mandag, september 19, 2005

Förenta Nationernas sekuläre påve


FN:s egen påve
av
Anders Carlgren, journalist och fri skribent
När 170 stats- och regeringschefer nu är samlade i New York är det världshistoriens största toppmöte någonsin. Göran Persson sitter ordförande i kraft av att toppdiplomaten Jan Eliasson numera presiderar över FNs generalförsamling.
Men problemet är att världens största toppmöte förpestas av världshistoriens mest omfattande mutskandal, där miljarder dollar försvann i fickorna på Saddam Hussein, korrupta politiker, företag, organisationer och några av FNs högsta och mest betrodda tjänstemän. Skandalens hela omfattning är långt ifrån färdigutredd och därmed kommer toppmötet att förvandlas till enbart ett gigantiskt cocktailparty, där det inte kommer att fattas några avgörande beslut om hur FN-kolossen ska reformeras.
I centrum för mutskandalen, olja-mot-mat, står nu generalsekreteraren, Kofi Annan själv. Efter förra veckans förödande delrapport från Volcker-kommisionen sa Annan att han ”tar ansvar för de djupt besvärande misstag som begåtts”. Men det ansvaret tycks inte innebära några konsekvenser för egen del, eftersom han samtidigt deklarerade att han sitter kvar som generalsekreterare.
Därmed har Kofi Annan förvandlat sig själv till Förenta Nationernas egen sekuläre påve, som visserligen kan kritiseras och som säger sig ta ansvar. Men som samtidigt vägrar ta några konsekvenser för egen del av kritiken, som har immunitet och som i praktiken är omöjlig att avsätta. Det betyder i förlängningen att generalsekreteraren nu är lame duck under återstoden av sin ämbetsperiod, som avslutas vid slutet av nästa år och hans eftermäle som FN-chef kommer med säkerhet inte att bli särskilt vackert formulerat.

http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1316
skulle det gå helt galt for Kofi, kan han nyde sit otium i Sverige:
FN: s nuvarande generalsekreterare, Kofi Annan, brukar dock tillbringa delar av sitt år med sin svenska fru i Blekinge.
http://www.dh100.se/press.html

Demokratitorget
har 2 forskellige webadresser, og de ligner ikke hinanden ret meget. Først "samfundbygningsminister" Sahlins:
http://www.regeringen.se/sb/d/1487
og så - tja, væbnet oprør ?
http://demokratitorget.atspace.com

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net