mandag, juni 19, 2006

Konventionsrytteriet

...."I vedtager - vi efterlever". Hvilken politiker er forresten forberedt på de næste store flygtningestrømme vi har forpligtet os på - a la Balkan ?
VENSTREFLØJEN OG de kulturradikale har i årevis haft uendeligt travlt med at få alle lande og især de vestlige lande til at overholde alle konventioner, og de forsøger hele tiden at skabe nye, som alle så skal skrive under på, alt sammen ivrigt støttet af FN, hvor muslimske lande og diktaturer spiller førsteviolin. Meningen er jo, at Vesten skal handlingslammes af den ene idealistiske konvention efter den anden.
Folkets vilje

"Selvtilstrækkelige ligustersocialister" ?
kan Tøger og De Radikale selv være, hvad de forresten også er i real life. Hvilke sydomme er mere nærliggende at diagnosticere end ens egne? De Radikales seneste udmeldinger er forresten interessante - rent psykologisk, altså: Hvor langt fra virkeligheden han en paretiledelse tillade sig af befinde sig uden at alle griner af dem ? Cirkus Jelved parodierer sig selv. Politik går altså ud på at gribe magten, forvalte den og beholde den. Selv det forstår R nu ikke.
Hvorfor splitte en opposition, når den gør det så fremragende selv?
Fremragende Støvring kronik:
Hvis man ikke fastholder en fælles national kultur, risikerer man at få særrettigheder, positiv særbehandling og særinteresser, som alle og enhver kan forfølge uden hensyn til det almene vel. Multikulturalisme bliver derfor et slagsmål mellem selvudråbte minoritetsgrupper om at opnå særlige privilegier, skriver dagens kronikør.
Kronik: Staten bør støtte den nationale kultur
Af Kasper Støvring


Den provinsielle globalist
Forleden hyldede vi Tøger Seidenfadens nyeste litterære opus, hvor han i samarbejde med den tidligere venstrefløjspolitiker og satandyrker, Rune Engelbreth Larsen, på helt enestående nærsynet vis opruller begivenhederne omkring Muhammed-krisen. Vi spåede også, at bogen vil blive en klassiker i dansk dannelseslitteratur – i hvert fald i det segment, der hylder den specielle form for bedrevidende global bondskhed, der udfolder sig fra hjørnekontoret på Rådhuspladsen.
- Dette segment skal derfor advares mod at stifte bekendtskab med den analyse, historikeren David Gress forleden udfoldede i Morgenavisen Jyllands-Posten angående det seidenfadenske tankesæt. Han sammenligner Seidenfadens tolkning af begivenhederne med den systematik, som kommunister, fredsfolk og socialdemokrater serverede under Den Kolde Krig, hvor den vestlige arrogance nærmest bar ansvaret for atomkrigsrisikoen, mens den sovjetiske imperialisme og kommunistiske idelogi blev totalt underspillet.
»I begge tilfælde handler det om tolkninger, hvis ophavsmænd hævder at imødegå snæversyn og fordomme og om at vise, hvem der bærer ansvaret for spændinger og konflikter. I begge tilfælde handler det imidlertid også om tolkninger, der er dybt provinsielle i ordets egentlige forstand.«
Skriver altså David Gress, hvorfor det må være tilladt at betegne Tøger Seidenfaden som en dybt provinsiel globalist, hvis øjeblikkelige dagsorden ubønhørligt vil blive indhentet af en større virkelighed end dansk fordelingspolitik.
Egon Balsby, Groft Sagt

Muslimske krav
Af MRUTYUANJAI MISHRA (foto @ webmaster)
"Fornylig var endnu en interessant, internationalt anerkendt forsker i København, nemlig Lorenzo Vidino, som er ekspert i terrorisme i Europa, og som i 2005 skrev bogen "Al-Queda in Europe: The New Battleground of the International Jihad".
Muslimske krav
Der findes få eksperter af hans kaliber. I bogen konkluderer han, at Europa er blevet et attraktivt sted for islamiske terrorister. I de seneste 40 år er udlændingelovene blevet gennemhullet, asylsystemerne udnyttet og med venstrefløjens velsignelse har radikale islamister haft gode vilkår i europæiske lande. Især en organisation som Det Muslimske Broderskab, som blev grundlagt i 1928, har haft stor indflydelse i Europa.
Både Roy Brown og Lorenzo Vidino er enige i, at medlemmer af Det Muslimske Broderskab har været dygtige til at skaffe økonomiske midler til at oprette skoler i europæiske byer, hvor muslimer, herunder også europæiske konvertitter, er blevet oplært i islam.
Efter 11. sept. er ca. 2.500 danskere konverteret til islam, og 30.000-100.000 franskmænd er konverteret, for blot at nævne to landes eksempel. Derudover oplever vi stadig oftere, at europæiske politikere underordner sig krav fra den voksende muslimske befolknings ønsker." [..]

Stå fast på værdierne
Derfor er det bydende nødvendigt for os i Danmark at tage Naser Khaders melding seriøst, når han advarer mod islamisternes voksende indflydelse på de unge, og der er god grund til at forholde sig skeptisk over for Kamal Qureshi, som konstant snakker om danskernes diskrimination mod muslimer, men aldrig indrømmer den store trussel, islamismen udgør i dag. Derfor bakker jeg også op om et nyt netværk af islamkritiske præster og teologer, som ønsker et opgør med den "konsensussøgende" linje, som mange i den danske folkekirke har anlagt over for islam.

JP- Radikal Islam

"Poly.....hvaffor noget"?
Jens Gaardboe til Martin Spang Olsen, der mente fremtiden kommer til at behøve flere polyhistorer.
Man sagde: En journalist er én der ved lidt om alt muligt. Visse ved desværre ingenting om stort set alt. Bla. netop Gaardboe personificerer P 1 sænkede niveau og ambitioner.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net