tirsdag, november 15, 2005

4 danska texter - översatta


Från Weekendavisen och Jyllandsposten
av R.Nissen
Intervju. Man ska arbeta i Danmark, men det räcker inte, själen måste också flytta med. Arbetsmarknadsminister Claus Hjort Frederiksen om ansvaret för integrationens elände.
Rakt ur skägget
Av Arne Hardis
Utlänningar i Danmark bär själva huvudansvaret för att det går så dåligt att integrera dem på arbetsmarknaden och i samhället. Och om det ska bli bättre måste de mentalt dra ur kontakten till den parabol som är inställd på hemlandet; inrätta sig på att nu är det i Danmark som de söker sin lycka.
********
Forskning i normer och värden
Av Kirsten Damgaard, kulturpsykolog, Eskildsgade 52, 1657 Kbh. V och Torben Hansen, historiker, Gurrevej 425, Kvistgård
Årtiondens folkvandring från Västasien och Nordafrika har skapat gigantiska problem i Danmark och resten av Västeuropa.Ett alltför stort antal tillflyttare från dessa områden visar sig vara icke lämpade att leva i moderniteten, då deras medförda kultur och religion blockerar ett demokratiskt sinnelag, respekt för lag och ordning och förvärvande av nödvändiga arbetskvalifikationer. De negativa konsekvenserna avspeglas bl.a. i en överrepresentation av tillvandrare i brottsstatistiken och budgeten för bidragsinkomster.
Hur galet det står till framgick exempelvis av ett kort inlägg som publicerades i tidningen Politiken 14/10:»40 procent av socialbidragstagarna är invandrare från tredje världenländer. Vi utgör 6 procent av befolkningen. 82 procent av ungdomar under 18 år som år 2004 kom inför dommervagten [en avdelning av Köpenhamns rådhusrätt som avgör om en anhållen ska häktas] i Köpenhamn kommer från de etniska minoriteterna. 40 procent av Sankt Hans Sjukhus’ patienter (psykiatri) är invandrare. 94 procent av de somaliska kvinnorna är arbetslösa. 61 procent av unga turkar genomgår aldrig någon utbildning. 20 procent av fångarna i de danska fängelserna är invandrare.«
*********
Skoldistrikt med invandrarbarn plågas mest av våld
Våld och rån bland skolbarn har sin topp i områden med många invandrarelever, visar ny analys.Det är markant stor skillnad på våldet i Köpenhamns skoldistrikt. Medan eleverna i skolor i Christianshavn och i centrum sällan utsätts för våld och rån, händer det ofta för barn i distrikten Yttre Nörrebro, Inre Nörrebro och Sundby Nord, där det finns en stor andel invandrarelever.Köpenhamns Kommun offentliggjorde nyligen en undersökning som belyste kriminaliteten bland barn och ungdomar i Köpenhamn. Journalisten och författaren till boken "Det skeva Danmark", Lars Olsen, har jämfört resultaten av denna undersökning med andelen invandrarelever i skoldistrikten, och tendensen är klar: Den grova kriminaliteten, som våld och rån, är nära knuten till områden med många invandrarelever, medan kriminaliteten är lägst i stadsdelar med relativt få invandrarelever.
*********
Värdenormer ska anpassas
Av Hartmut Schulz, Egholmvänget 12, Fredericia
Karen Jespersen och den holländska parlamentsledamoten Ayaan Hirsi Ali har uttalat att kampen mot den radikala fundamentalismen kräver en reform av islam, vilket jag i hög grad kan ansluta mig till.I detta sammanhang kan man bara uppmana de moderata muslimska krafterna här i landet och i alla andra länder att höja sina röster och göra upp med de radikala islamisterna. Om vi som icke-muslimer begav oss in på detta fält skulle det bara göra ont värre. alle på word dok.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload3/fire_tekster.doc

”Varannan 18-årig pojke utsatt för våld på stan"
Ny undersökning om unga och våld från Rädda Barnen: Tre av tio har blivit slagna i hemmet.
Drygt 3800 18-åringar har svarat på frågor om de blivit utsatta för våld eller om de mött hot om våld. Svaren visar att mer än hälften av alla ungdomar har hotats. Hälften avpojkarna har drabbats av våld på stan,medan flickorna möts av våld i hemmet ochi kärleksrelationer. 30 procent avungdomarna har blivit slagna i hemmet – oftast av syskon, men fem procent har blivit slagna av mamman, åtta procent av pappan. De som får stryk hemma drabbas oftare av våld i andra situationer.
*******
Hälften av pojkarna känner till någon som bär vapen. En av fyra ungdomar känner till någon som bär kniv, en av åtta känner till någon som bär skjutvapen och kniv. Mer än en tredjedel av flickorna känner någon som bär vapen. Siffrorna säger ingenting om hur många som bär vapen, men de berättar för oss hur ungdomar själva upplever sin värld. Förekomsten av knivar och skjutvapen i vardagen innebär ett ständigt närvarande hot.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=488010&previousRenderType=6

Wahhabisterne søger markedsandele
ingen ved hvor mange moskéer de allerede kontrollerer:
Saudiarabien har erbjudit sig att finansiera bygget av en moské i Göteborg. Det är första gången en annan stat skulle skjuta till pengar till ett moskébygge, uppger Ekot. Sveriges muslimska stiftelse utreder nu om det finns lagliga hinder.
http://www.svt.se/texttv/index.html sid.128

Världens värsta valuta
det er snart kun meget midaldrende, der kan huske en stabil, stærk svensk krone:
Bara tre gånger under de senaste tio åren har kronan varit svagare mot euron (och dess föregångare ecun) än vad den är i dag. Den första gången var i mitten av 1995, när det fortfarande var osäkert om Sverige skulle ta sig ur sin statsfinansiella kris och om Riksbanken skulle hålla inflationen nere. Den andra var under hösten 1998 när Ryssland ställde in betalningarna på en del av sin statsskuld, en stor, högt belånad hedgefond gick omkull och global finansiell härdsmälta hotade. Den tredje var efter terrorattackerna i USA i september 2001.
Tisdagens Financial Times utnämnde kronan till den valuta som haft världens värsta utveckling under 2005. Vad är det då för katastrof som förklarar kräftgången?
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_11037978.asp

"Integrationsprocessen"
med Tyrkiet, fik sig igår en kraftig vinterinfluenza. Erdogan nærmest flygtede fra Christiansborg. Fogh havde ingen slinger i valsen. Bravo !
Tyrkisk peber
Den mere eller mindre velvillige danske integrationsproces nåede i går sit foreløbige lavpunkt med besøget af den tyrkiske premierminister, Recep Erdogan.
Den helt igennem uforskammede repræsentant fra det land, der angler efter accept og optagelse i EU, startede med et massivt angreb på ytringfriheden, som den har udfoldet sig i Morgenavisen Jyllands-Posten, og efterfølgende valgte Erdogan at undlade at deltage i et pressemøde med den danske statsminister, idet den altid årvågne tyrkiske efterretningstjeneste havde spottet en repræsentant fra en kurdisk TV-station, der udfolder sig med børneprogrammer, film på kurdisk samt debatprogrammer til den danske offentlighed med kendskab til det kurdiske sprog.
Denne intrigante uhyrlighed fik den tyrkiske premierminister til at nægte at deltage i pressemødet.
Groft sagt har kun én kommentar: Jamen, så smut du bare hjem til Tyrkiet igen, og når det kolde brusebad har gjort sin formodentlige positive indflydelse, kan du jo bare skrive et brev til én eller anden i EU-systemet, som måske kan tale din sag – eventuelt på længere sigt!
Egon Balsby (Groft Sagt, Berlingske)
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net