tirsdag, september 06, 2005

En frafalden

fylder 100 år. Da Koestler skrev "Darkness at Noon", blev han ikke voldsomt populær i Paris. Hans hus blev angrebet og han selv chikaneret. Snart flyttede han til London og meldte sig til den engelske hær i 1940. Han fik Sonning prisen i 1969, noget han fejrede med en dansk frafalden fra den rette tro, ex. kommunisten og frihedskæmperen Peter P. Rohde.

......"Strax efter andra världskriget hölls en
folkomröstning som kunde ha gett kommunistpartiet en stark maktställning i fransk politik. Att så inte blev fallet berodde i stor utsträckning på Arthur Koestlers bok Natt klockan tolv på dagen, som vid denna tid utkom på franska. Romanen skildrar hur den gamle bolsjeviken Rubashov fängslas under 1930-talets Moskvarättegångar, anklagad för en rad uppdiktade brott.För att försöka hindra dess spridning köpte kommunisterna upp hela lager av boken och förstörde den. Översättaren vågade inte framträda under eget namn.

Koestler menade att de som inte ville tro på Rubashovteorin oftast inte hade en aning om hur kusligt attraktiva, och därmed farliga, de totalitära ideologierna var.

Dessvärre hörde majoriteten av västvärldens politiker till denna kategori.

Det är förvisso svårt för en normal västerlänning att tro att någon kan offra sitt liv för en abstrakt idé. Men de senaste årens självmordsbombare visar att människor faktiskt är i stånd till detta"
http://expressen.se/index.jsp?a=431003

V.S. Naipaul at home

What is of account, in Naipaul's view, is the larger global political situation -- in particular, the clash between belief and unbelief in postcolonial societies. ''I became very interested in the Islamic question, and thought I would try to understand it from the roots, ask very simple questions and somehow make a narrative of that discovery,'' he said. To what extent, he wondered, had ''people who lock themselves away in belief . . . shut themselves away from the active busy world''? ''To what extent without knowing it'' were they ''parasitic on that world''? And why did they have ''no thinkers to point out to them where their thoughts and their passion had led them''? Far from simple, the questions brought a laserlike focus to a central paradox of today's situation: that some who have benefited from the blessings of the West now seek to destroy it.

The bigger issue, he said, is that Western Europe, while built on tolerance, today lacks ''a strong cultural life,'' making it vulnerable to Islamicization. He even went so far as to say that Muslim women shouldn't wear headscarves in the West. ''If you decide to move to another country and to live within its laws you don't express your disregard for the essence of the culture,'' he said. ''It's a form of aggression.''

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D0CE6D8103CF934A3575BC0A9639C8B63

För tredje året i rad ökar antalet vapenbeslag i Sverige,

visar statistik från Rikspolisstyrelsen. 2004 beslagtogs 1.441 vapen, främst enhandsvapen.
Skjutvapen används tre gånger per dag vid mord, mordförsök eller rån i Sverige, visar statistiken. Förra året registrerades totalt 1.187 sådana brott med skjutvapen inblandat, skriver Göteborgs-Posten.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=444475


Prognosen för antalet asylsökande skrivs ner till 17 000
Trenden med ett sjunkande antal asylsökande till västvärlden håller i sig och en långsam nedgång aviseras även för åren 2006-2008. I den till regeringen inlämnade prognosen beräknas antalet asylsökande i Sverige för år 2005 till 17 000, jämfört med 19 000 vid förra prognostillfället i mars.

http://www.migrationsverket.se/news/getArticle.do?ldid=10&id=18352

I de to første kvartaler 2005, søgte 1309 asyl i DK - dvs en prognose på ca. 2500 får hele året.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net