onsdag, juni 14, 2006

Tøger og Abu Labans krise

Er det muligt at forestille sig, at nogen er så machochistisk, at de ønsker Seidenfadens standpunkter repeteret her mindre end 6 mdr. efter "krisen"? Har den mand dog ingen nær på sig , der hvisker ham i øret når han ikke bare er i dårligt selskab, men fuldstændig gal på den? Hans troværdighed er på størrelse med Jelveds håndtaske, og desværre smitter den af på Politiken, en avis der ellers har nogen kredit at tære på. De fleste danskere og vestlige medier var på JP´ og ytringsfrihedens side, naturligvis. Hvem skulle læserkredsen være til denne bog ? Stormuftien af Egypten og gadens parlament i Gaza ?
Jeg ser Politiken har 3000 ord om den, fordelt på 3 artikler. Spin ? Nej, selvspin. Jeg er efterhånden ankommet til den overbevisning, at den eneste grund til at JP-Politikens bestyrelse beholder Seidenfaden er den, at køre Politiken så langt til venstre som muligt, så man har to helt forskellige "produkter" i butiken: Nemlig virkelighedens verden og Tøgers fantasiverden.
- Synd det skal gå ud over min barndom og ungdoms avis, men tiderne skifter og vi med dem.
Livet er for kort. At stakkels Kastholm at skal bruge af sin stund her på jorden til den læsning:
Kastholm anmeldelse af Engelbreht- Seidenfaden
Helt ude af balance
Deres dokumentation af hjemlige og navnlig udenlandske reaktioner på tegningerne og regeringens håndtering af sagen er helt ude af balance. De forbigår selvfølgelig ikke fuldstændig, at der også var helhjertet støtte til Jyllands-Postens offentliggørelse af tegningerne og regeringens håndtering af balladen, men de har en overvældende forkærlighed for at remse reaktioner op, som støtter deres egen tese: at tegningerne var en unødig provokation, et led i en antimuslimsk kampagne, at sagen har skadet Danmarks omdømme, at landet er indvandrerfjendsk, og at regeringen optrådte unødigt stift - hvilket til syvende og sidst skyldtes, at statsministeren er enig med Jyllands-Posten og Dansk Folkeparti.
- Eksemplerne på denne ubalance er talrige som markens aks. Med velbehag citerer de f.eks. en leder i Washington Post, der deler deres synspunkt, at en kommentator i samme avis direkte rettede en tak til Danmark for at stå fast på ytringsfriheden, forbigår de.
- Også på det hjemlige plan forvrænger de billedet. Eksempelvis bringer de et langt citat af forfatteren Carsten Jensen, som ifølge dem sætter tingene i perspektiv. Manden skriver, at dansk integrationspolitik går ud på at gøre livet i Danmark så besværligt for muslimerne som muligt, fordi man har vedtaget, at integrationens foretrukne sprog er hån, spot og latterliggørelse. Når Seidenfaden og Engelbreth regner en sådan udtalelse for vægtig - mens de forbigår spaltemeter af reflekterede overvejelser og den enorme indsats, der gøres for at formindske integrationsproblemet (som ingen lande har løst) - styrker det ikke tilliden til deres bonitet.
Overfladisk argumentation
- Heller ikke deres overvejelser over islamismen som en reel trussel er der bund i. De affejer parallellen til kommunisme og fascisme - som er gjort af Rushdie og mange andre kloge og erfarne hoveder - med det argument (som vi kender fra Politikens leder), at islamisterne er et ubetydeligt mindretal, ikke er en samlet front og ikke råder og nævneværdige magtmidler. De synes at have glemt, at det samme gjaldt kommunismen og fascismen/nazismen i den tidlige fase.
- Lige så overfladiske er de i deres argumentation for, at man »fra officielt vestligt hold« må udtrykke respekt for »den absolutte kerne af sakralitet i islam«. Man indleder jo ikke en diplomatisk dialog med at håne Muhammed, som de skriver. Jamen, det er slet ikke sagens kerne. Har man med et muslimsk land at gøre, må man naturligvis respektere sæd og skik i det land. Men det kan da aldrig betyde, at man skal indføre det lands sæd og skik i sit eget land. Det er sagens kerne.

Bog »Karikaturkrisen« De vil absolut have ret


EU & Romerriget

Admiral Parry fra det britiske forsvarsministerium, ser ildevarslende ligheder. Romerriget var nogle århundreder om at disintegrere. Med nutidens hast, skulle det kunne gøres på et lille århundrede:

Western civilization faces a threat on par with the barbarian invasions that destroyed the Roman Empire in the 5th century, warns one of Britain's most senior military strategists.
Immigrant groups from the Third World with little allegiance to their host countries could undermine Europe in a "reverse colonization," said Rear Admiral Chris Parry, according to the Times of London.
"Globalization makes assimilation seem redundant and old-fashioned . . . [the process] acts as a sort of reverse colonization, where groups of people are self-contained, going back and forth between their countries, exploiting sophisticated networks and using instant communication on phones and the Internet," he said. [..]

- Lawmakers in Britain have made ancient Rome a serious subject of discussion this year, the London paper noted, including a book and television series by parliamentary deputy Boris Johnson drawing parallels between the European Union and the Roman Empire.
West faces another'barbarian invasion'

Volden mod svenskerne
Jan Milld opsummerer seneste groteske episode. Hvis ikke jeg havde bevidnet volden dag ud og dag ind i årevis, ville jeg have afskrevet det som paranoia. Det er det desværre ikke. Det er et helt klart indtryk, at indvandrere i Sverige opfører sig værre end i Danmark. Mængden alene forklarer det ikke. Jeg kan ikke se anden forklaring, end at kriminel og asocial adfærd møder mindre modstand.
Hvis svenskerne en dag svarer igen med samme mynt, kører en ustoppelig cirkel af vold, gjort mulig af den mest monumentale dumhed mine øjne nok kommer til at opleve.

"Till denna verkligheten hör annars ett tilltagande våld, riktat mot svenskar.
Ett våld som kan sorteras i två kategorier:

Rasistiskt våld. Misshandel eller våldtäkter, riktat mot "svennar" och "svennehoror". Förövarna är kriminella invandrare. Syftet är att förnedra och kränka, för att visa makt och finna njutning.
Politiskt våld. Också här handlar det om misshandel. Offren är svenskar som reagerat mot svenskfientligheten. Det kan också vara så att vederbörande som bara bär kläder vilka ger sådana signaler. Förövarna är här svenska medelklassungdomar eller invandrarungdomar. Syftet är även här att förnedra och visa makt, även om förövarna själva förmodligen vill intala sig att det mest handlar om politik och höga ideal.
Ett aktuellt fall visar nu hur de två typerna av våld mot svenskar kan" smälta samman.

Kränkande klädsel?

Expressens hvepserede
kommentarer stadig interessante på artiklen Så fixade Danmark jobb till de unga

Tack vare Venstre och Dansk Folkeparti
Mycket lyckat både ekonomiskt och juridiskt för Danmark. Vi behöver ett dansk folkeparti i svensk riksdag.

Ja det är ju så....inte. Men visst vore det kanon med en lyhörd statsminister. Petronella. Vi har allt att lära av Danmark.


Vi har mycket att lära av Danmark. Vi kan börja med att göra vad dom gjorde i sista valet,rösta rätt. Rösta som sist och behåll eländet.

Din teori om 10-20 år delar jag inte med dig. I DK har man kraftigt minskat på utgifterna med. Piskan och moroten gäller inte enbart gruppen studenter. De danska socialdemokraterna har marginaliserats i Dansk politik, I deras egen utvärdering så berodde de bla på att de distatnserat sig från väljarna och de sista månaderna innan katastrofvalet så kröp de mest runt på knäna och bad danska folket om ursäkt för att de suttit i salonger kallat folket rasister. I Danmark ser man en intellektuell politisk debatt i medierna. Journalister ställer obekväma frågor även om icke

Danmarks framgångar måste vara Sossarnas absoluta skräck. Den dag svenskarna kan bryta sin rädsla för att prova något nytt och provokativt för att bryta tristessen kommer det ta mycket,mycket lång tis innan vänstern i detta land får chansen igen.

I Sverige förbereder 40-talisterna sina självmord eftersom de anser att där ingen framtid finnes vare sig för dem eller deras barn.Islam kommer att ta över här ,Danmark har tagit striden,det gör att folk kan resa sig och tro och arbeta för ett liv som är värt att leva för deras barn.I Danmark lyssnar politikerna på folket. Det gör en avsevärd skillnad.

I Danmark har man nästan ingen anställningstrygghet vilket jag anser är bra. Därför vågar arbetsgivare prova på att anställa folk. Många svenskar sitter idag på jobb som de hatar därför att det inte finns några alternativ o skjukskriver sig istället. I Danmark är ett bara ett "jaha" om man blir arbetslös , för det finns så många andra jobb. I Danmark byter man helt sonika jobb om det blir tråkigt eller vill pröva nåt nytt. Det kan du inte i sverige alls. Det är det dessutom kortare arbetsvecka. Alla går hem kl 12 fredagar. Jag har vänner som jobbar tex 3 x 13 alltså 13 timmar i tre dagar och lediga 4 och med en lön efter 3 månader på 27 500 danska. De går alltså till jobbet 12 dagar i månaden. Andra kan tex jobba 7x7 dvs jobba 7 dagar lediga 7 dagar. Sådant förhandlas lokalt av helt politisk obunda fackföreningar. LO i DK har nyligen stoppat alla kontakter med socialdemokraterna.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net