lørdag, oktober 15, 2005

Sappho.dk - Trykkefrihedsselskabets nye tidsskrift

Torben Hansen - foto © webmaster
en spændende nyskabelse med Lars Hedegaard, Helle Merete Brix, Farshad Kholghi, Katrine Winkel Holm og Morten Uhrskov. Et par smagsprøver:

Khomeini og venstrefløjens blinde øje
For 25 år siden var den tidligere trotskist, historikeren Torben Hansen et begejstret øjenvidne til den iranske revolution.I dag anklager han den europæiske venstrefløj for intet at have lært om islamismens barbari

Af Helle Merete Brix
Jeg plejer at undgå at interviewe folk, jeg kender relativt godt. Men jeg har gjort en undtagelse i tilfældet Torben Hansen, historiker og medforfatter til den omdiskuterede bog "I Krigens Hus - islams kolonisering af Vesten" af Brix, Hansen og Hedegaard. Årsagen er, at Torben Hansen i januar 1980, som trotskist og udsendt af den revolutionære avis Klassekampen, som en af ganske få vesterlændinge havde sin daglige gang ved den besatte amerikanske ambassade i Teheran. Han var også øjenvidne til de blodige opgør mellem iranske venstrefløjsgrupper og Khomeinis fascistiske gade-militser. Historien om Torben Hansen i det Teheran, der var i færd med at undergå en katastrofal forandring er også historien om en venstrefløj i Vesten, der dengang som nu ikke vil lægge afstand til eller analysere islamismens barbari...........................
http://www.sappho.dk/Hansen.htm

LARS HEDEGAARD:
Terrorens sorte hul - Interview med irans kronprins Reza Pahlavi
Det iranske præstestyre lever af at eksportere fanatisme og kaos og er udtryk for et kætteri mod islam, siger Irans kronprins Reza Pahlavi, der gerne ser den danske regering tage et initiativ for at støtte de demokratiske kræfter.

----------
LONDON -- Reza Pahlavi, søn af Irans i 1979 afsatte shah, og således først i arvefølgen, hvis det atter skulle blive aktuelt at besætte påfugletronen, vil ikke høre på vrøvl, når det gælder landets præstestyre. Heller ikke selv om de herskende mullaher i juni afholdt såkaldte demokratiske valg, der endte med, at fundamentalisten Mahmud Ahmedinejad kunne indtage præsidentposten. Efter kronprinsens opfattelse har alt for mange mennesker spildt deres tid med at undersøge, om valget gik retfærdigt til:
http://www.sappho.dk/Pahlavi.htm

BRUCE BAWER: "Norges nye dhimmilov"
Hvis en nordmand siger eller gør noget, der krænker eller ydmyger en muslim, skal han betragtes som skyldig, indtil han kan bevise sin uskyld. Og den krænkede afgør selv, om der foreligger en krænkelse. Det er hovedindholdet af en ny lov, der markerer det norske folks overgang til dhimmi-status
Af Bruce Bawer
Den 19. april 2005, under minimal offentlig bevågenhed og stort set uden offentlig diskussion, vedtog det norske Storting en lov, der med ét slag alvorligt begrænser befolkningens ytringsfrihed. Diskriminationsloven, eller "Lov om forbud mod diskrimination på grund af etnicitet, religion mv.", blev fremsat af daværende kommunalminister Erna Solberg (Høyre) og fik støtte fra hvert eneste parti i Stortinget, med undtagelse af det "populistiske" Fremskrittsparti. Loven, der træder i kraft januar 2006, forbyder diskrimination og chikane (på norsk "trakassering", red.) "på grund af etnicitet, national oprindelse, afstamning, hudfarve, sprog, religion og livssyn". Chikane defineres i lovteksten som "handlinger, undladelser eller ytringer (forfatterens fremhævelse), som virker eller har til formål at virke krænkende, skræmmende, fjendtlige, nedværdigende eller ydmygende".
http://www.sappho.dk/Bawer.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net