mandag, juli 31, 2006

Svenske journalisters partisympatier

der findes en tilsvarende dansk undersøgelse fra "Journalisten". Kent Asp´s tal er med.
I svenske journalist-hoveder synes det stadig at være anno 1988. Den modbydelige, skydegale cowboy Reagan er præsident. Ganske vidst er det over 10 år siden en professor spåede Sovjetblokkens undergang, men ingen lyttede.
- Jeg tilskriver det ikke mindst uddannelsessystemet, der er ualmindelig ideologisk præget. Det begynder med at drengene skal lege med dukker i børnehaven, respektere de kvindelige værdier og være søde mod bøsser. Og så fortsætter det derfra - sådan lidt kort fortalt.
Fhv. chefredaktør på DN, Hans Bergström her:

"Innebär det sagda att objektivitetsproblemet är litet i svenska medier? Nej. Det är tvärtom stort, men det finns inte primärt att söka bland de politiska reportrarna i valrörelser. Det inverkar på den vidare bild av verkligheten som delges svenska folket till vardags.
Dess betydande effekt i den politiska sfären går inte genom politiska reportrar utan via makten över tanken - det vill säga valet av perspektiv och vinklingar hos journalister på alla möjliga områden, från beskrivningen av skeenden i världen till framställningen av brottslighet, skola, sociala bidragssystem, medelklassen etc.- Professor Kent Asps senaste kartläggning av den svenska journalistkåren, genomförd 2005, bekräftar tidigare resultat. Två journalister av tre sympatiserar med det rödgröna blocket (s, v eller mp), med en extrem övervikt för partierna till vänster om socialdemokratin. Bland journalister i mellanchefsåldern, 45-54 år, är övervikten ännu större: 72 procent rödgröna, 27 procent borgerliga. Motsvarande vänster-övervikt finns också inom radio/teve, public service.
I rapporten, och i en anmärkningsvärd artikel på DN Debatt 25/4, bortförklarar Kent Asp sina egna data. Han anför tre skäl:
1. Professionella principer för nyhetsvärdering väger tyngre än partipolitiska värderingar. Alltså: det spelar ingen roll var journalister står privat.
2. Nyhetsarbete är en kollektiv process med många inblandade. "Utrymmet för påverkan av enskilda individers åsikter är därigenom begränsat."
3. Journalister identifierar sig känslomässigt i mycket mindre grad än allmänheten med de politiska partierna. Eftersom de är mer trolösa, spelar deras lutning mindre roll.
Dessa tre antaganden är felaktiga eller missar det väsentliga. Alla som har arbetat som journalist och på en redaktion vet att det finns ett oerhört stort utrymme för den enskilde journalisten att styra vinklingen av en story - även med små medel, som val av ingresser och valörer på ord. Det viktiga är inte partikopplingen utan den dominerande verklighetsbilden hos dem som behandlar en story. Vi talar inte om en konspiration utan om en fundamental verklighetssyn som när den är relativt enhetlig inom en grupp lätt omvandlas till kollektiv konvention. Man upphör att se att den "normala" vinklingen alls är en vinkling, eftersom omgivningen har samma perspektiv."
Världsbilden avgör vinklingen

se også denne lidt ældre:
En av historiens mest statstrogna journalistkårer
av Kurt Wickman, fil dr och författare


Pavlovs politiske hunde
belønningen er embeder i de over 500 statslige styrelser, som ingen længere kender det nøjagtige tal på. Det karateriserer sig selv. Særlig forelsket er jeg i Carin Jämtin, der har sagt:
”De enda demokratier som finns i världen är väl Sverige och Norge och några stycken till.”
SÅ begynder svensk politik at blive underholdende, selv for en slidt blogger som undertegnede:

Sverige tappar mark i Transparency Internationals korruptionsindex: från tredjeplatsen år 2000 till en mindre imponerande sjätteplacering 2005.
- Riksrevisionen har dessutom konstaterat att ”skyddet mot mutor och annan otillbörlig påverkan vid ett antal särskilt utsatta statliga myndigheter inte står i paritet med riskerna” och att regeringen bär ansvar för dessa ”betydande brister”.
- Men statlig korruption i Sverige har sällan formen av tjocka kuvert under bordet. Smörjmedlet består av ämbeten och privilegier. Cirka 500 topposter – generaldirektörer, ambassadörer, högre domartjänster, landshövdingar – tillsätts genom ett slutet förfarande i regeringen. I praktiken är det statsministern personligen som fattar beslut utan insyn eller offentlig prövning. Detta belönings- och förläningssystem, med rötter i 1500-talet, utnyttjas tämligen ogenerat av Göran Persson, trots grundlagens krav på ”sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”.
Och det rör sig inte bara om rent politiska tjänster och lojaliteter. Förra året utsågs Mikael Sjöberg, statssekreterare i socialdepartementet och hårt kritiserad i samband med flodvågskatastrofen 2004, till generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Sjöberg är kusin till statsministern. I maj i år utnämndes förre statssekreteraren Claes Ljungh till generaldirektör för Kammarkollegiet. Ljungh, som i oktober skulle ha förlorat en avgångsersättning på 69000 kronor i månaden, är en av statsministerns allra närmaste vänner. FN-konventioner brukar vara närmast heliga i Sverige. Fast det gäller uppenbarligen inte FN:s konvention mot korruption, undertecknad av Sverige den 9 december 2003. Artikel 7 stadgar att rekrytering och befordran av offentliga tjänstemän skall baseras på ”effektivitet, öppenhet och objektiva kriterier”. Så fungerar inte den svenska modellen.
Bortom procenten

Måske ER livet for kort til svenske aviser ?
men det er tidskrævende at komme af med dårlige vaner (undskyld her til de læsværdige artikler der trods alt er, men der er langt mellem snapsene).
Pressestøtten - en alliance mellem socialdemokrater og avisejere - er på ca. 600 mio kroner, hvorfor f.eks. Dagens Nyheter kan sælges for 15 sv. kr ( 12 d.kr) og Sydsvenskan for 12 sv.kr ( 9.70 d.kr.).
Bliver dette en realitet: "Mångfaldplan kan bli vilkor för presstöd", bliver svenske aviser da for alvor ulæselige. Svenska aviser har brug for en helt anden "mångfald" end denne skrækindjagende plan tror. De skal blandt andet overbevises om, at de har intelligente læsere og skribenter i landet, som de skal begynde at lade komme til orde. De skal tvinges til at udvikle en folkelig, bredspektret debatkultur. I stedet for deres professionelle kolumnister (profftyckare) , der tydeligvis mangler noget vigtigt at skrive om.

Til sammenligning koster Berlingske Tidende i løsssalg 16.50 og Politiken 15.50. Og selv Politiken er - bortset fra kulturstoffet - en mere interessant avis end DN. Svenska Dagbladet, der skulle være en borgerlig pendat til DN, er ikke til at skelne fra den.
- Danske aviser får også støtte, momsfritagelse, men af én eller anden grund har det ikke ført til en konform uniformering. De senere år, tværtimod. At læse Politiken og JP er som at besøge to verdener, der kun overlapper minimalt.

Hvis SAP, MP og VP vinder også dette valg, kan det være det hjælper mig af med min dårlige vane. Måske man bare skulle holde en solid pause efter valget for at samle ny galde?
(ps: Undskyld her til Världen idag og Ölandsbladet, der har været små oaser i en ørken. Også til tidskrifter som Axess, Svensk Tidsskrift, BGF og DSM)

I Orwells moralske univers
never start a war you can´t win - og da slet ikke på andres vegne, som Libanons gidseltagere, Hizbollah

"What other country, when attacked in an unprovoked aggression across a recognized international frontier, is then put on a countdown clock by the world, given a limited time window in which to fight back, regardless of whether it has restored its own security?
What other country sustains 1,500 indiscriminate rocket attacks into its cities -- every one designed to kill, maim and terrorize civilians -- and is then vilified by the world when it tries to destroy the enemy's infrastructure and strongholds with precision-guided munitions that sometimes have the unintended but unavoidable consequence of collateral civilian death and suffering?"

To hear the world pass judgment on the Israel-Hezbollah war as it unfolds is to live in an Orwellian moral universe. With a few significant exceptions (the leadership of the United States, Britain, Australia, Canada and a very few others), the world -- governments, the media, U.N. bureaucrats -- has completely lost its moral bearings.
The word that obviates all thinking and magically inverts victim into aggressor is "disproportionate," as in the universally decried "disproportionate Israeli response."
- When the United States was attacked at Pearl Harbor, it did not respond with a parallel "proportionate" attack on a Japanese naval base. It launched a four-year campaign that killed millions of Japanese, reduced Tokyo, Hiroshima and Nagasaki to cinders, and turned the Japanese home islands into rubble and ruin.
Disproportionate? No.

When one is wantonly attacked by an aggressor, one has every right -- legal and moral -- to carry the fight until the aggressor is disarmed and so disabled that it cannot threaten one's security again. That's what it took with Japan.
Britain was never invaded by Germany in World War II. Did it respond to the Blitz and V-1 and V-2 rockets with "proportionate" aerial bombardment of Germany? Of course not. Churchill orchestrated the greatest air campaign and land invasion in history, which flattened and utterly destroyed Germany, killing untold innocent German women and children in the process.
- The perversity of today's international outcry lies in the fact that there is indeed a disproportion in this war, a radical moral asymmetry between Hezbollah and Israel: Hezbollah is deliberately trying to create civilian casualties on both sides while Israel is deliberately trying to minimize civilian casualties, also on both sides.
In perhaps the most blatant terror campaign from the air since the London Blitz, Hezbollah is raining rockets on Israeli cities and villages. These rockets are packed with ball bearings that can penetrate automobiles and shred human flesh. They are meant to kill and maim. And they do.
But it is a dual campaign. Israeli innocents must die in order for Israel to be terrorized. But Lebanese innocents must also die in order for Israel to be demonized, which is why Hezbollah hides its fighters, its rockets, its launchers, its entire infrastructure among civilians. Creating human shields is a war crime. It is also a Hezbollah specialty.
- On Wednesday CNN cameras showed destruction in Tyre. What does Israel have against Tyre and its inhabitants? Nothing. But the long-range Hezbollah rockets that have been raining terror on Haifa are based in Tyre. What is Israel to do? Leave untouched the launch sites that are deliberately placed in built-up areas?
- Had Israel wanted to destroy Lebanese civilian infrastructure, it would have turned out the lights in Beirut in the first hour of the war, destroying the billion-dollar power grid and setting back Lebanon 20 years. It did not do that. Instead it attacked dual-use infrastructure -- bridges, roads, airport runways -- and blockaded Lebanon's ports to prevent the reinforcement and resupply of Hezbollah. Ten thousand Katyusha rockets are enough. Israel was not going to allow Hezbollah 10,000 more.
- Israel's response to Hezbollah has been to use the most precise weaponry and targeting it can. It has no interest, no desire to kill Lebanese civilians. Does anyone imagine that it could not have leveled south Lebanon, to say nothing of Beirut? Instead, in the bitter fight against Hezbollah in southern Lebanon, it has repeatedly dropped leaflets, issued warnings, sent messages by radio and even phone text to Lebanese villagers to evacuate so that they would not be harmed.
- Israel knows that these leaflets and warnings give the Hezbollah fighters time to escape and regroup. The advance notification as to where the next attack is coming has allowed Hezbollah to set up elaborate ambushes. The result? Unexpectedly high Israeli infantry casualties. Moral scrupulousness paid in blood. Israeli soldiers die so that Lebanese civilians will not, and who does the international community condemn for disregarding civilian life?

'Disproportionate' in What Moral Universe? Wash Post - log in

Kriminel asyl-ferie?

Visse politikere (SFére f.eks) synes at tro, de ikke skal gøre rede for anvendelsen af de penge de kradser ind i skat:

Det gav anledning til betydelig undren, at man pludselig skulle evakuere 2.300 ”danskere” fra Libanon. Tager så mange danskere på ferie i Libanon?
Det viste sig hurtigt, at der var tale om palæstinensere med dansk pas.
- Der bredte sig en forståelig forargelse blandt danske samfundsborgere og skatteydere, da det ikke længere kunne skjules, at de ”danskere”, der skulle evakueres, havde politisk asyl i Danmark, men alligevel opholdt sig i det land, de angiveligt var flygtet fra for at redde livet.

Medens jeg skriver dette indlæg (27/7) meddeler TV-avisen, at der indtil i dag er evakueret mere end 5.600 personer. Jyllands-Posten kunne den 16. juli referere, at Udenrigsministeriet da regnede med, at der i alt var 2.300 danskere i Libanon, og på denne baggrund må jeg med grov ironi kalde evakueringen en stor succes, eftersom man allerede nu har evakueret mere end dobbelt så mange, som ministeriet troede opholdt sig i landet – og mangler mange endnu!
- Nogle læserbrevsskribenter har imødegået forargelsen ved at hævde, at politiske flygtninge selvfølgelig kan tage hjem og besøge familien, og har taget afstand fra forslagene om at kontrollere de evakuerede for at se, om der foreligger socialt bedrageri. En enkelt har også anlagt det synspunkt, at man ikke bør kontrollere traumatiserede mennesker, og dermed rejst spørgsmålet, om princippet om ”lighed for loven” ikke gælder folk, der måske er traumatiserede?
- Desværre holder disse velmenende synspunkter slet ikke overfor sagens realiteter.


- Ifølge integrationsministeriets opgørelse (dec. 2002) var antallet af herboende flygtninge og efterkommere fra Libanon 20.566. Langt over en fjerdedel af dette antal er altså allerede nu bragt ud af Libanon. Dansk-Palæstinensiske organisationer vurderede antallet af danskere i Libanon til ca. 10.000.
- Jamen! Kan mere end en fjerdedel eller op mod halvdelen af en befolkningsgruppe være på ferie samtidig? Det savner enhver sandsynlighed. Der er tværtimod tale om den praksis, at en stor gruppe mennesker, som har politisk asyl her i landet, rent faktisk bor i deres hjemland meget af tiden!
- Mange opholder sig i Libanon, medens de får socialhjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, - og begår dermed socialt bedrageri.

- Den allerede nævnte redegørelse fra integrationsministeriet oplyser også, hvor mange af denne befolkningsgruppe, der var i erhverv, nemlig nogle og tredive procent af mændene, og mindre end tyve procent af kvinderne, hvilket dokumenterer, at der opholdt sig mange flere ”danske” palæstinensere i Libanon, end det antal, der overhovedet har et erhverv i Danmark.
Og uanset om man forestiller sig, at alle med erhverv i Danmark holder ferie samtidig, ja, så dokumenterer de foreliggende tal alligevel et helt utvivlsomt og meget omfattende socialt bedrageri.
- Det bør ikke undre nogen. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at folk fra Libanon har den ubetinget højeste kriminalitet i Danmark. Medens 2,2 og 2,3 % af nordmænd og svenskere, som bor i Danmark, er straffet for lovovertrædelser, så gælder det 9,7 % af folk fra Libanon, - som yderligere er straffet for flere og grovere forbrydelser.
Mon ikke det ville være en god ide at undersøge de evakueredes forhold nærmere?

Carsten Ringsmose, faglærer, cand.rer.soc, Fyens Stifstidende

Venstrefløjens grav
her har Rothstein fat i noget, der må ærgre den mere reklekterede og tilregnelige del af venstrefløjen kolossalt: Der er for mange politiske idioter ombord. Var det anderledes, ville Danmark have haft en opposition at regne med i de sidste 5 år.
(klik foto)
Politiken 31. juli 2006 Af Mikael Rothstein,
Jeg er sjælden enig med Helle Merete Brix og Lars Hedegaard, men deres kommentar (27.7.) er af afgørende betydning, selv om det, de siger, ikke er nyt. De konstaterer, at der ofte etableres en alliance mellem hårdkogte islamister og dele af den politiske venstrefløj, fordi man i begge lejre har et horn i siden på USA og Israel. I det selskab graver venstrefløjens aktivister deres egen grav og bidrager til, at vi andre, som er kulturradikale og venstresnoede uden mindste sympati for religiøse ekstremister, får vanskeligere ved at argumentere.

- Det bliver f.eks. let at slå hele den politiske opposition i hartkorn og identificere enhver, der hverken er nyliberal eller neonationalistisk, med dem, der lader sig spænde for islamisternes vogn. Den løbende kritik af højrefløjen, som er stadig mere nødvendig, bør derfor ledsages af en tilsvarende kritik af de dele af venstrefløjen, som Brix og Hedegaard beskriver.

En anden én ved jo nok
hvem der snyder, stjæler og bedrager". Politiken ironiserer over en (for)dom som ingen har udtrykt. (klik !)

Arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


regn, tordenbyger, svalende vinde i storbyen. For første gang i lange, lange tider.

På kravlestadiet
Svenskere der er bekendte med dansk fremmeddebat, siger den i det mindste har et vist intellektuelt niveau. Dette her er jo som Gerner Nielsen med tømmermænd, eller Carsten Jensen i en middelsvær depression: Fjoget og uden smålige hensyn til virkeligheden:

För det är det som verkar vara pudelns kärna.
Framtidens krig är mellan de som vill att vi ska förändra oss och de som vill vara kvar i det klassiskt svenska, vad nu det är.
Är det köttbullsälskande, blonda kärnfamiljer med golden retrievers, radhus och volvo?
Eller kvartersturken som säljer godis och hyr ut filmer? Kanske glidarkillen som jobbar på bank och har rosa skjorta?
Det mångkulturella samhället håller på att bli en riktig vattendelare i Sverige.

det må frygtes at Expressens skribøse, er den samme som indehaver denne, for en vordende akademiker temmelig infantile blog. Svenske tabloider har en forkærlighed for yngre kvinder, med forstand på "de nære ting".

"Forbrydelser er ofte koblet til stor aktivitet"

.........................unægtelig. Man skulle tro det var EU, der havde fabrikeret den gang newspeak. Men nej, det er en Brå-forsker der forsker i bråk. (klik f. stort billede)

Borgholm, Stockholm, Malmö och Perstorp. Här är Sommarsveriges farligaste platser. Aftonbladet visar listan som ingen turistbyrå vill se.Ønskes: Uintegrebare udlændinge
om ikke den fæle Hedegaard spreder sine islamofobiske giftigheder igen.Man noterer sig dog, at mange af Berlingskes pæne læsere har nærmet sig Hedegaards synspunkter på det sidste, tilskyndet af visse begivenheder i det mellemste østen i det sidste halvår. Better late than never.
Mine tanker strejfede denne Eik Skaløe sang - hvor havde han været hvis han ikke var faret vild derude?.
Jeg oplevede ham adskillige gange i -67.


- Rygterne om en uovervindelig splittelse mellem Socialdemokraterne og de Radikale om udlændingepolitikken er vildt overdrevne. Selv om det gamle arbejderparti under Helle Thorning-Schmidts management har fundet det klogest at lægge afstand til Marianne Jelveds og Margrethe Vestagers rabiate kurs for at holde på de sidste kernevælgere, er de to partiledelser i virkeligheden mere enige, end de offentligt vil stå ved. Der er tale om en dybt forankret, nærmest instinktiv samtænkning, som jo er det, der virkelig bærer en politisk alliance på længere sigt.
- Tag nu det forhold, at Danmark på det seneste har lagt vægt på at udvælge kvoteflygtninge, der havde særlige forudsætninger for at kunne integreres i det danske samfund. Denne praksis har nu fremkaldt dybe betænkeligheder hos såvel socialdemokrater som radikale, fordi det har vist sig, at kristne er lettere at integrere end muslimer – hvilket har betydet, at kristne kvoteflygtninge er rykket frem i køen, hvor man tidligere helst skulle være muslim for at komme ind.
Og da det åbenbart ikke er nogen kunst at integrere en kristen araber eller afrikaner, forlanger de to oppositionspartier nu samstemmende, at man atter begynder at prioritere religioner, hvis tilhængere med garanti ikke vil have noget tilovers for dansk kultur. Der er jo også det betydelige problem med den nuværende praksis, at velintegrerede, arbejdsomme, lovlydige, veluddannede og tilfredse nydanskere kan ende med at stemme på V, K eller DF – og det var ikke meningen med den humanitære indsats.
Lars Hedegaard, Groft Sagt

søndag, juli 30, 2006

Onward, Allah´s Soldiers

Fredagens anti-israelske demonstration foran Christiansborg var præget af forbrødring mellem tilhængerne af gudsstaten og dele af det yderste venstre
foto-* Sappho - klik f. stort billede


Af Helle Merete Brix og Lars Hedegaard

Omkring 500 mennesker var mødt frem, da en række muslimske organisationer, herunder det salafistisk-dominerede Islamiske Trossamfund, DMGT, der dækker over den tyrkiske ekstremist-organisation Milli Görüs, Den Libanesiske Kulturforening, der består af herboende shia-muslimer, Det Islamiske Råd, med forbindelse til Det Muslimske Broderskab, Minhaj ul-Quran og Muslimer i Dialog, fredag den 28. juli kaldte til demonstration i København imod Israels krig mod Hizbollah. Demonstrationen gik fra Israels Plads til det ferielukkede Christiansborg.
I Guds og Enhedslisten navn
se også posteringen Imamer i front, Dø Israel !


*foto:
"Krigs lignende legetøj i små børns hænder vil blot resultere i udtryk af ikke-kontrolleret vold. Sådant legetøj bør begrænses til de ældre drenge, der har passeret stadiet " at skyde indianere" og hvis militær leg kan blive ledet ved begrebet om islamisk jihad, som er givet af deres forældre."
fra bogen Barn af muslim forældre , kapitlet om fritid , afsnittet om legetøj

(det lidt særprægede danske, som også HUT benytter sig af, er foreningens eget)

Den store befolkningsudskiftning
efter alt at dømme de velbjergede og veluddannede:

Många är bekymrade över invandringen. Men något som för det mesta som glöms bort är utvandringen från Sverige. Den bekymrar mig nog mer.Jag har inte alla orsaker till utvandringen klara för mig, och jag vet heller inte varför folk drar från Sverige, men något fel måste det väl vara när mer än 38 000 människor lämnar landet varje år. [...]
Vi tar in 65 000 och ca 40 000 sticker.
Vilka grupper byter vi in och vilka byter vi ut? Är det en lönsam nationell affär, eller struntar vi i det? Jag vet inte och det känns som om det kvittar.
Jag vet inte om jag sagt det förut, men jag känner det som om jag vore åskådare till ett stort samhälleligt experiment : Nedmonteringen av en hel nation, en av Europas äldsta, med alla dess traditioner, hela dess historia på gott och ont, det nationella medvetandet och nationens själ, allt detta skall vittra bort i en planerad process; ingen vet vad som kommer istället, men det kan bli något monstruöst som frigör sig ur dimmorna, något riktigt skräckinjagande...
Allt fler lämnar Sverige

"Følesesneutral ordliste til brug ved diskussion af radikalisering."
EU vil vist ikke sit eget bedste med dette:
Følelsesneutral sprogbrug fra EU
Sprog er magt. Den, der definerer begreberne, har allerede vundet første runde i en-hver diskussion. Sproget kan bruges til at skabe spændinger, til at fremhæve konflikt og til at glatte ud, dække over og lade som om problemerne ikke findes ved at omskrive dem. Og så spiller sprog en væsentlig rolle, når det gælder social anseelse, selvrespekt, identifikation.
Da det var moderne at analysere samfundet i marxistiske termer, var sproget en del af den strukturelle magt, som den herskende klasse udøvede over samfundet. George Orwell vendte analysen om i sin berømte roman "1984" og viste, hvordan sproget bruges til undertrykkelse, ensretning og sin-delagskontrol i et socialistisk samfund. -
- Orwells bidende satire er, hvad lektor Klaus Kjøller mest tænker på, når det nu forlyder fra EU, at Unionen vil udarbejde en "følesesneutral ordliste til brug ved diskussion af radikalisering." Således lyder den helt igennem nøgternt-bureaukratiske overskrift, som cirkulerer i EU-systemet. Lektor Klaus Kjøller fra Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ser det som en fare for demokratiet.
Europa lige nu - DR sidste indslag

Det er varmen der gør det !
Helsingborgsfestivalen är över för i år. Polisen har haft det hett om öronen. — Vi har inga konkreta siffror än, men det har varit stökigare och jobbigare än tidigare år. Festivalen brukar inte vara värre än en vanlig lönehelg, säger polisens presstalesman Charley Nilsson. Ett antal våldsbrott inträffade natten till söndagen. Däribland försök till våldtäkt, väpnat rån och grov misshandel.
Våldtäktsförsök under festivalen

Ulovlige demonstrationer
og bombetrusler mod synagogerne i Malmø og Stockholm - se ind i fremtiden. Mellemøsten kroniske krise er indvandret, og den forsvinder ikke. Tak jer selv. Det skete mens I fik en rigtig langvarig lur.
Det svenske konsensus-demokratis dage (som beskrevet af Expo nedenfor) er talte, politikerne og Expo har bare ikke opdaget det endnu:

De reagerade med vrede mot nattens bombräder som dödade 22 barn.Därför demonstrerar nu Salah Wahab, 46, tillsammans med ytterligare hundra svensklibanser.
Men demonstrationen är olaglig.
För att få demonstrera i Sverige krävs det tillstånd. Det struntar Salah Wahab, 46, i. Tillsammans 100 andra personer har han samlats på Sergels torg i Stockholm för att visa sin avsky mot kriget mellan Israel och Libanon.

Det hela var planerat till senare i veckan, men efter nattens bombningar där bland annat 22 barn dödades kände de ett behov av att reagera omgående.
Därför har de inte hunnit skaffa något tillstånd.
- Vi talade med Libanons ambassadör i Sverige, han skulle tala med myndigheterna, säger Salah Wahab till Expressen.se.
Olaglig demonstration i Stockholm

Torden i øst
kanonerne køres i stilling. Regeringsstøttede Expo, der kalder sig "demokratiske", har et helt vidunderligt argument for at man ikke skal debattere med Sverigedemokrater : Man taber debatten fordi SD vinder "ved bare at være tilstede". Aha! :

Valrörelsen närmar sig och återigen har frågan om huruvida riksdagspartierna ska ta debatten med Sverigedemokraterna eller inte väckts till liv. [..]

SD:s världsbilds kommer att gälla

Men vi vet hur situationen ser ut i Frankrike och Danmark. Vi vet svaret på den fråga som politikerna i Karlskrona nu står inför. I både Danmark och Frankrike tog de politiska motståndarna till Dansk Folkeparti och Front National debatten. De ställde sig sida vid sida med dessa partier och det enda det ledde till var att debatten kantrade och kom att handla om invandringens vara eller inte. Front National och Dansk Folkepartis förenklade och rasistiska syn på invandringen blev helt enkelt utgångspunkten för diskussionen. Om man ställer sig sida vid sida med Sverigedemokraterna kommer man förlora debatten.
Inte för att Sverigedemokraterna nödvändigtvis är bättre debattörer, i många fall är de sämre. Saken är den att det inte spelar någon roll. I en paneldebatt vinner Sverigedemokraterna bara genom att vara där. De vinner för att debatten kommer att utgå från Sverigedemokraternas världsbeskrivning. Frågor om till exempel arbetslösheten, valrörelsens hittills viktigaste fråga, kommer att hamna i skuggan av Sverigedemokraternas förenklade syn på invandringen.
Debatten gör dem rumsrena
Att man ska debattera med partier som SD i kommunfullmäktigesalen eller när man stöter på deras representanter på gator och torg är en självklarhet. Men när det gäller att ställa sig i en debatt sida vid sida bör man fundera på om man vill ha en debatt som leder till att partiet blir det rumsrena alternativ man försökt att bli under så lång tid. Som sagt. Det är upp till politikerna själva att välja. Men när man väl öppnat dörren för partier som Sverigedemokraterna är den svår att stänga. Danmark är ett bra exempel på det.
Vi vet vad som händer när man "tar debatten"

Nu kan det ikke vare længe inden mudderkastningen mod SD for alvor begynder. Overalt!

Hvis disse mennesker er danske, så er jeg det ikke
- "Når danske statsborgere valfarter til deres oprindelsesland, som altså ikke er Danmark, kan jeg sådan set godt forstå dem.
Hvorfor skulle de have det anderledes end jeg? Også de holder af et bestemt land, hvor deres slægt hører hjemme. Men jeg må så også spørge, om ikke de skulle drage konsekvensen af det?
Og endnu vigtigere: Skulle vore politikere ikke drage konsekvensen af det og begynde at tænke sig om, før de næste gang trykker på den grønne knap og stemmer ja til at give så mange mennesker af fremmed herkomst statsborgerskab?
Det er vel for meget forlangt, men med dette indlæg vil jeg altså gerne fortælle de politikere, der er ansvarlige for den katastrofale indvandring, som jo stadig finder sted, og ikke mindst for de ganske uovervejede tildelinger af danske statsborgerskaber, som de evakuerede fra Libanon har nydt godt af, noget.

Jeg vil fortælle dem, at hvis disse mennesker er danske, så er jeg det ikke.
Forskel på danskere
Af MARIANNE WAGNER cand. theol

lørdag, juli 29, 2006

Imamer i front: Dø Israel !

Ekstra Bladet 29 juli 2006 fotos SAPPHO - klik for helstørrelse
"Importerer vi folkeslag, importerer vi deres konflikter"

Abu Laban og Abdul Wahid Petersen arm i arm til demonstration -også DR2-værten var med ‘Dø Israel’ og ‘Israel er en terrorstat’. Slagordene var hårde, og alle var stærkt følelsesmæssigt berørt af krigen i Libanon, da omkring 500 - primært muslimske - demonstranter i alle aldre protesterede mod Israels blodige invasion af Libanon på Christiansborg Slotsplads.
Selv om slagordene var voldsomme, og mange af demonstranterne endda bar den libanesiske terrorbevægelse Hizbollahs geværsmykkede flag, så forløb demonstrationen dog fredeligt.

- Forrest i demonstrationen gik to af landets mest kendte imamer, nemlig Abu Laban og Abdul Wahid Petersen, der i dagens anledning gik arm i arm sammen med en række andre muslimske gejstlige.Også en af Danmark mest kendte kvindelige muslimer, DR2-værten og lokalpolitikeren [fra Enhedslisten] Asmaa Abdol-Hamid fra programmet ‘Adam og Asmaa’, deltog i demonstrationen sammen med sin nieces otte måneder gamle datter i en klapvogn.
“Jeg er med til at demonstrationen for at tale alle de uskyldige ofres sag. Alle børnene i Libanon og i Palæstina, der bliver bombet, og familierne der ikke får nødhjælp”, siger Asmaa Abdol-Hamid, der også talte til demonstrationen.
“Der er mange Hizbollah-flag til demonstrationen. Hvad synes du om Hizbollah?” ” Jeg demonstrerer ikke for eller imod Hizbollah, men for alle de civile ofre for Israels invasion, og fordi Danmark og den vestlige verden skulle gøre noget for at stoppe invasionen”, siger Asmaa, som tydeligvis ikke ønsker at snakke mere om Hizbollah.
Bag demonstrationen stod en række muslimske, palæstinensiske og libanesiske foreninger.
se også Polemiken og Uriasposten , Angantyr og Sappho - flere fotos og videos

national-socialist islamophobic agents
Safia Aoudes udsøgte humor(?) eller er komikken ufrivillig? Eller bør hun ligesom Hitzb Ut -Tahrir bare rekapitulere loven om pressefotografering - afsnittet "på offentlig plads".

flere fotos her og her

Södermalmsmoskén och Muslimska brödraskapet

Med anledning av den återkommande uppmärksamheten kring Södermalmsmoskén vid Medborgarplatsen i Stockholm och Sveriges Muslimska Råd (SMR) som har sitt högkvarter i moskén, inte minst i SVT:s Uppdrag granskning i våras, behöver några klargöranden göras. Även om uppgifterna nedan är väl kända av många redan, finns det all anledning att lyfta fram det än en gång.
- Södermalmsmoskén står det Muslimska brödraskapet, Al-ikhwân al-muslimûn, mycket nära. Trots att Muslimska brödraskapet är förbjudet i flera muslimska länder, är deras inflytande mycket stort i hela den muslimska världen, ett inflytande som nu är på väg att sprida sig även här i Europa som en följd av den massiva invandringen från muslimska länder.
[..]
Samtidigt som våra styrande låter sin naiva syn på islam vara allenarådande, växer den muslimska befolkningen inte bara i Sverige utan i hela Europa och med dem kraven på att demokratin inskränks och på sikt avskaffas till förmån för den islamiska lagen sharia.
Jomshofs blog

Sahlins stok

til at banke kritik på plads med. En pseudovidenskabmand ved navn Kamali:
I början av augusti lämnar Masoud Kamali över sitt slutbetänkande till regeringen, i den kontroversiella utredningen om strukturell diskriminering, integration och makt. Timbro har låtit granska Kamali och hans agenda samt turerna kring utredningen. Resultatet presenteras i en rapport, Som man frågar får man svar, som publiceras idag.
- Regeringen har en integrationsutredare som förnekar att det kan finnas hederskultur i vissa invandrargrupper, som menar att husfärger kan vara diskriminerande och som fått omfattande kritik får undermålig vetenskaplig metod. Henrik Borg visar i rapporten att Masoud Kamali är en ideologisk extremist som gjort sig ett namn genom grova generaliseringar och svepande uttalanden.
Historien med Kamali och hans utredning är ett tecken på att kommittéväsendet håller på att politiseras. Det får en rad negativa konsekvenser för demokratin: minskad maktdelning, politisering av forskningen och sämre kunskapsunderlag får riksdagen.
Rapporten finns på
www.enpartistaten.se.

Maoud Kamali, Mona Sahlin och politiseringen
Bakgrund (3)
Vem är Masoud Kamali? (5)
Politiseringen av kommittéväsendet (11)
Avslutande diskussion (13)
Fotnoter (14)
Källor (16)


Dilsa Demirbag Sten
har en lille introduktion på DN idag:

- "Hur tänkte den dåvarande integrationsministern när hon tillsatte Kamali? Förmodligen agerade Sahlin i tron att hon skulle vara integrationsminister fram till valet. Kamalis arbete skulle ge Sahlin ett pr-material inför kommande val och stärka hennes position internt och bland invandrargrupperna. Utredningen blev ett politiskt redskap.
Nuvarande integrationsministern Jens Orback är lyckligtvis sval inför Kamalis arbete. Forskningsresultat byggda på dåligt underbyggda generaliseringar med tvivelaktigt motiv hör inte hemma i en seriös utredningstradition."
Ministerns förlängda arm

Uppblåst integrationsprofessor punkterad
Kamali heter en besynnerlig professor som regeringen utsett att utreda integrationen; vem spårar man här om inte sahlinskan; www.enpartistaten.se har låtit granska denne professor, ingen riktigt utan en utnämningsdito. Han har nämligen, framgår det, aldrig på egna meriter lyckats få en kvalificerad akademisk tjänst.
Kurt Lundgren

her en lille historie som ikke virkede helt troværdig, men når man til daglig ser racister overalt, er den forståelig:
Regeringens utredare överfölls av rasister

fredag, juli 28, 2006

Invalidepension postbox Togo

Fugitive 'entitled to state benefits'
A man wanted by Swedish justice for fraud can live in the west African state Togo for the rest of his life, supported by Swedish tax money. This week one of Sweden’s highest judicial figures decided that the Social Insurance Office should pay him interest and legal costs after it tried to stop his sick benefits.
The man, age 54, disappeared to Togo, western Africa, in 2002 after an initial court hearing over accusations of serious fraud. In October 2002 a court remanded him in custody in his absence.

The Local

(grafik Fnat . ..... klik f. stort billede)


Dansk Folkeparti ber utrikesministern undersöka semester-flyktingarna i EU

foto © webmaster
Dansk Folkepartis Europaordförande, Morten Messerschmidt, vill i Folketinget be utrikesminister Per Stig Möller om att undersöka hur många evakuerade personer från Libanon, som befinner sig i EU med status som flyktingar.
– Vi har kunnat konstatera, att i stort sett alla EU-länder har tagit initiativet till att rädda deras medborgare hem från Libanon, och som bekant är många av de medborgarna, som under angreppen har uppehållit sig i Libanon, antingen reguljära flyktingar eller utlänningar med uppehållstillstånd i EU. Därför är det relevant att få avklarat, hur stor andel av de evakuerade, som har status som flyktingar, säger Morten Messerschmidt.

Han understryker, att man i så fall måste fråga sig själv, vad personerna har flytt ifrån.
– Redan 2001 kunde Rockwool Fonden i en undersökning fastslå, att 41 procent, av de flyktingar, som hade haft uppehållstillstånd i Danmark i mer än två år, hade varit på semester i deras hemland inom loppet av de senaste fem åren. När en så stor andel av libaneserna och syrierna befinner sig i deras hemland, är det en grund till att undersöka deras status, säger Morten Messerschmidt.
SD Kuriren


Et (æres) mord - rent anatomisk
altid fremragende Kurt Lundgren. Selvfølgelig kan han ikke skrive på DN debatt. Hvor kunne han tro det ?

"20 knivhugg med en 43 centimeter sågtandad kampkniv, huvudet sönderslaget med ett baseballträ, fingret avskuret, överhälld med kokande olja i ansiktet när han levde, rituellt mördad. Det var också ett mord baserat på rastänkande eftersom den mördade ansågs komma från en lägre klass och mördaren från sayed, vilka sägs vara släkt med profeten Muhammed; inte ens denna vidriga omständighet, rastänkandet, togs med som en försvårande omständighet i domen.
Att döma till fyra års ungdomsvård för ett mord av denna medvetna och utstuderade grymhet visar enligt min mening att Sverige inte längre kan räknas in i kretsen av civilserade rättsstater."
Kurt Lundgren

Mere Tilman Nagel
en venlig læser gjorde mig opmærksom på denne - også højinteressante artikel - af Nagel fra Neue Zürischer Zeitung. Jeg bringer den engelske version:
Is it possible to trace back Islamic acts of terrorism to the religious teachings of Islam? In his provocative article, Tilman Nagel, Professor for Islamic Studies, compares Christian Holy Scriptures with Koran and Sunnah
Analysis Tilman Nagel
On the Dynamics of Radicalism in Islam
Minut blog (klik)

Problemet med profeten
læs dette interview med professoren fra Göttingen. Ikke alle "islamologer" er som Jan Hjärpe og Bæk Simonsen:

Udfordring: Tilman Nagel skriver på den første store Muhammed-biografi i den vestlige verden i 50 år. Islam i Europa må forandre sig, så den ikke længere ligner udlægningen i Egypten eller Tyrkiet, mener han . [..]

Karikaturerne
Islam i dag bygger i vid udstrækning på »et storhedsvanvid«, siger professor Nagel. »I de islamiske lande tror folk, at Europa vil åbne sig for islam, og at de sidste bastioner snart falder. Hele historiebilledet i skolen er, at islam vil triumfere. Det vestlige undervisningssystem er ikke rustet til opgaven.
Min søn blev student for fem år siden, jeg ved, hvad eleverne lærer i historie og religion. De fleste europæere aner ikke, at verdsliggørelse og menneskerettigheder, som langsomt har vundet indpas på dette kontinent, har rødder, der går tilbage til antikken og kristendommen. Det bør såvel indvandrere som indfødte europæere vide. I stedet tror muslimer, at verdsliggørelse er, at homoseksualitet og promiskuitet er tilladt.«
Har krisen omkring de danske Muhammed-karikaturer gjort det hele værre?
»Næh, det har den ikke. Den slags protester er jo ikke nye, karikaturer omkring islam er et gammelt tema. Men det blev tilsyneladende brugt i en kampagne, og den egyptiske ambassade i København gik ind i sagen for at tage spidsen af sine egne islamiske bevægelser derhjemme.«
Hvad der har skærpet forholdet mellem Vesten og islam er derimod »den forudsigelige katastrofe i Irak og i Afghanistan«, siger Tilman Nagel.
»Alle, der kender lidt til den islamiske verden, ved, at det er utopisk at tro, at man kan styrte Saddam – som var en slyngel – og indføre en slags demokrati. Sunni- og shiamuslimer kan ikke forene deres udlægning af troen med frie valg. Og det var en fejl at hjælpe talebanerne på vej i Afghanistan, så de kunne gøre det beskidte arbejde for os mod Sovjetunionen. Man beder ikke andre om den slags. Enten gør man det selv, eller man lader helt være. Nu sidder vi i suppedasen.

- Vestens ukritiske støtte af Israel har heller ikke gjort det bedre. Israel skal støttes, men ikke ukritisk. Det er denne række af begivenheder, som har bragt os hertil, hvor vi står nu.«
Der er islamiske gejstlige, som tager afstand fra den rabiate udlægning af Koranen. En af dem, Adnan Ibrahim i Wien, har for nylig fastslået i Berlingske Tidende, at der intet er de islamiske skrifter, som tilsiger tvangsægteskaber, omskæring af kvinder eller modstand mod et verdsligt retssamfund. Han hævdede sågar, at der er fuldstændig frihed i islam til at skifte tro?
»Jamen, det er én mand, der siger det. Det kræver stor ihærdighed at komme igennem med sådan et synspunkt. Det må diskuteres bredt og åbent i islamiske kredse, og det sker ikke. Hvis man vil vide, hvordan toneangivende cirkler tænker, kan man tænde for TV-stationen Al Jazeera. Her er der en gammel, gejstlig professor, Qadari, som hver uge tolker islam i sin egen udsendelse. Han siger, at konvertitter skal dræbes. Det er der millioner, som lytter til. Vi har brug for, at islam tager fat på den slags spørgsmål, sådan som katolikkerne har gjort det. Den katolske kirke har også været imod menneskerettighederne, men nu mener man, at de er i orden.«
Erfaringerne

Er islam forenelig med demokrati i vestlig forstand? Er der plads til et Islam Light?
»Umiddelbart er det ikke muligt. En muslim diskuterer ikke med andre i øjenhøjde. Han har jo altid ret. Og et Islam Light vil altid have den vanskelighed, at mange ikke vil anse det for den rette islamiske lære.
- Forestillingen om, at Koranen skulle indeholde evigtgyldige sandheder, er et enormt problem. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer til at se Koranen som en tekst fra Arabien i det 7. århundrede, der ikke kan betyde det samme for os i dag. Det er mit indtryk, at muslimske foreninger ikke er parate til at gå dette skridt, for så tillader man jo integration, og det vil man ikke.«
»Man skal begynde med børnene i 1. klasse. De skal have at vide, at vi alle er lige, uanset om vi hedder Ahmed eller George. Kun på den måde kan vi afmontere storhedsvanviddet. At overlade religionsundervisning til islam duer heller ikke. Det er et skråplan. Man behøver bare at læse, hvad ledende muslimer mener.
Ayatollah Khomeini – den iranske revolutionsfører – skrev i sin lille grønne bog, at mullaherne skal overtage samfundet. Det er ligesom med Hitlers »Mein Kampf«. Det hele står der, sort på hvidt. Vi hælder til at sige, at det ikke kommer til at ske på den måde. Men der er desværre erfaringer, som tilsiger, at det kan man ikke være sikker på. Islam i Europa må forandre sig, så den ikke længere er identisk med islam i Egypten eller Tyrkiet. Nej, jeg er ikke pessimist, men hvis vi skal klare udfordringen koster det tid og penge, og det bliver meget møjsommeligt. Og det er på tide, at vi kommer i gang.«
Problemet med profeten

Norsk angst

Earlier this month, the Norwegian newspaper Dagbladet published a cartoon which depicted Israeli Prime Minister Ehud Olmert as a Nazi. Political cartoonist Finn Graff apparently saw fit to compare Olmert to SS Major Amon Goeth. Goeth, who ran the Plaszow death camp in Poland and was hanged in 1946, shoots at random Jews from the balcony of his villa in a scene in Steven Spielberg’s Schindler’s List. In Graff’s cartoon, a shirtless Olmert smiles on a balcony while gripping a rifle. The message that the Jewish state is the new Nazi state couldn’t be clearer.
But the truth is that radical Islam, not the democratic Israel, is what really scares Graff. He explained in an interview that he does not draw pictures mocking Muhammad because of his fear for Muslims and “out of respect.” Apparently it’s because he doesn’t fear Jews that Graff finds it acceptable to treat them with such venom.
The EU's Cartoonish Rage against the Jews

torsdag, juli 27, 2006

Kristne kvoteflygtninge, tak

kommunerne efterspørger dem som de succeshistorier de er. Det mener de Radikale og Amnesty ikke destabiliserer Danmark nok, og det har de da helt ret i:

De Radikale vil have integrationsminister Rikke Hvilshøj i samråd for at forklare, hvorfor Danmark tager imod stadig flere kristne kvoteflygtninge.
De sidste tre år er der kommet flere kristne flygtninge til Danmark, viser en opgørelse, som DR's P3 Nyheder og Radioavisen har lavet.
For når Udlændingeservice rejser ud til verdens flygtningelejre for at finde 500 kvoteflygtninge om året, der skal til Danmark, bliver der ikke længere kun valgt muslimer.
- Vi får ikke længere dem, der nødvendigvis har det største beskyttelsesbehov, men dem der ligner os selv mest, siger De Radikales integrationsordfører Morten Østergaard.
Men Udlændingeservice siger, at det er tilfældigt.

DR - Nyheder

En nordmand i Jyllandsposten
inden valget i Sverige 2002 opfordrede JP - der kender vilkårerne for avisdebat i Sverige - svenskere til at skrive i avisen ( debat@jp.dk ). Det blev til ikke så lidt. Lad mig opfordre dem til at gøre det samme igen, da intet har ændret sig siden da. Iøvrigt er alle velkomne til at skrive denne blog. Kort eller langt. Gennemslagskraften er ikke så ringe endda.
Fremmede i eget land
Af Kurt Friestad, Kongsbakk, Ørje, Norge

KJÆRE LARS LUND. - Du skriver i ett innlegg 26/7, at du føler deg fremmed i ditt eget land. Ja, det tror jeg nok, du ikke er alene om. Vi nordmenn begynner også å føle oss som fremmede i eget land. Årsaken til dette håber jeg, du snart ser.
Landene er i ferd med å bli avkristnet. Alt, hva kristendommen står for, skal rakkes ned. Islam derimot skal det ikke rakkes ned på eller sies noe stygt om. Da er vi rasister. Forstå det den som kan.
Har du ikke sett, at islam ikke liker det vestlige demokratiet og de vestlige verdier? Når man kommer som asylsøker, trodde jeg, folk kom for å søke trygghet i ett vestlig demokrati. Det er derfor frustrerende, at målet til mange islamister er å knuse det vestlige demokratiet ved hjelp av, ja nettopp, vårt hardt tilkjempende demokrati.
Ser du ikke, at islam er en totalitær religion, der utøverne vil drepe frafallne muslimer og oss ikketroende?
Noen av politikerne i Danmark og Norge på venstresiden synes, det er greit med det såkalte flerkulturelle samfunn. Man må da vise toleranse. Har du noen gang sett Ahmed Akkari og hans meningsfeller vist toleranse? Det eneste, de kan, er å sverte Danmark og Norge.
Jeg bare lurer, skal vi vise barmhjertighet til slike folk som Akkari og hans meningsfeller, som har som mål å utrense det, vi har kjempet for i den vestlige verden og føre både Danmark og Norge tilbake til 1400-tallet?
Jeg lurer også på, hvordan det kan være 13.000 dansker og svensker i Libanon. Det er vel ikke tilfeldigvis noen, som snylter på våre hardt opparbeidede velferdsgoder og reiser på ferie til det landet, de flyktet fra?


When it did it become law that we have to like everyone?
It's called hate speech. If there ever were a more Orwellian concept, it would be difficult to find. For much like the concept of "thought crimes" in George Orwell's novel "1984," hate crimes and hate speech suppose intent on the part of the "perpetrator" that may or may not have any basis in reality. What is often mere criticism or disapproval is labeled "hatred" and thus made worthy of punishment. Such a perspective demands that one think only nice thoughts about others. But when it did it become law that we have to like everyone?
The Jawa Report

SD satser på de ældre
og det er slemt, for SD er främlingsfientlige. Hvad er det så når venstrefløjen begynder deres hvervekampange i ghettoerne? Mobilisering af det indforskrevne stemmekvæg, kalder nogle det. Sikre stemmer, i al fald. Den sædvanlige politiseren forklædt som reportage i Helsingborg Dagblad:
En av sverigedemokraternas strategier inför valet går ut på att värva röster bland pensionärerna. Som ett led i den satsningen äter partiets lokale ordförande, Thord Lindblom, regelbundet lunch på Fröjdenborgs dagcentral.
28/07-2006 04:00
LANDSKRONA.I en vetenskaplig studie som regeringen beställt av Integrationsverket fastslås att sverigedemokraternas (sd) lokale ordförande i Landskrona, Thord Lindblom, går till Fröjdenborgs dagcentral för att äta lunch med pensionärerna och för att sprida sitt främlingsfientliga budskap.

Sd raggar de äldres röster


De kunstnere, de kunstnere...........
Hvad har Jyllandsposten og Kaare Bluitgen gjort, at de ikke må være med på plakaten ? Og de sorte præster? Og adskillige virkelig onde bloggere?

foto © webmaster

Mungo Park har i dag startet en plakatkampagne som opfordrer henholdsvis George W. Bush, Pia Kjærsgaard og Mahmoud Ahmadinejad til at holde kæft. Teaterdirektør Martin Lyngbo udtaler:
”Selvcensur har fået en del dårlig presse på det sidste. Vi har brugt vores ytringsfrihed til at opfordre tre individer til lidt sund selvcensur.”
Men er det et teaters opgave at drive politik for offentlige midler?
”Selvfølgelig er det teatrets opgave at påvirke samfundsdebatten, det har det altid været. Og for øvrigt kommer pengene til kampagnen fra sidst vi vandt en Reumert, så det er faktisk BG-Banken der betaler.” Kampagnen omfatter i alt 1500 plakater, sat op i København og Århus.

Reservestatsborgerskab
ses det tydeligt, er et begreb vi mangler. Så er spørgsmålet : Hvor mange hævede svensk, social bistand fra Libanon ? Evakueringen alt mere grotesk:
– De är chockade och utan bostad, säger Sema Soer, chef för Malmö stads dagjour. Flyktingarna är svenska medborgare med libanesisk bakgrund. Många flydde från Libanon under inbördeskriget på 70- och 80-talet för att sedan återvända efter freden, för femton år sedan.

Ett fyrtiotal hemvändande Libanonsvenskar har inte heller tagits emot av sin tidigare kommun och bor fortfarande kvar på hotell på Arlanda och tillfälliga boenden i Sigtuna.
Många av de bostadslösa har mottagits av sin tidigare kommun och fått hjälp av socialtjänsten, men inte alla.
De flesta är svenska medborgare som sett att samhället utvecklats till det bättre i Libanon och flyttat dit.

Libanonsvenskar fast på Arlandahotell
Svenskar från Libanon hemlösa i Malmö


"Disse mennesker kan ikke inddrages i den demokratiske proces"
(foto Sappho, overfaldsmanden i gult)
B.T. 27. juli 2006
KONFLIKT B.T. kunne 25/7 berette, at den radikale politiker Sherin Khankan fredag eftermiddag havde været til Hizb ut-Tahrir-demonstration på Københavns Rådhusplads. Det ville have klædt avisen at oplyse, at det ikke var B.T., der havde gjort denne opdagelse, men medarbejdere fra Trykkefrihedsselskabets internetmagasin www.sappho.dk , hvor man kan læse en grundig reportage.
- Hvis Erik Meier Carlsen havde læst vores artikel, ville han også vide, at det er noget vrøvl, når han i lederen påstår, at der ikke foreligger beviser for, at Hizb ut-Tahrir »faktisk og konkret har udøvet eller tilskyndet til vold«. Som vi kan afsløre, blev to personer overfaldet af Hizb ut-Tahrir-folk i forbindelse med optoget gennem Nørrebrogade og efter mødet på Rådhuspladsen.
- En af de overfaldne er Sapphos fotograf, der tog det billede af Sherin Khankan, som B.T. bringer.
- Erik Meier Carlsen har åbenbart også glemt, at Hizb ut-Tahrirs talsmand Fadi Abdullatif er idømt to måneders fængsel for at have tilskyndet til vold mod jøder.
Hvordan EMC vil bære sig ad med at inddrage sådanne mennesker i den demokratiske proces, må han forklare ved lejlighed. Man forsøgte som bekendt det samme med Adolf Hitler.
Lars Hedegaard
og Helle Merete Brix
redaktører for www.sappho.dk


Politiet har et forklaringsproblem

Lene Kattrup skriver bla. i Berlingske

En forening, der kalder sig Stop Islamiseringen af Danmark, havde ønsket at afholde en fredelig demonstration på Nørrebro mod Hamas, men har fået afslag, fordi politiet mener, der er risiko for ballade. Da de i juni afholdt en sådan demonstration i Århus, blev de massivt angrebet, men reagerede ifølge pressen fredeligt selv.
På DRs Tekst-TV er chefpolitiinspektør Per Larsen citeret for at have sagt, at »Der er god grund til at være forsigtig med Folkebevægelsen Stop Islamiseringen af Danmark«.
Er Per Larsen fejlciteret? Jeg finder det urimeligt, hvis politiet lader foreninger som Hizb ut-Tahrir få lov til at demonstrere på Nørrebro, men siger nej til andre. Den slags organisationer er meget stærke og bliver normalt ikke selv angrebet; tværtimod har de tilsyneladende selv et stort problem med at holde temperamenterne og volden nede i egne rækker, mens mere fredelige organisationer eller grupper, der sympatiserer med Israel og/eller er imod islamisme, er en mere krævende opgave for politiet.
- Derfor meddeler politiet måske afslag eller beder dem om at holde sig væk fra steder med mange muslimer som f.eks. Nørrebro. Det kan ikke være meningen, og jeg mener, at politiet og Per Larsen har et forklaringsproblem.Danmark bør være et demokrati, der står vagt om demonstrationsretten for alle.
- Det er tankevækkende og illustrativt, at der 22. juli i hjertet på Israel, i Tel Aviv, blev afholdt en demonstration med 1.000 fredsaktivister, der råbte: »Vi elsker dig, Libanon«. Hvilken provokation må det ikke være for en befolkning at skulle tolerere dette, når landet er i krig; familierne risikerer at måtte begrave døde familiemedlemmer, og mange har måttet flygte sydpå eller må tilbringe megen tid i beskyttelsesrum. Alligevel blev denne demonstration blot mødt med fredelig hovedrysten fra israelernes side.
- Det er pinligt for Danmark og i øvrigt i strid med Grundloven, hvis politiet giver pro-islamistiske organisationer lov til at demonstrere, mens pro-israelske og/eller anti-islamistiske foreninger begrænses og ikke kan få lov til det samme, fordi de i modsætning til de andre risikerer at blive angrebet. På den måde favoriseres jo de foreninger, der selv er stærke eller medbringer ballademagere. Ingen vil vove at angribe Hizb ut-Tahrir, så derfor er det lettere for politiet at sige ja til dem.

En Danmarks berømt dansker på svensk
Söderberg slår et slag for Benny Andersen, og det skal selvfølgelig også gøres med "Til en flygtning" - Andersen, den gode , rare mand. (Maleren i baggrunden hedder ikke Carlsén, men Carlsen, en fhv. "ung vild". Benny hedder jo heller ikke Andersén....... Jeg bringer et foto fra arkivet.)

En kändis där, en doldis här
(foto th. -webmaster)
Av Karen Söderberg
De är världsberömda i hela Danmark, men få svenskar känner till deras storhet. En av dem är svenskättade Svante Svendsen, vars nödrimmade visor älskas och sjungs vid danska fester, födelsedagar, silverbröllop, begravningar och andra gemensamma tillställningar: ”Livet er ikke det værste man har, og om lidt är kaffen klar”.

Jag tvättar mig klär på mig mina egna kläder

lagar frukost till min fru och mig
som den mest naturliga sak i världen
Jag går ut och handlar för mina egna pengar
tjänade på eget arbete som den mest naturliga sak i världen
Jag reser ibland till andra länder
reser tillbaka till mitt eget
kommer genom passkontrollen utan problem
kommer tillbaka till mitt eget hus
som den mest naturliga sak i världen
Som om det vore den mest naturliga sak i världen
Sydsvenskan

Søges: Multi-kulti fri bolig
I Kristianstadsbladet söker en privatperson bostad "i ett område fritt från mångkultur och kriminalitet".
Centrum mot rasism rasar mot bostadsannons

onsdag, juli 26, 2006

"Asyl til alle, her og nu"

lød parolen. Jeg ved ikke hvem de demonstrerende var. Et pædagogseminarium i praktik? Statister i en film? Hov , jeg ser nu det er "Unge revolutionære på Sjælland". Dem er der rigtignok ikke mange af - cirka 50 stykker. "Heterosexisme"....man føler sig ramt, man har været et svin..........................................
(foto © webmaster, klik. f. stort)


To et-partistater
korte rapporter er gode rapporter, og denne ny Timbro fylder kun som to kronikker:

Trots att Sverige är ett rikt land på norra halvklotet med ett långt demokratiskt förflutet och Sydafrika är ett fattigt land på södra halvklotet som levde under diktatur under större delen av 1900-talet finns det en rad intressanta paralleller att dra mellan länderna. De har långa historisk band och domineras av var sin politisk rörelse, som delar ideologi. Båda länderna lider dessutom av av demokratiskt underskott, på grund av denna dominans. Det visar en ny
rapport 16 sider pdf, Lika som bär, som vi presenterar idag.
Både ANC och socialdemokraterna har politiserat förvaltningen och rättsväsendet, utövar stort inflytande över civilsamhället och media och kör på olika sätt över parlamentet i respektive land. Bägge partierna växer på olika sätt ihop med makten. Gränserna mellan partiet och staten och mellan partiet och samhället håller på att suddas ut.
Det finns de som menar att det inte finns något egenvärde i maktskiften. Men utvecklingen i såväl Sydafrika som Sverige ger skäl för att vara orolig över den demokratiska kvaliteten i bägge länderna.

5 symptomer på en etpartistat
1.) Politisering av den offentliga förvaltningen
2.) Politisering av rättsväsendet
3.) Styrning av media
4.) Styrning av det civila samhället
5.) Att dominera och ignorera den folkvalda församlingen

Timbro.se


det er som man ved langt fra første gang det konstateres (billede)

Nattens knivstikkeri ved Pan ?
foto © webmaster

"arabere", siger min kilde* der bor i kvarteret, men hvem er overrasket. Den detalje dukker først op i tabloiderne, og 14 dage efter på DR. Man må be´for dørmandens liv.
Det er ilde nok, men danskere skal vide, at der er meget, meget langt op til det svenske voldsmareridt, og at de har 2001 valget at takke for, hvis vi aldrig når de proportioner.

Det opdager man kun ved selv at læse svensk kriminalreportage - også ude i provinsaviserne. Og navnlig internet. Her er hverken plads eller humør til at dyrke den. Vi nøjes med statistikken og helt særlige enkelttilfælde.
* Min ven tæller på knapper, om han tør vidne. Det er forståeligt.
Club Pan

Tag to - betal for én
ja, aviserne burde jo handle om det forestående valg, men indtil videre må vi nøjes med den linde strøm af mord og voldtægter.
Flera våldtäkter i Stockholm i natt
Kvinnan överfölls i natt av fyra killar i tonåren utanför Hässelby gårds tunnelbanestation och våldtogs flera gånger. En kvart senare våldtogs en annan kvinna i närheten av den första brottsplatsen - även hon av en okänd gärningsman.
Expressen

Syg og gammel i Sverige

det skal være godt siger GP - en meget originl idé at få efter 12 år ved magten

" En äldre vän, han närmar sig 90, behövde en höftoperation.

Kanske om fyra år, blev svaret.

Men om jag dör

Ja, då behöver du ju ingen höftoperation"

Expressen - Nilson

Sameksistens a la Khankhan
Jette Dali skriver bla. i Berlingske Tidende
- "I 2002 nægtede Sherin Khankan at støtte en erklæring fremsat af partifællen Naser Khader. Erklæringen appellerede bl.a. til, at dommen om stening af Amina Lawal fra Nigeria samt steningsdomme mod Sima, Ferdow, Shahnaz og Ashraf i Iran alle blev omstødt. Khankans begrundelse for ikke at bakke op om en så horribel behandling af kvinder lød: »Lande som Saudi-Arabien, Nigeria og Iran er eksempler på lande, der misbruger islam i politikkens navn (...) Hvorfor skal islam kritiseres, fordi nogle muslimer fortolker Koranen forkert?«. Så pyt med, at der ryger et par kvinder i svinget.
- En holdning som senere blev belønnet med en plads i »Co-Existence of Civilisations«, et angiveligt internationalt forum med deltagelse af blandt andre erhvervsmanden Christian Stadil og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. - Sherin Khankan forsvarer Hizb ut-Tahrir, som hun da også har et nært, personligt forhold til. »De mangler nuancer, men de repræsenterer de unge mennesker, der er vrede. Og selvfølgelig kan jeg forstå, at de er vrede over det, der sker« (Israels angreb på Hizbollah i Libanon).
At Hizb ut-Tahrir appellerer til unge, vrede mænd, hævdes også af David Lewis, leder af tænketanken International Crisis Groups (ICG) Usbekistan-baserede afdeling for Centralasien. I en samtale med journalist Ulrikke Moustgaard, december 2002, kom han med følgende advarsel: »Problemet er også, at Hizb ut-Tahrir rekrutterer medlemmer i fængslerne blandt de kriminelle. Der er meget stor fare for, at partiet er ved at blive mere radikalt. I Usbekistan anses Hizb ut-Tahrir for lige så farlig som den militante bevægelse Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), der har tætte forbindelser til såvel al-Qaeda som Taleban«.
Radikal eller ej. Selv har Sherin Khankan ifølge egne oplysninger giftet sig med en mand, som er »slave af religionen«. Måske den radikale landsformand skulle undersøge, om ægtefællen også er medlem af partiet?

Sig skældsordet " Danmark "
så ved alle du er en misliebig person:
En svensk kulturkanon - usch !

Litterat Stefan Jonsson kan da bare medvirke til at den kun kommer til at indeholde Ivar Lo Johansson, Per Wahlö, Jan Gouillou, Henning Mankell, Jan Myrdal, Liza Marklund, P.O. Enquist, Mai Wechselmann og Mikael Wiehe (der desværre er halvdanske) Linda Skugge og pseudonymet der har skrevet romanen "Svennehora". Altsammen i tidens ånd og meget usvensk.
Folkpartiet däremot är namnet på en kris. Som alla varelser i identitetskris ser sig partiet om efter identifikationsobjekt. Det har valt Danmark.
Som Erik Sandberg visat i "Snällfällan" (SVT 7/5) och Mustafa Can diskuterat i DN (10/7) har partiet sedan några år gjort om sig efter högerpartiet Venstres modell. Främlingsfientligheten har man hämtat därifrån, liksom den kulturella rustningen, i vilken ingår införandet av en litterär kanon. En sådan invigdes med dunder och brak i Köpenhamn hösten 2004.
Så är det alltså beskaffat med folkpartiets fosterländska sinnelag: nedladdat från utlandet. Från grannlandet härrör också förslaget om att införa språk- och kulturprov för dem som söker svenskt medborgarskap.

Folkpartiet på svenskjakt Gammal dansk modell blir som ny.

Det Svenske akademi synes derimod godt om idéen. I landet hvor eliten er så hundeangste for det nationale, at man skulle tro det var Per Albin Hansson der havde kastet Europa ud i krig i 1939.

Horace Engdahl, ständig sekreterare i Svenska Akademien, som enligt Wikströms förslag skulle delta i arbetet med att slå fast denna svenska litteraturkanon, är av annan åsikt.

- När man i Danmark för ett par år sedan började arbetet med att slå fast en kulturkanon var jag kritisk och uttalade mig ironiskt i danska tidningar. Men efter att ha följt den intensiva litterära debatt som följde, där många bortglömda författarskap lyftes fram, har jag ändrat åsikt. Att ta fram en sådan kanon kanske inte ger de effekter på integration och liknande som Wikström hoppas, men diskussionen och debatten i sig är bra, säger Engdahl.Att en svensk litteraturkanon skulle bidra till en snäv bild av svenskhet håller han inte med om.

- Den svenska litteraturen ser inte ut på det sättet. Mycket få av våra stora svenska författare hyllar svenskheten, snarare är de kritiska intellektuella.

Akademien positiv till litterär kanon


Khankhan er ikke radikal politiker
men bare radikal, og det forklarer jo en del. Damebladsmuslimen med det store hjerte, den lille hjerne og den romantiske pen, har vel hermed vinket helt farvel til en politisk karriere. Som andre radikale, radikale før hende. Så er der vel kun en akademisk tilbage.........................

Sherin Khankan har ALDRIG været folketingsmedlem (B.T. i går »Radikal politiker støtter Hizb-ut-Tahrir«). Hun har aldrig være opstillet på en radikal liste til et folketingsvalg, da hun blev væltet som kandidat mellem to valg, så medlemmerne har fravalgt - med god grund.
Efter de radikale vedtægter skal der hvert år foretages opstilling af folketingskandidat. Det skete et år, og derpå røg hun ud igen. Hun har derfor dags dato ikke en eneste tillidspost i Det Radikale Venstre, og når der i går i B.T. tales om »radikal politiker«, så gør I samtlige medlemmer af alle danske politiske partier til POLITIKERE. Og det er vel en tilsnigelse ud over det acceptable?
Søren Bald, landsformand forDet Radikale Venstre

Michael Jalving skriver bla.:

.....Der er bare ét problem. Hun deltog i en demonstration arrangeret af Hizb ut-Tahrir, der åbent bekender sig til terror. Demonstranterne talte imod »jødestaten« Israel, ja, det kalder de den, mens de viftede med Hizbollahs fane og kaldte død og ødelæggelse ned over Israel og USA. Forestil dig, kære læser, at 700 nynazister demonstrerer på Rådhuspladsen. Politiken, Enhedslisten, Grundfos, Arla, landets fagforeninger, alle var de gået i amok i forargelse og skam. Folkeskoler var blevet lukket, eleverne sendt på sørgemarch, DR2 ville have lavet en temaaften om den voksende racisme. Nu var det i stedet bare Hizb ut-Tahrir. Hvor længe mon de Radikale fredsduer kan finde sig i at have et medlem, der tager terroristernes parti? Hvor længe har partiet råd til det – moralsk set? Mikael Jalving, Groft sagt - Berlingske

Om faren ved at dele sol og vind lige

Lykketoft siger ikke overraskende omtrent det modsatte i et Information interview:

Berlingske Tidende 26. juli 2006
Libanon. Vi burde klart have meddelt Hamas og Hizbollah og andre, der ønsker Israel slettet af landkortet, at så længe de nærer den slags tanker, er der lukket for enhver form for støtte herfra [..]

- Vi har nemlig i de sidste mange år forsøgt at dele sol og vind lige i stedet for at kalde en spade for en spade. Vi burde ikke have nøjedes med at understrege Israels ret til at eksistere, vi burde have taget konsekvensen af den holdning og meddelt Hamas, Hizbollah og alle de andre, der ønsker Israel slettet af landkortet, at så længe de nærer den slags tanker, så er der lukket for enhver form for støtte herfra. Vi burde klart have bekendt kulør til fordel for frihed, demokrati og menneskerettigheder over for begge parter.
Det ville ikke have ændret meget i vores tone over for Israel, for til den side har vi stort set fået sagt, hvad vi mener. Tonen kunne dog være blevet skærpet lidt, som den kan blive det mellem venner, når man også taler knubbede ord til vennens modpart.
- Det ville derimod have ændret vores ordvalg over for dem, der vil Israel til livs. Såvel i udenrigspolitisk regi som herhjemme skulle de klinkende klart have haft at vide, at vi nok mener, at Israel bør optræde med dansk moderation, men at vi under ingen omstændigheder vil tolerere noget fysisk forsøg på at udslette Israel ellernogen verbal støtte til det projekt. Det har vi aldrig gjort, og vi har derved næsten lokket dem til at bekæmpe Israel med alle midler. Jeg er sikker på, at de flygtninge og indvandrere, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, ville have været taknemlige for klar tale. Det ville de, der udelukkende er kommet af økonomiske årsager, nok også, for de kom jo, fordi rigdom og velfærd udspringer af vores livsform. Men hvis den skal opretholdes, kan vi ikke altid dele sol og vind lige.


Hvad sker der i Sverige idag ?
ingenting. Der er valgkamp. På landets "fornemmeste" debatplads hedder det:
"Förskolan främjar gamla könsroller bland barnen"
en af etablissementets yndlings-sutteklude, hvis primære funktion det er at afværge enhver brandfarlig diskussion. Mine kilder vil vide at valgkampen begynder mellem d. 1 og 15 august. Hvis den begynder.......................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net