lørdag, juli 29, 2006

Södermalmsmoskén och Muslimska brödraskapet

Med anledning av den återkommande uppmärksamheten kring Södermalmsmoskén vid Medborgarplatsen i Stockholm och Sveriges Muslimska Råd (SMR) som har sitt högkvarter i moskén, inte minst i SVT:s Uppdrag granskning i våras, behöver några klargöranden göras. Även om uppgifterna nedan är väl kända av många redan, finns det all anledning att lyfta fram det än en gång.
- Södermalmsmoskén står det Muslimska brödraskapet, Al-ikhwân al-muslimûn, mycket nära. Trots att Muslimska brödraskapet är förbjudet i flera muslimska länder, är deras inflytande mycket stort i hela den muslimska världen, ett inflytande som nu är på väg att sprida sig även här i Europa som en följd av den massiva invandringen från muslimska länder.
[..]
Samtidigt som våra styrande låter sin naiva syn på islam vara allenarådande, växer den muslimska befolkningen inte bara i Sverige utan i hela Europa och med dem kraven på att demokratin inskränks och på sikt avskaffas till förmån för den islamiska lagen sharia.
Jomshofs blog

Sahlins stok

til at banke kritik på plads med. En pseudovidenskabmand ved navn Kamali:
I början av augusti lämnar Masoud Kamali över sitt slutbetänkande till regeringen, i den kontroversiella utredningen om strukturell diskriminering, integration och makt. Timbro har låtit granska Kamali och hans agenda samt turerna kring utredningen. Resultatet presenteras i en rapport, Som man frågar får man svar, som publiceras idag.
- Regeringen har en integrationsutredare som förnekar att det kan finnas hederskultur i vissa invandrargrupper, som menar att husfärger kan vara diskriminerande och som fått omfattande kritik får undermålig vetenskaplig metod. Henrik Borg visar i rapporten att Masoud Kamali är en ideologisk extremist som gjort sig ett namn genom grova generaliseringar och svepande uttalanden.
Historien med Kamali och hans utredning är ett tecken på att kommittéväsendet håller på att politiseras. Det får en rad negativa konsekvenser för demokratin: minskad maktdelning, politisering av forskningen och sämre kunskapsunderlag får riksdagen.
Rapporten finns på
www.enpartistaten.se.

Maoud Kamali, Mona Sahlin och politiseringen
Bakgrund (3)
Vem är Masoud Kamali? (5)
Politiseringen av kommittéväsendet (11)
Avslutande diskussion (13)
Fotnoter (14)
Källor (16)


Dilsa Demirbag Sten
har en lille introduktion på DN idag:

- "Hur tänkte den dåvarande integrationsministern när hon tillsatte Kamali? Förmodligen agerade Sahlin i tron att hon skulle vara integrationsminister fram till valet. Kamalis arbete skulle ge Sahlin ett pr-material inför kommande val och stärka hennes position internt och bland invandrargrupperna. Utredningen blev ett politiskt redskap.
Nuvarande integrationsministern Jens Orback är lyckligtvis sval inför Kamalis arbete. Forskningsresultat byggda på dåligt underbyggda generaliseringar med tvivelaktigt motiv hör inte hemma i en seriös utredningstradition."
Ministerns förlängda arm

Uppblåst integrationsprofessor punkterad
Kamali heter en besynnerlig professor som regeringen utsett att utreda integrationen; vem spårar man här om inte sahlinskan; www.enpartistaten.se har låtit granska denne professor, ingen riktigt utan en utnämningsdito. Han har nämligen, framgår det, aldrig på egna meriter lyckats få en kvalificerad akademisk tjänst.
Kurt Lundgren

her en lille historie som ikke virkede helt troværdig, men når man til daglig ser racister overalt, er den forståelig:
Regeringens utredare överfölls av rasister
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net