søndag, januar 15, 2006

Olle Svennings fobier

blandt dem må det frie ord vist tælles. Hvad skal man med Politikens "humanister", når man har den ægte vare: den gamle nazivenlige avis, Aftonbladet, lokalt kaldet Aftonhoran. Til alt held for Olle Svenning er det ikke spor let at sige ham imod i hans avis. Det har den svenske version af ytringsfrihed sørget for. Hvordan ?
Man kalder indvandringskritikere for "antidemokrater", så er det frit frem at bruge alle midler imod dem. Keine Hexerei. Og så opretter man også lige et "demokratiministerium" - for folkestyrets rette brug.
På den baggrund kan man ikke se Olle Svenning som andet end en snylter på demokratiet: Han hylder sine egne rettigheder, men ikke sine modstanderes.
Man må jo tro at det er denne form for beskåren ytringsfrihed som Politiken og "kultureliten" foretrækker. Eller også aner de bare ikke et klap, når de henrykte henviser til Sverige. Havde landet haft Hollands størrelse, ville de måske have fået færten. Men indtil videre flytter Sverige bare rundt på de eskalerende problemer, så opdager den "danske elite" ingenting. Der er plads nok at segregere på og landet falder fra hinanden stille og roligt, mens ny ghettoer skyder op som paddehatte. Seneste tal var omkring 140.
Uden "too much adoo" dør Sverige. Stukket ned "’Som en hund!’ sagde han, og det var som skammen skulle overleve ham.” - den sidste sætning i Kafkas bog om Josef K.. (læsere af svenske aviser vil forstå hvorfor jeg associerer netop til knivdøden).
Skam er kun en lille del af dét Olle Svenning savner:
Danska samhället är inpyrt av islamofobi

.....Satir ska utmana En enkel programförklaring: Det är angeläget att skydda rätten till hädelse. Filmer ska kunna skildra Jesu kärleksliv och katolska kyrkans förening med fascismen. Böcker ska ha rätt att förlöjliga och kränka koranen. Konstutställningar måste få utmana den israeliska självbilden. Uppsala domkyrka ska kunna visa Ecce Homo. För att välja några välbekanta exempel.
Samtidigt kan det vara viktigt att skildra på vilket vis själva samhällsklimatet göder en viss sorts blasfemi. Jyllands-Posten valde det enklaste av allt: att driva med islam och dess symboler och heligheter. Satir kallas det.
Men satir värd namnet ska utmana makten, riva omkull det etablerade, grimasera åt överheten. Jyllands-Posten pissar i den förligaste av medvindar. Danmark är inpyrt av islamofobi, större delen av etablissemanget vräker ur sig grova fördomar om ”muselmäääänerne”.
Till och med den annars upplysta drottningen har med fyrkantiga argument varnat för islam.
Radio Holger har gjort come back och väntas på nytt utbrista: ”Död åt muslimerna.”
Vårt lilla grannland är Västeuropas mest fördomsfulla, bigotta och inskränkta nation. Vid behov hänvisar jag till en utmärkt artikel i Politiken, författad av bland andra författarna Klaus Rifbjerg och Susanne Brögger. Statsminister Fogh-Rasmussen kallade följaktligen texten ett hot mot yttrandefriheten. Jag kan också rekommendera rapporten från den EU-kommission som övervakar rasism och främlingsfientlighet. I den beskrivs Danmark som ett land med ”vittomfattande islamofobiska och främlingsfientliga attityder.” Långt ifrån wienerbröd- och pölsefryntligheten.
http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,762470,00.html

SD´s Jimmi Åkesson går mere rakt på sak:

”Danmarks sak är vår!”
- Frågan om huruvida muslimska påbud skall omfatta även icke-muslimer i deras egna hemländer och huruvida yttrandefriheten skall vara överordnad religionen, är idag, tack vare den huvudlösa massinvandringspolitiken, aktuell i nästan alla Västeuropeiska länder, säger Jimmie Åkesson.
http://www.sd-kuriren.info/

i JP ser man at læger, præster og forfattere ikke så meget er imod tonen, som de simpelthen vil ha en anden fremmedpolitik. De vil have en "folkebevægelse", men der er intet folkeligt flertal for den. Medmindre man suspenderer folkestyret, som f.eks. Olle Svenning ovenfor delvis nyder godt af:
Den vurdering genkender professor Christian Kock fra Institut for Retorik, Københavns Universitet, der har fulgt indvandrerdebatten i årevis: »Tonen er næppe blevet meget hårdere. De samme debattører har debatteret sådan i 20 år. Men efter 2001 har de et parlamentarisk flertal bag sig.«
*********
Stramning på stramning
- Samme bevæggrunde gør sig gældende hos de læger, der har samlet foreløbig omkring 400 underskrifter. I deres protest Læger siger fra gennemgår lægerne 10 punkter, som de finder kritisable i den danske udlændingepolitik. Kun ét af punkterne handler om tonen i debatten. De resterende ni rummer alle en kritik af de seneste års konkrete lovændringer, som går ud over asylansøgere, familiesammenførte eller traumatiserede flygtninge.

Hvorfor....
blev poltimand Bengt Lindström fyret ? Efter et referat af sagen, skriver Jan Milld:
Den officiella motiveringen, från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, lyder att Lindströms åsikter skadar polisens trovärdighet.
Bakom beslutet står också länspolismästaren i Skåne, Anders Danielsson: - Mejlen är dels respektlösa mot våra folkvalda politiker, men innehåller också nedsättande ord om invandrare.
Polisfacket dömer däremot ut beslutet.
När ansvarsnämnden talar om "trovärdighet" blir frågan: trovärdighet inför vem?
Säkerligen har Bengt Lindström föga trovärdighet hos politiskt korrekta personer ur medelklassen som själva lever på tryggt avstånd från de problem som Malmö-poliser ständigt möter i sin vardag. Väsentligt annorlunda ställer det sig däremot för de osynliggjorda svenskar och de utsatta grupper, för vilka Lindström tagit parti.
Visserligen skedde det i ordvändningar som inte blev särskilt eleganta, men ordvalet borde betyda mindre än den sakliga innebörden. Vad Lindström i sak skrev var ju bara:
1. Den aktuelle 98-åringen, liksom många andra äldre svenskar, får inte den hjälp de behöver.
2. Till andra ändamål finns det pengar, inte minst till brottslingar.
3. En hel del av dessa brottslingar har utländsk bakgrund.
4. Det är upprörande att 98-åringen inte får hjälp.
5. Socialdemokraterna är ett avskyvärt parti.

Det första tre punkterna är närmast konstateranden av ovedersägliga fakta.
De sista två punkterna uttrycker åsikter. Åtminstone åsikten under punkt 4 kan förmodligen de flesta svenskar instämma i. Även åsikten under punkt 5 kan alltfler nu dela - efter först Bunkeflostrandsåtalet, sedan åtgärderna mot Bengt Lindström.
Ordet "blatte" används inte av BGF, men det är inte mer nedsättande än att det t ex frekvent förekommer i den pk-hyllade tidningen "Gringo".
Nej, om Bengt Lindströms agerande påverkat polisens trovärdighet hos den svenska allmänheten så har det varit i starkt positiv riktning. Här har vi myndighetsföreträdare som säger ifrån om orättvisor. En polis som visat engagemang och djupt bryr sig om vanliga människors tillvaro. En medborgare som inte är likgiltig och inte är feg!
Vad Sverige behöver är massor av Bengt-Lindströms-poliser!
http://www.bgf.nu/

5 000 man
Vart tog pengarna vägen? Så er det nu vi snupper gammelt danske kerneland tilbage - Skånelandene.
UTROTNINGSHOTADE? De svenska armésoldaterna finns knappt kvar. Snart har Finland 280 000 fler krigare än Sverige kan ställa upp med.
Sverige har inte en chans vid en terrorattack, varnar experter. Nedskärningarna inom försvaret har gjort landet alldeles för sårbart.
Inom kort kan Sverige ha en armé på bara 5000 man - som det tar ett år att kalla in.
Danmark 45.000 man
Norge 20.000
Finland 28.5000
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,762525,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net