onsdag, september 07, 2005

Last blogger in New Orleans

sidder i et højhus og blogger.
Webcam, fotos m.m.
http://www.livejournal.com/users/interdictor/

Hvad handler den norske valgkamp om?
først og fremmest blir der talt på knapper. Idag ser en professor dette overraskende billede træde frem af det plumrede vand:

- Hagen kan bli statsminister (VG Nett) Professor Trond Nordby holdt en forelesning for sine studenter onsdag hvor han konkluderte med at Carl I. Hagen kan bli statsminister.
- Ja, det er riktig at jeg ga en analyse hvor jeg satte opp fire kandidater: Bondevik, Stoltenberg, Erna Solberg og Carl I. Hagen. - Jeg brukte eliminasjonsmetoden. De tre første ble eliminert og jeg satt igjen med Carl I. Hagen, sier Nordby til VG Nett.
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=289508

sådan set burde den handle om indvandringsfadæsen - først og fremmest om at stoppe "familiesammenføringerne" - "familiegjenforeningerne" - et underligt ord for den faktiske kædeindvandring:
Innvandringen er beviselig ikke bærekraftig- minimum 40 000 nye familiegjenforeninger
06.09.05: Den ikke-vestlige innvandringen gjennom arbeid og familiegjenforening, har kostet Norge dyrt, fastslår ny forskning. Aftenposten omtaler en rapport fra Frisch-senteret i Oslo, som viser at trygdeforbruket for viktige grupper øker over tid i stedet for å avta. Generelt er det slik at etter 17 år i Norge, blir flyktninger forbigått av andre, ikke-vestlige innvandrere når det gjelder forbruk av trygdeytelser. Majoriteten av disse er kommet til Norge gjennom giftermål, såkalt familiegjenforening.
I gruppen "andre ikke-vestlige innvandrere" som kom til Norge i perioden 1966-75, altså før innvandringsstoppen, mottok rundt 50 prosent en eller annen form for trygd etter 25 år i Norge. Undersøkelsen feller en hard dom over norsk integrasjonspolitikk de siste 10-20 år, noe VG uttrykker på
lederplass
I HRS sin rapport fra mai i år, Innvandring gjennom ekteskap, påviser vi at det i dag bor minimum 80 000 barn og unge i Norge som har røtter i land der arrangert ekteskap er en utbredt tradisjon. Ut fra nasjonale og internasjonale undersøkelser, for eksempel forskning fra Handelshøjskolen i Århus, er et optimistisk anslag at kun 50 % av disse vil gifte seg med person bosatt i opprinnelseslandet, og som vil utløse familieinnvandring til Norge. Det vil si at bare i denne gruppen kan vi forvente oss 40 000 nye innvandringer, altså tilsvarende en by på størrelse med Ålesund eller Arendal.
http://www.rights.no
Verdens Gang skriver:
Undersøkelsen slår også hull på myten om at vi er avhengig av økende innvandring for å løse vårt fremtidige behov for arbeidskraft. Ifølge Ekhaugen vil en økende innvandring snarere øke problemene enn å løse dem fordi trygdeforbruket vil resultere i en økende forsørgelsesbyrde for dem som er i arbeid.

Oslo, too much of a good thing
Norway is the world's best place to live, according to the United Nations, which just gave it top ranking for the fifth successive year. The country's economy, boosted by high oil prices, is in "an almost unparalleled position of strength," the Organization for Economic Cooperation and Development reported. Norwegians get the highest social protection benefits of any country in Europe, European Union statistics show.
So why are Norwegians about to vote out the government that has helped them reach this enviable position?

http://www.iht.com/articles/2005/09/07/news/norway.php
Kvoteflygtningen Krekar
lider ikke af unødige hæmninger overfor sine værter. 95 % af nordmændene ser hellere hans hæl end hans tå, hvad man nemt forstår:


"…- Jeg har tiltro til Allah. Jeg forsvarer mine rettigheter i deres rettssal slik det vestlige menneske forsvarer sine rettigheter. Jeg er tålmodig slik de er tålmodige. men hvis min tålmodighet tar slutt, vil jeg reagere slik orientaleren reagerer.
- Hele verden må innse at den jihadistiske-salafistiske retning gradvis øker i innhold og omfang ved Allahs nåde. Denne retning representerer tilhørigheten i det muslimske fellesskap,sier han…
- Jeg tror at disse folkene ikke vil roe seg ned før de ser islams hus styrt av en kalif pyntet med Saladins sabel, Muhammed erobrerens turban og Osama bin Ladens visjon"

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/06/442503.html

.


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net