tirsdag, august 09, 2005

Jihad- Malmö: Interviju med Hans C. Petterson

fra Kvällsposten:
Bloggen har det fascinerande namnet Jihad i Malmö, och internetadressen: jihadimalmo, blogspot.se( http://jihadimalmo.blogspot.com)
I höst utkommer Pettersson också med en bok med samma namn och syfte.Jag träffar honom på Lilla torg i Malmö, fjärran från islamistisk renlärighet.
- "Jag började intressera mig för frågorna för fem år sedan när Hizb ut-Tahrir etablerade sig i Malmö och jag bestämde mig i våras för att en blogg var ett enkelt sätt att publicera sig och föra ut bakgrundsmaterial. Och det har lyckats över förväntan. Men det är egentligen ingen debattarena jag startat.18 maj var startdatum, men riktigt tog trafiken inte igenom förrän tre veckor senare när han först avslöjade att dvd-skivor med terrorpropaganda spreds i Malmö och sedan publicerade ett brev som han fått från en lärare på en Malmöskola.
Läraren berättade att han hittat ett tiotal pojkar som på skolan tittade på en dvd där bland annat ett antal filmade avrättningar visades. De var uppsluppna och när han frågade vad de gjorde svarade en:- Vi tittar på när Allahs kämpar dödar judarna och amerikanarna!Läraren blev chockad och vände sig till studierektorn som menade att det var elevernas privatsak och inget som skolan skulle lägga sig i. Då läraren undrade över skolans demokratiska uppdrag fick han svaret:- Du får väl ta jobb på någon jäkla Sörgården-skola med välartade svenska elever.Allt enligt lärarens berättelse.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(Petterson er kristdemokratisk kommunepolitiker)
Machiavelli
god norsk kronik introduktion

Niccolò Machiavelli er lest og drøftet i det euroatlantiske rom i nesten 500 år. For en generasjon siden var hans verden velkjent av alle med høyere utdannelse og av de fleste med stort engasjement og høy politisk dannelse. I dag er det få som kjenner til det være seg antikk som
moderne historie eller til Niccolò Machiavelli. Han og hans panteon av vismenn som Platon, Polybius, Plutarchus, Cato og Titus Livius har måttet vike plassen for økonomer og positiv vitenskap. Ved å lese Niccolò Machiavellis bøker, "Fyrsten" og hans drøftelse av Titus Livius, kunne vi få en idé om hva vi går glipp av.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1091930.ece

http://expressen.se/index.jsp?a=416721
Jomshof berufsverbotet igen
I DK har vi ikke et ord for det, men det har de selvfølgelig i Sverige, hvor der er god brug for det: "Yrkesförbud". Jeg tror det er 5. gang nu på ligeså mange år. Skandaløst:


Trots rådande lärarbrist, trots behörighet och trots utmärkta vitsord har
läraren och småbarnspappan, Richard Jomshof, tvingats lämna sitt arbete vid flera tillfällen och gå arbetslös i långa perioder. Anledningen är Richards politiska engagemang i Sverigedemokraterna. Nu har han återigen förnekats möjligheten till försörjning enbart på grund av sina åsikter.
----------
Fredagen den 5 augusti 2005 var Richard, som en av få sökande, kalladtill en anställningsintervju för en lärartjänst på vuxenutbildningen i Lessebo kommun. Samma morgon blev Richard uppringd av den
tidigare så tillmötesgående rektorn Pia Dahlgren. Dahlgren avbokade anställningsintervjun med motiveringen "Jag har fått besked om dina politiska aktiviteter". Senare under dagen talade Richard även med skolans studievägledare Helena Kastrup. Även Kastrup gjorde mycket klart att skälet till den inställda intervjun var Richards politiska åsikter. Hon sade bland annat att: "våra värdegrunder stämmer inte överens med dina...alltså vår skola. Så även om du skulle sköta dig alldeles utmärkt här i skolan, så känner vi liksom att, nej vi vill inte det". Yrkesförbudet mot Jomshof tycks således utsträckt till att även omfatta hela Kronobergs län*. (*Kronoberg= det sydlige Småland m. Växjö som "hovedstad)

14.000 arabisktalende Malmöbor
http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=771
en by på 267.000 mennesker! Kommer uvilkårligt til at tænke på den Radikale Lave Broch, som i JP skrev, at danskere udgjorde den største gruppe udlændinge i Malmø. Det passer hverken på den ene, anden eller den anden måde. "The truth is in the eyes of the beholder".
Svensk-arabisk nyhetssajt startar i Malmö

Det finns omkring 14000 arabiskspråkiga Malmöbor. Hittills har de saknat en lokal arabiskspråkig nyhetskälla men den 1 september blir det ändring. Då drar nyhetssajten Al Muhajer News igång på internet. Inte bara i Malmö utan också i det gamla Babylon väntar man med
spänning på premiären
---------
– Jag vill berätta för arabiskspråkiga Malmöbor hur svenskarna lever, säger hon. Många vet väldigt lite om det, de har inga kontakter med svenskar.Men hon vill också berätta om sin
egen verklighet i Malmö för nyhetssajtens svenskspråkiga läsare. – Många svenskar har ingen aning om hur vi lever, säger hon.
-----------
Fotnot.
Al Muhajer betyder ”han som vandrade till en annan plats” ochmyntades när profeten Muhammed vandrade från Mecka till Medina. Alla araber som flyttat till en annan plats är en Al Muhajer
.

http://sydsvenskan.se/malmo/article115037.ece
Why Tolerate the Hate?
By IRSHAD MANJI
Toronto, New York times, august 9.
FOR a European leader, Prime Minister Tony Blair of Britain has done something daring. He has given notice not just to the theocrats of Islam, but also to the theocracy of tolerance.
"Staying here carries with it a duty," Mr. Blair said in referring to foreign-born Muslim clerics who glorify terror on British soil. "That duty is to share and support the values that sustain the British way of life. Those who break that duty and try to incite hatred or engage in violence against our country and its people have no place here."
-----------
But if these anti-terror measures feel like an overreaction to the London bombings, that's only because Britons, like so many in the West, have been avoiding a vigorous debate about what values are most worth defending in our societies.
As Westerners bow down before multiculturalism, we anesthetize ourselves into believing that anything goes. We see our readiness to accommodate as a strength - even a form of cultural superiority (though few will admit that). Radical Muslims, on the other hand, see our inclusive instincts as a form of corruption that makes us soft and rudderless. They believe the weak deserve to be vanquished.

----------
Of course, there may be better values than individuality for Muslims and non-Muslims to embrace. Let's have that debate - without fear of being deemed self-haters or racists by those who twist multiculturalism into an orthodoxy. We know the dangers of taking Islam literally. By now we should understand the peril of taking tolerance literally.

http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload7/Irshad_Manshi_NYT.docView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net