lørdag, december 30, 2006

Godt nytår !

foto - SnaphanenGott Nytår, Happy new year, Ein gutes neues Jahr, Feliz año nuevo, Bonne année, Felice anno nuovo, Onnellista uutta vuotta, A gut yohrJP viser Saddams død - directors cut:

i Sverige tilkalder aviserne krisepsykologer -"Det här skapar ångest" i anledning af den redigerede version. Tag en krisepsykolog med til godtkøbs-humanisten Lykketoft. Med døsdomme har jeg et i korthed således: ekstraordinære forbrydere kræver ekstraordinære straffe, slet og ret. Det samme var sket med Mao, Pol Pot, Stalin og Hitler, havde lejligheden budt sig.:

Saddams Famous last words :

"Gå ad helvede til"

Bødlerne, som sendte Saddam Hussein i galgen, hånede ham, mens de lagde løkken om halsen på ham. Det fremgår af optagelser på video, som en af deltagerne foretog under henrettelsen.
Optagelserne blev søndag spredt via internet.
Bødlerne tilhørte den yderliggående shiamuslimske præst Moqtada al-Sadrs parti, og optagelserne kan nære beskyldninger om, at henrettelsen af Saddam er sejrherrernes hævntogt mod den tidligere sunnimuslimske diktator i Irak.
Bødlerne kan på optagelsen høres råbe "Moqtada, Moqtada, Moqtada!".
Moqtada al-Sadrs onkel Mohammed Bakr Sadr blev myrdet af Saddams agenter. Moqtada al-Sadr selv er blevet en fremtrædende militsleder og politiker efter Saddams fald.
En person i den lille kreds af mennesker ved hængningen før daggry lørdag råber:
- Længe leve Mohammed Bakr Sadr!
På videooptagelserne, som tilsyneladende var lavet med mobiltelefon, synes Saddam Hussein at bevare fatningen, mens han reagerer sarkastisk på bødlernes tilråb.
- Gå ad helvede til! synes Saddam at mumle, men lyden er ikke tydelig.

Henrettelsesvideo spredes på internet se også Uriasposten

Et spring ind i friheden
Her bringes den nytårstale, statsministeren næppe vil holde i morgen aften, men som han, ifølge Sven Ove Gade, burde holde i stedet for at tale danskerne efter munden.
KÆRE DANSKERE:
Der er nu gået fem år, siden jeg dannede regering. Væsentlige fremskridt er opnået. Lad mig nøjes med at fremhæve to: skattestoppet og de stærkt tiltrængte ændringer af udlændingelovgivningen.
Skattestoppet har standset en udvikling, hvor skattetrykket ubønhørligt blev højere og højere, og stramningerne af udlændingelovgivningen har sat en stopper for den herskende klasses ønske om at forvandle Danmark til et multikulturelt og multietnisk samfund, hvor islamisme er den uundgåelige følgesvend.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at regeringen har begået fejl på flere væsentlige områder, især velfærdspolitikken, hvor jeg alt for hurtigt amputerede velfærdskommissionens moderate forslag til tilpasninger af systemet for især overførselsindkomster. Hvorfor?
Kronik af Svend Ove Gade fhv chefredaktør, Ekstrabladet

Ann-Christine Sherin Khankan
ville egentlig være skuespiller, har hun fortalt i et langt personligt interview for nogle år siden.
Her på bogomslaget videreføres den mange gange observerede selv-iscenesættelse med Jacob Holdt som tro væbner- fotograf.
Jeg undres i øvrigt over, hvorfor netop mange medieoptrædende unge muslimer har forældre fra to kulturer,og netop vælger at identificere sig med den kultur faderen har forladt , og som de ikke er vokset op i ? "

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Socialopportunisterne

I 2007 burde det være nemt for Venstre og Konservative at generobre den politiske dagsorden. For der ligger et grønligt skær af mug over Socialdemokraternes økonomiske politik, der er stemplet Mogens Lykketoft.

- Dybt i sit indre er og bliver Mogens Lykketoft marxist-leninist i sit syn på samfundets økonomiske indretning. Det er hans faste tro, at vi ville få et bedre samfund, hvis staten rådede hundrede procent over vores indtægter og derefter fordelte pengene til os i overensstemmelse med de af Lykketoft udformede rationelle kriterier. Hans udenrigspolitiske holdning er en logisk konsekvens af denne økonomiske livsanskuelse.
Han har ikke noget imod amerikanerne og deres land, men han afskyr systemet USA, fordi det bygger på en økonomisk filosofi stik modsat hans egen. På samme måde kunne han godt lide det unge Israel, fordi det var socialistisk præget, og han kan ikke lide nutidens Israel, fordi det er mere kapitalistisk. Til palæstinenserne, specielt Fatah-bevægelsen, har han en stor kærlighed af samme grund: det marxistiske udspring.[..]
Ærgerrighed uden politisk mål
Det indtryk, den nye socialdemokratiske ledelse har efterladt, er, at den er besjælet af ren opportunisme og intet andet. Da Sass Larsen og Helle Thorning-Schmidt troede, at vejen til ny fremgang for partiet gik over en (med en gammel tids politiske begreber) højreorienteret linie, var de højreorienterede, og de holdt sig endda ikke for gode til at håne og fyre dem, der stod for en klassisk socialdemokratisk linie. Da det ikke gav pote, blev de venstreorienterede, og da dette gav et vist positivt udslag på meningsmålingerne, blev de endnu mere venstreorienterede.[..]
Det burde være ret nemt for Venstre og Konservative at sætte effektivt ind mod denne museale politik. Forudsætningen er, at man i det kommende år genvinder sin evne til at sætte dagsordenen, og at denne dagsorden baserer sig på en positiv vision i stedet for den hidtidige, der har været negativ i den forstand, at den blot er gået ud på at berolige vælgerne: de borgerlige er ikke værre end socialdemokraterne. Den store udfordring er at give denne positive vision substans, karakter, troværdighed og kommunikere den ud til danskerne på en forståelig måde. Det må være nytårsforsættet 2007. Godt nytår.
Claes Kastholm, læst og påskrevet, Berlingske

Tina Magaard i P 1
anbefales!

Tina Magaard / forsker i islamisme
"Jeg har gennem min forskning konstateret, at islamisme er en totalitær politisk fortolkning af islam, og islamisterne er indstillet på at benytte ethvert middel for at opnå herredømmet i verden".

Det mener Tina Magaard, som forsker i islamisme på Århus Universitet.
DR P 1 min 41:32

Snaphaner
Jan Milld


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net