søndag, april 08, 2007

Sd har gått om kd

mit "danske scenarie" for Sverige fortoner sig noget,når SD kaprer Kristelige stemmer. Alt peger mod en "mudret" konstellation, men jeg har hele tiden fornemmet at Alliancen kun har magten til låns i 4 år, medmindre der indtræffer noget ekstremt:
Sveriges riksdag skulle få en rödgrön majoritet om det vore val i dag. Och kd skulle hamna utanför riksdagen, omkört av Sverigedemokraterna, enligt Novus Opinions väljarbarometer för mars.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet skulle tillsammans få 52,1 procent av rösterna enligt undersökningen, gjord på uppdrag av TV 4:s Nyheterna. För den borgerliga alliansens fyra partier stannar stödet på 42,3 procent.
Aftonbladet
og TV 4
» The Buddha Meets Holger Danske «
endnu et fremragende oversætterarbejde af Kepiblanc for GoV af en artikel noget udover det vanlige:

Almost all the harm inflicted upon Buddhism throughout history has been caused by Islam, says Ole Nydahl. He finds it embarrassing that Buddhists never defended themselves. Muslim extremists now threaten Buddhists with renewed violence.
By Lars Hedegaard
It is hard to hide the fact that Ole Nydahl is a Buddhist lama, i.e. a person authorized to convey the teachings carried on from teacher to pupil since the days of Buddha. He holds a prominent position within a special branch of Tibetan Buddhism known as the Kagyu tradition, and Sappho met him in one of the Kagyu Buddhists’ beautiful buildings on Svanemølle Road in the middle of Copenhagen’s embassy district. But with respect to relations with other religions, Nydahl refuses to describe himself as a lama. Buddha lived 2,450 years ago and accordingly didn’t express any opinion on religions such as Christendom and Islam; consequently Ole Nydahl — in his role as a Buddhist teacher — will not do so either. However, as a “responsible, thinking man” Ole Nydahl will happily speak out.
Gates of Vienna

Norge: socialt bedrageri er udbredt blandt “enlige” somaliske mødre
Somaliere i Norge begår socialt bedrageri i stor målestok. De lader sig skille efter norsk lov, men forbliver gift efter islamisk lov. “Enlige” somaliske mødre hæver derefter bistandshjælp som eneforsørgere. Her er et bemærkelsesværdigt citat fra det norske fagblad, Velferd:
"Ubah Abduqadir sier problemet med trygdemisbruk blant «alenemødre» er godt kjent i det somaliske miljøet. Samtidig understreker hun at problemet ikke bare gjelder det somaliske miljøet.
– Når først noen har begynt å misbruke systemet og ser at det går, brer det om seg i miljøet. De skiller seg etter norsk lov, men fortsetter å være gift etter muslimsk lov. Moskeen har engasjert seg i å få slutt på det, blant annet ved å understreke for somalierne at det er like galt å lyve overfor ikke-muslimer som for muslimer, sier hun ".............................................

Veritas Universalis

Britain’s humiliation as a senile and toothless lion
- The British marine hostage saga is a debacle of the first order – a grim parable of the degraded state to which Britain has now descended and an alarming portent for the free world in its fight to survive. Relief at the safe return of the 15 sailors, and the fact that we must always bear in mind that none of us knows how we would ourselves behave in such circumstances, cannot nevertheless mitigate the sickening realisation that the hostage fiasco is another terrible milestone in the west’s current suicidal trajectory of decadence and moral collapse. [....]

- The Iranians now know from this debacle that they can now make trouble for the west with impunity. They can take hostages, smuggle arms into Iraq, blow up British soldiers and even go nuclear — and no-one will do a damn thing to stop it.
This affair has strengthened Iran in its nuclear stand-off. It has strengthened its grip over its own subjected people who have looked to the west to help them rid their country of this terrible regime . It has strengthened its appeal to the Muslim and Arab masses who are already worked up to a state of murderous frenzy against the west. It has given them the message that the west is theirs for the taking.
What a disaster.

Melanie Phillips: Britain on it´s knees

”Diskbänksrasism” (køkkenbordsracisme)
Sverige er hårdt ramt. Dette må bringe det samlede antal måder man kan være racist på, op i nærheden af de tredive. Som svampe i regn.
Hver forsker burde verl snart få sin egen lille afart af sygdommen opkaldt efter sig . Ligesom Morbus Crohn , Huntington's disease og Münchausen-syndromet (!!)
Fotografiet er meget interessant, fordi det siger mere, end det vil være ved : ganske vist er svenskerne ikke overlykkelige over at miste deres land, men de er ikke grove racister. Den groft racistiske vold er, ligesom påvist i en rapport i England for nylig , langt overvejende rettet mod svenskerne af indvandrerne. Dette er multikulturalisternes allermest tabubelagte sandhed. Hvis det slap ud - Fy, F............

När Sverigedemokraterna tog hem en stor del av rösterna i skolvalet, blev eleverna Anna Berntzén och Lin Håkansson oroade. I går bjöd de därför in till en heldag om främlingsfientlighet.
– Vi kallar det en dag mot ”diskbänksrasism”, säger de. Anna Berntzén och Lin Håkansson går tredje året i samhällsprogrammet på Timrå gymnasium.
- De satte igång med att arrangera en dag om rasism på skolan, och i går var det dags. Föreläsningarna varvades med information från bland annat 5i12-rörelsen, filmvisning och så kallade moralövningar.
– Övningarna går ut på att vi ställer frågor som man kan svara ja eller nej på, och beroende på vilket alternativ man väljer så går man och ställer sig i ett ja- eller nej-hörn, säger de.
Gymnasiet hade heldag om främlingsfientlighet

Ventende jomfruer .......?
Vart tog pengarna vägen ?

Når spørgsmålet "Hvad koster indvandringen" besvares, har man en del af svaret på, hvor verdens højeste skat forsvinder hen. Desværre er røgsløret tykt, så det er spillerum for de vildeste påstande. Jeg kan som ikke-økonom bare fremlægge synspunkterne, svært vurdere dem. Lektor Lars Jansson modgår her rapporten "Rapport om invandringens ekonomiska effekter skriven av Sakine Madon och Anja Fridholm" i et længere indlæg. Er par citater:

4. Invandringens omfattning
På sidan 4 framgår att invandrarbefolkningen skulle uppgå till 1,4 miljoner personer. Detta är en grov underskattning. I verkligheten uppgår den till 2,1 miljoner (december 2005), räknat som utrikes födda plus födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. Denna definition har SCB använt de senaste 20-30 åren.
På sidan 6 påstår de att 14,1 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. I själva verket är andelen 23 procent i dag. Att utelämna ca 600 000 personer som har en utlandsfödd och en svenskfödd förälder är inte seriöst. Det är en politiserad beskrivning, som döljer verkligheten.

14. Mina slutsatser och förslag
Madon och Fridholm upprepar sina felaktiga sanningar så ofta, att jag på nytt måste framhålla, att Jan Ekberg och Lars Andersson (Ds 1995:68) fullt ut räknar med utrikes födda och andra generationens invandrare, definierade som födda i Sverige med minst en utrikesfödd förälder, i sina beräkningar. Och det gäller både ifråga om kostnader och intäkter. Mina beräkningar vilar på samma grunder.
Eftersom de har missat påläsningen, blir också deras kalkylresultat helt felaktigt. Följaktligen är också deras slutsatser (sida 15) att mina nettokostnader endast skulle uppgå till 30 mdkr per år helt verklighetsfrämmande.
Vissa av deras misstag är mycket elementära, varför de knappast kan vara kompetenta för sitt uppdrag.
Skattebetalarnas Förening bör omedelbart dra in deras rapport från hemsidan. Det är inte värdigt föreningen att publicera deras hopkok av tyckande, som har lite med verkligheten att göra. Visserligen kan Skattebetalarna som ett alternativ publicera denna min skrivelse på hemsidan. Om detta är tillräckligt har jag svårt att bedöma.
Göteborg 2007-04-03.
Lars Jansson, universitetslektor emeritus

Lars Janssons brev til Skattebetalarna, word dokument (vent 10 sek. tast kode)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net