mandag, december 12, 2005

"Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet"

Bravo, Rojas.Sandheden skal , om ikke andet, så forløse jer. Men hjælpe - det kan kun Gud. Bliver Rojas bespist på rådhuset, eller hængt på torvet? Kalder man forresten ikke det for "populisme" - at sige det 15 år efter at alle har erfaret det ?
Jeg har mine betænkeligheder ved PK og cover-up fabrikken BRÅ. OK - lad os bare sige løgnerne på www.brå.se :
"Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.
Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande). Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer"
********
På onsdag offentliggörs en av de mest fördröjda men behövda rapporter jag känner till, nämligen Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport "Brott bland svenskar och invandrare". Den enda hittills befintliga rapporten i ämnet, "Invandrares och invandrares barns brottslighet", kom ut för nästan tio år sedan (1996) och baserades på siffror från 1980-talet.
********
I båda rapporterna finns två grundläggande konstateranden. Det första är att det är infödda personer som står för den stora merparten brott som begås i Sverige.
Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996:
"Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status."
Andra förklaringsfaktorer måste således till och där börjar det kontroversiella. Är det själva invandringen som är den förklarande faktorn? Till en viss del kan denna faktor spela roll men det kan inte vara avgörande. Faktum är att olika invandrargrupper sinsemellan visar mycket stora variationer i brottsbelastningen, där några grupper knappast visar någon som helst överrepresentation av brott.
I rapporten från 1996 visar det sig till exempel att människor födda i vissa länder i bortre Asien står för en obetydlig överrepresentation, däremot har chilenare och nordafrikaner (från Maghrebområdet) en överrepresentation av brott på cirka 300 procent.
Inte heller kan diskriminering eller "rasism" vara en avgörande förklaringsfaktor eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara, eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=501206&previousRenderType=2

Stockholms-Bob dementerar
Under nio år tid har BRÅ-undersökningen från 1996 om invandrares brottslighet funnits att tillgå. Fakta i frågan har funnits där, för envar som önskat veta.
Uppenbart är dock att - bland dem som kommer fram i massmedia - den viljan är snävt begränsad. BRÅ:s undersökning har just inte påverkat den offentliga debatten.
Nu har BRÅ gjort en ny undersökning, om samma sak. Tydligen har den kommit fram till i huvudsak samma resultat. Kommer även denna undersökning att nonchaleras? Kommer rentav viktiga moment att mörkas, dvs att aldrig offentliggöras?
Uppenbart är att Jerzy Sarnecki tillhör dem som så önskar.
**********
Detta blev för mycket för Jerzy Sarnecki. I en nyhetsartikel i DN samma dag kommer han till tals:
"KRIMINOLOG AVFÄRDAR ROJAS
Att invandrare i Sverige är överrepresenterade i brottsstatistiken beror på faktorer i Sverige snarare än invandrarnas kulturella bakgrund
Det hävdar kriminologen Jerzy Sarnecki som går till frontalangrepp mot Mauricio Rojas ..."
"- Att invandrare är överrepresenterade beror på någonting som händer i Sverige. Den utvecklingen har i sin tur delvis att göra med ursprungskulturen, delvis med socialgruppstillhörgihet, delvis med den diskriminering man utsätts för i Sverige och delvis med hur man lever i sitt nya hemland, säger Jerzy Sarnecki.
Skillnaderna mellan olika invandrargrupper är mycket stora när det gäller brottslighet.
- Från vissa länder kommer den intellektuella eliten, akademiker och liknande. I de fallen blir brottsligheten lägre. Från andra länder kommer människor från väldigt fattiga och socialt utsatta sfärer av samhället. I de fallen är brottsligheten högre, säger Jerzy Sarnecki.
Frågan om hur brottsligheten ser ut bland invandrargrupper i Sverige har ansetts mycket kontroversiell. Mauricio Rojas misstänker att Brå kommer att mörka vissa uppgifter som anses vara för känsliga för publicering.
- Siffror på vilka nationaliteter som ligger bakom respektive brottslighet kommer antagligen inte att redovisas i statistiken. Blandar man ihop nationaliteter som har helt olika brottsbelastning och bakgrund blir resultatet bara luddigt, säger han."
http://www.bgf.nu/berikarna/bob.html

Boom i søgningen til arabiske privatskoler
luk dem, hellere før end siden, som Hirsi Ali klartskuende sagde. Selvom det lige pt. er Bertel Haarders liberale ånd imod. Det blir dyrt om en generation. I alt - også blod.
Siden modersmålsundervisningen blev afskaffet, har massivt flere forældre sendt deres børn på arabiske privatskoler.
På to år er antallet af elever på private arabiske skoler vokset med en femtedel, samtidig er skolernes ventelister eksploderet. Bertel Haarder skyder skylden på øget fundamentalisme
En bombe under integrationen og et tydeligt tegn på, at Danmark bliver stadig mere etnisk opdelt.Sådan lyder flere integrationskonsulenters reaktion på, at antallet af elever på de private arabiske skoler i Danmark er steget med knap en femtedel fra skoleåret 2002/2003 til i dag.
Til sammenligning er det samlede antal elever på friskolerne kun steget med omkring otte procent i samme tidsrum. Det viser en beregning af elevtallene ud fra Undervisningsministeriets liste over tilskudsberettigede friskoler i Danmark.
700 på venteliste
"Det er katastrofalt for integrationen. De her børn går glip af mødet med en masse af samfundets værdier og normer, når de på denne måde bliver isolerede, og det kan give dem alvorlige problemer senere i livet," siger integrationskonsulent Lion Rokx fra Etnisk Konsulentteam i København.
http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Webavis/WAvVis.php&pWAvVis=1054

"Mycket rå övervåld"
bare et greb i posen af weekendens utallige voldtægter. Byd en dansker dette, uge efter uge, år efter år - og han vil opfatte det som den krigserklæring det er. Og handle derefter. Svensk feminisme er en knaphulsblomst man promenerer i pænt selskab - und nichts weiter.Universitær forfængelighed. Ta dem for gud skyld ikke på ordet. Langt hellere et andet sted.
Men den 51-kvinnan hade ingen chans. Våldtäktsmannen slog henne besinningslöst.
Sedan knuffade han henne nerför backen och under bron. Bakom ett skjul nere vid Umeälven våldtog han kvinnan och fortsatte den mycket grova misshandeln. I går kväll var området fortfarande avspärrat. På brottsplatsen syns ännu stora blodfläckar i snön. -Det var ett fruktansvärt kraftigt övervåld han använde, hon kämpade för sitt liv, säger Inga-Lena Jonasson.
********
"Mycket rått våld"
Den 51-åriga kvinnans bästa väninna är bedrövad och orkar knappt tala om händelsen. Båda var på gott humör när de skildes åt i fredags. - Vi hade en jättetrevlig kväll på restaurangen. Allt var som vanligt, säger hon. Enligt polisen är väldtäktsmannen helt okänd för den 51-åriga kvinnan. - Hon hade aldrig tidigare sett honom. Det var helt oprovocerat och mycket rått våld, säger Inga-Lena Jonasson.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,745224,00.html

Fremmede læger taler ikke dansk
nja, skal de skære et ben af, kan det være ligemeget. Ellers kan man altid betale Søren Ventegodt fyrsteligt for at tale en slags dansk. - der minder om handelsflådens i 60 erne. Man kan også gifte sig med én og se om man kan komme på talefod :
Øst-læger overvåges altid af støttepædagog
Ekstra Bladet 12.12
På Vejle Sygehus er flere års kroniske mangel på specialister i neurologi (lidelser i hjerne og centralnervesystem, red .) blevet løst med import af læger fortrinsvis fra den gamle østblok.Afdelingens syv overlæger er alle danske. Af de øvrige 15 læger har de otte et andet modersmål end dansk.
En læge, der hverken taler eller forstår dansk, i enrum med en patient, der ikke forstår andet end dansk, er en farlig cocktail.- Dårlig kontakt skaber flere misforståelser og dermed flere regulære kiksere. De fremmede læger laver simpelthen flere fejl, påpeger Karsten Skawbo-Jensen, der er talsmand for Patientforeningen Danmark.- I mine øjne er det stigende antal udenlandske læger i Danmark valget mellem pest og kolera. Vil du behandles, må du acceptere, at lægen ikke forstår meget af, hvad du siger. Og hvis du ikke vil tilses af en udenlandsk læge, får du ingen behandling.

Fremmede læger vælter ind i Danmark uden at tale et ord dansk
'Polsk-dansk ordbog' kan blive et vigtigt værktøj for danske sygehuspatienter i fremtiden.Navnlig på mindre sygehuse i provinsen myldrer det ind med udenlandske læger. Især fra den gamle østblok, hvor det vrimler med dygtige, men også dårligt lønnede doktorer.De skal afhjælpe lægemangel. Men de skaber også sprogproblemer, advarer både patienternes og lægernes organisationer.
word dok.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload4/stottepedagog.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net