mandag, december 19, 2005

"Se upp för halal-hippier" *

Se, dét var et ord jeg aldrig troede ville ta en tur over broen. Pernilla Ouis er "forsker og muslim" - så hun er ikke alt for "haram" , kan man se. Men sproget bør beriges så alle tanker kan udtrykkes:
(foto: Halal, netop observeret hos min fremragende slagter her kl 17. Hippie: Se Jakob Holdt, yngre udg. evt. Søren Fauli, der ville velsignes af sim morfars morder, nazisten Søren Kam. Det gav en filmpris i Sevilla og en visning i SVT)
foto © webmaster
Det finns två krafter som motverkar förståelsen mellan det svenska samhället och dess muslimer. Den ena är de välmenande men okunniga ”halal-hippierna”, den andra är de intoleranta religiösa ledarna. Det måste ställas samma krav på insyn i de muslimska organisationerna som i alla andra verksamheter i samhället, skriver Pernilla Ouis, forskare och muslim.
Muslimers integration i Sverige har försvårats av två gruppers oförmåga att förstå varandra. Jag talar inte om vanliga muslimer och svenskar – för dessa grupper har en relativt avslappnad attityd till varandra och kan generellt se den andra gruppen som människor först och främst. Jag talar istället om de två grupper som haft makt att definiera och dominera debatten i Sverige kring islam: å ena sidan etablissemanget av välvilliga människor och det islamiska religiösa ledarskapet å den andra. De är oförmögna att förstå varandras premisser och motiv, och därför försvåras och tystas problematiseringen av islams närvaro i Sverige.
Den första gruppen består av det som i Danmark har kallats halal-hippies. De är ”goda människor” med liberala värderingar på vänsterkanten som tagit på sig den vite mannens skuldbörda. De har en förmyndaraktig syn på den värnlöse och missförstådde ”andre” – denne behöver deras skydd och engagemang till varje pris. Det är inte en jämlike man talar om.
Halal-hippierna är tyvärr oförmögna att se brister hos den grupp de värnar om. De ser inte exempelvis den problematiska kvinnosynen, hederstänkandet, kränkningarna av barns rättigheter och den utbredda homofobin bland muslimer. De ser inte den rasism som frodas bland invandrargrupper sinsemellan och mot svenskar.
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article132319.ece
Nasar Khader må stå for etymologien:
http://www.dk4.dk/?p=plug-side-item;id=661

Det skrämmande är att arbetslösheten i Danmark är historiskt låg (!)
jeg tror lige jeg skal bruge et par timer på at finde ud af hvad Carsten Jensen mener:. Han er én af de få danske, der som Brøgger, har skrevet i DN om sit forfærdelige fædreland. De der ville forsvare eller bare forklare Danmark, har hidtil ikke kunnet komme på tale på Nydelighedens Dagblad, der dog imponerer ved overhovedet at nævne Pia Kjærsgaard:
"Vänster­nonsens"
Uppropet mot den danska invandringspolitiken är nonsens från en författarelit på den yttersta vänsterkanten. Så kommenterar Dansk folke­partis Pia Kjærsgaard upp­ropet som publicerades i går­dagens DN.
*******
Det skrämmande är att arbetslösheten i Danmark är historiskt låg och att danskarna har mer pengar än någonsin, menar Jensen, som varnar för risker med att låta den rasistiska retoriken bli en del av vardagen.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=503743

Uvidenskabligt EU-racismecenter
Det omstridte center for overvågning af racisme og fremmedhad (EUMC) i Wien udsættes for skarp kritik af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet.
I et brev til integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) redegør han for sin kritik.
Aktindsigt
Morgenavisen Jyllands-Posten har fået aktindsigt i brevet, hvori centret klandres for, at det "arbejder i blinde", fordi det ikke har en fast definition af de følsomme begreber, som er grundlag for centrets arbejde: Racisme og fremmedhad.
"Uvidenskabeligt"Derved kommer racismecentrets arbejde med at indsamle materiale om racisme og fremmedhad til at foregå tilfældigt og uvidenskabeligt - hvilket den nyligt offentliggjorte årsberetning for 2005 er et bevis på, mener Mads Bryde Andersen.
»Ved ikke at tage højde for disse to for mig at se helt fundamentale forhold i årsberetningen for racismecentret, har centret efter min opfattelse tilsidesat så fundamentale hensyn til videnskabelighed og faglighed, at rapporterne ikke er egnede til fremlæggelse,« skriver professoren i sit brev til ministeren.
EUMC afviser kritikken over for Jyllands-Posten og henviser til, at der i international ret er mere end tilstrækkelig definitioner på racisme.
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3450926/

Halal-fundamentalisterne
i Enhedslisten og De Radikale , skal lige kloge sig på sagen:
- For at bruge en metafor fra sportens verden, så kan man sige, at hvis resten af Europa løber rundt inde på midtbanen, mens Danmark er helt ude på højrefløjen, så er vi måske mere optaget af, om bolden er ude over sidelinjen. Med det mener jeg, at ting som bliver accepteret i Danmark, er noget som man slet ikke overvejer som acceptabelt i resten af Europa, så i de andre lande er der måske ikke brug for en så klokkeklar definition af begreberne racisme og fremmedhad, siger Morten Østergaard.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/12/19/073752.htm

Bryde Andersen har gjort sig fornemt bemærket et par gange i 2005, ved at bryde den akademiske konformisme.(Findes i arkiv). I stærk modsætning til de to følgende:
Snu fætter
Her i Groft sagt har vi tidligere påpeget, hvorledes professorerne Bent Greve og Jørgen Goul Andersen aspirerer til at blive hovedrådgivere for statsminister Anders Fogh Rasmussen efter mangeårig tro tjeneste i den nu demoraliserede socialdemokratiske lejr.
Information har nu lagt spalter til et nyt interview, hvor de to herrer gentager deres stillingsansøgning. Begge advarer imod Velfærdskommissionens både forslag og kommissorium og afskriver hele øvelsen som en skræmmekampagne med et helt præcist mål.
Som Bent Greve så rigtigt formulerer det:»De, der har interesse i at skabe den her krisestemning, har jo en dagsorden, som går ud på at gøre velfærdsstaten mindre omfangsrig. Det er fremtrædende folk i erhvervslivet og liberale tænketanke, som dybest set mener, at der er alt for stor indblanding fra staten. De går ind for det private – ikke det offentlige.«
Som modvægt mod denne indlysende ondskab, som jo selv statsministeren tager afstand fra, opridser Bent Greve med elegance den hovedproblematik, som danske politikere på et tidspunkt skal tage stilling til:
»Vi har nogle valg, vi skal foretage, men det er en anden diskussion. Vi skal i virkeligheden snarere diskutere, hvordan vi fordeler vores rigdom i fremtiden, snarere end hvordan man sparer på velfærden.«
Det er en snu fætter, denne Bent Greve.Om føje år har han formodentlig trukket statsministeren ind i rollen som dansk politiks ypperste omfordelingsprofet i velfærdens hellige navn.
Egon Balsby, Groft Sagt, Berlingske

I had married my college sweetheart
and we traveled to Kabul to meet his family. I had no intention of staying there. In Afghanistan, a few hundred wealthy families lived by European standards. Everyone else lived in the Middle Ages. When we landed, airport officials confiscated my American passport. I never saw it again. Then, I discovered that my father-in-law had three wives and 21 children. Finally, like all upper class Afghan woman, I was placed under house arrest.
http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=20568
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net