torsdag, oktober 20, 2005

Hirsi Ali i Finland - beskåret


hvem påstår at trusler om en pludselig død er ineffektive?
Publisher says "technical error" led to omission of part of book critical of Islam
Ayaan Hirsi Ali
The Finnish translation of a controversial book by Ayaan Hirsi Ali, a Somali-born a Somali-born member of the Dutch Parliament, has a passage missing, in which the writer sharply criticises the founder of Islam - the Prophet Mohammed. The book is a collection of essays and interviews. The missing passage is from an interview with the Dutch newspaper Trouw, published on December 25th, 2003. The interview was part of the newspaper’s series on the Ten Commandments.
Hirsi Ali said that the Finnish publisher of the book, Otava Publishers, had asked for permission to omit the passage, because it might be found to be offensive by Muslims. However, she did not give permission for any such omission.
*****
For safety reasons Otava omitted the name of the Finnish translator from the book. Translators’ names have been left out of other versions as well.
*****
Hirsi Ali’s Paris-based agent did not know that the Finnish version did not contain the book’s most widely-quoted passage, in which she said that by Western standards, Mohammed was a "pervert and a tyrant" who opposed freedom of speech. She also says that Mohammed is the model for all Muslim men to follow, and suggests that this may be the reason why many Muslim men are violent.
http://www.helsinginsanomat.fi/english/print/1101981000668 via
http://jihadimalmo.blogspot.com

"Vi kommunister har en stolt historie"
et ungt produkt af en politiseret folkeskole i moralsk og fagligt forfald. Aftonbladet lykønsker historieløsheden:
”Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia”
SKA SLÅ TILLBAKA Ung vänsters Ida Gabrielsson hoppas stoppa högeralliansen i valet.
Grattis Ida Gabrielsson, 23, som enig valberedning vill se som ny Ung vänster-ordförande. "- Ja, det känns väldigt bra"
Men om du får frågan om du är vänsterpartist eller kommunist?
"-Om jag är kommunist...ja, då skulle jag svara ja. Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia."

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,716386,00.html

man forstår Contras leders fortvivlelse:
Varför ska en liten grupp extremister styra Sverige?
Det finns för närvarande två små extremistgrupper som har ett oproportionerligt inflytande på svensk politik. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vardera cirka 5 procent av sympatierna i väljarkåren. Men kan genom att sälja sig dyrt till en villig köpare – Göran Persson – påverka politiken i många viktiga frågor.

Resultatet blir att små ytterkantsgrupper styr Sverige långt från folksjälens uppfattning. I de opinionsunderökningar som görs kan man konstatera att den politik som faktiskt förs ligger långt från den politik som förespråkas av svenska folket.
http://www.contra.nu
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net