mandag, september 12, 2005

Exit folkhemssverige - en samhällsmodels sönderfall

av Björkman, Elfverson, Friedman och Wedin.

"Exit folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall" är en vetenskapligt upplagd undersökning av Sveriges omvandling från folkhem till mångetniskt samhälle.

Periodens historiska förlopp penetreras. De politiska besluten analyseras och en förklaring ges till det innehåll de fått. Deras målsättning kontrasteras mot det faktiska utfallet. Politikens ekonomiska och sociala följder undersöks. Utifrån ett demokratiskt perspektiv granskas debatten om invandringspolitiken. Sammanfattningsvis diskuteras under vilka omständigheter ett mångetniskt demokratiskt samhälle är möj­ligt.
I bokens inledande och avslutande kapitel placerar den amerikanske professorn Jonathan Friedman in immigrationen och utvecklingen i Sverige iett internationellt sammanhang.
Hur köper jag boken?
Boken kostar 190 kronor, allt inkluderat. Du köper boken genom att betala in detta belopp till postgirokonto: 62 56 12 – 7 (Åke Wedin) varefter boken kommer som "ett brev på posten". Glöm inte att ange Ditt namn och adress i samband med inbetalningen.
Författarpresentation
Ingrid Björkman
är docent i litteraturvetenskap och har sedan 1980-talets början bedrivit utvecklingspolitisk forsk­ning i Afrika. Projekten, som gällt den inhemska kulturens roll i den sociala och politiska utvecklingsprocessen, har stötts av Styrelsen för u-landsforskning.
Jan Elfverson
är civilekonom och fil lic i statsvetenskap. Han har arbetat som lärare och varit verksam som ägare och företagare i ett medelstort industriföretag med omfattande internationella affärskontakter.
Jonathan Friedman
är samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (pro­fes­sor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en omfattande forskning rörande frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala ekonomiska och politiska processer. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år näm­as: Cultural Identity and Global Process och Globalization, the State and Violence. Fried­man är amerikansk medborgare.
Åke Wedin
är docent i historia och har bl a varit chef för Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm och regionalrepresentant i Latinamerika för Byggnadsarbetarinternationalen. Han har dragit upp riktlinjerna för en gemensam biståndsorganisation för LO och TCO och varit chef för dess biståndssekretariat. Han har för olika fackliga, humanitära och kooperativa organisationers räkning ansvarat för uppläggning och utvärdering av svenska och utländska utvecklingsprojekt i Latinamerika.

http://skattesankarna.se/exitsv.htm
læs et kapitel - 4 sider pdf
http://skattesankarna.se/pdfer/fpavgor.pdf

Fra optøjerne i Södertäjle
Kravaller i invandrarghettot Ronna i Södertälje
IT-redaktionen
idag, kl 18.21
Det är inte Kosovo, Bosnien eller Irak. Det är Sverige, Södertälje år 2005. Natten till idag den 12 september kulminerade de spänningar som byggts upp i det allt mer mångkulturella Södertälje i upplopp, misshandel av polis och slutligen skottlossning med automateld mot polisstationen mitt inne i statskärnan.

http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=276
Reportage og fler fotos på link. Jeg gør opmærksom på at Nationaldemokraterne ikke er min kop the, men deres kriminalreportage plejer at være troværdig, og udfylder du huller svenske aviser efterlader.

"Det var värre på 50-talet"
er blevet Jerzy Sarneckis nom de guerre. Her i huset hedder han Valium kriminologen. Han lever i sin helt egen fantasiverden, som passer medierne fint. Her en fuldstændig bedårende kommentar fra oraklet, som Dagens Nyheter labber i sig:

"Viktigt att inte göra motsättningarna permanenta"
Det är viktigt att polisen hanterar händelserna i Södertälje på rätt sätt för att inte permanenta motsättningarna mellan polis och ungdomar i problemområden. Det säger kriminolog Jerzy Sarnecki dagen efter upploppet och skottlossningen mot polishuset i Södertälje.
Sarnecki ser inte särskilt allvarligt på det som hänt i Södertälje.- Det här handlar om busungar som tycker att polisen har varit taskiga och så ska de visa sig på styva linan - hur korkat som helst förstås, säger han till DN.- Det är inte särskilt allvarligt, men idiotiskt. Det allvarliga ligger i att människor kan komma till skada,
Längtan efter bekräftelse, status och respekt är grundläggande när gäng drabbar samman med polis, säger Sarnecki. Att skjuta på polishuset är ett sätt att visa sig tuff inför kompisarna. Nu är det viktigt att polisen agerar på rätt sätt för att undvika nya motsättningar mellan ungdomar i problemområden och polisen, säger Sarnecki:- Nu gäller det för polisen att jaga skurkarna som gjort det här och inte börja med allmänt hårda tag mot personer med invandrarbakgrund eller något sådant. Då ökar man motsättningarna och sammanhållningen i de här grupperingarna som gör dem ännu farligare. - De här unga männen är farligast när de upplever sammanhållning och känner sig förföljda.Det är inte första gången ett polishus i Sverige utsätts för skottlossning.- Det har hänt förut i Sverige, bland annat i Borlänge och på flera andra håll. Sådant inträffar av och till. Det är allvarligt att personer kan komma till skada.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=461169&previousRenderType=6
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net