søndag, januar 01, 2006

Godt nytår !

Bonne année, Happy New Year, Glückliches Neujahr.
København kl. 00.15, 1.1.2006


foto © webmaster

Dronningen gør op med konfliktskyhed
Omfattende naturkatastrofer i blandt andet Pakistan og USA samt flodbølgekatastrofen i Sydøstasien for et år siden har gjort indtryk på dronning Margrethe, der i sin nytårstale betegnede den danske hjælp til katastrofeområderne som "spontan og rundhåndet".
- Og kunne det se ud som om, vi var nok så hurtige og gavmilde dér, hvor også vore egne landsmænd var blandt ofrene, er det dog en glæde at se, hvordan hjælpen til Pakistan nu for alvor er kommet i gang, sagde dronningen.
Hun fremhævede redningsberedskabet, forsvaret, politiet, Røde Kors og de andre humanitære organisationer, store som små.
- De gør Danmark ære, fastslog hun.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/12/31/152509.html
Hendes Majestæt Dronningens nytårstale, video, min 10 : 45
http://www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=132994Vem utmanar islam?
av Ulf Ekman
(Sveriges pendant til Kristeligt Dagblad)
Islam verkar socialt fungera på två grundläggande sätt. Antingen sker det med hot eller också genom självömkan. Antingen hör man hotelser ifrån imamer angående någon som de tycker har misskrediterat islam eller också hör man hur missförstådda och förföljda muslimer ständigt verkar vara. Detta är en bild som ofta kommer fram i olika media, men är den helt och hållet sann?
Det är ju ingen tvekan om att miljoner muslimer har förändrat bilden av Europa och det moderna samhället, som nu blir allt mer multikulturellt. I denna situation måste naturligtvis muslimer behandlas med full respekt och beredas samma möjligheter som övriga samhällsmedborgare. Främlingsfientlighet bör vi motarbeta på alla sätt.
Däremot finns det inget som säger att islam eller muslimer inte skulle få kritiseras. Som kristen – och kristendomen är den religion som har en mycket längre historia i Europa än islam – har jag naturligtvis all rätt i världen att uttrycka min övertygelse att Muhammed inte är den levande Gudens profet. Inte heller skall jag behöva vara rädd för att säga att Islams inställning till Jesus inte överensstämmer med Bibelns syn på Jesus.
Båda synsätten kan inte samtidigt vara rätt, alltså måste jag få säga att jag tror att Koranen har fel där. Att jag, av rädsla för muslimers misshag eller på grund av taktiskt ekonomiska eller sociala skäl måste tiga, är ju rent ut sagt bedrövligt. Det är synnerligen otrevligt att behöva lyssna på hotelser från vissa muslimska ledare så fort någon anför en från dem avvikande åsikt. Det är helt oacceptabelt i ett demokratiskt Europa.
Det är också oacceptabelt att okritiskt svälja allt vad media påstår om islam. Det är ingen tvekan om att det pågår en omfattande kampanj att skönmåla islam och att allmänheten verkar invaggas i en slags sömnaktig acceptans. Att få bort fördomar är viktigt. Att ersätta dem med andra vanföreställningar är knappast en framkomlig väg. Ett osakligt skönmålande av islam skapar istället nya fördomar
.....................................
http://www.varldenidag.se/?aid=3098&
sessId=So4FPlfI


P 1´ s trykte udgave
De der kan huske 10 år tilbage, til før Christian Nissen, husker et P 1 som var et dannelsesprogram: Kunst , videnskab, historie, politik - Palle Lauring, Christian Stentoft osv.
Idag må jeg udlicitere lytteriet til friskere kræfter. Hvem orker alt det navlepillede "livsstils"- pladder ? Radioens intellektuelle flagskib ? Åh, hold op ! "Tankevækkende radio" ? Nope ! Følende radio.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net