tirsdag, november 15, 2005

HSR om Samira Munirs død

vedvarende spekulationer om "foul play", men alt uvist endnu:
15.11.05: Norskpakistanske Samira Munir, representant for Høyre i Oslo bystyret, forulykket natt til lørdag ved en togstasjon utenfor Oslo. Dette bekrefter både kilder i politiet og i Munirs nære familie til HRS. Offisielt vil ikke politiet kommentere det dypt tragiske dødsfallet før endelig identifikasjon foreligger.
Samira Munir har markert seg sterkt i den offentlige debatten det siste året, ikke minst på bakgrunn av en rekke kontroversielle standpunkt sett i lys av egen bakgrunn. Hun har talt mot hijab og konservative imamer, og hun har utilslørt kritisert de undertrykkende forholdene for jenter og kvinner på innsiden av pakistanske og muslimske miljø. Samira Munir ble 42 år.
Samira Munir har også fortalte offentlig ved flere anledninger at hun mottok drapstrusler. Vi har naturlig nok lenge vært bekymret for hennes sikkerhet, og også for hennes livssituasjon generelt, da hun levde under et betydelig press fra ulike hold. Mange engasjerte i debatten rundt integrering og innvandring, frykter nå at Samira Munir er utsatt for et drap. Dette kommer også til uttrykk på flere debattsider på Internett.
HRS har siden lørdag mottatt svært mange henvendelser etter at Samira Munir forulykket natt til lørdag ved Kolbotn togstasjon. Henvendelsene, og også spekulasjonene, blir bare flere og flere, og HRS ser derfor behov for å bidra med det vi kan for å klargjøre noen sentrale forhold.
*********
HRS innehar mange kilder hva gjelder Samira Munirs situasjon inntil siste stund, inkludert hennes egne beretninger. Vi er, så langt det lar seg gjøre, sikre på at Samira Munir ikke ble utsatt for noen kriminell handling da det dypt tragiske skjedde.
Tatt i betraktning at Samira Munir var folkevalgt til Oslo bystyre, at hun var en meget sentral og viktige person i senere tids samfunnsdebatt, kombinert med det påpekte trusselbildet, mener vi norske myndigheter plikter å avklare de forholdene rundt Samira Munir som kan omtales offentlig, dette for at det ikke skal rettes mistanke mot uskyldige enkeltpersoner eller grupper, og heller ikke skapes en unødig offentlig uro generelt i den viktige debatten om integrering.
http://www.rights.no/innv_gen/hrs_15.00_051114_107.htm
Samira Munir døde fredag
Bystyrepolitikeren Samira Munir (h) døde fredag kveld. Hun var en forkjemper for innvandrerkvinners rettigheter.
Munir var en profilert innvandrerpolitiker.
Munir (42) ble meldt savnet av familien fredag. Natt til lørdag ble liket av en kvinne funnet i Follo.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1156829.ece

Basic rules of the French

Rule no. 1: cover your ass Rule no. 2: keep it covered
The French were were willing to go along with the invasion of Iraq, if the USA had allowed them to cover their tracks. Never forgive, never forget, and never trust these bastards, ever!
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net