mandag, april 30, 2007

"Danmark for folket"

spillede den socialdemokratiske messingsuppe på vej fra det ene arbejdermuseum til det andet - Fælledparken. Det er lidt rørende det hele, som at besøge sin gamle skole, se de gamle lærere, de der endnu lever, og tænke - "helledusseda"...........fotos © Snaphanen, klik f. helskærm)

lidt efter fulgte en noget andet og noget større demonstration, anført af ingen ringere end brostensprøvekasteren René Karpantchof, kendt fra TV. Der anes andet en helikoptre i luften..........

Så er Exit komplet
med kildehenvisninger og vendt om i kronologisk orden. Jeg håber at gøre den tilgængelig som PDF fil også.
Selvsagt burde de enhver svensker læse den, men det er let at argumentere for at enhver skandinav burde kende den: de nærmest kommende årtier vil byde på dramatiske omvæltninger og begivenheder der udgår fra Sverige. Det er ikke til at sige hvilke og hvornår, men frøene er sået så rigeligt. Bogen redegør klart og sagligt for præmisserne. Den er letlæst for enhver der forstår svensk. Læs den og vær klædt på til fremtiden.
At bogen også beskriver et samfund, som det allerede ser ud, og som Danmark ville have set ud inden længe med fortsat Radikalt-Socialdemokratisk styre, og hvis befolkningen ikke havde formået at stoppe politikerne i 2001, er bare en interessant biting. Den burde være pligtlæsning for samtlige 179 folketingsmedlemmer.
Jeg takker forfatterne for deres tillid og ønsker bogen mange læsere.

Ingrid Björkman
är docent i litteraturvetenskap och har sedan 1980-talets början bedrivit utvecklingspolitisk forskning i Afrika. Projekten, som gällt den inhemska kulturens roll i den sociala och politiska utvecklingsprocessen, har stötts av Styrelsen för u-landsforskning.

Jan Elfverson
är civilekonom och fil lic i statsvetenskap. Han har arbetat som lärare och varit verksam som ägare och företagare i ett medelstort industriföretag med omfattande internationella affärskontakter.

Jonathan Friedman
är samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (professor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en omfattande forskning rörande frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala ekonomiska och politiska processer. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år nämnas: Cultural Identity and Global Process och Globalization, the State and Violence. Friedman är amerikansk medborgare.
Jonathan Friedmanär samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (pro­fes­sor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en om­fatt­an­de forskning rör­an­de frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala eko­nomiska och politiska pro­ces­ser. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år näm­nas: Cultural Identity and Global Process och Glo­ba­lization, the State and Vio­lence. Fried­man är amerikansk medborgare.


Åke Wedin
är docent i historia och har bl a varit chef för Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm och regionalrepresentant i Latinamerika för Byggnadsarbetarinternationalen. Han har dragit upp riktlinjerna för en gemensam biståndsorganisation för LO och TCO och varit chef för dess biståndssekretariat. Han har för olika fackliga, humanitära och kooperativa organisationers räkning ansvarat för uppläggning och utvärdering av svenska och utländska utvecklingsprojekt i Latinamerika.
Exit Folkhemssverige - en samhällsmodels sönderfall

Exit citeret på Frontpage Magazine

af Fjordman idag:

"Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall" (Exit the People's Home of Sweden - The Downfall of a Model of Society) is a book from 2005 about immigration and the Swedish welfare state model dubbed "the people's home," written by Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson and Åke Wedin. According to them, the Swedish Multicultural elites see themselves first of all as citizens of the world. In order to emphasize and accentuate diversity, everything Swedish is deliberately disparaged.

Jihad Destroys the Swedish Model

'You Have Betrayed This Country'
Jailing them for life, the judge said: "You have betrayed the country that gave you every advantage in life. All of you may never be released. It is not a foregone conclusion.
"It may be that you consider yourselves heroes of the cause that you espouse.
"But you are considered by the vast majority of the population of whatever religious faith, as nothing but cruel and ruthless misfits. Now you must pay the price exacted by that society."

Sky News & al-Qaeda will strike again

Melanie Phillips: When will the British stop appeasing terror?
The ending of the Al Qaeda fertiliser bomb plot trial has posed crucial questions about the competence of MI5. In particular, the assurances we were given after the 7/7 bombings, that the perpetrators had been unknown to the security service, have been shown to be utterly false.
Disturbing as that is by itself, the case also raises yet more pressing questions about whether Britain is even now acting effectively enough against the threat to this country from Islamist terrorism.
-The fact is that Al Qaeda now sees Britain as both its principal target and its principal recruiting ground. By its own admission, MI5 is monitoring no fewer than 200 terrorist networks, 1,600 identified individual terrorists and 30 known terrorist plots. It says British Muslims are being indoctrinated with horrifying speed, and more terrorists are being recruited every day.
- In truth, as our leading counter-terrorist police officer, Peter Clarke, said last week, this country is facing a terrorist threat of a nature and scale it has simply never seen before. This terrorism is part of a global holy war and the dreadful thing is that it is recruiting British-born boys as its foot-soldiers against their own fellow citizens.
When my book Londonistan was published a year ago, my claim that we were in a state of denial about the unprecedented emergency we were facing from home-grown terrorism and extremism was dismissed in some quarters as unwarranted alarmism.Since then, public opinion has shifted. Many have realised that what I wrote was, if anything, an understatement of the true position............................

Melanie Phillips

Enhedslistens egen højreekstremist
Af Kirsten Ketscher. Professor, dr. jur.

JILBAB: Der er forskelle på tørklæder, og Abdol-Hamids kendetegner en meget religiøs muslim. Man bliver svedt, når man hører folketingspolitikere udstille deres uvidenhed i forbindelse med diskussionen om Asmaa Abdol-Hamid som evt. folketingsmedlem.
Sagen reduceres til et spørgsmål om »tørklæde« og hvad den enkelte selv ønsker at gå med. Den sang kunne både Marianne Jelved og Line Barfod afsynge i TV forleden. Bendt Bendtsen udtalte her i Berlingske lørdag den 21. april, at tørklædet er et symbol på linje med Dagmarkorset. Dette viser, at de pågældende ikke er i stand til at afkode de religiøse signaler, som Abdol-Hamid udsender ved hjælp af sin påklædning.
- Asmaa Abdol-Hamids religøse klædemanifestation begrænser sig nemlig ikke til hovedtørklæde (hijab). Hun er iført den såkaldte jilbab: et heldækkende kostume, hvor såvel ankler som håndled skal være dækket. Tørklædet trækkes langt frem over panden. Denne muslimske dragtvariation giver udtryk for stærk religiøsitet. Normalt er den også udtryk for, at bæreren mener, at religionen skal fylde mere i samfundet, f.eks. at enkeltindividers retsstilling skal reguleres af deres respektive religioner, in casu koran og sharia.
Abdol-Hamid må naturligvis svare for sig selv. Men i den såkaldte »Denby High-sag« gav den britiske øverste domstol en skole ret til at forbyde jilbab, fordi lærere, forældre, og elever, heraf en stor del muslimer, frygtede, at skolen blev associeret med fundamentalistiske og ekstreme islamfortolkninger. En bærer af jilbab vil som regel signalere, at det ikke kun er vigtigt at blive genkendt som muslim, men frem for alt som en meget religiøs muslim.[..]
- Det er vel ikke for meget forlangt, at politikerne orienterer sig lidt i dette religiøse landskab? De kunne også med fordel gøre sig bekendt med den religionskritik, der kommer fra muslimer og særligt muslimske feminister. DEN ALGERISKE SOCIOLOG Marieme Helie Lucas (grundlægger af netværket Women Living Under Muslim Law) gør således opmærksom på, at den øgede brug af tilslørende kostumer, som unge muslimske kvinder i Europa á la Asmaa Abdol-Hamid nu finder det for godt at iføre sig, ikke er en gammel religiøs eller kulturel tradition. Hverken disse kvinders mødre eller bedstemødre i det gamle land har nogen sinde båret sådanne.
- Dragterne er tværtimod et blandingsprodukt komponeret i Europa i takt med islamistiske kræfters fremmarch. Lucas anklager også, hvad hun kalder »det feje venstre« for den tolerance, som udvises i relation til de mest tilbageskuende og traditionelle muslimske kræfter, mens man mistænkeliggør de muslimer, der afviser disse antikverede holdninger ud fra et menneskerettighedssynspunkt (The veil vs Citizenship www.peacenews.info ).[..]
Berlingske Tidende, 30 april: Enhedslisten højreekstremist

"Latterliggjort af nationalister"
Karl Ritters version fra Associated Press går nu verdenspressen rundt, ser jeg. En noget tendensiøs fremstilling:
COPENHAGEN, Denmark - A Muslim woman denounced and ridiculed by nationalists for wearing an Islamic head scarf announced Friday she was running for Parliament — a move bound to rekindle heated debate about Islam in Denmark.
Muslim woman runs for Danish parliament


"Det var det jävligaste"
säger oppositionsrådet Jan-Erik Andersson (s) till Ystads Allehandas nätupplaga
Sverigedemokraterna marscherar och håller tal på torget i Tomelilla 1 maj. För kommunens socialdemokrater kom beskedet som en chock.
TOMELILLA. Sverigedemokraterna har sökt och fått tillstånd till en marsch genom samhället och att hålla tal med högtalare på torget. Men de har också meddelat att de som vill gå med i tåget ska samlas i Folkets park klockan 12. – De slipper i alla fall inte in i Folkets park. Jag ska genast kontakta polisen om detta, säger Jan-Erik Andersson. Partikamraten Inger Åbonde instämmer:– De kan inte samlas i Folkets park, säger hon. Det är privat mark. Vi är en ekonomisk förening som äger marken och de har inte sökt tillstånd hos oss i alla fall. Och gör de det tror jag inte de får något, säger hon till Ystads Allehanda.
Sverigedemokrater tågar den 1 maj

Gates of Vienna
The Gates of Vienna section of Café Press is finally up. The Baron hasn’t included everything yet; right now it’s ceramic coffee mugs and a large variety of T-shirts. I had no idea one could find so many different textures, styles, and prices.
Café Press at Last!Der anmeldes 12 voldtægter i Sverige om dagen

og normalt beskæftiger jeg mig kun med den statistiske side af sagen. Men denne gruppevoldtægt fra Lund er af de mere spektakulære. Mens "eliten" snakker stats- ligestilling, jages svenske kvinder rundt i gaderne. Kontrasten mellem medier og virkelighed er skærende, men det afficerer ikke det svenske Drude Dahlerup segment:
En ung kvinna våldtogs på öppen gata i Lund i natt. Hon jagades i kapp av tre män som förgrep sig på henne.
Kvinnans pojkvän anmälde överfallet till polisen vid 23.40-tiden. Enligt uppgift skulle de tre männen ha jagat efter kvinnan och fångat in henne nära Östervångsskolan. Det var också där som övergreppet skulle ha skett.

KVP.SE

Pia Kjærsgaard : 1 maj kronik.....Dermed ignorerer Socialdemokratiet fuldstændigt, at danskerne i materiel henseende aldrig har haft det bedre. De underkender, at arbejdsløsheden er historisk lav, at udlandsgælden er betalt, og at andre europæiske lande med misundelse retter blikket mod den danske velfærdsmodel, der sikrer fleksibilitet på arbejdsmarkedet, samtidig med at den enkeltes tryghed er sikret.

Men værre er det, at Socialdemokratiet grundlæggende savner forståelse for, at en forsvarlig udlændingepolitik er forudsætningen for et realistisk velfærdspolitisk manøvrerum ja, at indvandring og samfundets sammenhængskraft er tæt forbundne størrelser.

- Et gammelt mundheld siger, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Socialdemokratiet hævder ganske vist, at de på væsentlige områder vil videreføre VOK-regeringens udlændingepolitik, men partiets seneste udmeldinger afslører, at partiets udlændingepolitik er hullet som en si. Den lave starthjælp, hvis beskæftigelsesfremmende effekt er blevet dokumenteret af Rockwool-fondens forskningsenhed, vil partiet have afskaffet og erstattet med fuld kontanthjælp. Afviste asylsøgere skal tilbydes ophold og uddannelse samtidig med at Socialdemokratiet vil pumpe milliarder af kroner ud i det offentlige forbrug.

- Nej, man kan ikke både blæse og have mel i munden. En socialdemokratisk regering vil godt presset af Det Radikale Venstre blive tvunget til at slække på udlændingepolitikken, og et øget pres på de danske grænser vil betyde, at også velfærden sættes under pres. Flere indvandrere fra den tredje verden er ensbetydende med færre penge til velfærd. Men i Socialdemokratiets drømmeverden er der plads til begge dele. Øget indvandring og øget velfærd.

Kronik: Den 1. maj: Det handler om fællesskab

Formand Villy i overstørrelse
ak ja, og så havde han lige fået en kurv af Thorning og Gallup samme dag. Hvad mon SF´s nye reklamebureau vil gøre ved det ? To SFére kommenterer:

"Ikke siden Maos Kina, har jeg set så megen persondyrkelse"
Andreas Røpke, Frederiksberg

"Jeg synes ikke at vi har behov for at skabe mindelser om Nordkoreanske tilstande med så store billeder af vores udmærkede formand. Det sender et forkert signal"
Vagn Kjær Hansen, Brøndby

Ny borgerlig net-avis
For Kim Møller, der driver undersøgelsens absolutte topscorer, www.uriasposten.net , kommer resultatet ikke som en overraskelse.
”Det er en helt naturlig konsekvens af den ensretning, der foregår i de traditionelle medier. Ønsker man et konservativt syn på samfundsudviklingen, skal man ikke finde det her,” siger han til 180Grader.dk og peger på en tidlig opstart og bloggens mangel på dommedagsprædikener som årsagerne til sin egen succes.180 grader.dk

Slöjan - tørklædet

den danske fotograf Mary Willumsen - f. 1871 - 1961- kun kendt fra sin serie fra badeanstalten Helgoland

Jimmie Åkesson på Axess TV
Ortmark möter Sverigedemokraterna
Sveriges åttonde största politiska parti som finns i 141 av Sveriges kommunala församlingar heter Sverigedemokraterna. Partiet vill inte kallas främlingsfientligt, rasistiskt, högerextremt eller nazistiskt. Partiledaren Jimmie Åkesson intervjuas, video min 27:00

Jan Milld kommenterer programmet

Iøvrigt er hele TV 4 debatten mellem Åkesson og Sahlin nu online. Del 1, del 2 og Eftersnak.

Ikke-muslimers underordning
Hvis man vil finde ud af om Asmaa Abdol Hamid vil i Folketinget for at fremme islamiske værdier og afskaffe vore frihedsrettigheder, bør man stille hende nogle dybere spørgsmål end dem journalist Anders Beck DR1 stillede hende i programmet 21 Søndag i dag.
Man kan fx tage udgangspunkt i vedlagte to referater af anerkendt forskning om Islam og menneskerettigheder.
For det er jo sådan at muslimske strukturer har bygget deres egne menneskerettighedserklæringer, som islamister betragter som universelle, og et sæt af dem benævnes da også "De universelle Menneskerettigheder".
Så hvis nogen skulle finde på at spørge en muslimsk folketingskandidat om vedkommende går ind for menneskerettigheder, kan personen svare "ja,selvfølgelig går jeg ind for de universelle menneskerettigheder" og meget få mennesker vil ane,
at kandidaten kan svare udfra andre og mere begrænsede rettigheder end de FN erklæringer Danmark har ratificeret.
Som Ann E. Mayer gør rede for, er de islamiske erklæringer drejet i en mildere retning i organisationernes engelske oversættelser.
Fariba Parsas forskning afdækker hvorledes sharia nødvendiggør diskrimination og underordning af anderledes tænkende.

Ikke muslimers underordning - word dok, vent 10 sek til download

J.F.Willumsens hus på Strandagervej i Hellerup

tegnet og opført af Willumsen 1906 til 1908. Det sker at billedkunstnere er langt interessantere arkitekter, end de fleste arkitekter. Dette er et godt eksempel på en original perle. Hele taget mod nordøst er ét ateliervindue. Broby Johansen kunne ikke lide det - en slags anbefaling, synes jeg. Maleren Mogens Andersen boede her i mange år. Huset er nu fredet og udlejet til Bjørn Nørgård. Læs om det på Arkbyg. Foto © Snaphanen, klik!
Exit Folkhemssverige: Slutord af Jonathan Friedman
nu nærmer slutningen sig. Og den tid hvor politikere, "eliten" som Marklund nedenfor, og Medelsvensson kunne sige : Vi vidste det ikke. Nu kan debatten kvalificeres, hvis nogen skulle ønske det. Også i Danmark.
Jeg arbejder på også at uploade hele manuskriptet i en PDF fil, så det kan printes ud derfra.


"Sverige är den sortens exempel som borde få oss att sätta fokus på de genomgripande förändringar, som håller på att förändra västvärldens samhällen. Ännu viktigare är kanske den läxa, som vi måste lära av det förlopp som beskrivits här.
Våra valda politiker har övergått till att bli en politisk klass, med rätt att själva bestämma sina löner, vilka ökar snabbast i landet – ett land, som i övrigt plågas av minskad sysselsättning och sjunkande realinkomster.
När dessa politiker i mångkulturalismens namn gisslar den egna befolkningen för rasism och samtidigt förklarar sig själva 'postnationella', då måste det bli reaktioner. När arbetarklassen och delar av medelklassen alieneras, måste det till sist leda till allvarliga konflikter. Det grundläggande är att medborgarna förlorar sin lojalitet mot en stat som de inte längre känner som sin egen. Om eliterna inte förmår skaffa sig ett perspektiv på den värld de delar ansvaret för, blir de själva en del av problemet.
Är det här den allmänna färdriktningen i Väst, vandrar vi förvisso samma ödesdigra väg som många tidigare civilisationer.

Jonathan Friedman

Lisa Marklunds "Marie Antoinette-moment"
"När jag ser och hör sådana som sverigedemokraterna Jimmy Åkesson eller Thord Lindblom känner jag enbart häpnad och misstro. Tror de verkligen på vad de säger? De talar om Sveriges invandrare som ett kostnadsproblem, och jag vet inte om jag ska gråta eller gapskratta.
Utan invandrare hade Sverige inte varit i närheten av den välfärd och levnadsstandard som vi har i dag."
Utan invandrare stannar Sverige


Millionær-sossen meddeler sig fra sin andalusiske velhaverghetto, med inbyggede ukrainske tjenestefolk og nysselige naboer. Hendes aregumenter kunne også få en betegnelse helt for sig selv: Sahlin -argumentet. Lutter følelse, nul viden. Hold dig til fiktion, Marklund! Den fiktion Riksdagen serverer for det folk der betaler gildet- og til de der som Marklund, ikke vil vide af sandheden. Hun er en hån mod sine landsmænd.
Hvem sagde "valboskap"?
indvandringen har permanent forrykket den politiske balance i Sverige. Reinfeldt må nyde sit lille gæstespil som statsminister. Det tegner ikke til at gentage sig:
Herrgården och Örtagården på Rosengård är Sveriges absolut starkaste fästen för socialdemokraterna. Detta visar Statistiska centralbyrån, SCB, som har gått igenom röstsiffrorna från höstens kommunfullmäktigeval i alla Sveriges valdistrikt.
"De frisindede"
ak ja, engang var man én af dem: badede nøgen, røg fjolletobak og turede rundt med frække damer, hørte Hendrix og Steppeulvene - og alt det jeg ikke siger til nogen. Idag har vi de geronto-frisindede - Inge Eriksen, Hanne Reintoft osv. Hu hej hvor de styrer derudaf. Ingen pensionsalder dér, ægte frisind har ingen alder:

En af de særeste bogudgivelser længe: en antologi om frisind, der er gennemsyret af hvæsende åndshovmod og intolerance. Kan den borgerlige regering virkelig ikke få mere kvalificeret modstand?
Indirekte fremgår det af Hanne Reintofts formulering: »De frisindede - ja hele venstrefløjen -«. Så ligger den Berlinmur ligesom fast, for frisindede skal de anderledes tænkende åbenbart i hvert fald under ingen omstændigheder have lov til at være.
JP kultur

Hvad sang Messerschmidt i grunden ?
udover "Rule Britania" og "Deutschland, Deutschland über alles" af Joseph Haydn og Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der jo ikke har meget med nazismen at gøre ? Noget ved hele denne sag lugter underligt.
BT kan kun føre en Niels Erwin Hansen og Torben Lund i marken, mod andre vidners benægtende forklaringer. Torben Lund, der hader DF og iøvrigt i 2004 fik
Bent Melchiors ord for at han er antisemit.
At Messerschmidt er glad for øl og opera, gør ham ikke automatisk til en misliebig person. Kan Dansk Folkeparti virkelig undvære et sådan talent på baggrund af BT´s løse påstande?
Læs den udmærkede gennemgang (inkl kommentarer) på
Uriasposten og Jarl Cordua "Messerschmidten skud ned".
Vi har nok ikke hørt det sidste til talentet Morten Messerschmidt, navnlig ikke hvis han holder op med at drikke sig vissen og miste selvkontrollen offentligt. Den går bare ikke for et folketingsmedlem.

En rød bøsses våde drøm
Hvis ikke instruktøren af AFR er bøsse (at dømme efter hans besynderlige Deadline optræden), må I kalde mig "højreorienteret", hvad jeg ellers ikke er meget for. Han er i sin gode ret til at være rød og bøsse og , selvfølgelig. Og hvis han blir fornærmet over den antydning, kunne vi jo bare kalde denne blog for en "fiktion".
Er hans tankeeksperiment interessant? : Man forestiller sig at Fogh Rasmussen er GOD, rød og bøsse. God ved "negrene" og miljøet, muslimerne de autonome og alle andre der lider stor uret. Lige et scenarie for Carsten Jensen. Man kunne have kogt det ned til: Tænk hvis Anders Fogh i virkeligheden var Carsten Jensen, men bare ikke er klar over det endnu........
Nu er der bare det, at AFR jo er ond, samarbejder med en ondt parti (DF), ikke vil bøje sig for Allah, fører ulovlige krige og i det hela taget er en grim "hetero-sexist".
Det taler faktisk til publikums ære at de ikke gider se sådan en film. Og det taler til Ålbæk Jensens ære at han ikke gad producere den. Mogens Rukov sagde fornylig om dansk film :
"Nu har de endelig lært at lave teknisk fejlfri film, men de mangler nogle kunstnere og nogle historier at fortælle". (foto Snaphanen)
Lars Hedegaard i Groft Sagt :

"Nu var der lige kommet en dejlig film om bøsse-Fogh i araberdress, der blev myrdet af en trækkerdreng, og den var tilmed blevet fremhævet som det ypperste i dansk og international filmkunst. Et sandt æstetisk og formskabende nybrud, som i månedsvis har fået panegyrisk omtale i alle landets medier. Og så vil disse hjemmefødninge og bondejokkere ikke se den. Selv om distributør Loke Havn havde bekendtgjort, at der var stor forhåndsinteresse for det humanistiske filmepos, havde de 24 biografer, der har sat »ARF« på plakaten, ifølge B.T.s oplysninger kun solgt 6.000 billetter til filmen de første tre dage efter premieren sidste fredag.
Danskerne har tydeligvis ikke forstand på moderne kunst, og der skal åbenbart anderledes metoder til at drive dem i biffen. Som en hjælp til filmindustrien har Groft sagt derfor nedfældet en outline til et ny storfilm, som vi tentativt har kaldt »SK på landet«. Handlingen er i korthed, at Søren Krarup er gået over til profeten og har forelsket sig i en ged, der imidlertid bliver så utilfreds med nærkontakten, at den ender med at æde ham. Hvis ikke det kan få folk i biografen, ved vi ikke, hvad der kan."

søndag, april 29, 2007

Exit Folkhemssverige, kapitel 9 : Slutsatser

Folkhemmet faller sönder
Vår undersökning visar hur de krympande offentliga resurserna sedan 1990-talets början steg för steg urholkar de sociala trygghetssystemen. Möjligheterna till sysselsättning har samtidigt försämrats. Dagens ökade och mer våldspräglade brottslighet hotar den personliga tryggheten – speciellt i storstäderna – och motsättningarna har skärpts mellan människor med olika ursprung. Vi har kunnat slå fast, att detta på olika sätt och i olika grad är relaterat till den sena invandringen och det är naturligtvis negativt i sig.
- Men det innebär också att det samhälle svenskarna tidigare haft både som förebild och verklighet – det goda folkhemmet – håller på att falla sönder. Det samhället har utgjort grunden för ett nationellt medvetande som i sin tur varit ett sammanhållande kitt för landet. Om folkhemmets grundläggande värden – gemenskap, solidaritet och trygghet – tillåts fortsätta att vittra bort i takt med försämrade sociala förhållanden är perspektivet skräckinjagande.
- Beslutet att ställa upp det mångkulturella samhället som mål var sakligt sett en katastrof. Elitens sätt att genomdriva det var ett grundskott mot demokratins fundament: dvs den fullmyndige medborgarens rätt att medverka i de politiska besluten och ta ansvar för dem – samtidigt också ett av folkhemstankens grundläggande värden. En totalt omvälvande förändring av samhället har beslutats utan att medborgarna ens informerats, än mindre hörts. Och absolut inte tillåtits medverka.
Ingrid Björkman, Jan Elfverson och Åke Wedin

Många med bidrag
Trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur får en stor andel av befolkningen delar av sin inkomst från bidrag. Bidragsberoendet skiljer sig åt både regionalt och mellan åldrar. På 30 år har andelen personer mellan 20-64 år som får vissa delar av sin försörjning via bidrag ökat från 10 till 20 procent.
Ekonomifakta

School Scraps Nature Course As Pigs Enrage Muslim Pupils
Amsterdam has halted lessons on rural life because the Islamic children refused to talk about pigs.Various pupils began to demolish the classroom when the pig came up for discussion.
News bulletin

"Mig og alle andre mennesker"

er det ikke titlen på et gammelt dansk-top hit ? En perlerække af foredrag i min lokale kirke. De hørehæmmede har den fordel de kan slukke for teleslyngen.....så jeg tør ikke love jeg selv vil være der.

Onsdag 10. januar 2007 kl. 19.30: Forfatteren Klaus Rifbjerg
Onsdag 14. februar 2007 kl. 19.30: Cand. polit. Zubair Butt Hussain
Onsdag 7. marts 2007 kl. 19.30: Forfatteren Katrine Marie Guldager
Onsdag 28. marts 2007 kl. 19.30: Chefkriminalinspektør Per Larsen
Onsdag 18. april 2007 kl. 19.30:
Læge Kamal H. Qureshi, MFOnsdag 2. maj 2007 kl. 19.30:
Lektor Jørgen Bæk Simonsen, Kbh. Univ.
(det er Guldager der har studeret i Nordkorea og gået i psykoanalyse i ni år)

Helt ærligt, Tøger.......................
..har du tænkt dig Reimer Bo skal køre Skoda Favorit?
via mr. andersson
Landesorg og tænders gnidsel. Tænk hvis DR skulle koncentrere sig om at lave det TV som ingen kommercielle stationer vil røre ved ? Droppe dumme TV, sport og opium for folket og lave public service. Katastrofe! Depression! Videreuddannelse!

Friends don't let friends do stained glass....

Swastika daubed on French Jewish woman in anti-Semitic attack
Swastika daubed on French Jewish woman in anti-Semitic attack CorrespondentA young Jewish woman was viciously attacked on Thursday by unidentified assailants in a train station in Marseilles. The attack was described by one observer as the "worst anti-Semitic incident in France since the murder of Ilan Halimi" over a year ago. [..]
According to reports, two unidentified men of Middle Eastern appearance approached the woman and began abusing her. At some point, they began hitting her, and one report states that she was dragged by the hair.When they saw a Star of David on her neck, they lifted her shirt and drew a cross on her abdomen. One of the witnesses said it was a swastika.The two assailants fled the scene.In a telephone interview from Paris, Roche told Haaretz that Marseilles police have set up a special investigation squad and are searching the La Rose district.The young woman gave testimony to the police for many hours, and sources at the Jewish Agency say she was confused and found it difficult to tell her story.
Haretz

Police very cautious about Marseille aggression

Krarups spekultationer
om dødsstraf i en fremtid ingen heldigvis kan øjne, var selvfølgelig dumme. Alt kan tænkes hvis man tænker. Vi har jo dødsstraf i krigstid og man kan da forestille sig et fremtidsland så plaget af blodig terrorisme, at der vil være et folkeligt krav om dødsstraf. Men det er helt hypotetisk.
I USA bruges den mindre og mindre, men der foregår en heftig debat.
I min idealistiske ungdom afviste jeg under indflydelse af Camus´Réflexions sur la guillotine, og Orwells "A Hanging" dødsstraffen helt og totalt. Idag er jeg knap så skråsikker, skønt meget skeptisk.

Do We Need the Death Penalty ? Yes, It's Ethical and Effective

Across the country, support for the death penalty has dropped from 80 percent to 65 percent in the past decade. Maryland Gov. Martin O'Malley (D) recently asserted that "the facts are on the side of those" who say the state's death penalty does not deter murder.
Really?

Retired British prison psychiatrist Theodore Dalrymple has pointed out that after Britain abolished capital punishment in 1965, its homicide rate doubled. The types of killings that once would have led to the death penalty, such as murders by those on parole for lesser crimes, "increased disproportionately." Further, improved trauma medicine has reduced fatalities from violence by up to four-fifths. So, Dalrymple has said, in effect "the rate of homicidal violence has increased by up to 10 times."
Washington Post

Samfundsopløserne
nu hvor det ser ud tilat man ikke undgår en statsminister Sahlin, kan man (gen)læse det fornemme tidsskrift DSM´s portræt af Sahlin, overleveren der kom med på 5. afbud:

"Hennes arbetslivserfarenhet begränsar sig till att ha varit köksbiträde på Svenska Dagbladet och kontorist på Synskadades riksförbund.[..]
Den mångkulturella ogiken

Trots all brist på tankeskärpa finns det en logik, som bär upp hela processen. Den kommer tydligast till uttryck i förklaringen till att Det Nya Sverige skall ge upp sin historia, sin kultur, sina traditioner, sin religion och sitt språk: Ju fler invandrare som dessutom motsätter sig att integreras, desto fler människor som inte känner gemenskap med svensk historia, svensk kultur, svenska traditioner och svensk religion och som heller inte behärskar det svenska språket. Därför måste den gamla gemenskapen ersättas med en ny gemenskap, där - precis som i det anarkiska samhället - den som är starkast och har de mest expansionistiska ambitionerna blir den som inte bara präglar den nya gemenskapen utan också tar över landet.
- Historien har många exempel på att stora som små kulturer gått under i liknande processer. Men då vanligen efter att ett land och ett folk blivit militärt nedkämpat och sedan invaderat. Nu sker det genom en invandrarinvasion, som av landets ministrar bemöts med den till det egna folket riktade appellen: ”ACCEPTERA!” [..]
- Vilhelm Moberg kände stolthet och tacksamhet för det Sverige han fick växa upp och verka i - tacksamhet gentemot tidigare strävsamt arbetande generationer. Vad kommer Mona Sahlins barnbarn och barnbarnsbarn att säga och tycka om Det Nya Sverige, som hon är en av de främsta arkiteketerna till - inte i kraft av kreativitet och geniala problemlösningar utan genom att passivt ”acceptera” en utveckling alltmer utom kontroll? Och vad kommer hon att som pensionerad minister svara på frågan: ”Hur kunde du låta det bara ske?” Och hur skall hon kunna förklara, att hon titulerades ”samhällsbyggnadsminister” annat än med att det var blodig ironi?

Lättare kommer det att bli för henne att förklara varför hon av DSM blev utnämnd till Ledande Samhällsupplösare.

Krarup og Hagekorset
Torsdag den 19.4. skrev Jyllands Posten på forsiden: »DF: Tørklæde er at sammenligne med nazi-symbol« - og så var der ballade.
Et par dage senere lavede jeg en søgning på den sensationelle sag i et stort elektronisk artikelarkiv, idet jeg indtastede ordet "hagekors".
Den eneste artikel, der ikke dukkede op, var sjovt nok den oprindelige fra Jyllands-Posten, hvilket jo var temmelig mystisk. Til gengæld var det grimme ord "hagekors" blevet trykt næsten 200 gange i dansk presse de følgende dage.
Forklaringen på den forsvundne artikel viste sig simpel: Søren Krarup havde slet ikke brugt ordet "hagekors" i Jyllands-Posten.
Faktisk havde han ifølge avisen alene sagt "nazisymbol", og det var en nuance, medierne ikke fattede i det efterfølgende stormløb.
I teorien kunne symbolet godt være et hagekors - men det kunne strengt taget også være et dødningehoved, en ørn, et SS-emblem eller et jernkors af den type, tyskerne dekorerede deres helte med.
Imidlertid sørger avisen selv for den direkte association til netop hagekorset ved at anbringe det som illustration - sort på hvidt med rød baggrund - midt i den forsideartikel, der slet ikke indeholder ordet. Så er det helt uafviseligt plantet, uden mulighed for retræte.

Erik Valuer - JP

En blog der kalder sig Maltesen føler sig foranlediget til at bringe denne smæde-photoshop. Det er Kjærsgaard jo fuldstændig vant til. En af hans læsere er ikke:

"Nu er definitionen på ironi jo, at man siger det direkte modsatte af hvad man mener, men på en så overdrevet måde at folk kan tænke sig til ens reelle holdning.
Kan vi deraf udlede at hr. Maltheses faktisk mener, at Pia Kjærsgaard er repræsentant for en undertrykt minoritet, som alle gode kræfter bør kæmpe for får mere indflydelse?
Eller er er tale om atPersonligt vil jeg gætte på det sidste, da hr. Malthesen ikke lader til at forstå en hat af, hvad ord som ironi faktisk betyder. Heller ikke konsensus. Det betyder ikke at man kaster med mudder når den anden part kaster med mudder. Det betyder at man sætter sig ned, snakker afslappet sammen, og bliver enige om tingene.
Mig bekendt har viderebringning af stærkt defamerende smædebilleder af folk man er uenige med endnu ikke nogen steder i verden hjulpet til at danne et konsensus.
Nå ja, medmindre man gør det som led i en kampagne for at marginalsere en forfulgt minoritet yderligere. Eksempler fra 30ernes Tyskland ligger lige for.

lørdag, april 28, 2007

Arne Jacobsens benzintank

Strandvejen i Skovshoved fra 1936, fik forleden Europa Nostra´s bevaringspris. Fra dengang modernismen var ny. Moderne er den tilsyneladende stadig. (foto © Snaphanen, klik !)

Så forstår man bedre

hvorfor den arresterede "svensker" ikke har det så godt - psykisk........

UNITED STATES UNSEALS COMPLAINT AGAINST TERRORISM
SUSPECT ARRESTED IN CZECH REPUBLIC

Newspeak og offerdyrkelse

"De er særligt anvendelige i faget retorik som sublime eksempler på nysprog: Ordene tildeles en betydning, som kan være det stik modsatte af den oprindelige, hvormed manipulation, løgn og enkeltstående fakta blandes i en pærevælling. Men Khankans verbale karruselture med svimle læsere til følge bliver totalt forståelige, når blot vi husker på, at det hele kan koges ned til: særbehandling for muslimer."
Lone Nørgaard: Khankan på slap line

Kandestøbere og spindoktorer

spekulerer - befolkningen er fuldstændig ligeglad:

Diskussionen om tørklæder og nazisymboler har endnu ikke svækket Dansk Folkeparti, hvorimod SF holder landsmøde i skyggen af tilbagegang. Enhedslisten Asmaa Adbold-Hamid står til at komme ind.

Gallup: Solidt flertal bag regeringen

En privatsag ?
S-togsavisen “Urban” bragte d. 27.04 en kommentar af Enhedslistens Rune Lund, der skrev om Asmaa Abdol Hamid. Folketingsmedlem Lund forklarer sagens rette sammenhæng: “I Enhedslisten er vi ligeglade med, om folk er religiøse eller ej, og hvilken religion de har. Religion er en privatsag...”
Asmaa Abdol Hamids religion er tydeligvis ikke en privatsag, men derimod et politisk - altså offentligt - anliggende. Hun deltog i Det Islamiske Broderskabs initiativ til afstraffelse af Danmark i anledning af Jyllands-Postens profetkarikaturer. I oktober 2005 var hun frontfigur for 11 muslimske organisationer, der indgav politianmeldelse mod avisen for at have krænket muslimerne. Har Enhedslisten glemt den affære?
Gorm Strandvang. (tegning , JP)

"Lyver hun igen?

Mit "Kort sagt"-indlæg i Stiften (24/4) dokumenterede, at Asmaa Abdol-Hamid helt bevidst stak en løgn i et interview i Politiken, og benægtede, "at hun nogensinde havde forsøgt at stille op som socialdemokratisk kandidat til byrådet i Odense."
- Asmaas manglende troværdighed er interessant, fordi hun samtidig udtalte sig uklart om sin holdning til dødsstraf, hvilket fik Enhedslisten til at kræve et klart svar. - Men hvad er et "klart svar" værd fra en person, der helt systematisk lyver?
- Jyllandsposten kunne (25/4) berette: "Tidligere inspektør på den lokale skole i Røde Kro (hvor Asmaa i sin tid gik. CR), Anker Mikkelsen, husker hende som en god og fornuftig elev, der passede sine ting. Han kan dog ikke genkende Asmaa Abdol-Hamids udsagn til Kvindfo.dk om, at hun trods høje karakterer ikke blev indstillet til gymnasiet og måtte true skolen med en advokat.
- "Det må være en erindringsforskydelse, det har intet på sig" siger Anker Mikkelsen. Heller ikke skolens nuværende inspektør Flemming Kristoffersen, der har kigget i Asmaa Abdol-Hamids elevmappe, har kunnet finde belæg for påstanden", skriver avisen.
- Siden debatten i Stiften i sommeren 2004 har det været et problem, at Asmaa aldrig svarer klart på relevante spørgsmål om sine holdninger. Den gang spurgte jeg hende, om hun kunne tilslutte sig denne erklæring: "Vi tager afstand fra bestialske metoder som håndsafhugning og stening af kvinder og går ind for kvinders fulde, demokratiske ligestilling, og vi betragter ikke danske medborgere som "urene". - Det ville Asmaa ikke svare på!
- At Enhedslisten opstiller en person med Asmaas rabiate baggrund er galt nok. Men vil man også opstille en person, som systematisk lyver om sine forhold? En person, som løgnagtigt nedgør andres holdninger?
- Indenfor Islam må man lyve og bedrage, når det tjener "sagen". - Må man også indenfor Enhedslisten?"
Og følgende svar til et tidligere læserbrev:
"Asmaas "opstilling" i 2004.
- Socialdemokraternes daværende formand i Vollsmose, William Thorup Hansen, spørger mig (27/4), had jeg mener med at sige: "Da Socialdemokraterne efter lang tids debat i Stiften endelig besindede sig og undlod at opstille Asmaa."
- Min bemærkning skyldes, at flere partimedlemmer i debatten i Stiften kraftigt støttede Asmaa, hvilket gav mig anledning til at tro, at de også ville have foreslået at opstille hende på generalforsamlingen, men at de - når det kom til stykket - besindede sig.
- Men det kan da kun glæde mig, hvis ingen i partiet nogensinde ville have foreslået at opstille antidemokratiske Asmaa, som til sidst ikke engang ville foreslå sig selv, og dermed undgik et nederlag. Samtidig slap Socialdemokraterne af med et problem, som Enhedslisten nu uklogt har overtaget: En kandidat, som aldrig offentligt har villet tage afstand fra bestialske metoder som håndsafhugning og stening af kvinder, som ikke støtter kvinders ligestilling, og som frækt betragter sine danske medborgere som "urene" - og i øvrigt hele tiden lyver om sine forhold.

- Godt at Socialdemokratiet slap for hende!
Carsten Ringsmose i Fyens Stiftstidende -

foto Snaphanen, Asmaa taler på Chr Borg slotsplads sammen med bla. Abu og Aishe Laban.
Kære medlemmer og venner af Enhedslisten
AP: A Muslim woman denounced and ridiculed by nationalists for wearing an Islamic head scarf
WA: Det nye partisantørklæde

...."Ved de store muslismske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Islams Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave, herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stor-Islam."....

Radikale visdomsord fra 1940 - ajourført
Khader advarer amerikanerne

Udover at anvende PET's imamfølgegruppe som skræmmeeksempel fra Danmark på naivitet i forhold til islamister, henviste han også til den nylige udvikling hos Enhedslisten og deres opstilling af Asmaa Abdol-Hamid, som Naser Khader betegner som en islamist, ikke på grund af hendes tørklæde, men på grund af hendes holdninger.
"Islamisterne anvender offertankegangen som løftestang til at få indflydelse, og venstrefløjen og Enhedslisten elsker ofre. Derfor har de nu også opstillet en islamist til parlamentet," sagde Naser Khader.

jp

"Den terrorminstænkte svensker Usama Kassir"
- Min klient mår inte bra, han har fått psykiska problem i fängelset och är mycket deprimerad, säger hans advokat Umar Switat till Expressen.
det er sødt - ligegyldigt hvilken forbrydelse du mistænkes for eller har begået - pressens første omsorg er om den stakkels forbryder nu "har det godt". Svenske journalister er ægte humanister................................

"Hur mår mördaren" ?

Den mördare från Algeriet som jag skrev om för en tid sedan, han som levde på flyktingbidrag fast han hade utvisningsbeslut emot sig och fick dessa bidrag sända till Algeriet, har nu fått sin dom: 10 års fängelse och utvisning.

Mannen mördade en 65-årig kvinna i Kalmar med 21 knivhugg, stal hennes kreditkort och handväska - ett riktigt sluskemord mot en försvarslös pensionär.Nu undrar ni förstås hur mördaren mår?

Skall jag som Expressen alltid gör, fråga hur mördaren mår.Det gjorde jag aldrig. Istället frågade jag hur den mördade kvinnans båda söner mådde:

- Han har förstört vårt liv, sade båda sönerna.

Anledningen till att denne algeriske mördare inte kunde utvisas var att han kastat alla papper så han inte kunde identifieras, därmed tog inte hans hemland Algeriet emot honom, men det gjorde vi och som tack för uppehåll och bidrag mördade han den kvinnliga pensionären. Han visade inte den minsta ånger utan satt mest och stirrade frånvarande. På något sätt fick jag en känsla av att en död gammal kärring inte var mycket att bråka om - varför denna uppståndelse?

Kurt Lundgren

French Jews at the crossroads

Melanie Phillips:
A most powerful and disturbing
piece by Professor Shmuel Trigano on the parlous state of French Jewry, subjected over the past few years to a shocking degree of physical and existential attack, poses an even bigger question mark over the fate of France itself. Here’s a sample of his argument:
The problem of French Jewry is related, of course, to the emergence on the political stage of a new population, including important sectors that carry a latent antisemitism which has been revived by militant fundamentalism. Because the new population is experiencing significant demographic growth, it is being courted by the political parties. French society seems then to have sacrificed the Jews in order not to alienate French Arabs and Muslims. A fatal choice has been made.
A more basic problem also exists: the way French society reacted to these attacks, always beginning by denying, refusing to accept the reality and accusing the Jewish community of being the instigator of aggression. As always, the Jews have been accused of being responsible for the outbreak of antisemitism. The same reaction occurred some years afterwards, in 2006, even after Interior Minister Nicolas Sarkozy came to power, when the young man Ilan Halimi was murdered. These reactions are the symptom of a profound crisis: a permanent, not temporary, crisis of the Jewish condition in France.
The main accusation against the Jews during those years, and already during the 1990s, informs us about the problem. Indeed, the Jews were largely accused of what is in France a political sin: communautarisme. This is a typically French ideological notion, very different from the American communitarianism. The French term signifies that one is at odds with the Republican State and its laws and that one lacks fidelity to the nation. This accusation seems a strange one to make against the Jews, who have been French citizens for a very long time (since 1791 for the Jews in France, and 1870 for the bulk of North African Jewry, the Jews of Algeria). French Judaism, moreover, entered into the national pact with the state in 1807, reconstituting itself so that Jews could perform their duties as individual and anonymous citizens and no more as a community. Consistorial Judaism was born. Napoleon created the ‘Consistoire’ as a unique and obligatory religious institution for the Jews.
My thesis is that the Jewish identity born after World War II is no longer backed up by French society. It became a thing of the past. The Jews are at a crossroads and will have to choose which road they will take. There is, obviously, a hidden dimension to this situation: France itself is facing an important and totally new challenge concerning its identity and state; its future will be determined at the same time. French Jews have the feeling that they are experiencing the last dying light of an entire civilization.
Read it all.

torsdag, april 26, 2007

Ups !

den fine Ferrari og Mercedes fra igår røg ud. Sommervarmen fortsætter:

fotos Snaphanen - klik !

"DF'er: Et multietnisk samfund betyder massevoldtægter"
Politiken og DR har kronede dage fordi enkelte DFére ikke har luret Fogh kunsten af - nemlig i denne situation at holde sin kæft og lade venstrefløjen og Asmaa stjæle billedet. Nu har DF vist brugt sin klodsmajor-kvote for dennegang, eller hur ? Politiken er kommet ekstra godt igang, idet de mener at udtalelsen ovenfor også er "kontroversiel".: (foto © Snaphanen)
"Et multietnisk samfund vil medføre vold, bandekriminalitet og massevoldtægter. Sådan lyder det nu fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, skriver JydskeVestkysten i dag."
Der er Tøger Tidende nu kommet for godt igang. Messerschmidt gengiver en virkelighed der findes. Ser man på Sverige i indvandringsårerne 1975-2006, er voldtægstallet eksploderet fra 768 til 4208, og det er kun den svenske offentlighed der holdes uvidende om hvem gerningsmændene er. I Danmark og Norge må vi godt vide hvem de skyldige er.
Politiken og Document.no: Dansk debat
i Norge har mænd et eksotisk syn på voldtægt : - Kvinner som flørter har skyld i voldtekt. Ganske vist har livet forkælet mig med dejlige kvinder, men selv om det ikke havde, ville intet alligevel undskylde voldtægt. Intet.

Nu skal vi jo huske at......
"Sverigedemokrater bedriver rasism" og at de egentlig burde forhindres i at holde møde overhovedet. "Björn Fries skräder inte orden. Karlskronas förra kommunalråd är förvånad över att Sverigedemokraterna får arrrangera sitt årsmöte i Karlskrona."
Lars Norén
der selv efter svensk målestok er usædvanlig rød, skal instruere Hamlet på Kronborg. Man venter sig det værste. Noréns yndlingsplot, som han gentager årti efter årti, ser således ud : "Alkoholisk far misbruger schizofren, anorektisk datter, tæver lesbisk mor der har et forhold til sin alkoholiserede, kræftsyge søn som ender med at begå selvmord." Det skal dog siges at Norén er en ferm replikskriver, trods sit noget mistrøstige syn på menneskenes jordeliv.
Svensk Hamlet
....... I øvrigt handlede diskussionen som normalt, når kunstnere er impliceret, om Norén selv og hans holdning til dansk teater efter historien med Betty Nansen Teatret, men på falderebet fik han dog også til Politiken afleveret de vanlige svenske politisk korrekte floskler om Danmark, herunder at han havde svært ved at »genkende mit gamle Danmark - det land, der rummede Kierkegaard, Brandes og Kaj Munk, og som nu senest er præget af Muhammed-krise, flygtningespørgsmål og Pia Kjærsgaard«.
Hvordan Norén skulle kunne genkende et Danmark, hvor de tre for længst afdøde koryfæer levede, får stå hen. Kaj Munk, der er den yngste af Noréns identifikationsfigurer, blev som bekendt myrdet i Noréns fødselsår 1944, og de fleste af os har nok også en lidt mere nuanceret opfattelse af, hvad der lige nu foregår i Danmark. »Danmark«, siger Norén, »foruroliger ham«, og han er forundret over, at danske socialdemokrater bøjede sig for Dansk Folkeparti«, men just som man troede, at nu skulle der som sædvanlig tages afstand fra mennesker, som er bekymret over indvandring, siger han minsandten, at det kan han godt forstå, og han er fair nok til at indrømme, at »Sverige har i dag Europas hårdeste asyllovgivning gennemført af den tidligere regering«. Der er altså en del, der tyder på, at Hamlet her har fået en instruktør, der er klar over, at det her med »something is rotten« ikke er et rent dansk fænomen, og det var jo helt oplivende, at Politiken fik det med.
Ditlev Tamm, Groft Sagt, Berlingske

Mødefriheden er truet i Sverige
Af Frede Vestergaard Weekendavisen
FORSAMLINGSFRIHED er en af de vigtigste, grundlovssikrede rettigheder i Danmark. Det er den også i Sverige. Ikke desto mindre er det svært for partiet Sverigedemokraterne, hvis primære mål er at stoppe indvandringen til Sverige, at skaffe lokaler til partiets møder.
Møder er gentagne gange blevet forstyrret af voldsomme angreb fra hætteklædte unge med rudeknusninger og andet hærværk, og det tør hoteller og kongrescentre ikke lægge hus til. Og det sker uden at ledende politikere fra de etablerede partier i Riksdagen tager afstand fra disse angreb på forsamlingsfriheden.
- I denne weekend skulle partiet have holdt landsmøde på Hotel Hvide Hus i Køge. Det er nu udsat til den 18.-20. maj. Sverigedemokraterne havde truffet aftale med Hotel Hvide Hus om et arrangement omfattende 200 deltagere efter at Grand Hotel Saltsjöbaden ved Stockholm havde annulleret en skriftlig aftale om, at mødet kunne holdes der. Sidste lørdag annullerede Hotel Hvide Hus imidlertid sin egen skriftlige aftale med Sverigedemokraterne. Det har i svenske medier været antydet, at Sverigedemokraterne nok blot ville skabe opmærksomhed i Danmark, og ikke var var seriøst interesseret i at komme til Køge. Derfor har Weekendavisen bedt Sverigedemokraterne om – og via en kopi fået – dokumentation for, at partiet havde overført det aftalte beløb til Hotel Hvide Hus. [..]
- Men hvorfor tager ledende politikere ikke afstand fra disse angreb på forsamlingsfriheden?
Professor i statskundskab Ulf Bjereld siger i telefonen fra Göteborg Universitet: »Der er enkelte kommunalpolitikere fra andre partier, som har insisteret på, at Sverigedemokraterne har ret til at samles uden at blive forstyrret af angreb på deres møder. Men landspolitikerne har ikke gjort det. Jeg tror, at der er to forhold, der gør sig gældende. Det ene er en manglende lyst til fremstå som forsonlige overfor Sverigedemokraterne. Det andet er, at de nok mener, at det er politiets opgave at sikre, at partiet kan holde sine møder uforstyrret«.
- Men de kunne vel i fællesskab komme med en opfordring til Antifascistisk Aktion om ikke at forstyrre partiets møder på samme måde som ledende danske politikere fra samtlige partier tog afstand fra imamen Ahmed Akari, efter at han i en fransk tv-udsendelse med skjult kamera var kommet med en slet skjult mordtrussel mod det radikale folketingsmedlem Naser Khadar, hvis han blev minister?
- »Jeg tror ikke, at de har nogen illusioner om, at det ville gøre indtryk på de unge. Desuden tror jeg, at politikerne ville føle, at de tillagde Antifascistisk Aktion større magt, end AFA’erne har, hvis de gjorde det.«
- Ulf Bjereld fortsætter: »Man skal være opmærksom på, at der findes en rædsel blandt svenske politikere for at få en udvikling som i Danmark. Det er en vedtaget opfattelse i Sverige, at danske politikere begik en stor fejl ved at behandle Dansk Folkeparti som et almindelige parti. Det tror jeg også spiller ind." [..]

Sidste torsdag var der imidlertid en direkte sendt debat i Sveriges største landsdækkende TV-kanal, TV-4, mellem Socialdemokraternes nyvalgte formand Mona Sahlin og Jimmie Åkesson. At dømme efter kommentarer i medierne var Mona Sahlin øjensynligt ikke godt nok forberedt på sverigedemokratens argumenter. I de svenske journalisters blad Journalisten beklagede chefredaktør Maja Aase, at Sverigedemokraterne gennem tv-debatterne har fået »alt for megen reklame«. Hun mente, at debatten med Mona Sahlin »blev en PR-sejr for et lille racistisk parti. Jimmie Åkesson fremstod som en retskaffen karl, en folkets mand, som minsandten vover at sætte magten og Mona Sahlin på plads.«Både før og efter debatten er hun blevet kritiseret for at legitimere et racistisk parti. Hendes svar til journalisterne umiddelbart efter debatten var: »Tidligere har vi forsøgt at tie dem i hjel. Det fungerede ikke.«

Bluitgen om "Den Fjerde Alliance"

"Men hvor langt kan en alliance strække sig, uden at båndet brister? Findes der ideologier eller religiøse afarter, der er uden for demokratiets rækkevidde? Ikke ifølge Meier Carlsen (bortset fra den rene trussels- og voldskultur), hvis mål er at inddrage islamisterne.Men her taler vi om en gruppe, der i sit fundament udelukkende er orienteret mod en global menighed og udstyret med et forblændet verdenssyn som en opiumsmisbruger. Vi taler ikke om en bonde rundet af den sjællandske muld eller hans søn, den røde B&W-arbejder, eller hans datter: ungdomsoprøreren. Vi taler om mennesker, som Erik Meier Carlsen beklager, at en organisation som Demokratiske Muslimer ikke formår at nå. Måske er det bare at erkende, at tolerancen på den ene side afgrænses af ligegyldigheden og på den anden side af den grænseløse intolerance, og godkende, at samfundet på tolerancens fundament i yderste tilfælde også vil være nødt til at føre krig?"
Anmeldelse i Weekendavisen
Af-kvalificeringen af den svenske debat
medvirker svenske aviser rigtig aktivt til. Her nogle af Malmø Høgskolas indkvoterede såkaldte "forskere":
De etablerade partierna har mycket att lära av antirasistiska aktörer om de ska debattera mot Sverigedemokrater, skriver Jenny Malmsten, Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff.
Ta kommandot över debatten!
......ved at smide omkring sig med moraliserende og shamende betegnelser, når man aldrig frem til at diskutere de hårde og ubarmhjertige fakta. Man kan med rette frygte de aldrig når ud over dette kravlestadium. Man kan mene om den genfødte Erik Meir Carlsen hvad man vil, men kvalificerede indlæg, det gør han. Hør ham f.eks. her i Ugen på Spidsen:

Is Islam Compatible With Democracy?
Fjordman på Chromatismnet &

Jihad and the Collapse of the Swedish Model
Conservative Thoughts
Sammenhængskraft på irakisk
Morrison via Erixon com


Benægtelse

Danmark har netop tiltrådt de nye EU-regler, der gør det strafbart med op til tre års fængsel at benægte holocaust. Man må fortsat gerne benægte folkemordet på op mod 1,5 million kristne armeniere begået af muslimske tyrkere, og man må også gerne benægte folkemordet under kommunismen på 20 millioner kristne russere, hvor der i øvrigt på bøddel-siden var en overrepræsentation af jøder.

Men hvis man ytrer sig kritisk om den officielle holocaust-historie, så risikerer man altså fængsel i op til tre år.Mage til hykleri skal man lede længe efter. Justitsminister Lene Espersen forsikrer, at selv om Danmark har tiltrådt EU-reglerne, så vil de ikke få virkning i Danmark. Hvorfor så tiltræde dem? På trods af justitsministerens forsikringer giver EU-jurister udtryk for, at reglerne også vil være gældende i Danmark. I særdeleshed, hvis såkaldt holocaust-benægtelse finder sted på internettet og kan læses i for eksemepel Tyskland.[..]
- Der er tale om en krænkelse af ytringsfriheden, og vi har hermed taget et stort skridt nærmere det totalitære samfund. Der er tale om en klar overtrædelse af Grundlovens § 77, der siger, at »censur ingensinde kan indføres på ny«.

Hans M. S. Christensen, læserbrev i Weekendavisen

onsdag, april 25, 2007

"Fodringstid"

foto Snaphanen

"The Palestinianization of Europe"

FP: You have introduced a new concept: "Palestinianism." What does it mean exactly? Bat Ye'or: I think that it is, precisely, "Palestinianism" which is at the root of Europe's decadence. It is an ideology based on a replacement theology whereby Palestine replaces Israel. As it has been conceived and instigated together by European and Arab intellectuals and politicians, it combines the worst of both cultures. For the Arab and Muslim world, Palestinianism embodies the ideology and aims of jihad against a rebellious dhimmi people. It is therefore based on a Muslim culture and theology that deny territorial independence and sovereignty to any non-Muslim people. [..]
FP: Europe has been Palestinianized hasn't it? What have the consequences been to Europe?
Bat Ye'or: The consequences for Europe are manifold, profound and it seems irreversible. Palestinianism has been the most effective tool to divide, weaken and destroy the West. But this process could only happen because an institutional apparatus, the European Community (EC) -- which in 1993 became the European Union -- could impose Palestinianism over all its member-states as a common foreign policy.
Frontpage Mag

Kommissærglæde

som kommisær skal Margot Wallström ikke mene noget om fransk indenrigspolitik. Det kan hun ikke finde ud af, men hvem er overrasket ?:

I both cheered and cried in front of the TV yesterday. I cheered for the achievements of a presidential candidate belonging to my political family – The voter participation was very high and that is worth recognizing and cheering for as well. And maybe this was the first time that the web debate had the same status as all the other media?

Wallström blog

Kampen mod tørklædet
er tabt for mange år siden, hvis man skal dømme efter antallet i gadebiledet nu, og for bare 10 år siden. Kvinder For Friheds bestræbelser er da agtværdige, men måske de skulle konsultere deres spejlbillede og få sig en selvsnak om hvorvidt visse selv har medvirket til den udvikling, ved at stemme på den katastrofale SR regering. Selvransagelse er altid godt. Først begreb jøderne hvad islam i Danmark betyder. Så bøsserne. Og nu synes det at være kvindernes tur for de mest vakses vedkommende. (foto © Snaphanen)

Apropos Asmaa

så er det idag svært at finde et citat af hende som ikke er en løgn. Et citat hvor hun ikke satser på at hukommelsen ikke rækker to et halvt år tilbage. Ganske interessant sandhedsbegreb der ligner Abu Labans en hel del. Dvs. sandheden er afhængig af hvem man taler til og hvad der lige pt. er opportunt. Det bekræfter min tese, at vi sætter sandheden højt blandt andet fordi den sættes højt i kristendommen. Jesus er "Sandheden, Vejen og Livet". Dette inkluderer også den sandhedssøgen, der slår sig igennem i naturvidenskabernes søgen efter erkendelse.

Anderledes i islam. Det turde nu være demonstreret for selv det trægeste Enhedslistemedlem. Sandheden er altid til forhandling.

Nu kan man jo nok være tryg ved at Samaa selvdestruerer politisk, selv indenfor et foretagende som Enhedslisten. Men der vil komme andre.

Asmaa "glemte" sin fortid

Enhedslistens integrationsordfører Jørgen Arbo-Bæhr beklager, at Asmaa Abdol-Hamid i interviewet har givet forkerte oplysninger om sin politiske fortid. »Det tyder på, at hun har fortrængt, at hun har prøvet at stille op for Socialdemokraterne. Det er ikke godt, at hun har glemt det«, siger han.

Nu bruger du udtrykket 'glemt'. Det kunne også handle om, at hun forsøgte at dække over sin politiske fortid?

»Det skulle der jo ikke være nogen speciel god grund til, fordi det har været kendt - i hvert fald for os - at hun har været et aktivt medlem for Socialdemokraterne, inden hun kom til os«.

Kendte I også til, at hun havde forsøgt at stille op for Socialdemokraterne til byrådet? »Ja, for lige præcis det interview i Fyens Stiftstidende (tilbage i 2004, red.) var et, Odense-afdelingen af Enhedslisten beskæftigede sig med op til valgkampen«.

Men hvordan har du det så med, at hun siger noget helt andet til Politiken?

»Jeg kan kun sige, at hun øjensynligt må have glemt det«.

Rykker det ved hendes troværdighed?

»Nej, fordi helt ærligt så er det heller ikke helt sikkert, at jeg kan huske tre år tilbage i tiden, når jeg bliver interviewet«. Politiken

"Hvor langt venstrefløjen kan komme ud i omfortolkende søforklaringer viste Karen Sjørup fra Center for Ligestilling i JP. Hun mente, at stiletter er langt mere begrænsende for kvinder end tørklæde. Man fristes til at spørge, hvorfor hun ikke emigrerer til Saudi-Arabien, hvor hun med sikkerhed kan slippe for stiletternes umenneskelige pres på kvinderne."
Pittelkow: De røde reaktionære (Problematiske stiletter, © FNAT)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net