by such groups, added Civitas academic David Conway.The UK population will in­crease by one per cent in just two years at the current rate of immigration, he said.
- Net migration rocketed by 42 per cent in just a year, according to figures from the Office for National Statistics yesterday.And the more immigrants and their descendants fail to follow our culture, the harder it is to maintain it, said Mr Conway.He added:
“The country may possibly have already reached a tipping point beyond which it can no longer be said to contain a single nation.“Should that point have been reached, then ironically, in the course of Britain having become a nation of immigrants, it would have ceased to be a nation.“Once such a point is reached, political disintegration may be predicted to be not long in following.”
Daily Express

Nasser der er gået mode i at kalde hinanden for "nazist" i øjeblikket. Ikke præcis et retorisk fremskridt. (Mobilfoto fra Paris)

Fjolletobak ?

Erik Meir Carlsen er kommet hjem fra Østen og siger nogle tankevækkende ting i et WA interview - blandt andet dette :

»Det var fantastisk befriende at frigøre mig fra min ungdommelige fascination af den socialistiske pseudoreligion. Jeg blev politisk pragmatiker af at være religiøs, fordi politikken ikke længere skulle tilfredsstille religiøse behov, ikke længere forklare livets mening.«

Men så er han kommmet til den overbevisning at forbenede antidemokrater er et fedt, hvadenten de er halvfjerdsernes VSére, nazister eller Hitzb ut Tahrir. Dér er jeg bange for at kæden hopper af og Carlsen har fået for meget buddhisme og fjolletobak derude og er blevet for mild i sindet: (Hitzb ut Tahrir, Rådhuspladsen 2006, foto © Snaphanen, klik)

"Med den sætning er Erik Meier Carlsen inde ved kernen af budskabet i sin seneste debatbog, som udkommer i næste uge: Den fjerde alliance hedder den, en kontroversiel bog, som i korthed argumenterer for, at det er både dumt og umuligt at forsøge at adskille politik og religion. Eller mere præcist: Vi skal gå i dialog med islamisterne i stedet for at nægte dem adgang til det politiske rum, acceptere deres religiøst begrundede støtte til sharia, blodpenge, kalifatet, stening, eller hvad der ellers er blevet gængs eksklusionsgrundlag fra den politiske arena. Terror skal undsiges, men ikke sammenblanding af Guds og Kejserens rige." [...]
Men ifølge Erik Meier Carlsen skal vi altså lære at indgå alliancer med folk med henblik på deltagelse i et demokrati, som de er erklærede modstandere af. Hizb-ut-Tahrir, eksempelvis..................

"Jeg har i mange år syntes, at Carlsen var den mest inspirerende analytiker af dansk politik, det samme har den taxachauffør, der har bragt mig ud til eksredaktøren. »Er det ham, du skal tale med? Du kan hilse ham og sige, at han har fattet, hvad LO-Danmark tænker. At danskerne er parat til at stemme på hvem som helst for at slippe for flere indvandrere,« siger han. Men min skepsis over for den nye bog er betydelig, og et krydsforhør hober sig op: En ting er, at vi vidt og bredt er religionsfjendske og -blinde, det er jo sandt nok, men er islam ikke i en klasse for sig, fordi den er en lovreligion?" [..]

"Derfor er det tilsvarende helt forkert at udelukke Hizb-ut-Tahrir fra den demokratiske samtale, fordi de har brugt truende religiøse citater mod jøder, som tydeligvis ikke er ment som handlingsanvisning, og fordi de har et formuleret, gennemtænkt standpunkt mod demokratiet. Se, hvor store problemer de lande har, der forbyder deres nazipartier, og se, hvor betydningsløse nazisterne er hos os, hvor de har lov til at agere i det demokratiske rum. Vi skal selvfølgelig undsige terror og den slags 100 procent, og dialogen bliver meget vanskelig, men vi skal ikke opgive mennesker, der argumenterer religiøst mod demokratiet.«
WA: Carlsens kvartet

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net