mandag, juli 31, 2006

Kriminel asyl-ferie?

Visse politikere (SFére f.eks) synes at tro, de ikke skal gøre rede for anvendelsen af de penge de kradser ind i skat:

Det gav anledning til betydelig undren, at man pludselig skulle evakuere 2.300 ”danskere” fra Libanon. Tager så mange danskere på ferie i Libanon?
Det viste sig hurtigt, at der var tale om palæstinensere med dansk pas.
- Der bredte sig en forståelig forargelse blandt danske samfundsborgere og skatteydere, da det ikke længere kunne skjules, at de ”danskere”, der skulle evakueres, havde politisk asyl i Danmark, men alligevel opholdt sig i det land, de angiveligt var flygtet fra for at redde livet.

Medens jeg skriver dette indlæg (27/7) meddeler TV-avisen, at der indtil i dag er evakueret mere end 5.600 personer. Jyllands-Posten kunne den 16. juli referere, at Udenrigsministeriet da regnede med, at der i alt var 2.300 danskere i Libanon, og på denne baggrund må jeg med grov ironi kalde evakueringen en stor succes, eftersom man allerede nu har evakueret mere end dobbelt så mange, som ministeriet troede opholdt sig i landet – og mangler mange endnu!
- Nogle læserbrevsskribenter har imødegået forargelsen ved at hævde, at politiske flygtninge selvfølgelig kan tage hjem og besøge familien, og har taget afstand fra forslagene om at kontrollere de evakuerede for at se, om der foreligger socialt bedrageri. En enkelt har også anlagt det synspunkt, at man ikke bør kontrollere traumatiserede mennesker, og dermed rejst spørgsmålet, om princippet om ”lighed for loven” ikke gælder folk, der måske er traumatiserede?
- Desværre holder disse velmenende synspunkter slet ikke overfor sagens realiteter.


- Ifølge integrationsministeriets opgørelse (dec. 2002) var antallet af herboende flygtninge og efterkommere fra Libanon 20.566. Langt over en fjerdedel af dette antal er altså allerede nu bragt ud af Libanon. Dansk-Palæstinensiske organisationer vurderede antallet af danskere i Libanon til ca. 10.000.
- Jamen! Kan mere end en fjerdedel eller op mod halvdelen af en befolkningsgruppe være på ferie samtidig? Det savner enhver sandsynlighed. Der er tværtimod tale om den praksis, at en stor gruppe mennesker, som har politisk asyl her i landet, rent faktisk bor i deres hjemland meget af tiden!
- Mange opholder sig i Libanon, medens de får socialhjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, - og begår dermed socialt bedrageri.

- Den allerede nævnte redegørelse fra integrationsministeriet oplyser også, hvor mange af denne befolkningsgruppe, der var i erhverv, nemlig nogle og tredive procent af mændene, og mindre end tyve procent af kvinderne, hvilket dokumenterer, at der opholdt sig mange flere ”danske” palæstinensere i Libanon, end det antal, der overhovedet har et erhverv i Danmark.
Og uanset om man forestiller sig, at alle med erhverv i Danmark holder ferie samtidig, ja, så dokumenterer de foreliggende tal alligevel et helt utvivlsomt og meget omfattende socialt bedrageri.
- Det bør ikke undre nogen. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at folk fra Libanon har den ubetinget højeste kriminalitet i Danmark. Medens 2,2 og 2,3 % af nordmænd og svenskere, som bor i Danmark, er straffet for lovovertrædelser, så gælder det 9,7 % af folk fra Libanon, - som yderligere er straffet for flere og grovere forbrydelser.
Mon ikke det ville være en god ide at undersøge de evakueredes forhold nærmere?

Carsten Ringsmose, faglærer, cand.rer.soc, Fyens Stifstidende

Venstrefløjens grav
her har Rothstein fat i noget, der må ærgre den mere reklekterede og tilregnelige del af venstrefløjen kolossalt: Der er for mange politiske idioter ombord. Var det anderledes, ville Danmark have haft en opposition at regne med i de sidste 5 år.
(klik foto)
Politiken 31. juli 2006 Af Mikael Rothstein,
Jeg er sjælden enig med Helle Merete Brix og Lars Hedegaard, men deres kommentar (27.7.) er af afgørende betydning, selv om det, de siger, ikke er nyt. De konstaterer, at der ofte etableres en alliance mellem hårdkogte islamister og dele af den politiske venstrefløj, fordi man i begge lejre har et horn i siden på USA og Israel. I det selskab graver venstrefløjens aktivister deres egen grav og bidrager til, at vi andre, som er kulturradikale og venstresnoede uden mindste sympati for religiøse ekstremister, får vanskeligere ved at argumentere.

- Det bliver f.eks. let at slå hele den politiske opposition i hartkorn og identificere enhver, der hverken er nyliberal eller neonationalistisk, med dem, der lader sig spænde for islamisternes vogn. Den løbende kritik af højrefløjen, som er stadig mere nødvendig, bør derfor ledsages af en tilsvarende kritik af de dele af venstrefløjen, som Brix og Hedegaard beskriver.

En anden én ved jo nok
hvem der snyder, stjæler og bedrager". Politiken ironiserer over en (for)dom som ingen har udtrykt. (klik !)

Arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


regn, tordenbyger, svalende vinde i storbyen. For første gang i lange, lange tider.

På kravlestadiet
Svenskere der er bekendte med dansk fremmeddebat, siger den i det mindste har et vist intellektuelt niveau. Dette her er jo som Gerner Nielsen med tømmermænd, eller Carsten Jensen i en middelsvær depression: Fjoget og uden smålige hensyn til virkeligheden:

För det är det som verkar vara pudelns kärna.
Framtidens krig är mellan de som vill att vi ska förändra oss och de som vill vara kvar i det klassiskt svenska, vad nu det är.
Är det köttbullsälskande, blonda kärnfamiljer med golden retrievers, radhus och volvo?
Eller kvartersturken som säljer godis och hyr ut filmer? Kanske glidarkillen som jobbar på bank och har rosa skjorta?
Det mångkulturella samhället håller på att bli en riktig vattendelare i Sverige.

det må frygtes at Expressens skribøse, er den samme som indehaver denne, for en vordende akademiker temmelig infantile blog. Svenske tabloider har en forkærlighed for yngre kvinder, med forstand på "de nære ting".

"Forbrydelser er ofte koblet til stor aktivitet"

.........................unægtelig. Man skulle tro det var EU, der havde fabrikeret den gang newspeak. Men nej, det er en Brå-forsker der forsker i bråk. (klik f. stort billede)

Borgholm, Stockholm, Malmö och Perstorp. Här är Sommarsveriges farligaste platser. Aftonbladet visar listan som ingen turistbyrå vill se.Ønskes: Uintegrebare udlændinge
om ikke den fæle Hedegaard spreder sine islamofobiske giftigheder igen.Man noterer sig dog, at mange af Berlingskes pæne læsere har nærmet sig Hedegaards synspunkter på det sidste, tilskyndet af visse begivenheder i det mellemste østen i det sidste halvår. Better late than never.
Mine tanker strejfede denne Eik Skaløe sang - hvor havde han været hvis han ikke var faret vild derude?.
Jeg oplevede ham adskillige gange i -67.


- Rygterne om en uovervindelig splittelse mellem Socialdemokraterne og de Radikale om udlændingepolitikken er vildt overdrevne. Selv om det gamle arbejderparti under Helle Thorning-Schmidts management har fundet det klogest at lægge afstand til Marianne Jelveds og Margrethe Vestagers rabiate kurs for at holde på de sidste kernevælgere, er de to partiledelser i virkeligheden mere enige, end de offentligt vil stå ved. Der er tale om en dybt forankret, nærmest instinktiv samtænkning, som jo er det, der virkelig bærer en politisk alliance på længere sigt.
- Tag nu det forhold, at Danmark på det seneste har lagt vægt på at udvælge kvoteflygtninge, der havde særlige forudsætninger for at kunne integreres i det danske samfund. Denne praksis har nu fremkaldt dybe betænkeligheder hos såvel socialdemokrater som radikale, fordi det har vist sig, at kristne er lettere at integrere end muslimer – hvilket har betydet, at kristne kvoteflygtninge er rykket frem i køen, hvor man tidligere helst skulle være muslim for at komme ind.
Og da det åbenbart ikke er nogen kunst at integrere en kristen araber eller afrikaner, forlanger de to oppositionspartier nu samstemmende, at man atter begynder at prioritere religioner, hvis tilhængere med garanti ikke vil have noget tilovers for dansk kultur. Der er jo også det betydelige problem med den nuværende praksis, at velintegrerede, arbejdsomme, lovlydige, veluddannede og tilfredse nydanskere kan ende med at stemme på V, K eller DF – og det var ikke meningen med den humanitære indsats.
Lars Hedegaard, Groft Sagt
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net