tirsdag, januar 24, 2006

Stangerup i tilbageblik

selvom det er ni år siden Henrik Stangerup døde, husker alle vel hvordan han pludselig undergik en metamorfose og blev til en slags ældre version af Tøger Seidenfaden og Carsten Jensen. Ordet "ligrøveri" lå på tungen af alle os der havde fulgt ham og læst ham.
David Gress kendte gennem sin mor Stangerup så godt som nogen, og han udtrykker sig her ganske præcist:


"Den du inte vill vara"
Interessantest ved svenske shaming artikler er faktisk den omhu med hvilken de håndplukker deres kommentatorer. Ingen slinger i valsen dér.
Jeg kan betro Henrik Berggren at jeg også nødigt vil være som ham og så ivørigt lade ham tale for sig selv da det jo ikke er debat han ønsker. Han har gjort sin stilling op for længst og kan ikke påvirkes af argumenter, fakta eller afvigende meninger. Hele humlen rummes her.

"Det som väcker förundran är den nya politiska korrektheten som helt marginaliserat pläderingar för multikulturalism och en liberal syn på invandringspolitik."

Berggren har ondt i bagdelen over at hans multikulturidé er en fiasko,ja en katastrofe in spe, og at vi andre ikke deler hans mislykkede illusioner og ideologier. Kunne vi dog ikke bare have den venlighed at begå nationalt selvmord som svenskerne så forholdvis villigt gør ? Er han lidt fascineret af den danske politiske opsætsighed ? Aner man lidt misundelse over et levende folkestyre ?

Länge betraktade många svenskar Danmark som en lite trevligare variant av Sverige: en trygg, välfungerande välfärdsstat, men utan vårt mörka stråk av Bergmansk ångest och barrskogsdoftande asocialitet. Gemytlig stugvärme strömmade över Sundet från ett land av hygge, Bröggerturbaner, gladporr och Grundtvig.
Nu fäller vi upp kragen i den kalla sydväst­vinden. Att danskarna inte hade så höga tankar om oss svenskar kunde vi kanske leva med. Men numer tycks Danmark ha blivit ett kallt och bittert land, fyllt av oro inför en uppsjö av föreställda hot mot just hygget och den traditionella gemenskapen.Vad som ligger i betraktarens öga är naturligtvis inte alldeles lätt att avgöra.
I senaste numret av Ord & Bild varnar sociologen Göran Dahl för att såväl danskar och svenskar alltid har projicerat vanföreställningar på varandra. Vi överdriver små skillnader för att slippa konfrontera de större och mer obehagliga likheter som återspeglas över Öresund. Det är ett klokt påpekande. -

Ändå är samstämmigheten slående i detta välmatade temanummer om Danmark. Nästan alla medverkande - inräknat Dahl - är överens om det skett en fundamental förändring av det danska politiska landskapet. Det är inte i så mycket närvaron av främlingsfientlighet och välfärdstatsnationalism som frånvaron av opposition som bekymrar. Det som väcker förundran är den nya politiska korrektheten som helt marginaliserat pläderingar för multikulturalism och en liberal syn på invandringspolitik. Socialpsykologen Lars Dencik*, som på 70-talet flydde "den svenska rationalismens kallt kalkylerade kalhyggen" för att bosätta sig i Danmark, menar att danska intellektuella, konstnärer och författare - med några viktiga undantag - har lagt sig platt för främlingsfientligheten.
Idéhistorikern Ola Fransson, bosatt i Köpenhamn, gör det intressanta påpekandet att dansk nationalism länge levde i ett dynamiskt spänningsförhållande till kulturradikalismen. Det Grundtvigska arvet gjorde danskhet till en framåtriktad, generös och moderniserande egenskap.
Men i dag har den liberala radikalismen och nationalismen skiljts åt. Båda har stagnerat: kulturradikalismen har inte förmått förnya sig, medan nationalismen blivit rädd, reaktionär och tillbakablickande. Det är bara inte ett danskt problem.
Franssons analys för tankarna till en granne som sitter och småsvär vid swimmingpoolen sent på natten efter 50-årsfesten. Han är framgångsrik, har hälsa och pengar men oroar sig mer för att mista det han har än tänker på vad han skulle kunna åstadkomma i framtiden. Och just för att du förstår honom så väl vet du att du inte vill bli likadan.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=515591&previousRenderType=2
http://www.tidskriftenordobild.se

*Den Dencik der henvises til, er en overvintret marxist på RUC, der tidligere har vist sin værdi som svensk Danmarks kommentator:

Nya krav på invandrare i Danmark

I Danmark ställs det krav om hårdare tag mot invandrare i två nya lagförslag. Tillsammans med Dansk Folkeparti föreslår regeringen dels att invandrare ska skriva på ett kontrakt om lojalitet mot landet och dess värderingar, dels att invandrare ska ha arbetat i 4 av 5 år för att få bli danska medborgare. Reportage av Gösta Lempert som följs av samtal med Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Roskilde Universitet. Reportage av Gösta Lempert
Lars Dencik
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1650&artikel=732993

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net