mandag, november 14, 2005

Asyltribunal inledd i Stockholm

Nu skal Sverige baskes af de prfessionelle humanister for atve slået bremsen lidt i administrativt. Et land der hvert år har taget flygtninge svarende til en stor provinsby. At FN´s torturkomitte har fældet Sverige oftere end lande som Kina, Israel, Egypten, Libyen, Turkiet, Syrien, USA, Hviderusland, Rusland, Iran, Serbien, Kazakstan, Uzbekistan - siger vist mere om FN end om Sverige:
I dag inleddes en asyltribunal på Stockholms stadsteater. På plats finns några av världens främsta jurister och experter på folkrätt, som ska granska den svenska staten.
Det är svenska Penklubben som vill undersöka om Sveriges asyl- och flyktinglagstiftning lever upp till internationell rätt. Enligt Penklubben har inget land fällts av FN:s tortyrkommitté så många gånger som Sverige.
Senast en tribunal i Stockholm undersökte mänskliga rättigheter var 1967, då Russeltribunalen granskade USA:s krig i Indokina.
Sverige ofta fällt
I inbjudan skriver arrangörerna - Svenska PEN, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, bokförlaget Natur och kultur samt stadsteatern - bland annat att inget annat land fällts så ofta i FN:s tortyrkommitté som Sverige.................
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=486235
http://www.pensweden.org/asyltrib.pdf

hvorfor holder de i grunden ikke deres konference i Finland, der i det store hele har vægret sig mod at få deres land ødelagt af asyleriet? Det kan da ikke være så få hellige internationale love Finland har forbrudt sig imod ?
Antalet uppehållstillstånd i Finland
Enligt finska Utlänningsverket sökte 3 861 personer asyl i Finland år 2004. Samma år beviljades 29 asylsökande asyl och 767 asylsökande beviljades uppehållstillstånd.
3 861 asylansökningar innebör en ökning med 20 procent jämfört med år 2003. Det största antalet asylsökande kom från följande tio länder: Serbien och Montenegro och dess föregångarstater f.d. Jugoslavien och Federala republiken Jugoslavien (837), Slovakien (341), Makedonien (279), Somalia (253), Bulgarien (238), Ryssland (215), Afghanistan (166), Turkiet (140), Rumänien (132) och Irak (123). Den genomsnittliga behandlingstiden för asylansökningar år 2004 var 168 dygn.
http://www.sd-kuriren.info/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net