mandag, april 24, 2006

"En nattsvart beskrivning av skolan"

At følge Malmøs deroute gennem årene, har været yderst en blandet fornøjelse. Jeg kan ikke se hvorfor de ikke bevæbner lærerne, og lægger elerne i lænker. Hvorfor ikke sende dem i praktik i et fængsel. De havner der alligevel før eller siden:.
En politiker vil rive den ned (ligesom nogle ville med Mjølnerparken i Kbh). Det er indholdet, der er problemet. Ikke huset.
Droghandel på skolan, misshandel och maktlösa lärare.
I dag kan alla stadsdelspolitiker i Fosie ta del av ett dokument som ger en mörk bild av Hermodsdalskolans vardag – Sydsvenskan har läst det.

- Här står bland annat att: ”Skolan tror att droger är lättillgängligt och man misstänker bland annat att gymnasieungdomar säljer droger till elever på skolan”. Det berättas vidare om en skolmiljö där hopplösheten bland lärare och elever står i fokus. I rapporten frågar sig lärare hur mycket man kan tåla. De upplever att de själva töjer på normerna för att orka med. Det står att: ”En omfattande del av tiden går åt till att agera på händelser såsom bränder, klotter och våld eller hot om våld”.
Dokument vittnar om droger och maktlösa lärare

Politi - ja tak!
men i Sverige, please. Ulf Nilson:
"Justitieminister Bodström spädde på med krav på att vi bör sända p o l i s till Tyskland. Men snälle Thomas, vad ska de utsända poliserna göra? Kolla att svenska spelare lägger sig klockan sju? Arrestera gatflickor? Gå till attack mot den tyska regeringen?
- Och för det andra:Har du, Thomas Bodström, lagt märke till att vardagsbrott i Sverige, det land där du bor, praktiskt taget aldrig vare sig utreds eller klaras upp? Att invandrarungdom i Malmö för krig mot svenskar? Att polisen, enligt de flestas uppfattning, framför allt lyser med sin frånvaro?
Eller - hr justitieminister - vet du att vi nu är uppe i t i o anmälda våldtäkter p e r d a g i Sverige. Ja, ni läste rätt: 10 per dag. Det råder ingen tvekan om att det verkliga antalet är mycket högre.
- Samtidigt ståtar det speciella våldtäktsfängelset i Härnösand med 24 fångförlåt vårdtagare.
- Svensk polis behövs alls inte i Tyskland. Däremot vore det bra om den fanns i Sverige."
Ulf Nilson

"Et Holocaust mod kvinder"
(foto © WEBMASTER)
"As I was preparing for this article, I asked a friend who is Jewish if it was appropriate to use the term “holocaust” to portray the worldwide violence against women. He was startled.
But when I read him the figures in a 2004 policy paper published by the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, he said yes, without hesitation.
One United Nations estimate says from 113 million to 200 million women around the world are demographically “missing.” Every year, from 1.5 million to 3 million women and girls lose their lives as a result of gender-based violence or neglect.
How could this possibly be true? Here are some of the factors:In countries where the birth of a boy is considered a gift and the birth of a girl a curse from the gods, selective abortion and infanticide eliminate female babies.
Young girls die disproportionately from neglect because food and medical attention is given first to brothers, fathers,husbands and sons.
In countries where women are considered the property of men, their fathers and brothers can murder them for choosing their own sexual partners. These are called “honor” killings, though honor has nothing to do with it.
Young brides are killed if their fathers do not pay sufficient money to the men who have married them. These are called “dowry deaths,” although they are not just deaths, they are murders.
The brutal international sex trade in young girls kills uncounted numbers of them.


Foruddiskontering
Man ser allerede The Usual Suspects marchere i fakkeltog, de hændervridne eksperter og journalister, der forveksler demokratier med terror-regimer. De vil alle kalde Bush for "Georg Walker Bush" . "Walker" antyder altid en særlig afsmag. Et enkelt "W" kun den normale antipati.
Men lur mig om ikke de mullaher får sendt hele verdensøkonomien ud i søgang. Og om ikke Israel agerer stopklods, hvis alt andet svigter:
Så rustar sig en mängd svenska mediekommentatorer för nästa stora strid mot USA och president Bush. Nu ska här uppviglas – den påstådda galningen i Vita huset tänker anfalla Iran!
- Ungefär så går tongångarna. Jag missunnar i och för sig inte dem som rapporterar om vår omvärld sitt eviga nöje att få spy galla över USA:s president.

- Men det känns generellt som en gammal raspig 78-varvare
som spelas om och om igen – och det är i sak helt fel att framställa det som om världens oro och problem berodde på Bush. I fråga om Iran vore det dessutom – för att få en grundlig belysning av handlingsalternativ och scenarier – oerhört väsentligt om kommentatorerna för ett ögonblick kunde besinna sig, börja debatten i rätt ände och ropa på rätt varg.

Vad händer om Iran skaffar kärnvapen?
man kunne lige minde om dagens pep-talk fra Teherans barbarer:
Irans præsident siger, at Israel "kan ikke overleve"

Portræt af en uddannelse
svenske journalisters partisympatier er tidligere undersøgt af Göteborgs Univesitet. De er massivt rød-grønne, men har dog flyttet sig lidt siden 2001. Nu støtter 35 % (!) de to venstre-populistiske partier MP og VP (tidlige: K)
Miljöpartiet har kraftigt stärkt sin popularitet bland journalister. I dag sympatiserar nästan var fjärde journalist med miljöpartiet. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet som publiceras på tisdagen.
Mp framåt bland journalister

Nordisk Råd
må nødtvunget "erkende" at de er blevet belært af virkeligheden:
"Awareness of religious issues, and in particular of Islam, has increased in Norway and other Nordic countries," the political analyst Aslak Bonde told a seminar about the impact of the Danish cartoons on integration in the Nordic Region held in Stockholm on Friday.
"Being secular, we find religious manifestations difficult to cope with," he said. Sydsvenskan journalist Karen Söderberg said that the issue has animated the whole political climate, with awareness growing on the one hand but the number of people expressing deep prejudices growing on the other. [..]

It is too early to say how the whole debate about the Danish cartoons has affected Nordic integration policy, the seminar concluded, but some of the participants did think that Denmark may end up acting as a model for European immigration policy.
The cartoon crisis and integration

"Sveriges røde fascister"
På høje tid af svensk presse. Bemærk tavsheden fra Riksdagen ! Expressen:
Nu har vi fått det osynliga partiet också. Men det avslöjar sig tydligt: det är samma fascister här som där, då som nu.
- Den som argumenterar med tegelstenar är ingen demokrat. Det spelar ingen roll vad stenkastarna kallar sig, fascister, antifascister eller osynliga, det är samma stöveltrampare som alltid.
- Strategin heter terror och skräck, och avsikten är att krossa och förstöra. I den uppkomna förvirringen hoppas man sedan mobilisera så mycket kraft att man orkar välta några bilar och sätta eld på dem. Det är målet.
- Centern har fått sina lokaler sönderslagna och nerkletade med hotfulla slagord i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Växjö, Umeå, Kalmar och Jönköping.Det är en väl samordnad terror, unik i sitt slag i Sverige. Men reaktionerna har varit märkligt undfallande; några brösttoner från Rosenbad har inte hörts. Göran Persson håller hårt i doktorshatten men låter stenkastarna passera.
- De vill försämra anställningsförhållande för oss unga, samma sak som den franska regeringen försökte genomföra. Där blev det blodiga kravaller.Och den osynlige talesmannen, som kallade sig Erik och är 18 år, tillade för tydlighetens skull: "Lägg ner riksdagen! Lägg ner politiken!"[..]
- Och det är ömkligt att de övriga partierna i Alliansen inte stöttar centern med större energi. Och det är skandalöst att regeringen är så tyst.
LAS och fascismen (LAS= Lagen om anställingsskydd)
Osynlia partiet

Barndommens dal
nu er min snarere "Den Store Bastian" og ligger før Peter Pedal og Alfons Åberg. Men jeg har da hørt om ham:

"Nu har även det mångkulturella Sverige nått Alfons verklighet. Hamdis pappa tränar fotboll med killarna och hjälper dem att bygga en målbur på gården. Men han är också en soldatpappa. I Bergströms collagevärld beskrivs invandrarfamiljens hem med "annorlunda fin-gardiner", färggranna mattor på golvet och parabol på balkongen. Man skulle kunna säga att hon ger invandrarbarn ett rum att känna igen sig i, men också att hon gör en ganska typiskt svensk schablonbild av invandrarfamiljen."

Kriget gör entré hos Alfons

Vitryssland har KGB, Italien har maffian och Sverige har......

"RÖRELSEN"
Maktmisbrug.se (flash grafik)

Hvad er en.............

Mångfaldsfundamentalist ?

"Om detta berättade jag alltså på seminariet och väntade mig väl en ganska välvillig reaktion från de övriga deltagarna. Istället mötte jag en företrädare för Sveriges Television som bokstavligen skakade av vrede och knappast kunde få fram orden så upprörd var hon. Det jag berättade om var uttryck för en fruktansvärd repression, en totalt föråldrad syn på hur invandrare ska tas emot, en människosyn som hon inte trodde fanns längre.

- Jag hade stött på en mångfaldsfundamentalist, en företrädare för en ideologi som går ut på att det är helt fel att invandrare anpassar sig till det svenska samhället och låter sig assimileras. Hon är naturligtvis inte ensam. Men hennes synsätt är en viktig förklaring till att invandrare i Sverige blivit ett problem istället för en tillgång.

När tidigare generationer invandrare låtit sig och ännu mera sina barn bli svenskar har det vanligtvis inte alls betytt att de avsvurit sig sin tidigare kultur. Marcus Storch eller familjen Einhorn är tvärtom exempel ur en folkgrupp som i tvåtusen år kunnat bevara sin egen kultur i främmande länder och ändå, när de väl tillåtits göra det, kunnat bli fullständigt integrerade i sina nya hemländer.

Mångfaldsfundamentalismen däremot är en garanti för ett permanent utanförskap. Den är en olycka för invandrarna och för Sverige." Ernst Klein

Östgötakorrespondenten

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net