mandag, januar 09, 2006

Familiarity breeds trust*


(Lighed avler tillid - og og tillid avler enighed, og enighed er som bekendt skønt, hvad allerede Villy Sørensen for længe siden var inde på i sit essay : "Forslag til verdens Frelse".)
........eller sagt omvendt: Jo mindre folk ligner hinanden etnisk, kulturelt, religøst og socialt - desto mere mistillid har de til hinanden. Og i værste fald - jo mere hader de hinanden.
Det er en banal konstatering.Kan iagttages i hele verden. Og det er ikke "racisme" i den vulgær betydning det forekommer i følgende lovforslag fra "De Grønne Khmerér" - Sveriges Miljøparti.

De vil gerne straffe "forkerte tanker" - ja , de antyder endda at de kan være udslag af "vrangforestillinger og sygdom". -Ergo: Kristiserer man hvad Fridolin og hans ligesindede har gjort ved Sverige siden 1975 - så er man enten kriminel, utilregnelig eller psykisk syg. Hvor stor er afstanden egentlig fra Miljöpartiet til Gulag ?
Slå den - Jelved, Gerner Nielsen eller Enhl. - eller overlad den til Jacob Holdts omrejsende cirkus:
(Om Fridolin ved jeg ikke andet end at han er meget ung, bøsse, og blevet deporteret fra Israel på et tidspunkt. Altså et kernesundt produkt af den ideologiserede, svenske sosse-skole. Ruwaida er halvt palestinenser, og har engang haft fingrene for dybt i partiets kasse, men det blev hurtigt glemt.)

Motion 2005/06:Sf281
Krafttag mot rasismen
av Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin (mp)
Förslag till riksdagsbeslut

Rasism, främlingsfientlighet, homofobi, islamofobi och diskriminering förekommer i vårt land i en skrämmande stor omfattning. Medvetenheten om detta är stor bland vissa grupper av befolkningen samtidigt som andra grupper bagatelliserar, trivialiserar och rent av slår mynt av det.
Senast vid valen till Svenska kyrkan den 15 september 2005 gick flera uttalat främlings­fientliga partier framåt under det uttalade syftet att därigenom få en språngbräda till kommande val hösten 2006. Samtidigt sker olika ut­talanden av etablerade politiska partier om hårdare tag och hårdare straff, ökad anmälningsplikt bl.a. för personal inom skolan vid misstanke om att barn har otillåtna åsikter eller sympatier och en ökad kriminalisering.
Rasism, främlingsfientlighet och andra uttryck för rädsla för det okända måste bekämpas.
*********
Rasism handlar om utanförskap, okunskap och stundtals om ren illvilja och elakhet. Ibland även om vanföreställningar och sjukdom.
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=Sf281

*se: Alberto Alesina o.a.: Om social kapital og multikultur
http://www.nomos-dk.dk/occident/alesina.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net