tirsdag, december 20, 2005

Aje Carlbom: Islamisternes apartheid

Carlbom og enkelte andre, sparker en livsvigtig debat i gang, 20 år for sent. Forsinket af konforme, angste og direkte censurerende redaktører. Foruden selvfølgelig, politikere hvis enestående dumhed og selvgodhed nærmer sig forbrydelse. Forsinkelsen kan efter mit bedste skøn ikke undgå at udløse en tragedie, der er større end alle de små vi allerede ser i Sverige idag. Selvom den måske først indtræffer om en generation:
"Islamismen isolerar"
Svenskars rädsla att framstå som islamofobiska har inneburit att islamister oemotsagda kunnat träda fram som representanter för alla muslimer. Detta är problematiskt, eftersom islamister uppmanar muslimer att på olika sätt ta avstånd från majoritetssamhället. Det skriver Aje Carlbom, forskare vid Malmö högskola.
Islamism är ett av de integrationsproblem som dolts av den starka kulturpluralistiska ideologi som dominerat den offentliga debatten i Sverige. När forskare, journalister och politiker har avfärdat kritiska röster som islamofobiska eller rasistiska har de samtidigt förhindrat en förståelse och diskussion om islamismens effekter för muslimers integration.
*******
"Många muslimer lever i en egen värld. De är långt ifrån att vara etablerade i Sverige. Att gå islamisterna till mötes innebär en institutionalisering av detta utanförskap som påtagligt kommer att försämra möjligheterna för muslimer att bli engagerade och aktiva medborgare i det svenska samhället.Dessutom innebär islamisternas modell att det bildas en apartheidliknande offentlighet där olika grupper lever sida vid sida istället för att arbeta i gemenskap.
I stadsdelen Rosengård har det upprättats just ett sådant samhälle i samhället som eftersträvas av islamisterna. Många har flyttat hit för att skydda sig mot en ideologisk och moralisk försvenskning. Det kan kännas tryggt för första generationens invandrade muslimer som lider av stora existentiella problem. På längre sikt riskerar emellertid de muslimska barn och ungdomar som växer upp här att låsas fast i en underklassposition som blir mycket svår att ta sig ur.
AJE CARLBOM
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article131941.ece

Ung Laban
nu tidligere elev på koranskolen Vestre borgerdyd Gymnasium. Interessant at studere hvordan han endnu ikke har fået smurt sin tunge i olie, ligesom Laban senior.Ham skal Danmark nok få megen glæde af.
Safia Aoude interviewer medfølende:
Hvem er den unge muslim på bare 17 år, som har skabt overskrifter i medierne i den forløbne uge? Og hvordan forholder han sig til episoden med den afbrudt fredagsbøn på Vestre Borgerdyd Gymnasium? Taimullah Abu Laban taler med Sahafa i et ekslusivt interview.

SAHAFA: Kan du på nogen måde forstå, at nogle ansatte eller elever kan have følt sig krænket af det, du sagde til khutbaen?
Tværtimod. Det er tydeligt at se, at det var muslimerne og deres islam, som blev krænket, ligesom da tørklædet blev forbudt i Frankrig, eller som vi så i Holland, da man lavede en film med en nøgenkrop, hvor der blev malet koranvers på, eller da man i nogle byer i Italien gav dagsbøder til kvinder, der bar hijab, da Koranen blev smidt i Guantanamobasens toiletter, da muslimske kvinders tøj blev (og bliver) flået af i Tjetjenien, Balkan, Kashmir og Irak, eller senest da Jyllands Posten lavede tegninger af vores beærede Profet, efter en lang tids debat om Islam, hvor en debattør fik en pris fra selveste statsministeren, efter at hun kaldte Profeten Muhammad for pervers og en terrorist.
SAHAFA: Kommer skolens reaktion og mediestormen bag på dig? Kan du forstå den reaktion, der har været?
Det er den typiske reaktion hos vestlige medier, politikere og lærere, når de bliver frustreret over, at de ikke kan tvinge deres værdier og meninger ned over muslimerne. Det er blot et udtryk for afmagt, fanatisme og svagheden i værdierne, kulturen, politikken og dens forkæmpere. Jeg er fortrøstningsfuld ved denne udvikling, og det skal selvfølgelig ses i lyset af den fremgang islam har i den islamiske verden og også her i Danmark.
http://www.sahafa.dk/default.asp?side=id&id=148

Ren politik
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen har gjort os alle den tjeneste, at han – som den eneste – har nægtet at stemme for en offentliggørelse af 2005-årsberetningen fra Det Europæiske Center for Overvågning af Racisme og Fremmedhad.Professoren sidder i bestyrelsen som suppleant, og hans vægring mod total konsensus baserer sig på den simple årsag, at han anser årsberetningen for at være »useriøs og uvidenskabelig«.
Han efterlyser således en dækkende definition på begrebet »racisme«, hvilket forekommer at være et rimeligt krav til en institution, der gladeligt føler sig kaldet til at kritisere hvad som helst, der falder uden for den politiske korrektheds løsagtige rammer.
At Mads Bryde Andersen har ret i sin kritik, bliver understøttet af Danmarks tidligere repræsentant i bestyrelsen, fhv. justitsminister Ole Espersen, der bekræfter manglen på klare definitioner. Ifølge Ole Espersen betyder det dog intet, da centeret overhovedet ikke skal opfattes som et videnskabeligt organ:»Hvis der skal laves videnskab, er de 25 medlemmer af bestyrelsen ikke egnet til det. De fleste er udpeget af politiske hensyn, og der er ikke kriterier for, at de skal have forstand på videnskab.«
Den pointe tager vi gladeligt imod. Og vil som tilforn vurdere fremtidige udspil fra centeret i denne klare belysning. Som vi altså kan takke Mads Bryde Andersen for!
Egon Balsby, Groft sagt

Sverige støtter dansk kritik af EU's racismecenter
Den evige Niels Erik Hansen må afvente en ny SR- regering for at få mere at rive i :
Som den eneste har et dansk bestyrelsesmedlem afvist at godkende årsrapporten fra EU's center for overvågning af racisme. Kritik fra danske eksperter, men opbakning fra svensk bestyrelseskollega
*******
- Jeg valgte selv at stemme for årsrapporten, fordi den efter min mening rummer mange gode ting, der ikke bør gå tabt. Men principielt er jeg enig i, at EUMC mangler en grundlæggende diskussion og efterfølgende definition af, hvad vi egentligt bør betragte som racisme og fremmedhad, siger Hans Ytterberg, der er svensk ombudsmand mod seksuel diskrimination.
*******
- Det er ingen hemmelighed, at regeringen deler Mads Bryde Andersens synspunkter, og det er da også bemærkelsesværdigt, at han blev udpeget til bestyrelsesmedlem, selvom hans juridiske ekspertise ligger et helt andet sted. Det virker, som om regeringen bare har valgt sin egen smagsdommer, siger Niels-Erik Hansen
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/artikel:aid=275382

Pensionerede ambassadører
vil ha statsministeren til at redigere Jyllandsposten og sige undskyld i Mellemøsten. Man mærker deres lange erfaring fra muslimske lande:
Danske ambassadører kritiserer statsministeren
22 tidligere danske ambassadører kritiserer i et debatindlæg i Politiken statsminister Anders Fogh Rasmussen for ikke at ville mødes med repræsentanter for 11 muslimske lande, som har kritiseret, at Jyllands-Posten har bragt 12 tegninger af profeten Muhammed
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/12/20/021221.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net