tirsdag, december 13, 2005

Skadefryd er ingen køn fryd..........

men en mand der tager sig betalt for at skrive sådan her (23 nov. 2001)
Någonting är ruttet i staten Danmark
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,108598,00.html

han må næsten belave sig på den værste nemesis - ikke mindst når han fremturer med sine selvforsvarsmekanismer på den offentlige arena. Hvad kommer de os ved ? De er smørret på hans brød, og ikke andet. At Aftonbladet betaler ham 3-400.000, er jo fint - for ham.

"Merparten av alla brott i Sverige begås av infödda svenskar. Inom den spektakulära, våldsamma och gangsterinspirerade brottsligheten är det dock vissa invandrargrupper som dominerar stort. I morgon ska Brottsförebyggande rådet presentera sin rapport "Brott bland svenskar och invandrare", och där kommer nudelrånare, kickers och bötare att finnas med. Finns det möjlighet att detta kan bli en valfråga utan att vi får Ian & Bert & Lasermannen tillbaka?"

"Dessvärre var de hungriga unga männen typiska exponenter för vad som kallas vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken."

How low can you go ? Westgaardh, skriv poesi i stedet for. Det er dårligere betalt, men vi ville være skånet for meget sludder.Jeg håber oprigtigt for din sjælsro, Anders, at BRÅ rapporten i morgen er face -liftet til ukendelighed. http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,745713,00.html


Et halvt år senere fandtes en artikel med samme titel. Den havde et andet sigte : virkeligheden:
Something Rotten in Denmark?
by Daniel Pipes and Lars Hedegaard
New York PostAugust 27, 2002
http://www.danielpipes.org/article/450


er der noget sværere end at indrømme, man er blevet drejet en knap ?
VARFÖR TIGER BARNLÄKARNA?
Att som flera barnläkare förkasta
och förtiga simulerad sjukdom som ett diagnostiskt alternativ är
ett professionellt misstag. Simulering är ingen okänd företeelse
i vetenskapen, skriver överläkaren Hans Bendz.

"Simulerad psykisk sjukdom är en kontroversiell diagnos. I oktober i år skrev Socialstyrelsen i ett så kallatMeddelandeblad: ”Flera som har erfarenhet av vård av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom har mött exempel
på att tillståndet varit av manipulerande karaktär. Även om det inte råder enighet om hur vanligt ett manipulerande beteende är, är
det viktigt att de som har ansvar för insatser för och vård av asylsökandebarn alltid beaktar denna möjlighet.”

http://www.svd.se/brannpunkt

http://www.svd.se/statiskt/brannpunkt/pdf/get_file.asp?Filename=SVD-20051213-A05%20BRA%201.pdf&week=50
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net