mandag, juli 24, 2006

There´s something rotten

synes DF også, men ej Somnabulist Villy fra det progressive Gerontologisk Folkeparti. (her hentydes til parties ledelse) Ofre kan ikke være socialbedragere .
Her lidt af Pias ugebrev (tak for tip! )

Da Dannebrog kom til ære og værdighed

- "Men det var nu alligevel godt, de ikke fik brændt alle de rød-hvide flag, for pludselig fik de brug for dem. Da israelerne for godt og vel en uge siden indledte en offensiv mod den iranskstøttede terrororganisation Hizbollah i Libanon, blev det ”islamofobiske” korsflag fundet frem af de tusindvis af danskere, som til alles overraskelse viste sig at opholde sig i landet. Flaget skulle ”beskytte” deres busser mod israelerne.
- Jeg blev i hvert fald overrasket. Hverken FDMs kataloger over populære bilferiedestinationer eller charterbranchens farvestrålende brochurer bugner ligefrem med uspecificerede rejser eller pakketilbud til Libanon. Tænk, at så mange danskere alligevel havde fundet derned – og at der tilmed var nogle, der talte om, at hele deres ”bohave” var gået tabt, fordi de i huj og hast måtte flygte fra missiler og bomber.
- Og mange undrede sig med mig. I Dansk Folkeparti blev vi bestormet af breve, telefonopkald og emails fra undrende danskere. Ingen af dem kunne rigtig forstå, hvordan så mange landsmænd på én gang kunne opholde sig i Libanon.
- De mente, der måtte stikke noget under. At de statistisk set mange arbejdsløse blandt disse danskere i Libanon ikke havde gjort rent bord med arbejdsformidling og sociale ydelser, men måske var kommet til at tage på ferie uden at meddele det til AF og kommunen, som de ifølge loven skal.
For at imødegå myterne om social svindel, foreslog Dansk Folkeparti at lade AF og de sociale myndigheder tjekke listerne med evakuerede, nu hvor muligheden var der. Myter er nemlig til for at blive manet i jorden.


- Og skønt vores forslag afstedkom den sædvanlige automatreaktion fra ”Politiken” og dens to efterplaprere på Christiansborg, Villy Søvndal og Per Clausen, hilste flere kommuner faktisk ideen velkommen. De ville gerne have lov at kontrollere.
- Men om de får muligheden er langt fra sikkert. Der er nemlig tvivl om, hvorvidt de kan få listerne udleveret. Resultatet er, at vi måske aldrig får noget svar. Og så kan myterne og de ”beskidte tanker” få lov at overleve og trives i bedste velgående.
- Er det anstændigt over for mennesker, der er flygtet fra krig – mennesker der har set døden i øjnene? Dansk Folkeparti vil lægge pres på regeringen, så kommunerne får mulighed for at kontrollere de evakueredes forhold.

- Men tilbage til flaget. Det forkætrede stykke rød-hvide tekstil som ingen med livet kært turde vise sig med i den muslimske verden for blot et halvt år siden. Det flag som selv visse danske erhvervsledere, tidligere ambassadører, forhenværende ministre og frankofile chefredaktører skammede sig dybt over at skulle kendes ved.
- Symbolet på endeløs hån mod islam blev over en nat forvandlet til symbol på selve livet. Tilknytningen til Dannebrog betød pludselig forskel på liv og død for de mange danskere i Libanon. Med Dannebrog spændt ud foran endeløse kolonner af busser begav de sig mod lufthavne og skibe, mens deres kære måtte lades tilbage i krigens rædsler.
- Ahmed Akkari stillede sig naturligvis brovtende an ved hjemkomsten til Københavns Lufthavn – endda flankeret af familiemedlemmer, der, trods manglende opholdstilladelse, fik lov at undslippe krigen.
- Men mon ikke han i sit stille sind har draget et lettelsens suk over, at ikke alle danske flag var brændt?
Har man ikke lov at håbe, ligesom man har lov at tro på, at gamle Dannebrog atter er kommet til ære og værdighed? Ikke bare blandt de mange, der er evakueret fra det krigshærgede Libanon, men også blandt de danskere, som under Muhammed-krisen tvivlede på deres fædreland og alt, hvad det står for - da det virkelig gjaldt…
Med venlig hilsen
Pia Kjærsgaards ugebrev

Det fredelige New York versus
det forbryderplagede Stockholm.
Interessant, åbenmundet USA-korrespondent om Sveriges importerede elendighed.
New York, måndag
Dagens korrespondentkrönika levereras av Johan Wangström. min 3:37

En detalje
som DR, SVT, BBC og CNN har alt for travl til at meddele:
Iran soldiers killed in Lebanon transferred to Tehran via Syria
og lidt baggrund af iraneren Amer Tahiri:
GOD'S ARMY HAS PLANS TO RUN THE WHOLE MIDDLE EAST

Hvad ikke et flag kan betyde..............
(og en intakt ambassade) - forresten, den regning Akkari har medvirket til at skaffe Danmark, er ikke kun på 400 mio (Arla), men totalt på 700 mio. For den pris burde vi egentlig ha lov at slippe for den lille løgnhals med bombetruslerne (den særlige Akkari-humor) og fistelstemmen.
Det danske udenrigsministerium håner sin befolkning: Først gir de landet væk til asylsvindlere, så lader de nogle af dem skade og true os (flertallet påfører os bare et opskruet socialbudget) , og derefter evakuerer de dem fra deres selvvalgte ferieland og selvskabte fedtefad. Mange er oprigtigt oprørte, ses det tydeligt i aviserne - og man forstår dem.
- Hvem sagde DF i en regeringdeltagelse snart? Så åbenlyse urimeligheder, er åbenbart for krævende at overlade til diplomater. Og her på siden får vi ingen løn fra diplomatiet.
(foto- TV 2)

Akkari and the Danish flag
Israel is attacking Hezbollah in Lebanon and the civilians are getting worried. Strangely, a large proportion of the Lebanese population turns out to be Danish (5,000 people), Swedish (6,000) or Canadian (30,0000). Apparently lots of people, who have received asylum, are now on vacation in the very country from which they have ostensibly fled.

Luckily, the Danish embassy which was burned down in February is functioning again. But it turns out that one of these people with Danish passports Danes is none other than
Ahmed Akkari - one of the lying imams, who travelled the Middle East with their fake Mohammed cartoons and thus were directly responsible for the embassy burnings.
Mohammed cartoon - blogspot

"Hjem til Århus" fra Groft Sagt bla. :
Fra Damaskus kan Politiken berette om anden lille episode, hvor 20 evakuerede danskere – på typisk dansk facon – kom op at slås med lokale ansatte på et hotel og nogle danske ambassadefolk, der var kommet for at hjælpe dem. Urolighederne opstod, da nogle fra personalet bad de evakuerede flytte sig, fordi der skulle gøres rent. Det fik danskerne til at kalde dem navne og slå løs. Hotellets kok blev angrebet med en flaske og pådrog sig adskillige snitsår på armene.
- Blandt de hjemvendte er også den berømte imam Ahmed Akkari, der har opholdt sig Libanon, siden han var med til at ophidse Mellemøstens muslimer til at afbrænde danske flag og ambassader og senere truede med at sprænge Naser Khader i luften. Imamen har allerede bekendtgjort, at han umiddelbart efter sin hjemkomst til det danske fædreland vil starte en kampagne mod krigen – dvs. en kampagne mod Israel og alle andre, der ikke vil støtte Hizbollah og Hamas, herunder Danmark.
Lars Hedegaard
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net