søndag, november 27, 2005

Importerede sygdomme

særligt bemærkes HIV/Aids. Ugeskrift for Læger, september 2005
Den tredje gruppe omfatter de seksuelt overførte sygdomme. Blandt de ca. 300 nye hiv-tilfælde årlig er mellem en tredjedel og halvdelen erhvervet i udlandet. Blandt personer smittet med hiv i udlandet udgør indvandrere 68%, heraf er over halvdelen kvinder.
*********
men også tyfus og kronisk leverbetændelse:
Langt de fleste personer anmeldt med tyfus og paratyfus er indvandrere, der har været på besøg i deres oprindelsesland. Takket være lav incidens af galdesten og effektive antibiotika er kroniske udskillere af Salmonella Typhi i dag ikke eksisterende, hvorfor denne import ikke er årsag til videre spredning i Danmark.
*********
Den høje forekomst af kroniske smittebærere for hepatitis B i visse flygtninge/indvandrergrupper illustreres af, at der blandt ca. 130 årlig anmeldte tilfælde er 79% erhvervet i udlandet. Næsten alle tilfældene er hos indvandrere.
http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=193&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id=42&page_id=12721920&query=indvandrere&hiword=indvandrere+

Stoppa alla moskébyggen - lika för lika
Quid pro quo.
Tjänster och gentjänster. Lika för lika.
Det gäller inte i den muslimska världen.
Denna söndagsmorgon, 1:a advent, skall jag svära i kyrkan, göra bort mig, säga min primitiva men djupt kända mening så att håret kryllar sig på alla politiskt korrekta ljusgestalter.
För min del anser jag att inte en enda moské bör få byggas i kristna länder så länge inte samma tolerans råder i muslimska länder mot kristna som det råder mot muslimer här.
Quid pro quo.
Som kristen får jag inte ens besöka Mekka; den svenska ambassaden i Saudiarabien har varnat mig för att ens försöka; jag kan bli gripen, dömd till ett långt fängelsestraff, - kanske halshuggen, vad vet jag?
Muslimer får traska omkring fritt i alla kristna byggnader, till och med de allra heligaste, Peterskyrkan i Rom eller Domkyrkan i Uppsala, men om den senare kan anses helig efter K G Hammars framfart där är väl tills vidare osäkert.
Kristna förföljs i alla muslimska länder på ett sätt som inte sker mot muslimer här. Nyss hashöggs ett par kristna småtöser; det är förskräckligt det som sker mot de kristna inom islam. Islam är en våldsamt intolerant religion, mot andra trosuppfattningar och mot kvinnor. Detta går inte att förneka.
Muslimer som omvänder sig till kristendomen i Saudiarabien och annorstädes döms till döden.
I Saudiarabien, islams hemland, är det inte ens tänkbart att kristna får bygga kyrkor.
Varför skall då muslimer få bygga moskeer här ?
Nu tycker jag vi kristna inför en time out för moskebyggande i väntan på en del liberala initiativ från Saudiarabien och andra muslimska länder.
Vore inte det rättvist så säg.
Quid pro Quo.
http://kurtlundgren.webblogg.se/271105044722_stoppa_alla_moskbyggen__lika_fr_.html
Pestbylderne
holder deres indtog i den politiske terminologi alt eftersom vandstanden synker i de kommunale kasser. -Tiltagende etniske spændinger skal nok også vide at bidrage.
Jeg tror ikke de svenske indvandringspartier har ønsket den ekstreme situation landet nu er i. Men de er hjælpeløst fangede af deres retorik, og de har ikke en presse eller en befolkning der kan sætte dem stolen for døren. Som SR-regringen blev kompromitteret i Danmark i 2001. Så de forbliver i den sproglige del af rengøringsbranchen, mens skidtet stiger om ørerne på dem.
Det førerløse tog kører videre mod afgrunden :

"Magnus Manhammar, s, hoppas att sverigedemokraterna försvinner från kommunfullmäktige efter nästa val.- Det är en pestböld."

Sverigedemokraten Rickard Jomshof varnade, som varje gång han stiger upp i talarstolen, för den okontrollerade massinvandringen, den misslyckade svenska invandringspolitiken och drömde sig tillbaka till 1960-talet.
- När mina släktingar kom från Finland till Sverige fanns det jobb. Men inte idag. Det är helt fel att komma hit från andra sidan jorden och ta bidrag och praktikplatser från svenskarna. Vi tar livet av oss själva. Den här frågan diskuterar vi aldrig, sade Rickard Jomshof.
Men Mats Johansson påminde honom om att just den frågan tar han han upp varje gång.
- Det är den ständigt återkommande argumentationen från sverigedemokraternas sida. Rickard Jomshofs drömsamhälle är 50-talets folkhem. Men han glömmer att skolgången var kortare, att det inte fanns någon barnomsorg och att folk låstes in på mentala institutioner.Gunilla Ekelöf, fp, påminde Rickard Jomshof om att folk i årtusenden flyttat mellan länder och ställde frågan: Vad är en svensk?
- Vad skulle det bli av Sverige om vi isolerade oss?, sade Gunilla Ekelöf. Det är vår bostadspolitik som medverkat till segregationen mellan svenskar och invandrare.Magnus Manhammar, s, hoppas att sverigedemokraterna försvinner från kommunfullmäktige efter nästa val.- Det är en pestböld.
http://www.sydostran.se/002.lasso?id=31669&lay=nyheter
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net