tirsdag, november 01, 2005

Nilson: Sverige, ett gangsterland

Ulf Nilson, Expressens gamle Paris korrespondent, kan have en tilbøjelighed til at dramatisere. Dennegang er han - desværre - helt straight, og som sådan er han en af Sverige meget få læsværdige journalister. Det er ét af problemerne ved at blogge om Sverige: Reportageartiklerne er ofte lyrisk forskønnende, de skal tydes og tolkes. Og gode opinionsartikler, især om "kontroversielleemner", er så sjældne som kantareller i november. Hvilket vil sige at de findes, for den der har luppen fremme. Derfor er svenske læsere meget velkomne til at bidrage her. Bare klik på kuvert symbolet nedenfor. Anonymitet er - desværre - en selvfølge.
Hallå därute - har ni lagt märke till att Sverige blivit ett gangsterland?I Malmö utlovar Persson fantasibelopp till åldringsvården, belopp som vid närmare granskning visar sig försvinnande små, närmast felräkningspengar .
Medierna spekulerar i moderater hit, junilistan dit, miljöpartiet ner i diket och Lars Ohly ickekommunist.I detta mediebrus drunknade den viktigaste nyhet vi hört på länge. Nämligen att Securitas funderar på att utrusta väktare på värdetransporter med skjutvapen.
Vilken idiot som helst inser genast att detta bara kan betyda en sak: eldstrider, blod på gatorna, dödsoffer. Som i hm amerikanska gangsterfilmer.Tittar man djupare ser man att utvecklingen gått i fel riktning i många år. Gangsters har lärt sig att omkring 100 m i l j a r d e r kronor skumpar, omkring på svenska vägar varje år och att väktarna är så gott som totalt f ö r s v a r s l ö s a. Så strunt i banker och postkontor som bara hanterar småsummor och pang på bilarna.
2004 angreps 79 transporter, alltså betydligt fler är än en i veckan.
I fyra fall av fem använde gangsters skjutvapen; den utvecklingen mot ständigt grövre våld borde politikerna fundera på.Tyvärr är detta ändå bara toppen på ett isberg.
*******
Naturligtvis är det särskilt allvarligt att problemet brottslighet har stark anknytning till invandring. Oproportionerligt många gangsters är ryssar, litauer, chilenare, ex-jugoslaver, det märks, inte minst i fängelsestatistiken. Problemet är livsfarligt, men var säker på att det kommer att sopas under mattan, åtminstone tills tv gått hem på kvällen. Invandrarfrågan är tabu; locket på.
http://expressen.se/index.jsp?a=462974

Why Haven't We Seen This?

Hele plakaten Ahmadinedjad står foran - og hvad hans højre hånd Hassan Abbassi siger:
If you follow the news you may have seen this picture, of Iran's President Ahmadinejad speaking at the "World Without Zionism" conference where he spoke of wiping "Israel off the map."But in this photo you can only see a portion of the graphic. The rest of the graphic speaks a thousand words:


For some reason the world media has largely ignored his statements against the USA. In his speech he said:

"We are in the process of an historical war between the World of Arrogance [i.e. the West] and the Islamic world, and this war has been going on for hundreds of years. ...

The issue of this [World without Zionism] conference is very valuable. In this very grave war, many people are trying to scatter grains of desperation and hopelessness regarding the struggle between the Islamic world and the front of the infidels ...

Is it possible for us to witness a world without America and Zionism? But you had best know that this slogan and this goal are attainable, and surely can be achieved...
So how would the Iranian regime achieve this?
You only need to listen to Ahmadinejad's chief strategic guru Hassan Abbassi, for the answer. Abbassi is the architect of the so-called "war preparation plan" currently under way in Iran. This is the same Hassan Abbassi who said:
We have a strategy drawn up for the destruction of Anglo-Saxon civilization... we must make use of everything we have at hand to strike at this front by means of our suicide operations or by means of our missiles. There are 29 sensitive sites in the U.S. and in the West. We have already spied on these sites and we know how we are going to attack them. læs hele talen:
http://regimechangeiran.blogspot.com/2005/10/why-havent-we-seen-this.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net