søndag, oktober 30, 2005

Krisemøde efter overfaldsvoldtægter

den evige Sarnecki, giver følgende værdifulde råd:
"Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, varnar kvinnor för röra sig ensamma i dessa områden.- Ja, de är de allra farligaste platserna. Kvinnor som berusar sig löper även större risk att bli våldtagna."

mit råd: Bevæbn jer ! Med hvad som helst !
Polisen i krismöte om kvinnoöverfallen
Våldtäktsvågen i Stockholm skördar allt fler offer.
Unga kvinnor våldtas brutalt utomhus av okända män som nästan aldrig grips.
Polisen kallade i går till ett krismöte om våldtäkterna.
Antalet överfallsvåldtäkter i Stockholm ökar dramatiskt. Bara den senaste veckan har sex kvinnor brutalt våldtagits i länet.
Citypolisen har bara gripit en enda gärningsman för de många överfallsvåldtäkterna i Stockholm det senaste året.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=461561


AB gengiver Perssons kongrestale
in toto. det socialdemokratiske yndlings-plus ord "trygghet", forekommer kun fire gange. Men taler er rigtig nok heller ikke ret lang.

Så möter vi framtiden
Arbetsplatser läggs ner trots att företagen går med vinst – och människor förlorar jobbet. Produktivitetskraven skärps med ökade hot om lägre löner och sämre trygghet som en konsekvens.

Vi vill utveckla den svenska välfärdsmodellen. Den bidrar till både trygghet och tillväxt – både rättvisa och stark utveckling.

Uppföljning och utvärdering ska förbättras, trygghet och studiero måste finnas. Skolan ska fredas från vinstintressen

Vi kan redovisa vad vi har gjort och berätta vad vi tänker göra - för jobb och trygghet, välfärd och miljö.
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,721166,00.html


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net