mandag, december 19, 2005

"Exit Folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall

Jan Milld forsætter med at lægge afsnit på nettet. Jeg vil betragte det som en skandale, hvis ikke én eller alle 4 forfattere, præsenteres i DR-Deadline
foto © webmaster
Jonathan Friedman, professor i socialantropologi vid Lunds universitet, har skrivit inledningen till boken "Exit Folkhemssverige".
Några citat:

Detta är en bok om sociala, ekonomiska och kulturella realiteter i Sverige. Det är också en bok om de kulturella eliter och intellektuella som medverkat till att skapa en verklighetssyn som vi hävdar är i grunden felaktig. Den är en kosmopolitisk diskurs, som högljutt hyllar mångkulturalism och hybridisering. Dessa eliter accepterar utan vidare den omfattande immigrationen och ser den uteslutande som ett kulturellt berikande av mottagarländerna.
För dem är immigrationen inte en följd av ett våldsamt ekonomiskt och socialt sönderfall i migranternas hemländer, som naturligtvis lett till en uppsjö sociala problem. Därför har man försett immigranterna med den positiva, ursprungligen biologiska, termen "mångfald".
De svenska mångkulturalisterna anser sig nämligen i första hand vara "världsmedborgare" och betraktar således inte massmigrationen som ett resultat av krig och etniska konflikter i världen. De ser invandringen snarare som en kulturell berikning. För dem är således massmigrationen inte ett tecken på misslyckanden i andra delar av världen, utan tvärtom vägen till mänsklighetens framtida lyckorike. Så här kan en multikulturalist låta när denne beklagar sig över att det finns andra som inte delar hans positiva uppfattning: "Snarare än att hälsas välkomna för sin begåvning, påhittighet eller mångfald, stigmatiseras och stereotyperas invandrarna till symboler för fattigdom, olikhet och stadssamhällenas förfall.".....................................
http://www.bgf.nu/fpol/jf1.html

"EXIT FOLKHEMSSVERIGE - en samhällsmodells sönderfall" kostar 190 kronor och kan beställas genom postgiro 62 56 12 - 7 (Åke Wedin)

Besættelse
Svenske politikere og "intellektuelle" er besatte af feminisme og homseksualitet. Da jeg anser det for komprimeret tidspilde, plejer jeg at ignorere det. Men dette postkort fra det stalige "forbund for seksuel ligebrettigelse"(http://www.rfsl.se), fortjener et øjebliks opmærksomhed. Nazister og homoer i kirke. Send det som julekort:
Vykortet är RFSL:s, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, reaktion mot domen i Högsta domstolen där Åke Green friades från anklagelser om hets mot folkgrupp.
Bilden är arrangerad. I den ena bänkraden sitter homosexuella. I de andra bänkarna sitter en rad nazister och gör en hitlerhälsning. Längst fram predikar en pastor - mot väggen syns skuggan av hans utsträckta högerarm.
-Det är den otäckaste bild jag gjort, säger Elisabeth Ohlson Wallin.Alla personerna på bilden är homosexuella från RFSL i Norrköping eller deras släktingar. Mannen som ska föreställa pastorn är pappa till en lesbisk kvinna.Flera präster har reagerat mot bilden, och företrädare från Lindö kyrka har ångrat att de lånade ut byggnaden för fotograferingen.Pingstpastorn Åke Green har sett bilden och säger att han förstår att pastorn föreställer honom.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11348298.asp
Fornærmende fornærmere
utrættelige Cain i Politiken (foto © webmaster)
12 forfattere ser det som deres pligt "at sige fra" overfor diskriminering og den hysteriske tone i debatten. Men hvad tonen angår, har de selv ført an. Blandt de kulturradikale har en forsoren Carsten Jensen storgrinende betroet os, at en vis borgerlig politiker kan "smage forskel på indvandreres sæd", og i den muslimske lejr har det heller ikke skortet på fornærmelser
20. maj 2005 brændte ca. 300 muslimer et trækors udenfor den amerikanske ambassade i London, og i Iran har præsidenten både benægtet Holocaust og truet med at udslette Israel (jvf. Hitlers "ausradieren"). Herhjemme har en af de mest forargede stemmer mod JP-tegninger været imam Abu Laban, der til til Jyllands-Posten, 21.8.94 bedyrede, at "jøder inficerer egypterne med aids". Har Carsten Jensen, præsident Ahmedinejad eller Abu Laban sagt undkyld for det? Og har de 12 forargede skribenter tænkt sig at sige fra overfor dem?
Geoffrey Cain
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net