lørdag, oktober 30, 2004

Sverige är et märkligt land

Jan Gillberg fra det hæderkronede tidsskrift DSM gennemgår Lindh mordet og rettergangen i alle dens hastige fortrængninger:
Citat:
"Sverige är ett märkligt land. I vilket land på denna jord kan man tänka sig en rättegång där domstolen på tre dagar, knappt 10 timmars förhandling och med hjälp av totalt tre vittnen klarar av att behandla ett mord på landet utrikesminister"?
LEIF GW PERSSONprofessor vid Polishögskolan i Stockholm
klick länkan
http://www.politiken.biz/mattbestallning.htm


5.3.2004 Skrivet av Jan Gillberg, DSM

Så perfekt! Allt gick som på räls. Samspelet åklagare - försvarsadvokat var för att uttrycka det kort, koncist och faktiskt: kongenialt

Det finns inget politiskt motiv bakom mordet, förklarade advokat Peter Althin i alla TV-kanaler, efter att hans klient Mijailo Mijailovic den 6 januari 2004 - efter 105 dagars envetet bestridande - bett att i ett förhör få erkänna, att det var han som den 10 september 2003 hade "attackerat" landets utrikesminister Anna Lindh. Detta "inget politiskt motiv" repeterades sedan i alla medier. Därmed var alla parter nöjda. Mest av alla SÄPO

Ingen enskild svensk politiker sedan Olof Palme har varit ett mer givet mål för ett politiskt attentat än just Anna Lindh. Vem kan ställa sig upp och bestrida detta?

Vilken befrielse var det därför inte för den svenska statsledningen men först som sist för Säpo att få detta klargörande besked: "Inget politiskt motiv". Sannerligen ett besked guld värt. Detta besked kom att framstå som viktigare än själva erkännandet.

onsdag, oktober 27, 2004

En vred svensker

under pseudonymet Räknenissen:


Gynna danska kedjan Netto!

Här ett tips till samlingen om hur man ska undvika att gynna den svenska ekonomin:

Den danska livsmedelskedjan Netto har ju etablerat sig i Sverige. För att se var butikerna finns, se www.netto.se. Genom att handla på Netto som har mycket låga priser på livsmedel av helt vanliga märken

1) spar du pengar, som du kan använda till en resa utomlands, varigenom du drar pengar ur landet

2) tvingar du livsmedelskonkurrenterna att sänka priserna = mindre momsintäkter.

3) gynnar du Danmark (Netto är hälftenägt av danska intressen, hälftenägt av ICA). Det är bra om Danmarks ekonomi blomstrar eftersom vår egen då framstår som så mycket sämre som den är (statens lånebehov beräknades idag till 57 miljarder), och om det går bra för Danmark kan de lättare mopsa sig mot ett EU som försöker lägga sig i deras asylpolitik.

http://www.exilen.org/debatt/read.php?f=17&i=77381&t=77381

4) Danmark är vårt rättmätiga hemland :o) it nytt

fredag, oktober 22, 2004

Kaoskomptence - en højere retfærdighed ?

læserbrev til JP:Kaospiloterne er landet på Högskolan i det fuldstændigt etnisk atomiserede og segregerede Malmø, en by hvor indvandrere fra 150 lande om mindre end 10 er i flertal. Det var Malmøs skolelærere som i deres kvide opfandt det pædagogiske begreb "kaoskompetence" for nogle år siden. En disciplin der voksede ud af mordtrusler, mishandlinger og verbale overfald på skolelærere, hærværk og ildspåsættelse på skoler , og nu senest en afværget skolemassakre a la Columbine. Kasospiloterne er landet hvor der virkelig er brug for dem, og således er alt nu i den skønneste (u)orden.


København K
Skolemassakren :
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,550744,00.html

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10097759

Malmö

Kontroversiella kaospiloter intar Malmö högskolaAv
Bo Göran Dahl 21 oktober 2004

Kaospiloterna håller på att landa i Malmö. Den kontroversiella utbildningen, som kostar 100 000 kronor i Danmark, inordnas i det svenska utbildningssystemet och blir gratis här.
MALMÖ. Just nu sitter högskolans ekonomer och räknar på vad 30 platser kommer att kosta.I mitten av november ska budgeten klubbas. Då kommer kaospiloterna med stor sannolikhet att ingå i högskolans utbud av utbildningar från och med i vår...........................................

tirsdag, oktober 19, 2004

George Bush : "Sverige har jo ingen hær"

udbrød USA´s ikke alt for velorienterede præsident, lidet anende i hvor høj grad han havde ret. Man mistænker ham jo ikke ligefrem for at ha læst året Budgetproposition (Finanslovsforslag) - men som man kan se i tidskriftet Contra, er hæren nu så ubrugelig, at NATO er den eneste løsning for det lange, neutrale land.http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10097284

George Bush: Sverige har ingen armé17 oktober 2004

Vid ett möte i Vita huset 2002 föreslogs att Sverige skulle skicka fredsbevarande styrkor till Mellanöstern. Presidenten förstod inte varför - Sverige har ju ingen armé.
New York. Skribenten Ron Suskind återberättar historien i en artikel om George Bush i New York Times söndagsbilaga.

12 oktober 2004
Nu är NATO enda lösningen
Försvaret ska skäras ned med ytterligare tre miljarder kronor, trots att nu nästan hela försvarsbudgeten går till fasta kostnader, det vill säga grundkostnaderna för att upprätthålla vapensystem, anläggningar och personal. Utan att egentligen använda dem.Vi får mycket lite försvar för de 40 miljarder som satsas.

För tjugo år sedan var armén mobiliserad på 850.000 man. Nu blir det en tiondel så många. Plus ett hemvärn som är en femtedel av vad det var för tio år sedan. Det talas om ytterligare reduktioner av de mobiliseringsbara enheternas storlek. Snart är de inte mer än dubbelt så många som poliserna, som inte ens klarar av att hålla efter de inre fienderna eller att hålla järnvägslinjen mellan Stockholm och Nynäshamn öppen.

(Bemærkningen om jernbanen henviser til at driften har saboterets så voldsom af "gäng" (enhver svensk ved efterhånden hvad "et gäng" er) - at togdriften er indstillet til stor gene for pendlere i Stockholmområdet)

http://www.contra.nu/

søndag, oktober 17, 2004

Fra Christian d. IV s gamle by

artikel af Thomas Nydahl : For første gang i en svensk avis omtales "I Krigens Hus" og Bluitgens "Til gavn for de sorte".

Om Brix, Hedegaard og Hansen så ser Islam udfra et "vänsterperspektiv" - er af mindre betydning. En meget glædelig og tiltrængt artikel.

PS: Besøg Trefoldighedskirken når du kommer til Kristiansstad. En pragtkirke - ligner Holmens Kirke, bare 3 gange større.


http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041016/KULTURALL/110160423/1012/KULTUR


Ökade klyftor

I Pia Kjærsgaards Danmark har invandrarfrågorna blivit det mest omskrivna. Varför har inte den danska vänstern agerat mer kraftfullt i integrationsfrågor och mot islam, undras i två nya böcker som ser på dagens Danmark utifrån ett vänsterperspektiv.


Publicerad: 16. Oktober 2004 02:00 Den klichébild av dansk samtid som präglat svensk rapportering sedan Dansk Folkepartis parlamentariska genombrott har omöjliggjort en nyanserad bild av den faktiska debatt som pågår i landet. Istället för att rapportera om de artiklar och essäer som trycks i flera av landets bättre tidningar har siktet varit inställt på kvällspressens insändarsidor, där en allt aggressivare ton kunnat förmärkas. Den ström av seriös litteratur som utgivits de senaste åren har med få undantag ignorerats i svensk press.I Danmark diskuteras dessa djupgående sociala problem öppet. Svenska medier hävdar ofta att detta är till skada och att det underblåser främlingsfientliga strömningar och gynnar populistiska partier. Men jag tror ändå att den danska attityden på sikt är hälsosammare än den svenska, där varje litet försök till diskussion tycks sluta med att alla sticker huvudet i sanden.I Sverige skulle Aishas fall möjligen ha hamnat i Uppdrag granskning om någon haft en dold kamera med sig.

onsdag, oktober 13, 2004

Har Sverige en opposition ?

DN´s unge Peter Wolodarski skriver altid læsværdige debatklummer. Idag skriver han om det tilsyneladende paradoks, at partitro socialdemokrater fungerer som ghostwriters for borgerlige institutioner. (Han pointerer at det omvendte ville være utænkeligt). Og han konkluderer at de såkaldte svenske borgerlige ikke udgør en modkraft til den alt- kvælende socialdemokratisme.

Samtidigt gør han opmærksom som DN´s fhv. redaktørs Hans Bergströms essay "Den undflyende sanningen" fra maj 2004, som jeg bringer en sammenfatning af nedenfor. Og jo - det findes ikke på biblioteket, ej heller på internettet:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=330714&previousRenderType=2

"Alla, från Skolverkets inspektörer till kommunförvaltningar som vill få del av extra statsbidrag, lyssnar till signaler upp-ifrån om vad som uppskattas och vad som ogillas", skriver DN:s förre chefredaktör Hans Bergström i uppsatsen "Svensk Journalistik - ingen motkraft till Makten". "Styrelserna för forskningsinstitut och universitet laddas med företrädare för det statsbärande partiet, som ger subtila förväntningar även till forskarna om hur de ska betrakta maktens föreställningar rörande sådant som feminism, fackföreningsvälde och socialstat."Så undergrävs maktbalansen i landet och Sverige impregneras allt mer av ett parti.


1. Ingen motkraft till Makten – Hans Bergström

Skoningslöst och välformulerat dissekerar Hans Bergström den svenska
undergivenheten inför socialdemokratins unika maktposition. Det sker i en
uppsats i antologin Den undflyende sanningen, en vänbok till Åke Ortmarks
75-årsdag i maj 2004. Utgiven av SNS men av outgrundlig och beklaglig anledning
(snorkighet?) endast i subskriberad upplaga. (Enligt sökmotorn Libris finns den
i mitten av augusti inte tillgänglig i något offentligt bibliotek!)Denna
exklusivitet är sorglig. Alla bidrag till boken är inte läsvärda men många är
det – och några är viktiga. Främst Hans Bergströms bidrag Svensk journalistik – ingen motkraft till Makten. (Samma tankar framförde bergström i en intervju med
Jan Gillberg i tidskriften DSM nr 3/03 men även den är föga spridd.)

Hälften av sin 20-sidiga uppsats ägnar Hans Bergström (fram till 2002
chefredaktör för Dagens Nyheter, numera forskare och fri skribent med bas i USA)
åt en analys av det svenska samhället, den andra delen åt journalistiken.
Avsnittet om socialdemokratins totala dominans i samhället är stenhårt, utan
försonande nyanser, det senare om journalistiken något mer prövande.

Hur som helst är hela uppsatsen utmanande. Hans Bergström lyfter fram
en rad faktorer som tillsammans gör socialdemokratin präglar hela det svenska
samhället: Det konstitutionella systemet saknar inslag av maktbalans – staten är
en enhetsstat, riksdagen är svag, det saknas författningsdomstol,
utnämningsmakten ligger hos regeringen ensam, försäkringssystem och
medborgerliga tjänster har i stor grad samlats i offentlig regi. Därtill kommer
att socialdemokratins långvariga maktinnehav har skapat en psykologisk prägling.
Den visar sig dels i anpasslighet – alla måste hålla sig väl med det parti som
brukar regera, det gäller också intresseorganisationer och näringsliv. Dels
också i ”den mentala utsikten”, de värderingar som uppstår i ett dominerande
tankeklimat.Socialdemokraterna har skickligt lyckats omforma tänkesätten i sin
riktning, menar Bergström, och pekar på hur välfärdssystemen har utformats för
att medelklassen ska bli nöjd (inkomstbortfallsprincipen) och att medelklassens
egenföreställning har urholkats genom att alla klassats som
”löntagare”.Ingenting finner nåd inför Bergströms granskning. En rousseansk syn
på människan som god av naturen har lett till upplösning inom skolan,
brottsbekämpningen, psykvården och de offentliga försäkringssystemen.

Och till råga på allt har socialdemokratin politiskt lyckats inkludera
vänsterpartiet och miljöpartiet för att säkra sin maktbas. Samarbetet leder
därtill i en riktning som är skadlig för den svenska tillväxten.Allting
nattsvart från Bergströms liberala perspektiv, således. Inte att undra på att
han lite i förbigående konstaterar att ”nästan alla utgår från att SAP är kvar
vid makten även efter 2006 års val.”Det skulle verkligen behövas liberala inlägg
som tar upp Bergströms teser till diskussion. Att de innehåller mycket sanning
och allvar är uppenbart.

Men finns det något som får bilden att ljusna? Eller är
Sverige ett land i skymningszonen, är ingenting längre påverkbart, är det dags
att flytta?Avsnittet om journalistiken är också det mycket kritiskt men något
mindre definitivt. Bergströms tes är att samhällsklimat, rådande värderingar och
därtill journalisternas vänstersympatier (han räknar med att minst tre
fjärdedelar av journalistkåren ”har en grundläggande verklighetsbild som ligger
nära eller till vänster om det statsbärande partiets”) leder till att
journalistiken generellt sett är en medkraft, inte en motkraft som
medieideologin säger.


Egentligen, menar han, skulle varken den ”biografiska lutningen”, det
faktum att de flesta journalister är medelklass, eller den ”professionella
lutningen”, den traditionella tendensen att stå på de svagas sida och ha ett
samhällskritiskt perspektiv, leda till att journalistiken som nu godtar den
”statsbärande alliansens” synsätt.Då återstår den ”politiska lutningen” som
förklaring till att journalistiken blir en medkraft, anser han. Inte så att
journalister stödjer vissa partier i sin bevakning. De vill ärligt vara
professionella men de ser helt enkelt inte andra perspektiv än vänsterns.Men
svenska medier kritiserar ju mycket som beslutas, gräver upp skandaler och får
makthavare på fall?Jo, men den maktkritiken är ytlig, menar Bergström.

Han skiljer, med utgångspunkt i den brittiske sociologen Steven Lukes, på
tre typer av makt: makten över besluten, makten över urvalet och makten över
tanken. Svenska nyhetsjournalister granskar nog maktens beslut – men de
etablerar ingen motkraft mot de två andra typerna av makt. ”Deras utsikt är
identisk med den styrande maktens”.Även i hans analys av journalistiken är en
debatt på sin plats. Det finns ju t ex åtskilliga statsvetare som hävdar att det
är journalisterna som har tagit makten över urvalet.Hans Bergströms uppsats kan
alltså varken läsas på nätet eller, än så länge, på bibliotek! Ett särtryck
behövs!

http://metaweb.diakrit.com/4Daction/GetExpoDetail/304-sammanfattn/304040823142943


fredag, oktober 08, 2004

Vilka ministrar det finns i Danmark !

Ordene er ikke mine, men min ven Räknenissens. Jeg tror han har oversat hver eneste kronik Haarder har skrevet - og en mængde andre, herunder Kai Sørlander, Gade Jensen, Hedegaard, Bent Jensen, David Gress m. fl.
Datum: 10-07-04 22:19 http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=2654718

Offentliggjort 7 oktober 2004 03:00

Krönika: Fler invandrare ska i arbete

Av Bertel Haarder, minister för flyktingar, invandrare och integration samt minister för utvecklingsbistånd (V)

Ska vi bryta det sociala arvet för nästa generation invandrare måste vi
bryta mönstret med familjeanknytningar och få ut båda föräldrarna på
arbetsmarknaden, skriver dagens krönikör. Både den danska och den tyska
välfärdsstaten är beroende av befolkningens deltagande på arbetsmarknaden.
Välfärdssystem finansieras genom beskattning av arbetsinkomster, och om en stor
grupp nya invånare - invandrare och efterkommare - arbetar markant mindre än
andra befolkningsgrupper resulterar det i ett fattigare samhälle för alla. Denna
sanning dokumenteras ännu en gång i den nya rapporten från Rockwool Fondens
Forskningsenhet och det tyska Institute for the Study of Labor (IZA).

Rapporten bidrar med analyser av de stora integrationspolitiska
utmaningar som Danmark och Tyskland står inför, och är med sin komparativa
ansats ett välkommet bidrag till integrationsdebatten. Jämförelser med andra
länder är en fruktbar källa till ny kunskap som kan sätta den danska
integrationsinsatsen i perspektiv och visa oss hur vi kan lära oss något av
andra länder. Jämförelsen mellan Danmark och Tyskland är särskilt intressant
eftersom de två grannländerna i stor omfattning delar invandringshistoria - från
en omfattande rekrytering av gästarbetare på 1960-talet till invandrarstopp 1973
- men ändå har uppnått olika resultat på integrationsområdet.

Där man i Tyskland har varit bäst på att få in invandrare på
arbetsmarknaden har vi i Danmark dessvärre varit "bäst" på att få in invandrare
i beroende av bidragsinkomster. Jämförelsen med Tyskland visar alltså att det är
möjligt att skapa en bättre integration på arbetsmarknaden i Danmark. Det ska
dock noteras att rapportens intervjuundersökningar för Danmark bara omfattar
åren 1999 och 2001, och att regeringens utlännings- och integrationspolitik
därför inte kommer till uttryck i analyserna. På det sättet kan rapportens
resultat ses som ett vittnesbörd om synder i det förflutna. Jag tvivlar dock
inte ett ögonblick på att många av rapportens budskap fortfarande är aktuella,
och att vi ska fortsätta att arbeta för en förbättrad integration av utlänningar
i Danmark.

Rapporten från Rockwool Fonden och IZA belyser bland annat varför
Tyskland har varit bättre än Danmark på att få invandrare i arbete. Som en av
förklaringarna pekar rapporten på att de ekonomiska incitamenten att komma i
arbete är minst i Danmark. För regeringen är det avgörande att de offentliga
bidragen har en sådan storlek att det alltid kan löna sig att arbeta. Därför
införde vi 2002 en intjäningsprincip. Den innebär att endast personer som har
vistats i Danmark i minst sju av de senaste åtta åren har rätt till fullt
socialbidrag. Alla andra kommer under den sjuåriga intjäningsperioden att ha
rätt till ett offentligt bidrag som minst motsvarar de studerandes SU.

I gengäld kan de under intjäningsperioden behålla en större del av
sina arbetsinkomster så att det kan löna sig bättre att ta deltidsarbete.
Härutöver införde regeringen förra året ett tak för hur mycket samhället kan
betala ut i hjälp till mottagare av socialbidrag, starthjälp och
introduktionsbidrag. Målet var också i detta fall att se till att arbetslösa
alltid har ett ekonomiskt incitament att arbeta.

Rapporten dokumenterar vidare att allt för många arbetslösa
invandrare i realiteten inte står till arbetsmarknadens förfogande. Hela 49
procent av de arbetslösa invandrarna i Danmark - mot 40 procent i Tyskland - var
respektive 2001 och 2002 inte aktivt jobbsökande och beredda att omedelbart ta
ett arbete. Särskilt illa stod det till med de arbetslösa invandrare i Danmark
som tog emot socialbidrag. Endast 30 procent av dessa invandrare stod vid
undersökningstidpunkten i realiteten till arbetsmarknadens förfogande. Vi måste
kräva att arbetslösa utlänningar och danskar gör en aktiv insats för att få
arbete - även om de inte kan få drömjobbet. Viljan att arbeta ska förefinnas -
annars ska penningkassan slås igen. Regeringen har därför sett till att det har
skett en skärpning av reglerna för anställningsbara arbetslösa att stå till
arbetsmarknadens förfogande.

Dessutom är de nya aktiva erbjudandena ett effektivt redskap för att
kontrollera att man står till förfogande. Slutligen har det skapats rätt att
etablera en statlig tillsyn över kommunernas bedömningar av vem som står till
förfogande.

Rapportens analyser visar att den högre arbetsmarknadsanknytningen bland
invandrare i Tyskland också kan bero på att Tyskland har varit bättre än Danmark
på att attrahera invandrare med högre utbildningsnivå. Regeringen vill attrahera
fler kvalificerade invandrare till Danmark. Vi införde därför sommaren 2002
Jobbkort-systemet som gör det lätt och snabbt för utlänningar att få
uppehållstillstånd i Danmark om de har kvalifikationer som är efterfrågade på
den danska arbetsmarknaden.

Samtidigt arbetar vi för att stärka kvalifikationerna hos de
invandrare som kommer till landet med svaga förutsättningar. Som framgår av
rapporten är språkkunskaper (i danska eller tyska) och yrkesutbildning som
genomgåtts i Danmark eller Tyskland avgörande för invandrarnas
sysselsättningschanser. Alla nykomna utlänningar som faller under
integrationslagen ska i dag delta i danskutbildning och regeringen förbereder
med sitt förslag till nästa års budget att snabba upp danskutbildningen - vi
kallar det "turbodanska". Ju snabbare det danska språket kommer in hos nykomna
utlänningar, ju snabbare får de möjlighet att klara sig ute på arbetsmarknaden.

Dessutom har regeringen i september inbjudit arbetsmarknadens parter till
en diskussion om hur vi realiserar målsättningen om livslång uppkvalificering
och utbildning till alla på arbetsmarknaden. I det sammanhanget ska vi bland
annat titta på hur vi genom vuxen- och efterutbildning säkrar en bättre
integration av invandrare och efterkommare. När det gäller efterkommarna som är
födda i Danmark och de invandrare som kommer till Danmark som barn är det
regeringens målsättning att de ska fullfölja en utbildning likvärdigt med andra
barn och ungdomar i Danmark. Detta är dessvärre långt ifrån fallet i dag.

En analys från regeringens Tänketank om utmaningar för
integrationsinsatsen i Danmark visar att alltför många unga invandrare och
efterkommare faller bort från sin utbildning. På yrkesutbildningarna är
bortfallet ända uppe i 60 procent. Detta är en oroväckande statistik.
Tänketankens rapport dokumenterar att de unga invandrare och efterkommare som
har vuxit upp i hem där båda föräldrarna är ute på arbetsmarknaden klarar sig
väsentligt bättre än andra ungdomar.

De tidigare reglerna om familjeanknytning har dessvärre i allt för hög grad
bidragit till att bevara ett mönster där barn t o m i andra och tredje
generationen har vuxit upp i hem där föräldrarna har dåliga kunskaper i danska
och bara begränsad anknytning till arbetsmarknaden. Ska vi bryta det sociala
arvet för nästa generation måste vi bryta mönstret med familjeanknytning och få
ut båda föräldrarna på arbetsmarknaden. En av orsakerna till att många unga
invandrare och efterkommare klarar sig dåligt i det danska utbildningssystemet
är att de - tillsammans med många danska ungdomar - har svårt att leva upp till
de läs- och skrivkrav som ställs på utbildningarna. Det är därför viktigt att vi
får bort alla överflödiga utbildningskrav.

Regeringen har börjat med att lätta kraven på kunskaper i engelska på
social- och sjukvårdsbiträdesutbildningen. Vi har dessutom satt i gång med att
kartlägga möjligheterna att skapa fler praktiska ingångar till olika
utbildningar. Jag hoppas att vi kan införa lärlingsliknande praktiska ingångar
till långt fler utbildningar, så att de unga får möjlighet att visa vad de duger
till i praktiken innan det avgörs om de kan tas in på en utbildning.

Samtidigt har regeringen i sitt förslag till budget för 2005 avsatt
100 miljoner kronor de kommande fyra åren under rubriken "Bättre integration".
Medlen ska bland annat användas till att stärka utbildningsvägledningen till
unga invandrare och efterkommare och deras föräldrar, till att stärka
undervisningen i danska som andraspråk i folkskolan och på yrkeskolorna och till
att införa ett särskilt bidrag till praktikplatsuppsökande arbete på yrkesskolor
med många invandrarelever.

Av rapporten framgår det att tät kontakt med danskar respektive tyskar har
ett positivt samband med invandrares sysselsättningschanser. Dessutom pekar
rapporten på att invandrares sysselsättningschanser kan försämras om de bor i
ett område med hög koncentration av invandrare. Dessa analysresultat om
betydelsen av sociala nätverk och av bostadsområdet stärker mig i tron på att
ghettobekämpande är ett av de viktigaste insatsområdena i
integrationspolitiken.

Regeringen har just denna vår lanserat en strategi mot ghettoisering.
Med strategin som bland annat omfattar en ny modell för anvisningen av bostäder
i allmännyttan samt läxhjälp och frivilligt arbete i de mest utsatta
bostadsområdena har de första stegen tagits till att bryta ner de
parallellsamhällen som i dag hindrar invandrares integration på arbetsmarknaden.
Brottsförebyggandet är en viktig punkt i sig själv.

Rapporten ger belägg för att kriminaliteten är långt mer utbredd
bland invandrare både i Tyskland och i Danmark än den är bland resten av
befolkningen. Det kriminella beteendet är särskilt utbrett bland unga män från
icke-västerländska länder. Med regeringens strategi mot ghettoisering har vi
inlett en brottsförebyggande satsning som bland annat omfattar hembesökssystem,
mentorsystem samt idrotts- och fritidserbjudanden i de utsatta ghettoområdena.
Insatsen är målinriktad mot barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund än dansk
som bedöms ha en särskilt utsatt situation – t ex ungdomar som inte är i gång
med en ungdomsutbildning, är socialt belastade, eller som är på väg ut i eller
har begått brottslighet.

Regeringen har under sina första snart tre år uppnått viktiga
resultat på utlänningsområdet. Antalet nykomna utlänningar har minskat och det
har givit oss mer lugn och ro till integrationsarbetet. På integrationsområdet
finns det fortfarande en del att göra, inte minst när det gäller integration på
arbetsmarknaden. Förändringar på detta område kan knappast skapas på annat vis
än genom långt segt arbete. Med de initiativ som vi har sjösatt när det gäller
arbetsmarknaden, utbildningssystemet och integration i de utsatta
bostadsområdena kan vi förbättra integrationen av utlänningar i Danmark.

Om Rockwool Fonden och IZA om 10 eller 20 år väljer att upprepa sina
analyser förväntar jag mig därför att de danska integrationsresultaten kommer
att se något bättre ut.
---

mandag, oktober 04, 2004

Særskat på hele mandekønnet

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=481180Nej, det er ikke Karin Boye, Aldous Huxley eller George Orwell.

Det er bare G. Schyman. Det interessante ved hende er såmænd ikke at hun er en autoritær kommunist, vulgær-feminist, kvartalsdranker og et sludrechatol - men at medierne helt har "glemt" at hun faktisk er en dømt skattesvindler, og at hun i alle andre civilliserede lande ville være hostet ud af parlamentet. Er med her for kuriositetens skyld - for Schyman trænger til reklame for sit nye parti så hun ikke bliver arbejdsløs efter 2006 valget


4 oktober 2004


Vänsterpartiet vill se skatt på män

Gudrun Schyman.

Låt männen som grupp ta kollektivt ekonomiskt ansvar för mäns våld mot kvinnor. Den tankegången förs på måndagen fram i en riksdagsmotion undertecknad av flera ledamöter i vänsterpartiets feministiska råd.
Vill diskutera skatt på män
Frågan debatteras i P1-morgon
– Det måste bli tydligt för var och en att vi har ett gigantiskt samhällsproblem som heter mäns våld mot kvinnor och att detta kostar. Vi måste kunna diskutera hur det ska betalas. VI måste få en diskussion där män förstår att män som grupp också har ett ansvar att ta, säger den förra vänsterpartiledaren Gudrun Schyman.
I motionen vill vänsterpartisterna att staten ska undersöka hur mycket pengar mäns våld mot kvinnor kostar. När summan är fastslagen är dags att ställa frågan: ”på vilket sätt män kollektivt ska ta det ekonomiska ansvaret för mäns våld mot kvinnor”.

lørdag, oktober 02, 2004

Sverige og Amnesty: En psykologisk tilstand

Virkeligheden indhenter EU. Nu tegner der sig et flertal for "fjernlejre" i Afrika. Det er ganske vidst en stakket frist - et miniskridt hen imod den dag hvor asylretten og konventionerne må tages ubønhørligt op til revision. Sverige og Amnesty protesterer:http://www.nzherald.co.nz/storydisplay.cfm?storyID=3595640&thesection=news&thesubsection=world


Camps to keep asylum-seekers out of Europe 29.09.2004
By STEPHEN CASTLE

Italy and Germany have won backing for controversial moves to set up asylum camps outside the European Union. Most European Governments rejected the idea, which was once one of British Prime Minister Tony Blair's pet projects, last year. But it is winning growing support and will be discussed at a meeting this week. Britain is supporting the move in principle and other countries, including Spain and the Netherlands, are open to it.

However Amnesty International said it was extremely concerned about the plans, as are some EU Governments, including Sweden.Undeterred, Italy has already identified Colonel Muammar Gaddafi's Libya as a site for asylum camps. Other countries, including Tunisia, Egypt and Ukraine could be in the frame.


Man kan spørge sig hvorfor Sverige, som er segnefærdigt under indvandrerbyrden, gennemfører denne komedie. Svaret vil kunne blive langt. Hvis svaret findes i nedenstående referat fra en anonym embedsmand på Migrationsverket, må man diagnosticere svensk politik som enten et gigantisk hykleri eller en svær neurotisk tilstand. Sandsynligvis begge dele:

(Weekendavisen):
"Svenska politiker och media är livrädda för att tala och skriva om de problem som rapporten beskriver," sa en medarbetare då Weekendavisen förra veckan ringde till Migrationsverket i Norrköping. Medarbetaren sa också - frimodigt för en person i en statlig styrelse till en främmande journalist - att många svenska politiker och medier i verkligenheten hoppas på att allmänna asylregler i EU så att invandringen till Sverige bromsas. Men samtidgt sa medarbetaren från Migrationsverket att de vill anklaga övriga EU-länder för att ha infört dessa omänskligt strama regler."

http://dansk-svensk.blogspot.com/2002_09_01_dansk-svensk_archive.html

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net