mandag, oktober 24, 2005

OECD sågar* svensk integrationspolitik

Bidrag i stället för arbete (*nedsabler)
Det har blivit konsekvensen av den svenska integrationspolitiken, enligt en rapport från den internationella organisationen för ekonomisk utveckling, OECD.
Orsaken är, enligt OECD, att ansvaret för flyktingmottagandet under 1980-talet flyttades över från staten till kommunerna.
OECD konstaterar vidare att Sverige har en mycket högre andel flykting- och anhöriginvandring än många andra invandringsländer.Dessutom kommer allt fler från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska vilket också anses försvåra möjligheten till jobb.
OECD spår att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka på grund av den åldrande befolkningen. Men det krävs förebyggande insatser redan nu, bland annat mångfaldsprogram på arbetsplatserna och ett bättre system för att tillgodoräkna sig utländska utbildningar, anser OECD i sin rapport som presenterades på en konferens på Världskulturmuseet i Göteborg.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=474531&lid=puff_474381&lpos=lasMer

Hege Storhaug besøger Venstre

http://www.jettedali.dk/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net