lørdag, december 24, 2005

"Skam, evig skam över er"

Der er ikke "tradition" for at svenske sosser tager minister-ansvar ved at gå af. Den sidste jeg husker , der trådte et skridt tilbage i et års tid, var Mona Sahlin. Det er og bliver den sværste øvelse i Sverige at slippe af med dette foragtelige, magtfuldkomne parti. At de borgerlige overhovedet har en smal føring, er noget af et mirakel, efter at der er kommet i hundretusindvis af røde 3. verdens vælgere til landet. Måske er det sidste chance i 2006? Derefter kan det evige røde multikulturelle tæppe gå ned over Sverige: Sosser der er afhængige af bestukne bidragtagere, og vælgere hvis liv afhænger af sosserne. En dødspagt for et land.
av Pernilla Ström, ekonom och debattör.
Att tillsätta en utredning är ett klassiskt grepp av en pressad statsmakt när det viner om öronen. Under tiden som utredningen arbetar kan man hänvisa till den: det går ju inte att föregripa utredningens arbete. Så gjorde även Göran Persson, som på så sätt kunde dämpa avgångskraven på sig och den herostratiskt ryktbara teaterbesökaren Laila Freivalds, sedan de skyllt grova försumligheter och informationsmissar på underlydande UD-personal.

**************
Därför kan ryggradslösa oduglingar klamra sig fast vid taburetterna. Därför kan beslutsinkompetenta statstjänstemän fortsätta att huka bak sina skrivbord och skylla ansvaret på någon annan.
Därför har vanmäktiga anhöriga stångat sig blodiga mot en vägg av byråkratiska hinder eftersom de som haft möjlighet att ingripa hänvisat till regelverket och hellre blockerat handling än riskerat att överskrida sina befogenheter genom att visa vanlig sund medmänsklighet och i någon mån lindrat tragedierna.
Så skam över er! Skam, skam över Göran Persson! Skam, sjufalt skam över dig, Laila Freivalds! Och skam över er, hållningslösa marionetter i utrikes- och statsförvaltning som undlät att agera då ni kunde, som hellre vände bort ansiktet än försökte bistå; över er som aktivt försvårade en förtvivlad pappas försök att få ut sin lille döde pojke från en tempelplats i Thailand.
Skam, evig skam över er!
Men god jul till er andra.
http://www.smedjan.com/sista_pernilla.html

LEDANDE SVENSK MUSLIM TYCKER YTTRANDEFRIHET ÄR ”TRAMS”
desværre ser det ud som om Smedjan com ophører. Ligesom tidligere Svensk tidsskrift. Uhyre trist, for at sige det mildt. Et åndehul i svensk debat.
Idag skriver Hassan Moussa, som är ordförande i Sveriges imamråd i Expressen. Han kräver att Danmarks regering ska ”ta avstånd från” (och i fortsättningen inte tillåta) att en dagstidning publicerat skämtteckningar föreställande profeten Muhammed. Något jag skrivit om tidigare (här ).

Hela artikeln präglas av den otäcka fanatism som många av oss dessvärre kommit att förknippa med islam. Religionen överordnas alla mänskliga och demokratiska hänsyn. Att Danmarks statsminister vägrar kommentera tidningens publicistiska beslut ”provocerar och skrämmer hela den muslimska världen”. Vidare att ”något mer kränkande än Gyllands-Postens bilder är svårt att tänka sig för en muslim”. Yttrandefriheten avfärdas som ”trams”.

Jag vägrar att tror att alla muslimer är så perspektiv- och empatilösa att de inte kan tänka sig några värre kränkningar än skämtteckningar. Var placerar de mord på tusentals oskyldiga amerikaner i World Trade Center, eller dödshot mot de danska skämttecknarna på den skalan? Men det är illa nog att en ledande talesman för islam i Sverige hetsar mot demokratiska fri- och rättigheter och blåser upp en bagatell (ja, i ett civiliserat land är det en bagatell med skämt om andras trosföreställlningar. Sådant får man ta oavsett om man är ateist, kristen, socialist eller muslim) till en ”kränkning” som skulle orsaka (och ursäkta?) hat, våld och terror. Det är än mer olycksbådande att Moussa räknas som en av de mer toleranta och demokratiska muslimerna (genom det i mina ögon rätt beskedliga ställningstagandet mot terrorattentatet i Londons tunnelbana).
Om Moussa på allvar är oroad över att islam framställs som en krigisk religion och att muslimer framstår som terrorister, så är förmodligen inte danska skämtteckningar det första att gå till storms mot. Vad sägs om att sopa ut judehatet och förståelsen för terrorism som sprids i de egna moskéerna först?
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=asikten&aar=2005&manad=12#225

man kan også lige nå at få en interessant Palme anmeldelse med inden Smedjan lukker:
Belysande om Palme som utrikespolitiker
av Mats Johansson, journalist och författare till Nästa Europa – bortom ja och nej (www.matsjohansson.net)
Ann-Marie EkengrenOlof Palme och utrikespolitiken Boréa 2005
Om Olof Palme, en svensk statsminister som mördades 1986, har det skrivits rätt lite. Främst har det handlat om impressioner, nedtecknade av journalister som Bertil Östergren, Christer Isaksson och Björn Elmbrant, eller vänböcker av sympatisörer. Det är märkligt med tanke på Palmes betydelse för socialdemokratin under lång tid, men även i ljuset av de förändringar av svensk utrikespolitik som ägde rum under hans tid vid makten.
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1373
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net