søndag, september 18, 2005

I terapi hos Egon Clausen

jeg har kommenteret ham og p1, så det videre skal jeg overlade til Karen Jespersen selv. Jeg bemærker dog at Auken stadig synes at ahve et anstrengt forhold til sandheden:

Da P1 sendte mig til psykolog
Der synes at være en virksomhedskultur på P1, hvor man i vid udstrækning tager bestemte meninger for givet – for eksempel at den stramme udlændingepolitik bør fordømmes.
Onsdag aften hoppede jeg ind i min bil for at køre fra Dragør til København, hvor jeg skulle i biografen med en veninde. Jeg tændte for radioen og slog over på P1, som jeg jævnligt gør, når jeg kører bil. Jeg kan godt lige at lytte til programmer som for eksempel Poul Friis og Lasse Jensens. Men indrømmet: Jævnligt tænder jeg også ud fra en anden form for forventningens glæde. Jeg skal høre, hvilke varianter af politisk korrekthed den står på i dag - leveret af forudsigelige gæster med forudsigelige meninger til en forudsigeligt nikkende interviewer. Med forudsigelig nedrakning af folk, der har forkerte meninger.
Jeg blev ikke skuffet på min tur til København. Henrik Dahls ugentlige program havde Svend Auken som gæst. Inden du når Rådhuspladsen bliver der talt ilde om dig, tænkte jeg. Ikke fordi jeg har specielt dårlige erfaringer med Henrik Dahl. Men det kom simpelthen over mig som en refleks ud fra mine erfaringer med både P1 og Svend Auken. Den konstellation måtte næsten munde ud i, at der skulle siges noget grimt om Karen Jespersen.
Ganske rigtigt. Interviewet bevægede sig ind på Aukens erfaringer med venstrefløjen i 1970’erne. Han benyttede lejligheden til at give lytterne det indtryk, at jeg, der i min ungdom befandt mig på venstrefløjen, dengang var en rablende venstreekstremist, der i dag er røget helt ud på højrefløjen. I hans tid som arbejdsminister kaldte jeg ham næsten dagligt for (klasse)forræder, kunne han fortælle P1’s lyttere. Påstanden, som han har fremført ved anden lejlighed, er pure opspind. Heller ikke dengang brugte jeg den slags ord. Formålet med at sige det var let gennemskueligt: Jeg skulle fremstilles som en person med hang til outrerede standpunkter – men pakket ind i en pseudo-jovial form: ”Jeg fortæller jo bare en sjov historie”. Denne tvetydige insinuerende debatform har altid været en Auken-specialitet.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload9/ka_psykolog.doc

De kan ikke li hende

jeg kan ikke lade være med at tænke på den passage i "The New Totalitarians", hvor Huntford ironiserer over socialdemokraterne ,der i 50 erne vil presse et " nyt seksuelt frisind" ned over hovedet på en i bunden puritansk bondebefolkning, kristen og indstillet på "gamle dyder". De vil ikke det nye sosse "frisind", men de skal fandeme. Det synes stadig at være et problem. - Man kan blandt andet studere pseudofrisindet i Aftonbladets evindelige skriverier om sex, utroskab, trekanter, homo, kønsskifte og alverdens perfiere, forskelligheder. De fleste svenskere vil vist bare ha det private i fred for ideologer.

Fi-topparna dödshotade
Rosenberg: Jag är oerhört pressad – det är på liv och död
Tiina Rosenberg och Gudrun Schyman lever under dödshot. Feministiskt initiativs båda frontfigurer har nu tvingats skaffa sig vaktskydd. -Jag är oerhört pressad, säger Tiina Rosenberg.
Aftonbladet kan i dag avslöja att flera av styrelsemedlemmarna i partiet utsatts för allvarliga hot och trakasserier efter årsmötet i Örebro förra helgen. Tiina Rosenberg, 47, är den som hårdast drivit frågor som rör homo-, bi-, och transpersoners rättigheter. De senaste dagarna har hon fått dödshot via brev samt från personer som sökt upp henne på offentliga platser. Hoten riktar sig mot henne som homosexuell. Hon vågar inte lämna lägenheten ensam. Till och med hennes tolvårige son har trakasserats. - Jag har blivit hotad fysiskt och jag får hatbrev där jag beskrivs som en nazihora, säger hon till DN. - Jag säger: "Låt folk rasa bara jag inte blir en ny Anna Lindh."

http://www.aftonbladet.se/vss/val2006/story/0,2789,700184,00.html

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=463156&maNo=-1

Der er god og dårlig terror

og forhåbentlig en besked der hedder "Ud ad klappen"

Fængslede Mansour mener, der er god terror
Danskerne har selv et ansvar for, at terrortruslen også retter sig mod os, mener den nu fængslede danskmarokkaner Mansour.

Said Mansour mener, at man med god terror kan bekæmpe den onde terror. -

Said Mansour talte dæmpet, uafladeligt med et afvæbnende og forlegent smil, mens han forsøgte at overbevise om sit synspunkt - nemlig at islamisk terror i Madrid, London og måske også Danmark er nødvendig for at bekæmpe undertrykkelsen af muslimer i Palæstina, Tjetjenien, Irak og Afghanistan.»Vi må bruge den gode terror mod den onde terror.

I Koranen står der, at vi må berede os med vores største styrke, og alt hvad vi kan mobilisere for at skræmme vores fjender. Vores holdning er, at Vesten er islams fjender - og det ser vi med krigene i Afghanistan og Irak«.

Det er kun lidt mere end to uger siden, at jeg mødte Said Mansour i forbindelse med et kursus for danske journalister og redaktører - 'Truslen mod Vesten' -

Er der danskere, som ønsker at ødelægge den islamiske civilisation?

»Nogle politikere, ja, men ikke folket - selv om det også er folkets skyld, fordi det jo har valgt den regering, som sidder. Fogh og Blair følger jo bare amerikanerne«.

Mener du, at den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, er med til at smadre den islamiske civilisation?

»Ja«.

Er det legitimt at ramme København med terror?

»Det håber jeg ikke vil ske, men det må du spørge mig om, hvis det sker«

.Men i givet fald vil terror mod Danmark jo ramme uskyldige danskere, hvoraf mange jo for at følge din logik ikke engang har bakket op om krigen mod terror?

»Folk er med til at vælge deres præsident og deres statsminister, som begår terroren, og derfor har de også et ansvar. Danmark har deltaget med fly i Afghanistan, hvor der for eksempel er blevet ramt et bryllup med kvinder og børn. Jeg spørger: Hvor mange er blevet ramt af terror i London i forhold til i Afghanistan og Irak?«

Er terror efter din mening et rimeligt våben at benytte?

»De, der lider under terror, må angribe tilbage. Terror finder sted, fordi der ikke er andre udveje for de undertrykte. Jeg tilskynder ikke terror, men man må konstatere, at Madrid-angrebet havde sin effekt politisk, da Aznar (den spanske premierminister, der bragte sit land ind i Irak-krigen, red.) tabte. Madrid havde sine positive sider. Hvilke følger det får i London, må vi se«.

Men terrorangreb som dem, vi har set i Madrid og London, rammer jo uskyldige?

»I en krig kan man ikke altid kende forskel på børn, kvinder og gamle over for krigere. Sådan er det, når bombeflyene rammer uskyldige i Afghanistan«

»Målet med Vestens terror er at skræmme fredelige mennesker. Islam har forbudt muslimer at slås mod kvinder, børn og hellige folk som præster - og imod de kristne og jøder, som bor i islamiske lande, og mod folk, som vi socialt eller arbejdsmæssigt har forbindelse til. Men al den terror, som vi møder i dag, foregår netop mod uskyldige mennesker. Se eksempelvis på Irak, Palæstina, Afghanistan og Tjetjenien og andre steder. Her rammer terroren«. »Det er de store lande, som står bag den værste terror, så de kan blive endnu stærkere. Det gælder også atomvåben, som de siger, at andre ikke må få. Sådan opfører USA og Rusland sig. Amerika påstår altid, at de beskytter mennesker, når de er i krig, men det gør de jo ikke. De bedriver terror. Det er den rigtige definition på terror«.

God og dårlig terror

Said Mansour understregede, at der findes to typer terror: Den gode og den dårlige.

»Vores holdning er, at Vesten er imod og bekæmper islam. Vi skammer os ikke over vores synspunkt, men vi har aldrig af Vesten fået en specifikation af, hvad terror er - det er jo afhængigt af politik og ideologiske synspunkter. De taler om den islamiske terror, som er repræsenteret i vestlige medier. Men lad os se på Palæstina i de seneste 60 år, hvor jøder har dræbt og dræbt - det er fra et islamisk udgangspunkt terror. En terrorist er den person, der skaber frygt og ondskab, men sommetider er der behov for at øve terror mod terror. Det er den gode mod den dårlige terror«, forklarede han.

Mansour smilte overbærende, da han blev spurgt, om han troede på, at der ville kunne opnås enighed om, hvad terror er.

»Vi får aldrig en ordentlig definition på terror af tre grunde: For det første, fordi Vesten er bange for, at muslimerne så vil forstå, hvad den rigtige forståelse af terror er, og at de så vil holde op med at opfatte USA's gerninger som rigtige. For det andet, fordi de er bange for, at befrielsesfronten vil forstå, hvad terror er, nemlig at de bliver holdt undertrykt. For det tredje, fordi det vil specificere, at eksempelvis Amerika og Israel bedriver terror«. »I den rigtige definition af terror vil amerikanerne og israelerne fremstå som terrorister - og så skal de til at straffe sig selv! Men det vil jo aldrig ske. Det, som palæstinenserne gør, er jo ikke terror. Det er en frihedskamp, fordi Israel er en illegal kolonimagt, som man derfor skal lave jihad mod. USA og deres kumpaner ønsker en så elastisk opfattelse af terror som muligt, så de kan blande sig, hvor de ikke burde blande sig i deres såkaldte krig mod terror«.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=397296

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net