lørdag, oktober 01, 2005

Kastholm i storform

På mandag starter EU optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Den radikale Marianne Jelved er en varm tilhænger af tyrkisk medlemskab

I overmorgen indleder EU forhandlingerne om tyrkisk medlemskab, og Marianne Jelved (R) er forbitret over, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) er begyndt at tage forbehold.
Det er et positivt tegn. For de Radikale har altid taget fejl. Lad os kaste et blik på historien. Vi begynder med højskolesangbogen. De drømte langt, de så kun alt for kort, skrev L.C. Nielsen i Højskolesangbogens »Jeg ser de bøgelyse øer«, en sang, som jeg glad har sunget med på, når jeg i embeds medfør eller bare af personlig interesse har deltaget i radikale møder rundt om i landet. Desuden er stærke kræfter i min intimsfære medlem af partiet. End ikke de lykkeligste ægteskaber er jo fuldkomne.

********
Tyrkiet er for en stor dels vedkommende stadig et u-land. At gøre Tyrkiet til en sammenhængende moderne stat vil ikke tage 10 eller 20 år, men menneskealdre.
EU bygger på lov og ret. Jo flere og jo længerevarende dispensationer fra denne lov og ret, Tyrkiet skal have, eksempelvis på miljøområdet, i jo højere grad undermineres selve det fundament, EU bygger på. Alene af den grund har de modstandere af tyrkisk medlemskab ret, der peger på, at Tyrkiet i EU vil betyde enden på Europa. Men der er mange andre grunde.
En af dem er, at det ludfattige Tyrkiet trods et stort vækstpotentiale vil stille uhyrlige krav til EUs økonomi. En anden er den enorme risiko for kulturelle sammenstød. Hvis Tyrkiet til sin tid kommer ind, vil det være EUs største land, og Tyrkiet er – trods snart hundrede år som verdslig stat – grundlæggende et islamisk land.
Men Marianne Jelved diskuterer ikke sådanne detaljer fra den besværlige virkelighed. Hun drømmer langt. For hende er Tyrkiets medlemskab et led i et omfattende demokratiprojekt.

I morgen Tyrkiet. I overmorgen resten af verden. Det kalder hun sikkerhedspolitik. Derfor er det et positivt tegn, at hun kritiserer Fogh. For hun tager altid fejl.

"Dansk jihadist død"
Hans kone gik på Vesterbro og var gravid med hans barn, men han kunne ikke vente, og han nåede aldrig at se den lille. Dansk-libaneseren Mustapha Ramadan blev - som det hedder på en terrorhjemmeside - »en mørk nat« dræbt af amerikanske kamphelikoptere i Fallujah.
Baggrund
Gåden om den danske jihadi er løst. Han er død.
Det fremgår af en fundamentalistisk hjemmeside, som hylder muslimske selvmordsbombere. Blandt de 430 såkaldte martyrer på listen er den dansk-libanesiske Mustapha Darwich Ramadan alias Abu Mohammed Lubnani. Sammen med sin 15-årige søn blev han dræbt af amerikanske Apache kamphelikoptere, hedder det.
Dødsfaldet bliver bekræftet af den anerkendte terrorekspert Evan Kohlman, som på sin website - Global Terror Alert - har offentliggjort et billede af Ramadans lig, og i en pressemeddelelse oplyser den amerikanske centralkommando, at dansk-libanesereren blev dræbt ved et angreb på en terrorrede i Fallujah.
Dermed er debatten, tilsyneladende, blevet et mysterium mindre.

http://www.berlingske.dk/grid/udland/artikel:aid=635692
http://www.globalterroralert.com

Rent GUF for Politiken
Kun i ATS:Fejlmeldinger, som Louise Frevert har modtaget under redigeringen af sin hjemmeside, www.senddemhjem.dk

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net