mandag, januar 02, 2006

God hjemmeside

Att döda länder och kväva själar
at skrive så godt i Sverige, må nødvendigvis gøres anonymt. Bare konsultér SvD´s "kolumnister", som det lykkes at skrive om absolut ingenting år efter år efter år:
De tre partierna i Sveriges Riksdag som tror sig fått ett uppdrag från himmelriket i att sprida godhet och fostra oss till tolerans; Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har sett till att asyllagsstiftningen inför nästa år har reviderats ordentligt. Kommunerna ska kunna ta emot tre gånger så många människor från utlandet som de gör idag. Vid en första anblick kan det uppfattas som en seger för modern humanism, men om vi ser på situationen för landet i stort inser vi att det inte riktigt är så
http://www.manarkon.se/article/11/att-doeda-laender-och-kvaeva-sjaelar

Den svenska socialdemokratin-en fungerande totalitarism
Sveriges moderna historia präglas i mycket av framväxten och etableringen av en specifik ideologi; socialdemokratin. Riktningen är socialistisk på demokratisk basis; man vill införa socialismen genom demokratiska reformer istället för som hos kommunismen, genom revolution.
http://www.manarkon.se/article/10/den-svenska-socialdemokratin-en-fungerande-totalitarism

En dag på tunnelbanan
När man åker kommunalt i Stockholm kan det vara intressant att betrakta människor. Särskilt under den mörkare tiden av året när kylan åter börjat göra sig gällande och färger intar en monotonare nyans. Ansiktsuttrycken är sammanbitna.
http://www.manarkon.se/article/3/en-dag-pa-tunnelbanan
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net