søndag, oktober 23, 2005

Ambassadører på afvejebrevet i pdf
http://www.berlingske.dk/upload/webred/pdf/Brev%20fra%20ambassadører.pdf
virker linket ikke, gå ind fra Berlingskes forside eller dette alternative link:
http://thomasloenbaek.dk/pdf/ambassadors_letter.pdf
http://www.berlingske.dk

Kære ambassadører, ordet er frit i Danmark
Af NIELS LUNDE ansvarhavende chefredaktør
11 muslimske ambassadører i Danmark er vrede på Anders Fogh Rasmussen. Han afviste i fredags deres protest mod det danske debatklima. Naturligvis. Ambassadørerne vil knægte det frie ord.
*********
Jeg tror de fleste forstår, at karikaturtegninger af profeten Muhammed føles krænkende for danske muslimer, især når formålet blot er at provokere for provokationens skyld. Det er imidlertid, hvad man må tåle i et demokrati.
- Jeres brev viser, at I savner forståelse for, hvordan demokratiet virker i det land, I er udstationeret i. Den danske statsministers svar på jeres henvendelse var, som det måtte være: Hvis I føler jer krænket, har I mulighed for at gå rettens vej, den ret har alle i et demokrati. Vi har delt magten i tre her i Danmark: Den udøvende (regeringen), den lovgivende (Folketinget) og den dømmende (domstolene). Derfor kan statsministeren - gudskelov - ikke gøre, som han har lyst til. I praksis har vi en fjerde instans i vort demokrati. Det er os, den frie presse, det frie ord, ytringsfriheden. Vi bruger meget af vores tid på at kritisere magthaverne, ofte så voldsomt at de bliver vrede på os, hvad vi opfatter som en stor kompliment.
Sådan lyder den korte version af det danske demokrati, en slags ABC, og hvis grænserne for vores ytringsfrihed skal flyttes, bliver det ikke indad, men snarere udad. I skriver at »den danske presse og offentlige personer (bør) ikke have lov til at nedgøre islam under dække af demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder, som er værdier, vi alle deler.« Det er en sætning, der kalder på hovedrysten.-
Det er også en sætning, der betyder, at den danske offentlighed ser med stor alvor på jeres brev til statsministeren. I kompromitterer vores ytringsfrihed, I vil knægte den inderste værdi i det land, I opholder jer i som ambassadører. Særlig trist er det at se Tyrkiets ambassadør skrive under på den slags, netop Tyrkiet kalder sig en sekulær stat og søger på det grundlag optagelse i EU.
I den danske debat siger folk grove ting til hinanden. Det kan være anstrengende, nogle gange pinagtigt, men det er prisen, når man har det måske mest rodfæstede demokrati i verden. Intet er for stort til at blive vendt og drejet, heller ikke religion. Og intet er for småt. Under Folketingets åbningsdebat baserede oppositionslederen sin kritik af statsministeren på - hindbær. Vi diskuterer og kritiserer, det kan se komisk ud udefra, men sådan fungerer tingene her i Danmark. Ved hjælp af diskussion og kritik får vi truffet vores beslutninger, og vi får rettet fejl, når de opstår.
Vi har i Danmark et muslimsk mindretal, som er voksende. Det giver naturligt mange udfordringer og konflikter. Disse udfordringer og konflikter skal vi imødekomme, og det gør vi ved at diskutere dem frit og åbent, og alle er med i den dialog. Det er ikke en »bagvaskelse af islam«, det er et frit samfund, der lever og udvikler sig.
Hvis man skal glæde sig over noget i jeres brev til statsministeren, må det være, at det trækker en principiel diskussion op. Kære ambassadører, I skylder jeres værtsland en forklaring: Hvor går grænsen for ytringsfriheden i et demokrati? Det kunne ligefrem blive en interessant diskussion. De danske aviser, også Berlingske Tidende, står til jeres rådighed. Vi vil gerne lægge spalteplads til jeres synspunkter og kritik.
www.grundloven.dk
Her kan ambassadørerne læse om det danske demokrati
log in - men gratis
www.berlingske.dk
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=645774:fid=100100166
-og hvis femøren endnu ikke er faldet for disse ynkelige diktaturstats-repræsentanter, må de jo læse videre hos prof. Mehdi Mozzafari. Og pakke sig bort og skamme sig. Særligt den tyrkiske ambassadør.Hvis de har en fornemmelse af at Berlingske gør grin med dem, har de da helt ret. De har selv bedt om det.

Tilbyd VIP-kursus for muslimske ambassadører
Berlingske Tidende 22. oktober 2005, 1 sektion

Af Mehdi Mozaffari, prof., dr.scient.pol., Aarhus Universitet
Kommentar
En række muslimske landes ambassadører har klaget til statsminister Anders Fogh Rasmussen over karikaturtegninger af Muhammed i en dansk avis. Det er uhørt, at ambassadører, som repræsenterer nationalstater, træder ind for at forsvare deres religion – samtidig med at religiøse mindretal undertrykkes og forfølges i deres egne lande.
Bølgen går den forkerte vej, og nu er det på tide at få den vendt. Det er ikke religiøse diktaturer, der skal importeres til Danmark, men ytrings- og religionsfrihed, der skal eksporteres til de lande, ambassadørerne kommer fra.
Ambassadørerne nøjes ikke med at fordømme – de kræver også at statsministeren tager »de nødvendige skridt«. Noget kunne tyde på, at de tror, det er i Danmark som i deres eget land, nemlig at det er regeringen, der bestemmer, hvad der skal stå i aviserne.
word dok.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload8/mozzafari.doc

Människosmugglare vinner på vår politik
Jenny Lind (Synpunkt 7/10) anser att Sverige skall respektera "de FN- konventioner vi undertecknat" för "den rättighet varje människa har att söka och få asyl undan förföljelse."

Hon bortser från ett antal fakta:
1) Endast 3-5 procent av dem som fått PUT*, permanent uppehållstillstånd, har varit förföljda enligt FN-konventionen.
2) De generösa svenska reglerna för "skyddsbehov" har gällt för 10-15 procent. Dessa har alltså inte varit förföljda men haft besvärliga förhållanden på hemorten, exempelvis krigsliknande tillstånd eller naturkatastrofer.
3) Vi har tagit emot fem gånger så många som varit förföljda eller haft skyddsbehov. De flesta har fått PUT av "humanitära skäl", därför att mottagningsprocessen tagit så lång tid att de rotat sig här. Numera är nästan lika många anhöriga till denna grupp.
4) Den överväldigande majoriteten har inte behövt skydd.
5) Under de senaste par åren har 93 procent av de asylsökande inte haft några identitetshandlingar. Därmed tar handläggningen längre tid och de kan räkna med "humanitära skäl". Uppenbarligen har människosmugglare uppmanat dem att kasta sina pass.
6)De som nu gömmer sig har fått sina ärenden granskade. De har inte godkända "flyktingskäl". De bör inte kallas "flyktingar" utan "rymlingar" undan den svenska rättvisan.Den svenska flyktingmottagningen har av allt att döma urartat till en svindel som i stor skala finansierar människosmugglare. Sture Åström (*permanent uppehållstilstånd)
http://skattesankarna.se/inlagg/inlagg005.htm

Two men reported dead as race riots flare in Birmingham over alleged sex attack on girl
At least one man was killed last night in rioting in Birmingham over an alleged sex assault on a black girl by youths of Asian descent. One man was stabbed to death at a take­away food outlet in the Lozells area of the city. Unconfirmed reports said another man also died when a minicab was set alight.
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/10/23/nriot23.xml&sSheet=/news/2005/10/23/ixhome.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net