fredag, januar 06, 2006

Rædslens geografi

www.bgf.nu lægger endnu tre afsnit på nettet af "Exit Folkhemssverige- en samhällsmodells sönderfall".(foto © webmaster)
Rädslans geografi
Ur boken "EXIT Folkhemssverige", kapitel 5, skrivet av Ingrid Björkman:

En riksomfattande undersökning om svenskars oro för brott visar att denna oro på ett år ökat med 26%. Vilka slags brott är det då som framför allt väcker människors fruktan? Jo, brott inom kategorierna våld och stöld. Omkring hälften av svenskarna känner idag oro för att drabbas av rån, överfall, misshandel, våldtäkt och stöld. Kvinnors oro är större än mäns, storstadsbors större än landsbygdsbors. I snitt är sex kvinnor av tio rädda för att bli rånade, överfallna och misshandlade. Av kvinnor i åldern 16 - 29 år är inte mindre än sju av tio rädda att bli våldtagna.Kvinnor inskränker i allt större utsträckning sin frihet för att slippa bli utsatta för våld. Inte mindre
än sex av tio undviker att gå ut kvällstid.
Om de måste gå ut, undviker de parker och smågator. Med risk för att bli överkörda cyklar de ute i gatan i stället för att använda cykelbanan. Man talar om "rädslans geografi".

http://www.bgf.nu/kvinnor/radsla1.html

http://www.bgf.nu/svenskfientlighet/radsla.html

http://www.bgf.nu/integration/viljan.html


mig bekendt har bogen i Sverige bare modtaget én anmeldelse - Ulf Nilsons i Sundsvalls Tidning. altså næsten total tavhed fra alle medier. Der skulle være én eller to danske på trapperne.

Det raserade folkhemmet

BOK :Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Åke Wedin: Exit folhemssverige – en samhällsmodells sönderfall.

Sverige är kört.

http://www.stonline.se/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=502152


A Letter to the Europeans

Cry the beloved continent.

...."Nor is our allegiance a mere matter of history. Europe is the repository of the Western tradition, most manifestly in shrines like the Acropolis, the Pantheon, the Uffizi, or the Vatican. We concede that the Great Books — we as yet have not produced a Homer, Virgil, Dante, Shakespeare, or Locke, much less a Da Vinci, Mozart, or Newton — and the Great Ideas of the West from democracy to capitalism to human rights originated on your continent alone. And if Americans believe our Constitution and the visions of our Founding Fathers were historic improvements on Europe of the 18th-century, then at least we acknowledge in our humility that they were also inconceivable without it. No, there is a greater oneness between us, an unspoken familiarity even now in the age of global sameness, that makes an American feel at home in Amsterdam, Paris, Rome, or Athens in a way that is not true of Istanbul, Cairo, or Bangkok. "

"The world is becoming a more dangerous place, despite your new protocols of childlessness, pacifism, socialism, and hedonism. Islamic radicalism, an ascendant Communist China, a growing new collectivism in Latin America, perhaps a neo-czarist Russia as well, in addition to the famine and savagery in Africa, all that and more threaten the promise of the West.
So criticize us for our sins; lend us your advice; impart to America the wealth of your greater experience — but as a partner and an equal in a war, not as an inferior or envious neutral on the sidelines. History is unforgiving. None of us receives exemption simply by reason of the fumes of past glory.
Either your economy will reform, your populace multiply, and your citizenry defend itself, or not. And if not, then Europe as we have known it will pass away — to the great joy of the Islamists but to the terrible sorrow of America."
http://www.nationalreview.com/hanson/hanson200601060804.asp

Uncompromising Jihad
"Denmark is of particular interest to the Islamics because of the high concentration of Muslims extant. Over 3% of the population of Denmark is Muslim. Sheikh Issam Amira, a renowned Muslim scholar and “holy man,” recently had this to say about Islamic goals and objectives in Denmark:
Listeners! Muslim population in Denmark is now 3% and rising! They already pose a serious threat to the future of the Danish Kingdom. It’s no surprise that in Medina the Prophet (Mohammed) found fewer than 3% of the population, Muslim, but succeeded in overthrowing the regime in Medina and established Islam!
“It’s no surprise that our brothers in Denmark have succeeded in bringing Islam to every home in Denmark. Already they fear us, and no doubt will soon embrace Islam. Their weak and decadent monarchy will soon flee the Islamic onslaught that will consume this nation of Infidels. Allah will grant us victory in their land and we will establish the Islamic Empire in Europe, from our revolution in Denmark. Denmark is our land!”
If I were a Dane, I’d be concerned. If I were a European, I’d be concerned, as the Islamic revolution will most certainly not end with Denmark. Sheikh Issam’s plans intend for the Islamic revolution to spread to the Scandinavian countries, first Norway, then Sweden and Finland. From there he reckons that the “holy jihad” will take root on the continent of Europe and “following much slaughter” sweep Islam to power. The stated goal is to unite the entire world under the green flag of Islam."
**********
The more I learn about the growing threat of Islam in Europe, as stated by an increasing number of Islamic “holy men,” the more parallels I see to Adolf Hitler and his 1925 bestseller, “Mein Kampf.” The reason I’ve come to this conclusion is that the Koran itself, is a chronicle of hatred, confusion and revolution. The Koran is specific in the use of terror and warfare to spread Islam and to ultimately triumph over all others. This was Hitler’s stated intention as well. Yet Europe failed to react in time to avoid a world war.
http://www.newmediajournal.us/staff/burkert/01062006.htm

Svensk feghet hotar demokratin

Sverige är det enda land jag vet som är i total avsaknad av en inrikesdebatt som blåser liv i samhället och ger upphov till nya idéer. Det är konformism bortanför vad som är mänskligt. Ingen jävel törs sticka ut, utan alla talar, skriver och berättar med samma brasklappsindränkta sörja som flyter i den politiska korrekthetens avlopp. Alla tvingas tala en orwellsk nysvenska där orden inte längre har samma semantiska betydelse utan omformats, där distinkta ord är ett politiskt paket som innebär att man får ett uppblåsbart luftslott att dela med andra vänstermänniskor som världsbild. Ta ordet ”mångfald”, som inte längre betyder mångfald, där alla möts på lika villkor med samma ansvar och rättigheter, utan det betyder snarare ”nu skyfflar vi problemen under mattan” och ”visst har regeringen lyckats bra”.
************
Varför finns det ingen pratradio i Sverige? Enkelt: Det finns ingen debatt, utan alla knallar runt den varma gröten utan att ens tänka tanken att ta i sleven. Det finns inga konflikter, det finns ingen som säger A så att någon annan kan säga B eller rent ut sagt be dem flyga och fara. Detta har förvånat mig sedan barnsben – det enorma hindret i Sverige att tala klarspråk. När något sägs står folk beredda med grytlocken för att lägga locket på. När väl något sägs är det med brasklappar som står som staketpinnar utefter talet. Oviljan att ta konflikter om idéer, tankar och åsikter är ett direkt hot mot demokratin eftersom det sluter sig som vinternatten omsluter torpet på skogen.
http://www.metro.se/site/metro/discuss/?entry_type=kolumn&entry_id=18368

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net