mandag, april 10, 2006

"Städning pågår"

(rengøring står på). Eliten eller den folkelige fornuft ? Vælg selv. Disse citater rejser også det spørgsmål, som M.Jelved så venligt har aktualiseret: Hvem er i grunden farlig ?

(fotos fra Killing Fields: © Henrik Sylvest, marts 2006)

Om Albanien ’’Albanien är också för Sverige en tankeställare om ett möjligt alternativ.’’
Jan Myrdal Har sett de flesta kommuniststyren som ett alternativ för Sverige
Om Castros Kuba ’’Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.’’
Pierre Schori Biträdande utrikesminister
Om Kommunist-Kina’’Alla Kinas hundratals miljoner är i rörelse, diskuterar medvetet landets framtid, fattar själva besluten, övervakar de ledande, formar under fortlöpande allmän kritik och diskussion sin utveckling. Ur detta växer en oerhörd kraft.’’
Jan Myrdal Sveriges mest konsekvente anhängare av revolutionärt våld (her menes Maos kulturevolution - min anmærkning)
’’Kina har blivit sekulariserat. Men det är detta Kina som har rest sig. Landet utan Gud har skapat rättvisare levnadsförhållanden än vad vi sett i många kristna länder. - - - Många kristna som varit i Kina har frågat sig om inte det kinesiska samhället i praktiken är långt mer ’kristet’ än det västerländska. - - - När grunden nu är lagd för det nya samhället ökar också de individuella friheterna. Men vägen är lång innan Kina är ett ’fritt’ land i vår mening, om det ens är önskvärt.’’
Biskop Jonas Jonson Mycket nära att 1993 bli ärkebiskop
Om Nord-Korea ’’. . . Nordkorea är en vän i världen, en modig liten nation som bjuder sina mäktiga grannar spetsen, en ostasiatisk igelkott som vi har mycket gemensamt med, ändå, som hävdar sin självständighet. . . med kraft och konsekvens och dessutom utvecklar sitt land på ett häpnadsväckande sätt.’
’Anders Ehnmark ,Efterkrigstotalitarismens i Sverige sannolikt viktigaste opinionsbildare
P.O.Enguist Om Pol Pots Kambodja
”I åratal våldtog västerländsk imperialism ett asiatiskt land, dödade nästan en miljon människor, förvandlade en vacker kambodjansk kulturstad till ett ghetto, till ett horhus. Men folket reste sig, gjorde sig fritt, kastade ut inkräktarna, fann att denna fina stad måste återställas. -Då utrymde man huset och började städa upp. Man började skura golv och väggar, eftersom inte människor skulle leva i förnedring här, utan i fred och med värdighet.
- I väst flödar
då krokodiltårarna. Horhuset utrymt, städning pågår*. Över detta kan bara hallickarkänna sorg. Dock lär oss allt detta att kampen inte är ett historiskt monument, ett livlöst minnesmärke; den pågår.”
(städning= rengøring)
PO Enquist En annan av efterkrigstotalitarismens i Sverige viktigaste opinionsbildare’
’Kritiken mot Kambodja är lögn eller spekulation.’’
Birgitta Dahl Sedan 1994 talman i Sveriges Riksdag
Om Sovjet-Baltikum ’’De balter jag har talat med accepterar efterkrigstidens s .k. realiteter och Helsingforsdeklarationen 1975 fastslog nuvarande gränser i Europa som gällande.’’
Pierre Schori Uttalande så sent som i Januari 1991
Om Sovjetunionen ’’Tro inte att människorna i Sovjet är mer likriktade än vi. - - - Vi hänger kvar vid en myckenhet förlegat kulturgods som man i Sovjet befriat sig från’’
Olof Lagercrantz Vid tillfället kulturchef för DN

(fotos fra Cambodia : 1) massegrav. 2.) torturkammer. 3) torturrekvisitter , bla. et bur med sulten rotte, hvor man låste fangens hoved inde. )
Den kolde krig og de villige megafoner
2 millioner, 30 % af landets befolkning blev myrdet
(Et af Pol Pots åndelige forebilleder var Jean Jaques Rousseau)
Per Ahlmark: Vänstern och tyranniet, Det galna kvartsekel (pdf bog) 296 sider

Patient betyder "den tålmodige"
men her en potentiel patients tålmodighed sat på prøve (fra Ugeskrift for Læger)

Antropolog Britta Mogensen, Kvinder for Frihed
Afdelingslæge Andra Pachaï, Odense Universitetshospital, og stud.med. Helen Latifi, Syddansk Universitet, har hver deres opfattelse af, hvorvidt læger kan bære tørklæde på deres arbejde, dvs. skilte med, hvilken religion de tilhører.
Som potentiel patient er jeg personligt helt uanfægtet af den farve, oprindelse eller tro, lægen har, men jeg er til gengæld ikke ligeglad med, om jeg i påkommende tilfælde skal forholde mig til vedkommendes religion. En læge skal fremtræde fuldstændig neutral, så patienten kan forholde sig til sin sygdom og ikke samtidig været tvunget til at forholde sig til, om lægen bekender sig til buddhisme, katolicisme, protestantisme, islam eller andet.

Religiøs tolerance udbedes

Forbilledet Danmark
»Danmark har ingen statskuld længre. Danmark har aldrig varit så rikt som det är nu. Det har aldrig funnits så många lediga jobb som nu. Invandringsdebatten är intellektuell. Lönerna är mer än 30% högre. Sjukvården är 100% gratis och fungerar perfekt. tex (akutläkare kommer hem till dig). Postkontoren finns kvar och posten kommer även på lördagar. Media har mångfald och är inte en enformig regimtrogen vänstervriden massa.«
Malmöbon
(s) de isolerade makt o media 08orna har en hel del att lära av danska politiker och dansk media. (08= Stockholm)

»Danskarna är säkert väldigt lyckliga, men hur faan ska man kunna lära sig språket?Men man ska kanske inte ge upp? När jag på sjuttiotalet bilade genom Danmark till Tyskland, så skulle jag tanka billig diesel i Aabenra strax innan gränsen,ut från macken kommer en stor neger och frågar efter nycklarna på perfekt danska , gissa om vi funderade länge. Det var bättre förr!Heja Danmark«
Zigge

Alla ska med
eller er det "Allah skal med"? Rakryggad gør grin med
sosse valgpropaganda.

Islam og det italienske valg
og deres åndelige forbundsfæller:
»Members of the Muslim community in Liguria told Adnkronos International (AKI) that the radio's producers have also asked the leader of the Party of Italian Communists, Oliviero Diliberto, for an interview.
In an unprecedented move, Piccardo sent emails to members of the Italian Muslim community last week inviting them to vote for Diliberto's party. It was the first time that a leading member of an Islamic group in Italy had publicly supported a party. Piccardo wrote that he recommended Diliberto because the politician had been extremely sensitive to the needs of the Muslim community when he was justice minister in the late 1990s.«

ISLAMIC RADIO COVERS CRUCIAL VOTE WITH SPECIAL REPORTS
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net