søndag, december 18, 2005

Indvandrede mordere

Danmark ligger stabilt lavt på en fjerdedel (!) af Sveriges mordtal. Men se och häpna -er Hans Engell allerede gået på juleferie ? Dette er dybt "stigmatiserende". Er det bare et særligt dårligt år for "integrationenen" ? Lad os håbe det. Vis det ikke til professor Strukturkamel i Sverige !
Ekstrabladets ledare:


DER ER foreløbig begået 53 drab i Danmark i 2005.
Tallet svinger en smule fra år til år, og 53 er inden for normalfeltet. Men fordelingen bliver slående, hvis man - aldeles politisk ukorrekt -bryder det ned på mordernes etniske oprindelse.
SÅ VISER det sig nemlig, at 21 af de 53 drab er begået af indvandrere. De tegner sig altså for 40 pct. af drabene - skønt nydanskere højst kan siges at udgøre 10 pct. af befolkningen. Med andre ord står folk med indvandrer-baggrund for fire gange så mange mord som folk med dansk baggrund.
**********
Dybt bekymret
Københavns statistiske kontor oplyser f.eks., at 19 procent af kommunens godt 500.000 indbyggere nu er af udenlandsk oprindelse.Men her må kriminalinspektør Ove Dahl, Københavns Politi, konstatere, at indvandrere og deres efterkommere tegner sig for godt halvdelen af samtlige alvorlige forbrydelser.
- Min afdeling beskæftiger sig både med den grove vold, voldtægterne og drabene. Og hele vort område er præget af betydelig overvægt af personer af anden etnisk herkomst. Det er i dén grad en dybt bekymrende udvikling, siger drabschefen.

og så kan Ekstrabladet endda ikke regne. Indvandrere er ikke 4 gange hyppigere i statistikken, men 6 gange !
http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?TemplateID=4587

Replikskifte, Sveriges Radio
"Panelen" i P1:s Godmorgon Världen om BRÅ´rapport
(Lena Askling, ledarskribent i AB, och Aron Etzler, chefredaktör för den marxististiska tidningen Flamman):
SR: Är det bra med såna här rapporter – Lena Askling?
Lena A.: Nej.
SR: Varför inte?
Lena A.: Nej, jag tycker inte att det är bra därför att det visar en sak, det är ett alldeles för enkelt sätt att mäta, det finns så väldigt många faktorer som avgör varför invandrare är mer sjukskrivna och EVENTUELLT mer benägna för brott. Och i grunden så handlar ju det här om en KLASSFRÅGA.Dom som står längst ner i klasstrappan har ALLTID varit mera benägna för brott.
Aron Etzler: --- Det ÄR en klassfråga. Och det som är intressant är ju varför folk väljer att INTE ta fram den aspekten.Och sitter man som företrädare för ett parti [som Maurio Rojas] som sen vill ÖKA klassklyftorna, så kan man ju dra slutsatsen att det också kommer att öka kriminaliteten i samhället och det kanske inte är så lyckat och då kommer man med det här kulturella MUMBOJUMBOT som han har gjort.
--- --- Det är HELT uppenbart - det är - den här undersökningen följer hela statusskalan uppifrån och ner. Det kan man se. Dom som ligger längst ner på skalan, afrikaner, är också mestMISSTÄNKTA för brott. Naturligtvis kan det också ha att göra med att dom är lättare att PEKA UT eller att folk gärna ANMÄLER LÄTTARE. Det är också en av dom saker som har lett till tror jag man har valt ”misstänkta för brott” som en parameter. Man vet inte hur mycket DISKRIMINERING som finns i det
.Lena A.: --- då blir såna här undersökningar bara ammunition för ÖKAD FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ökat motstånd, TILL OCH MED RASISM OCH FASCISM.
lyssna timme 1 , min 41:20 & forts timme 2 från början
- (download eller streaming, download rekommanderas)
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=438

Fløjsmaverne
Farlige hensyn
Af SVEN OVE GADE (f.d. chefredaktør, Ekstrabladet)
I mange år var udlændingepolitikken præget af berøringsangst. Det mindste kritiske pip - straks lød det advarende: Pas nu på, racismen lurer lige om hjørnet. Husk, kristne og muslimer - alle er vi mennesker.
Man kunne eller ville ikke forstå, at islam ikke blot er en religion, men også en politisk ideologi med virkninger for hele livet. En adskillelse mellem religion og lov er utænkelig, da religionen giver hele loven. En sand muslim kan derfor heller ikke forvandles til demokrat, for det ville indebære, at han frigjorde sig fra sin tro. Der findes dog flere liberale varianter af islam, vil en og anden måske påpege. Vist så, men grundlæggende ændrer det ikke ved, at religion og politik er ét. Skal en muslim helhjertet glide ind i et demokratisk system, så forudsætter det, at han giver afkald på bærende elementer i islam.
****************
Medlemmer af denne klasse - fløjlsmaverne har jeg tidligere kaldt dem - har om nogen ansvaret for, at der gik alt for mange år, før vi fik en åben debat om konsekvenserne af en udlændingepolitik, som har medført, at der nu er mere end 200.000 muslimer i Danmark og de fleste ikke integrerede. Der er sket ændringer og stramninger, men det grundlæggende problem, islams manglende evne til at tilpasse sig demokratiet, er stadig uløst.Måske fordi der mangler evne til at forstå religion som en afgørende politisk magtfaktor. Eller endnu mere sandsynligt, fordi der ikke findes nogen løsning.Men hvad gør vi så ved det ubetinget største samfundsproblem?
http://files.upl.silentwhisper.net/upload3/farligehensyn.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net