torsdag, januar 05, 2006

Institut du monde Arabe - i København

jeg elsker arkitektslang - det sprog der må sige "byrum" mindst 3 gange i hvert afsnit. Nå ja, nu hedder det "det urbane kollektive landskab".
Enhver der har set Instituttet i Paris, må medgive at det er en perle. Men set i lyset af hvordan arabiseringen af Frankrig forløber, ligner Jean Nouvels geniale hus lige ned til Seinen, nærmest en diamantkrone plantet på en stadigt værre stinkende ulykke for landet. Men nyd lige arkitekt-lingoen, her er det æstetikken der taler:


Institut for Arkitektur og Æstetik, Arkitektskolen Aarhus blev i 2004 inviteret til at samarbejde omkring et nyt dansk projekt, som foreslår, at der i København bygges et nordisk center for forståelsen mellem europæisk og arabisk – islamisk kultur.
Projektet er inspireret af et succesfuldt kultursamarbejde mellem Danmark (Nomad Academy) og De Forenede Arabiske Emirater.Initiativgruppen bag et Arabisk Kulturcenter har peget på byggegrunden ved Frederiksholms Kanal på havnefronten.
**********
Det kollektive rum
Med projektet ønsker Instituttet således at indgå i en aktuel arkitekturdebat vedrørende forholdet mellem individualitet og offentlighed. De studerendes arbejder i efteråret 2004 vil bidrage til denne debat gennem forslag til, hvad begreberne om det individuelle og det kollektive rum betyder i dag. Dette gælder eksempelvis i forhold til de forskelle, man kan registrere mellem europæisk og arabisk kultur.
*******
Kulturcentret som integrationsprojekt?
Der er i forbindelse med skitseprojekterne gennemført grundkurser med den hensigt at orientere om kulturhusets generelle idegrundlag samt at tilvejebringe specifikke vinkler på de problemstillinger, som selve ”det arabiske” fordrer stillingtagen til og tanker om.
Potentielle problemstillinger har været: - Hvad er det for et hus? - Er det et religiøst hus? - Eller har den sekulariserede europæiske kultur større gennemslagskraft? - Er det et monument over islamisk kultur? - Er det et ikon for Arabisk postindustriel økonomi? - Er det et integrationsprojekt?
Eller er det et hus, der måske forholder sig rimelig neutralt over for disse problemstillinger, og som i stedet fokuserer på at få huset til at fungere som del af byen, på at få havnefronten til at fungere som by.
Kulturhusene beliggenhed
Instituttets produktion af projekter til kulturhuset er ansporet til at udvikle en selvstændig og social og kulturel dagsorden. Gennem analysearbejde har vi den ambition at sætte kulturinstituttet i relation til påtrængende problemer knyttet til den indre og ydre by og dermed også til præmisserne for at muliggøre nye typer af byrum.
Det har betydet, at en del projekter peger på andre lokaliseringsmuligheder end havnegrunden. Disse projekter knytter sig overvejende på infrastrukturelle knudepunker i den hensigt at nedtone kulturcentret som monument, men søge lokalt grundlag for at huset kan virke som integrationsprojekt eller som blot ”alment tilgængeligt rum” på Nørrebro eller Vesterbro.
http://www.dccd.dk/images/iome.nsf/Doc/gardens?OpenDocument
hos den gamle Information journalist Mette Starch på DR´s "Vita" - kunne man høre at en vis sheik sydpå, var meget interesseret i kulturudvekslingen. Ville den rare sheik også betale ?
http://www.dr.dk/P1/Vita/Udsendelser/2006/01/05143339.htm
Institut du Monde Arabe , Jean Nouvel (1987)
http://www.canaltheatre.com/France/Paris/Expositions/InstitutMondeArabe.html

Velfærdstabet - på kun 18 år
hvordan man får mindre velfærd for flere penge. Læsere af bloggen her, vil vide hvor de penge er blevet af. Interessante grafikker:
In 1980, the Swedish government had far more resources to devote to social spending than in other countries. In 1998, despite the fact that Sweden raised taxes more than other countries, this advantage was all but gone. 18 years of high taxes and low growth made other rich countries catch up with Swedens welfare spending.
Table 5
The Swedish welfare loss
(public social expenditure in the other countries as percentage of Swedens (%))
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=112904D

Når man nu alligevel ..........
er monarkist (nej, ikke "royal - ist") - kan man ligeså godt hive kameraet op af lommen, når Dronningens Livgarde kommer forbi for fuld messingsuppe. Sådan en bas-tromme der får maven til at vibrere på en kulsort vinterdag. Det hjalp på humøret ! Også alle de børn og barnlige sjæle, der ikke kan lade være med at marchere med og lege soldater....... (foto © webmaster)
Hvad er det, vi ikke må sige?
Mogens Camre skriver i Politiken bla.:
"Må vi ikke være bange for, at 21 af 53 drab og en helt uproportionel del af voldtægterne i 2005 blev begået af mindretallet af indvandrere? Må vi ikke være bekymrede over, at indvandrerbyrden vil ødelægge velfærdsstaten, hvis indvandrerne ikke får samme arbejdsmæssige adfærd som vi? Må vi ikke protestere imod, at mange indvandrerbørn er ødelæggende for vore skoler? Må vi ikke påpege, at levevilkårene for muslimer generelt er verdens fattigste, og at sammenblandingen af religion og politik bærer en afgørende del af ansvaret? Må vi slet ikke forstå og debattere de blodige indre konflikter i de islamiske lande? Må vi ikke tale om, hvilke samfund der skaber terrorister?
Det er klart, at Abu Laban og Fatih Alev ikke ønsker fri debat. De vil have politikken underordnet religionen - deres religion - og de ved, at det er vanskeligere for dem at skaffe sig indflydelse i vores samfund, hvis vi er klar over det.
Vi i Dansk Folkeparti bliver jævnlig kritiseret af de korrekte blandt landets kunstnere, intellektuelle og journalister. De mener, at vi som politikere skal medvirke til at tilpasse Danmark til islam, skønt netop kunstnere, intellektuelle og journalister er frataget al frihed i de muslimske lande.
Kritikken mod Dansk Folkeparti er helt uberettiget. Vi taler ikke nedsættende, og vi generaliserer ikke; vi har meget respekt - og frygt - for islam, og vi tillader os at mene, at vi daglig får anskuelsesundervisning ved at se på virkeligheden for menneskers liv og sikkerhed i de muslimske samfund. Vi vil ikke medvirke til, at disse vilkår bliver danskernes, og vi vil gerne hjælpe med, at mennesker bliver fri for dem i den islamiske kultur.
Derfor vil vi modarbejde enhver form for religiøs indblanding i politik og retsvæsen. Og vi vil fortsætte med at fortælle danskerne om forudsætningerne for at bevare Danmark som et frit og oplyst land."
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net