søndag, januar 01, 2006

Det rättslösa Sverige

Fredagen den 5 augusti 2005 var undertecknad kallad till en anställningsintervju för en lärartjänst på vuxenutbildningen i Lessebo kommun.
Samma morgon blev jag dock uppringd av den tidigare så tillmötesgående rektorn Pia Dahlgren. Dahlgren avbokade anställningsintervjun med motiveringen ”Jag har fått besked om dina politiska aktiviteter”.
Senare under dagen talade jag även med skolans studievägledare Helena Kastrup. Även Kastrup gjorde mycket klart att skälet till den inställda intervjun var mina privata politiska åsikter.
Med anledning av det inträffade, valde jag att vända mig till mitt fackförbund Lärarnas Riksförbund (LR), för att söka hjälp. Torsdagen den 15 september mottog jag så ett svar från Ragnvald Alvesund, regionombud för LR, i vilket det bland annat står skrivet:
”Arbetsrättsligt måste vi konstatera att en kommun har fri rätt att välja bland behöriga sökande till en tjänst. Därmed kunde man alltså ha intervjuat Dig och likväl anställt en annan sökande.”
********
På websidan www.manskligarattigheter.gov.se, står vidare följande att lösa:
”I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. […] En begränsning får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.”
Tolkningen kan inte vara någon annan än att envar har rätt att få utöva sitt yrke och att ingen ska kunna vägras arbete och/eller avskedas på grund av partitillhörighet eller politiska åsikter. Utifrån vad jag själv upplevt, och fortfarande tvingas uppleva, framgår det med tydlighet att Sverige inte lever upp till avgivna deklarationer. För en sak är nämligen säker; i Sverige förföljs oppositionen, i Sverige tillämpas yrkesförbud mot den eller dem som vågar uttala kritik mot det mångkulturella samhället.
Avslutningsvis; i till exempel Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet fanns det inga tvivel om vad som gällde. Den som öppet kritiserade regimen visste att det innebar uppenbara risker; man kunde bli förföljd, fängslad, satt i koncentrationsläger och/eller mördad. Det var så att säga ”raka rör”, som en högt uppsatt socialdemokrat valde att uttrycka sig om regimen i
Kommunistkina för ett par år sedan.
Här i Sverige är det inte riktigt lika tydligt; våra styrande hävdar gång på gång att Sverige är en demokrati med föreningsfrihet, yttrande- och åsiktsfrihet. Samtidigt riskerar dock den som kanaliserar dessa grundlagsstadgade rättigheter genom ett parti som Sverigedemokraterna att utsättas för förföljelse, bli misshandlad av diverse vänsterextrema grupperingar, vägras arbete och så vidare. Hade samhället bara reagerat mot dessa övergrepp, hade det varit en sak. Nu är det dock så att enskilda sverigedemokrater utsätts för övergrepp efter övergrepp utan att någon reagerar.
Det finns till och med tecken på att delar av media såväl som flera av våra makthavare – främst på vänsterkanten – bejakar och ser med välvilja på dessa övergrepp. Därmed kommer också hyckleriet i öppen dager!
http://www.sdkuriren.se/blog/htsrv/trackback.php/169
klick : Jomshofs blog:
http://www.sd-kuriren.info/

"VI ÄR JU SÅ DRABBADE AV VÅLDET"
hvad er der at gøre ved det ? Intet andet en massiv repatriering og drakoniske straffe på USA niveau. Og da ingen af delen er politisk tænkelige, må horder af nye ofre berede sig på "det ny Sverige"s konsekvenser: 66.000 tilfælde af grov misshandel, og 26.000 voldtægter (mørketallet inkluderet). Det "är bara at gilla läget":
Jan Malmsjö genomförde en manifestation mot gatuvåldet när han läste Tennysons ”Nyårsklockor” på Skansen. I största hemlighet bytte han ut två av raderna i dikten.
Malmsjös nyårskupp
Protesterade mot gatuvåldet - mitt i tv:s direktsändning
Jan Malmsjö, 73, genomförde en manifestation mot gatuvåldet - mitt under gårdagens direktsändning. I största hemlighet bytte han ut två av raderna i Tennysons "Nyårsklockor". - Vi är ju så drabbade av våldet i vårt samhälle, förklarar han.
http://www.aftonbladet.se/vss/noje/story/0,2789,755221,00.html

Et julebrev til danske præster
en delvis fordanskning af Räknenissen julebrev julen 2004:
til de 203 danske præster, der har sendt en julehilsen til danskerne!
Ja, det er til de af jer, som har sendt en julehilsen til det danske folk i embeds medfør . Jeg er ikke folket, men alligevel skal I få en hilsen igen.
I jeres julehilsen kritiserer I det danske folks holdning til indvandrerspørgsmålet og beder om en bedre tone i debatten. I vil så at sige rense luften og få en ny politik og give ånderum for indvandrere og flygtninge.Det ligger jo i den kristne tradition at ville være lidt ekstra god ved juletid. Og I, som er præster i folkekirken, føler måske et behov for at være lidt ekstra ekstra gode. Så gode, at I synes, at alle andre også burde være ekstra gode, og at de, som ikke har særlig meget lyst til det, bør tvinges til at være det.
Som præster kan man vel gå ud fra, at I er velbevandrede i det Ny Testamente og herunder også Lukas 10:30 til 35, lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan.Lukas 10:30:
Jesus svarede og sagde:"En mand begav sig fra Jerusalem og ned til Jericho, men blev overfaldet af røvere, som tog hans klæder fra ham og dertil også sårede ham; derefter gik de deres vej og lod ham ligge halvdød tilbage.
31: Så skete det, at en præst rejste samme vej; og da han så ham gik han forbi.
32: Ligeledes med en levit; da denne kom til det stedet og så ham, gik han også forbi.
33. Men en samaritaner, som rejste samme vej, kom også forbi, hvor han lå; og da han så manden, fik han medlidenhed med ham
34. og gik hen til ham og gød olie og vin i hans sår og forbandt dem. Derefter løftede han ham op på sit æsel og førte ham til et herberg, hvor han plejede ham.
35. Morgenen derpå tog han to sølvpenge og gav dem til værten og sagde: "Plej ham, og hvad du end bekoster på ham skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage."Disse få linier har været ophav til en omfattende ideologisk overbygning gennem kristenhedens totusindårige historie. Hospitaler er blevet opkaldt efter samaritaneren, m
ennesker arbejder som samaritter, og den barmhjertige samaritaner er blevet fremstillet som et mønster til efterfølgelse af menneskekærlighed og godhed (trods det, at pointen i historien er, at Jesus vil advare mod fordomme mod folkeslag, her de foragtede samaritanere).
word dok.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload8/JULEBREV.doc

A fatwa on football
The legal opinions proclaimed by Islamic scholars, known as fatwas, have proliferated in the Muslim world since the 1980s. The growth in fatwas - some of them contradictory - has led to debate over who can legitimately issue them. As part of a government drive to eliminate frivolous fatwas, the Saudi newspaper Al Watan recently published one such edict setting out new rules for football. We publish an edited translation below.
In the name of God the merciful and benevolent:
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,1605266,00.html

Tømmermandsprogram
et program man lige kan klare 1 januar med mellemsvære tømmermænd. Saxo skrev: Skåne er den vakreste del af Danmark.
Han mente antagelig den store rigdom af middelalderkirker og herregårde: Trolleholm, Marsvinsholm, Wanås, Sinclairsholm., Ales Stenar, Mariakirken i Åhus, Trefoldighedskirken i Kristianstad, Lund Domkirke og meget, meget mere. Tag selv afsted og se det.Langt rigere historie end på Sjælland.
Vem kan segla förutan vind , vem kan ro utan åror,
vem kan skiljas från vännen sin, utan att fälla tårar
Jag kan segla förutan vindjag kan ro utan årormen ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=44505&lid=puff_511863&lpos=lasMer


http://www.zwoje-scrolls.com/as/index.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net